En redovisning av vår enkät om cancer och svamp

Artikel från nr 4/2013  |   Författare: 2000-Talets Vetenskap

I 2000-Talets Vetenskap nr 1/2013 publicerade vi två banbrytande artiklar om sambandet mellan cancer och sporsäckssvampar. Den ena var en observationsbeskrivning, författad av Erik Enby, som visade en bröstcancertumör som i sin helhet utgjordes av en sporsäckssvamp. Den andra artikeln satte in fyndet i ett historiskt sammanhang, vilket utmynnade i förslag på vad man själv kan göra för att hämma svamptillväxten, inte minst i valet av livsmedel. Vi sände ut artiklarna med en enkät till 60 sakkunniga och lekmän.5 tidningar per år


Senaste 10 artiklar

Startsida