Olika infallsvinklar på GMO

Artikel från nr 5/2013  |   Författare: 2000-Talets Vetenskap

Flera föreläsare i Skanderborg berättade om det aktuella forskningsläget runt och riskerna med genmodifierade organismer (GMO). Här märktes namn som Klaus Sall, Ib Pedersen och William Engdahl. Gentekniken sägs kunna inkorporera önskvärda gener i nyttoväxter för att exempelvis göra dem härdigare både mot klimat och mot skadeangrepp. Att tekniken är en del i eliternas strävan till ökad makt är det inte många som känner till.5 tidningar per år


Senaste 10 artiklar

Startsida