Bäst-före-datumet passerat för Erik Enbys "hyllning" av Ingemar Ljungqvist

Datum: 2017-03-16  |   Författare: Siv Wernborg

Till alla medlemmar i föreningen SARA/2000-Talets Vetenskap

Siv Wernborg har ordet (ledamot i föreningen SARA/2000-Talets Vetenskap)

Åberopande Anna Böhlmarks artikel ”Erik Enby hyllar Ingemar” på Almanova den 10 mars i år ber jag att få framföra följande.

Det är riktigt att Erik Enby tidigare har uttalat sig varmt om Ingemar Ljungqvist. Erik Enbys korta uttalande i filmklippet är dock ryckt ur sitt sammanhang och härrör från en längre intervju sommaren 2015 på hans lantställe i Dalarna och är en del av en kommande dokumentärfilm om ”Cancer och mikrober”. På det sättet blir filmsnutten starkt vinklad för alla som läser artikeln och intervjun skapar förmodligen ytterligare förvirring. Erik Enby har inte blivit kontaktad av någon på Almanova för att uttala sig om nuläget. Artikeln är således oärlig.

Märk alltså att det som Erik Enby sade i filmklippet, yttrades före augusti 2016, då misstroendet mot Ingemar Ljungqvist blev ett faktum. Ingemar Ljungqvist uppvisade allt tydligare samarbetssvårigheter genom att bland annat köra över styrelsen och helt enkelt manövrera ut redaktören och layoutaren Bo Zackrisson. När det gäller samarbetssvårigheterna har Erik Enby intagit en neutral hållning och talar numera inte om Ingemar Ljungqvist i samma varma ordalag. Han försvarar definitivt inte Ingemar Ljungqvists sätt att sköta föreningens ekonomi.

Flera medlemmar har hört av sig och jag vill poängtera att det inte är utan orsak som Ingemar Ljungqvist hösten 2016 inte längre kunde anförtros posten som chefredaktör. Kassörskapet lämnade han efter eget beslut. Det är inte enbart styrelsen och Erik Enby utan även Bengt Larsson, ansvarig utgivare i alla år för föreningen SARA:s medlemstidning 2000-Talets Vetenskap, som har blivit förda bakom ljuset av den tidigare chefredaktören. Ingemar Ljungqvist vill uppenbarligen sköta tidningen själv tillsammans med sin dotter Anna Böhlmark.

Alla goda krafter behövs förvisso i arbetet för en ökad hälsomedvetenhet, men i en förening är det viktigt att vara öppen och lojal mot sina medarbetare och mot sin styrelse samt acceptera de regler och beslut som finns. Hur ska styrelsen annars kunna sköta och ta ansvar för verksamheten? Om föreningen och tidningen ska kunna utvecklas och påverka samhällsutvecklingen, så krävs ett team som samverkar. På denna punkt har Ingemar Ljungqvist brustit.

Jag hoppas att Ingemar Ljungqvist fortsätter sitt arbete i en bolagsform som harmonierar med den ledningsstil han önskar – kanske med Almanova i eget bolag – för som sagt så behövs vi alla i arbetet mot de kommersiella krafterna, som inte alls bryr sig om medborgarnas hälsa.

Med dessa ord hoppas jag att en förnuftig och klok lösning kommer till stånd på föreningen SARA:s årsmöte/föreningsstämma i Göteborg den 25 mars.

Göteborg den 15 mars 2017
Siv Wernborg, Fil mag
P.S. För nya medlemmar meddelas att jag har arbetat i fyra år i dr Enbys läkarmottagning.


Startsida