Föreningsstämman 2017 i Göteborg

Datum: 2017-03-01  |   Författare: 2000-Talets Vetenskap

Föreningen SARA/2000-Talets Vetenskaps ordinarie föreningsstämma 2017 går av stapeln lördagen den 25 mars i Göteborg.

Som vanligt är det bara medlemmar i föreningen som får närvara på föreningsstämman och det är gratis inträde. Mer information och möjlighet till anmälan hittar du här!

Med tanke på "händelserna" i Föreningen SARA under årets gång är det nu extra viktigt att föreningens medlemmar har fått ta del av hela bilden om tillståndet i föreningen så att de kan förmå påverka föreningen mot en hälsosam utveckling.

Därför får du gärna kontakta oss för information. Vi har en tämligen hög arbetsbelastning nu inför årsmötet, men ställer upp på att svara på frågor efter förmåga.

Vid det efterföljande spännande seminariet är även icke medlemmar välkomna. Mer information om detta och anmälan hittar du här!


Startsida