Tvångsvaccinering på gång i Sverige?

Datum: 2018-04-22  |   Författare: 2000-Talets Vetenskap

Riksdagsledamoten Sofia Arkelsten (M) lovade redan i juli 2017 att hon till hösten skulle lägga en motion om att Sverige ska införa en liknande modell som Frankrike avseende obligatorisk vaccinering för skolbarn. Nu har den allmänna motionstiden gått ut, och Arkelsten har lagt fram sin utlovade motion, men med precis samma yrkande som förra gången, dvs införande av obligatoriskt allmänt vaccinationsprogram.

En annan moderat, Ulrika Karlsson, lade även hon in en tvångsvaccineringsmotion. Motionen går ut på att man ska se över möjligheten att använda verktyg som till exempel reducerat barnbidrag och rätten till maxtaxa vid barnomsorg i syfte att uppnå att fler föräldrar låter vaccinera sina barn.Sofia Arkelstens motion
Ulrika Karlssons motion


Den 26 april röstar Riksdagen om dessa två motioner. Det gäller nu att upplysa både allmänhet och riksdagspolitiker, samt framför allt Socialutskottet innan det är för sent.

Både Folkhälsomyndigheten och Läkarförbundet samt Vårdfacket har sagt nej till obligatorisk vaccinering/tvångsvaccinering. Statsepidemiolog Anders Tegnell menar att om tvång införs finns risken att det slår tillbaka i stället, så att föräldrar blir misstänksamma och att vaccinationstäckningen i själva verket försämras. Tio fall av mässling är allvarligt för de drabbade, men med internationella mått mätt är det nästan ingenting. Anders Tegnell sa:

– Mina kollegor i England eller Frankrike som har tusentals fall skulle skratta om jag ringde och berättade att vi har den här diskussionen på grund av tio fall. De skulle inte ens lyfta på luren.

Michael Zazzio och Sara Boo (2000-Talets Vetenskap samt NHF Sweden) arbetar under den sista helgen före omröstningen med att sammanställa ett drygt 30-sidigt dokument som visar att de moderata riksdagskvinnornas motioner strider mot en mängd internationella konventioner och lagar inklusive EU-rätten och inte minst emot Regeringsformen som är vår egen grundlag. Michael Zazzios och Sara Boos dokument kommer att skickas till såväl socialutskottet som alla riksdagsmän och riksdagsgrupperna.

Här är ett flygblad i A4 som du kan skriva ut och dela ut till dina lokala politiker eller sprida via internet, mail och sociala medier. Sätt upp det i mataffärer, på fik, bibliotek, förskolor, arbetsplats, bvc, etcetera. Kontakta även din riksdagspolitiker! Det är bråttom.

Länkar:
Läs artikeln om Arkelstens & Karlssons tvångsvaccinationer på NHF Sweden här.
Skriv på Newsvoice namninsamling mot tvångsvaccinering i Sverige


Startsida