Krönikan: Varför inkommer inga bidrag i vetenskapens namn?

Artikel från nr 5/2012  |   Författare: 2000-Talets Vetenskap

Utfästelsen om en belöning på 10 000 kronor till den som först definierar vad begreppet vetenskap och beprövad erfarenhet (VoBE) betyder utifrån lagtext, proposition och/eller förarbeten offentliggjordes i våras här i 2000-Talets Vetenskap och gäller fram till årsskiftet. Utfästelsen uppmärksammades stort av andra medier, bl a av Svenska Dagbladet och Dagens Medicin. Vi har ännu inte fått in något bidrag som uppfyller de stipulerade kraven, men vi har tagit del av några djärva yttranden där begreppet har använts.5 tidningar per år


Senaste 10 artiklar

Startsida