NYHETER OCH ARTIKLAR

Moraliska haverier på hög nivå

Datum: 2018-04-19  |   Författare: Sven-Erik Nordin

Att både enskilda, företag och organisationer kan göra avkall på etik och moral, om det bara handlar om tillräckligt mycket pengar (eller prestige), det är kanske ingen hemlighet. Men att detsamma också gäller för ärevördiga vetenskapliga institutioner som Karolinska Institutet och Kungliga Vetenskapsakademin kanske kommer som en överraskning för många!

När det gäller KI, så lyckades man år 2008 lägga beslag på 12 miljoner kronor, när man begärde s.k. ”permutation” av den Zetterlingska fonden, sedan man egenmäktigt förklarat, att homeopati inte är vetenskap.

Bakgrund:


Den homeopatiska läkekonsten infördes till Sverige av Göran Wahlenberg 1780 – 1851. Han var professor i medicin och botanik vid Uppsala universitet. Hans titel var rektor magnificus. Under ca 25 års tid undervisade han i homeopati vid universitetet.

En av hans elever var P O Chr Zetterling. Zetterling blev så intresserad av homeopatin att han donerade 5 000 riksdaler till universitetet. Donationsbrevet lyder som följer:

Donationsbrevet

”Som jag under min långa studenttid blivit allt mer fästad vid Uppsala universitet anhåller jag nu att mot nedanskrivna förbehåll få med varm hand till detta universitet skänka femtusen riksdaler riksmynt, skolande räntan läggas till kapitalet tills summan blivit dubblad, varefter årligen räntan av dessa 10 000 rdr ställes till Medicinska fakultetens disposition för den medicinska vetenskapens främjande, dock med skyldighet att använda ifrågavarande ränta till arvode för föreläsningar över homeopatisk hälsolära så länge denna vetenskap har representanter vid utländska universitet.

Fetstilsmarkeringen är förstås min. Men uttrycket är väsentligt, eftersom det fortfarande undervisas i homeopati vid många universitet – även inom EU.

Vid en undersökning 2011 fann man t.ex. att det bara i Europa under de senaste 30 åren utexaminerats ca 21 000 homeopater i Europa. Tillkommer sedan de som hela tiden utbildas i USA och andra delar av världen.

Det råder alltså ingen som helst tvekan om, att de förutsättningar Zetterling nämnde fortfarande gällde (och gäller än i dag). Men KI satte sig över donators uttryckliga vilja och lade beslag på pengarna. Och även om någon möjligen kan påstå, att det skedde i juridiskt korrekta former, så var det självklart ett moraliskt haveri – som bekant inte det enda i KI:s historia!

Sedan gäller det makarna Oshers skänkta miljoner. De var avsedda för forskning om ”alternativa metoder” inom medicinen. Pengarna har sedan använts till allt utom just detta! Vissa reaktioner från insatta har förekommit, men makten hos professorer och läkare på KI är så stor att de tycks kunna begå nästan vilka oegentligheter som helst utan påföljd.

Läs gärna här:

https://newsvoice.se/2016/02/14/osher-centrum-pa-karolinska-miljonrullning-till-ingen-nytta-en-summering/

Just nu upprörs jag kanske mest av Kungliga Vetenskapsakademin, som enligt min mening ”lurat till sig” Bengt Sjöbergs två miljarder kronor. Bengts vilja var att pengarna skulle gå till forskning om alternativa behandlingsmetoder mot cancer. Och det vet jag bl.a. därför att jag själv talade med honom om detta.

Och när nu professor Dan Larhammar blir preses i KVA finns det sannolikt inte någon möjlighet att en enda krona kommer att användas till någon som helst ”alternativ forskning”. Han ser rött bara han hör ordet ”alternativ”. Den som har tid kan titta på den mannens uppträdande inför Humanisterna i Kalmar 2016 på nedanstående länk. Där framgår med all önskvärd tydlighet hans uppfattning om allt som kan kallas ”alternativt” inom vården. Att han på något sätt skall ha inflytande över nämnda TVÅ MILJARDER KRONOR får närmast betraktas som en garanti att pengarna inte används enligt Bengt Sjöbergs ursprungliga intentioner!

https://www.youtube.com/watch?v=wM8_93x4AKQ

När det gäller mitt samtal med nämnde Bengt Sjöberg, så var det så här:

Bengt Sjöberg hade i Hongkong genom fastighetsaffärer och skickliga placeringar av sina förtjänster skapat en enorm förmögenhet. Sedan fick han diagnosen lungcancer. Under tiden han därefter på vanligt sätt misshandlades med traditionell skolmedicinsk behandling kunde han med hjälp av sitt nätverk och sina ekonomiska resurser efter hand bli medveten om läkemedelsföretagens ”falskspel”, som helt inriktas på ekonomisk vinst – samt kopplingen mellan dessa företag och den medicinska professionen. Han började då, precis som jag, skaffa sig kunskaper om alternativa metoder – och av egen erfarenhet kan jag bekräfta, att en cancerdiagnos med tillhörande dödsdom har en viss förmåga att höja motivationen för att lära sig mer om sjukdomen. Tyvärr kom kunskaperna för sent för Bengt Sjöberg, för han avled ju den 17 januari 2017.

När han våren 2016 intervjuades av en kvinnlig journalist på Dagens Nyheter, så ställde hon följande fråga (med anledning av Sjöbergs tidigare uttalanden): ”Tror du verkligen, att ’cancerns gåta’ redan är löst, men att den kunskapen medvetet hålls tillbaka av ekonomiska skäl?” Hans klockrena svar var då: ”Det är jag absolut övertygad om.

Denne Bengt Sjöberg donerade mot bakgrund av sina nya insikter två miljarder kronor till alternativ cancerforskning, och han skapade ”Sjöbergsstiftelsen”, som skall förvalta dessa pengar – och stödja forskning med inriktning just mot alternativ cancerbehandling, och mot att främja samverkan mellan skolmedicin och alternativa metoder.

Men hur var det med mitt samtal med Bengt Sjöberg? Jo, han hade blivit informerad om min hemsida, och han blev synnerligen intresserad av uppgifterna där. Därför ringde han mig direkt från Hongkong (den 7 juni 2016) och ville diskutera sin situation. Mycket smickrande för mig förstås att han gjorde sig det besväret! Ännu mer så, när några timmar senare hans äldre bror Ingemar (som ingår i styrelsen för Sjöbergsstiftelsen) ringde från Lysekil och förklarade att ”jag ville bara kolla att Bengt verkligen kontaktat dig”…

Under mitt ca halvtimmeslånga samtal med Bengt Sjöberg framkom sedan bl.a. att han inte av någon fått information om kolloidalt silver, och även en del annan information på min hemsida var ny för honom. Det som under vårt samtal framstod kristallklart var, att han skänkt sina miljarder och bildat stiftelsen för att stödja forskning om alternativa cancerbehandlingar – och för att öka möjligheterna till samarbete mellan traditionell och alternativ medicin. Ingen skall kunna påstå att detta inte var hans intention och drivkraft!

När jag sedan fick veta, att Sjöbergsstiftelsen skulle skapas i samarbete med KI (där man tidigare bl. a. lagt beslag på fam Oshers miljoner, som jag nämnt) blev jag förskräckt. Jag insåg ju, att familjen Sjöberg, trots oerhörda framgångar som företagare och entreprenörer ändå sannolikt var noviser och möjligen oerhört naiva, när det gällde hantering av en stiftelse och kontakter med ”proffs” på området inom KI - som tidigare gjort sig kända för att inte ägna sig åt något utanför skolmedicinens ramar.

Nu har jag nyligen blivit informerad om att man, innan Bengt Sjöberg avled i sin cancer, lyckades få honom att skriva under en avsiktsförklaring för stiftelsen som jag uppfattar INTE ALLS ÖVERENSSTÄMMER MED HANS INTENTIONER!

Detta innebär i klartext, att Sjöbergs två miljarder sannolikt kommer att försvinna i det stora svarta hål som utgörs av ”traditionell cancerforskning” – som knappt har åstadkommit några framsteg de senaste 50 åren, även om de flesta lurats att tro det!

Det enda som tas upp på Stiftelsens webbsida under rubriken Ändamål är nu:

Stiftelsen har till ändamål att främja vetenskaplig forskning med huvudsaklig inriktning på cancer, hälsa och miljö. I mindre omfattning kan andra välgörande ändamål inom hälsa och miljö främjas. Bidrag och stöd lämnas främst till forskare vid universitet, högskolor eller motsvarande lärosäten i Sverige eller utomlands. Bidrag kan även till viss del beviljas till enskilda personer eller organisationer som verkar inom ändamålet.

Sannolikt har väl detta också på något sätt skett under juridiskt korrekta former. Men ingen skall kunna få mig att tro, att stiftelsens nuvarande inriktning skulle vara i överensstämmelse med Bengt Sjöbergs ursprungliga viljeinriktning!

Källa: Sven-Erik Nordin, Svaradoktorn.se

5 tidningar per år

Faktagranskaren Faktiskt.se förnekade att HPV-vacciner skulle kunna medföra en ökning av livmoderhalscancer

Faktagransknings-granskaren Faktiskt.eu granskar faktagranskaren Faktiskt.se (SVT/DN/SvD m.fl ... 2018-05-25

Allt du behöver veta om Kolloidalt Silver!

Visste du att det finns en enkel hjälp att få som kan råda bot på de flesta av våra vanligas ... 2018-05-12

Dr Erik Enby kommenterar samtal om alternativmedicin - Homeopati är något på spåren

På Kulturhuset i Stockholm samlades den 28 mars ett antal skeptiker till alternativmedicin för att ... 2018-04-22

Tvångsvaccinering på gång i Sverige?

Riksdagsledamoten Sofia Arkelsten (M) lovade redan i juli 2017 att hon till hösten skulle lägga en ... 2018-04-22

Kan man förebygga fosterskador?

Chansen att bli gravid ökar markant när båda föräldrarna har bra matvanor, livsstil och hälsov ... 2018-04-21

Moraliska haverier på hög nivå

Att både enskilda, företag och organisationer kan göra avkall på etik och moral, om det bara han ... 2018-04-19

Ny film: Kampen om Hälsoparadigmet

Kampen om hälsoparadigmet är en film om hälsa, i synnerhet om synen på hälsa och hur den all ... 2018-03-15

Trådlös teknik är en folkhälsofara!

Inför julen damp det ner det ena efter andra reklambladet och reklamhäften i brevlådan, med alleh ... 2018-02-08

Streptokocker avdödades med hjälp av kolloidalt silver

Jag räddade eventuellt mina ben genom att ta livet av de betahemolyserande streptokocker som jag ... 2018-01-16

Medborgarjournalisten Bechir Rabani avled i natt, 33 år gammal.

Vi kan med förfäran meddela att medborgarjournalisten Bechir Rabani, som intervjuades i 2000-Talet ... 2017-12-16

Värmeakupunktur - en uråldrig kinesisk läkekonst

Sam Mac är en ansedd kinesisk läkare som har kommit till Sverige för att erbjuda sin behandlin ... 2017-12-04

Sven botade sin cancer med kosttillskott, superfoods, ketogen kost och kolloidalt silver

Sven Erik är extremt förbannad på myndigheternas sätt att helt ogenerat ljuga medborgarna rätt ... 2017-12-02

Kåseri: Beskedet efter 15 fluorfria år

Ja, jag är en gottegris. Det erkänner jag. Åtminstone en liten minigris som ser till att det ofta ... 2017-11-29

Smartphones, smarta för vem?

I allt fler studier påvisas hur mobilstrålning kan orsaka cancer, men nu höjs röster för att mo ... 2017-10-13

Det fria ordet är hotat

Både myndigheter och massmedia ger sig på det fria ordet trots att det är skyddat av diverse inte ... 2017-09-23

Lev länge med kinesisk visdom

Vi frågade den kinesiske läkaren Sam Mac i Malmö om hans bästa tips för att leva ett långt och ... 2017-07-11

Noll rättssäkerhet i Sveriges domstolar

När Anders Sultan förlorade förtalsmålet mot Helsingborgs Dagblad stod det klart hur grundlagssk ... 2017-07-10

18 781 gånger bättre hörsel efter behandling med laser och rTMS

Läs gratis hela artikeln om AudioLaser-kliniken i Hovmantorp i Småland. Klinken är nu inne på ... 2017-06-12

Jordisering kan minska världssvälten!

Miljöinnovatören från Skurup, Börje Gustavsson, visar i detta videoklipp hur man tar tillvara p ... 2017-05-03

Öppet brev till folkhälso- och sjukvårdsministern

Ett rådslag om framtidens cancervård Kan symptombilderna vid olika sjukdomstillstånd å ... 2017-05-03

Hälsofrihet - premiär för ny tidning om naturlig hälsa, i januari!

National Health Federation Sweden (NHF Sweden) tillhör den äldsta hälsoföreningen i världen. De ... 2016-12-14

En Läkare och en Doctor diskuterar kolesterol, statiner och Macchiarini i EM-fotbollens Frankrike

Med detta somriga och hoppfulla samtal om kolesterol, som utspelade sig i Frankrike för några daga ... 2016-06-24

Kåseri: Sjukvårdens oförmåga att diagnostisera levande patienter

För 20 kronor fann jag i mitten av juni i år ett exemplar av Illustrerad Vetenskaps årsbok från ... 2016-06-21

Dan Larhammar förkastar evidens – Karin Meyer rusar ut – Homeopati väcker känslor i Riksdagen

Dan Larhammar och Karin Meyer höll ett föredrag i Riksdagen om att homeopati inte fungerar. Ingema ... 2016-06-12

Premiär för filmen om Erik Enby - Läkaren som vägrade ge upp

Filmen om Erik Enby - Läkaren som vägrade ge upp, har nu haft premiär i Stockholm och kommer äve ... 2016-05-24

Johan Thyberg, professor på Karolinska om Macchiarini affären och om kirurgernas varningar.

Detta är en sammanfattning gjord av Johan Thyberg, sammanfattad innan Anders Hamsten avgått och li ... 2016-03-27

VISION för HÄLSA åt ALLA

Bild: Paul Anthony Taylor (som kommer till årsmötet den 13 mars), Dr. Matthias Rath och Ingemar L ... 2016-01-20

Svenska skidlandslaget kör i samma gamla sockerspår

Medan det svenska skidvallateamet gång efter annan hyllas för sitt jobb under skidorna är det sv ... 2016-01-08

Kolloidalt silver - naturligt val för företag

Anne Blom Städservice i Älvsjö har under många år använt sig av kosttillskott för att hålla ... 2015-11-28

Bicom terapeuter delar erfarenheter

Olle Svensson har gjort ett fint sammandrag över den uppföljning man hade för Bicom terapeuter i ... 2015-10-03

Läkemedelsverket förbjuder försäljning av Ionosil Kolloidalt silver

Den 9 juni fattade Läkemedelsverket ett beslut om Ion Silver AB och företagets sätt att marknadsf ... 2015-06-10

Nya sökmotorn Good Gopher utesluter vilseförande sidor som VoF m.fl.

När man Googlar efter någon naturlig och hälsosam behandling mot olika sjukdomar så är som beka ... 2015-05-30

Forskning Troyanskiy 1972

Det har forskats mycket kring skador som orsakas av högfrekventa elektromagnetiska fält,( HF EMF, ... 2015-05-30

Forskningen om hur Elektromagnetiska Fält, EMF, Skadar och Martin L Palls Resultat

Inledning På sextotalet och tidigt 70 tal publicerades flera sammanfattningsrapporter som redov ... 2015-05-30

Se Linda Karlströms vaccinföreläsning på nätet!

Nu finns Linda Karlströms vaccinföreläsning i Stockholm att se på nätet! ... 2015-05-28

Tinnitus- och hyperakusipatienter - får de den vård som de behöver?

Ungefär 1½ miljon svenskar har tinnitus och ca 750 000 personer i Sverige lider av hyperakusi som ... 2015-05-08

Dr Erik Enby nomineras till ”Diplom för livslång gärning i humanismens tjänst”

Dr Erik Enby nomineras till Humanism & Kunskaps ”Diplom för livslång gärning i humanismens tjä ... 2015-04-21

Dr Johannes Irgens Strömmes analysmetod

Dr Johannes Irgens Strömme tycks vara helt bortglömd i dag. I en bok som avhandlar olika analysmet ... 2015-03-20

Kosttillskott kan hjälpa mot prostatacancer visar ny studie

Pomi-T är ett kosttillskott som har utvärderats kliniskt i en dubbelblind, randomiserad och placeb ... 2015-02-28

Je Suis Vitamine D! - Vitaminupproret.se

"Det finns saker varje människa måste göra, annars är de bara en liten lort". Så säger Jonatan ... 2015-02-13

Samtliga landsting bryter mot hälso- och sjukvårdslagen

Michael Zazzio visar hur samtliga landsting konsekvent bryter mot gällande lagstiftning, antingen p ... 2015-01-01

Kolloidalt silver hindras från att nå fram till eboladrabbade områden

Media och myndigheter har nu återigen bestämt sig för att smutskasta kolloidalt silver och i synn ... 2014-12-17

Nio patienter till dr Erik Enbys försvar

Personer inom hälso- och sjukvården som försöker hitta alternativa vägar till bot och bättring ... 2014-11-17

En sång till en livräddare

Yonna Nelson, Malmö hyllar med den egenkomponerade melodin "You Mother the Life in me" Yiping Thela ... 2014-10-30

Startsida