Om föreningen SARA

Historik och grundare

Föreningen SARA, en förkortning för Svenska Aidsgruppen mot RAsism, bildades den 17 juni 1990 i Uppsala av några människor, som insåg att etablissemanget utnyttjade problematiken runt HIV/aids att sprida fördomar mot sjukdomen. Forskaretablissemanget hade t ex okritiskt anammat Gallo-Essex' grönapemyt om att aids uppstått när "afrikanska negrer hade flitigt umgänge med dessa". En sådan ogrundad hypotes kom att kraftigt förstärka rasismen i Sverige. Föreningen har närmare 5 000 medlemmar (2014).

Vi som grundade tidningen är Ingemar Ljungqvist, Mora, och Bengt Larsson, Växjö. Den som förde oss samman var hudspecialisten och cancer/aids-författaren Alan Cantwell i Los Angeles. Ett bevis så gott som något att de svenska informationskanalema är bristfälliga. En av våra viktigaste stöttepelare är göteborgsläkaren och banbrytaren Erik Enby. Bekantskapen med honom knöts via en annan författare: John West i australiska Bundaberg.

SARA idag

Från aidsproblematiken har området utvidgats till att gälla medicinska problem i allmänhet, speciellt cancer. Vi har också intresse av att gå till orsakerna till sjukdomarna och dessa finner vi oftast i en förändrad och hotat miljö, medicinering samt felaktiga kostråd.

Denna problematik vill inte den vanliga pressen kännas vid. Därför såg vi oss manade att ge ut en egen tidskrift - som ett medel att stärka banden mellan alla de i vårt land, som kommit till slutsatsen att hela vårt forskningsetablissemang och vår skolmedicin hamnat i en djup kris, när det gäller att nå framsteg. I stället, vill vi hävda, motarbetar de aktivt dessa framsteg.

Behovet av en tidskrift som förenar oss har varit stort, har vi noterat efter vårt första år. Det blir intressanta och lärorika telefonsamtal varje vecka.

Är detta något för dig?

Är du intresserad av alternativmedicin och naturlig hälsa? Vill du veta mer om alternativa behandlingar, erfarenheter och produkter? Vill du ta del av viktig information om din hälsa, som vanlig media konsekvent väljer att ignorera? Tycker du att skolmedicinen och vårdapparaten inte har lösningarna på den stigande ohälsotalet? Anser du att vi bör ha en sjukvård som är mer öppen för holistiska och naturliga sätt att bli frisk?

Då ska du naturligtvis bli medlem i Föreningen SARA och bli en stöttepelare för ett av Sveriges största och snabbast växande nätverk, där tidskriften 2000-Talets Vetenskap är den sammanhållande länken.

Istället för den vanliga prenumerationsformen vill vi att läsarna blir medlemmar i föreningen SARA som utvecklas med sina läsare, deras engagemang och åsikter. Med en växande skara läsare/medlemmar, kan vi tillsammans bli en kraft som framtvingar en helt annan hälsopolitik och en helt annan forskningssyn, d.v.s. en helhetssyn, där patienten - inte pengar, prestige och dogmer - står i förgrunden.

Vägen dit är lång - men 2000-Talets Vetenskap erbjuder en färdriktning.

Här blir du medlem i Föreningen SARA och får den spännande tidskriften 2000-talets Vetenskap!

Årsmötesprotokoll är endast på begäran tillgängliga för föreningens medlemmar.

Programförklaring

Stadgar

Film: Vad är föreningen SARA och hur uppstod vi?

Bli medlem i SARA och få tidningen 2000-talets Vetenskap!

Vid gåvor eller övriga inbetalningar använd SARAs BankGiro: 667-6308.

Styrelse

Michael Zazzio, (ordförande), t.f. kassör
Linda Karlström, t.f. ordförande (vice ordförande)
Siv Wernborg, sekreterare
Frank Nilsson, ledamot
Ingemar Ljungqvist, ledamot
Carina Pettersson, ledamot
David Thiger, suppleant
Erik Enby, suppleant

Aktuella motioner

2017-02-07: Kommersielisering av föreningen SARA's medlemstidning 2000-Talets Vetenskap.

2017-03-02: Styrelsens yttrande över motionen "Kommercialisering av föreningen SARA's medlemstidning 2000-Talets Vetenskap"