Nr 1, 2003

Redaktören har ordet:

Under arbetet med den åttonde årgångens första nummer av 2000-Talets Vetenskap har den allt överskuggande världshändelsen varit Bush och hans gelikars ansträngningar att få till ett krig Detta för att säkra kontrollen över oljan i Irak och också att breda ut sitt maktinflytande över arabvärlden. Det som kastar ljus över krigsförberelserna är det enorma människouppbåd av motdemonstranter som ställt upp och demonstrerat för fred över hela världen. Detta trots att alla stora massmedia varit i maskopi med krigshetsarna. Exempelvis har de inte alls berört det innehav och den långa tradition av biovapen som Bush själv har varit delaktig i. Men det skriver vi om i detta nummer. En fredsälskande amerikan får stort utrymme. Vår tid behöver verkligen folkliga motkrafter. 2000-Talets vetenskap och föreningen SARA har ambitionen att vara en sådan och för att nå ut ännu mer har vi förbättrat vårt utbud på Internet I och med detta nummer har också Lars Hedström knutits till tidningen. Han arbetar minutiöst med att lägga upp en överskådlig hemsida: www.2000taletsvetenskap.nu - och där finner man också alla gamla artiklar från de slutsålda numren från 1996 och 1997. Alla övriga årgångar finns att köpa. För dig som är ny och vill ha annan information om sådant som massmedia ignorerar, tiger ihjäl eller vantolkar. Se till att skaffa dig 2000-Talets Vetenskap.

Ingemar Ljungqvist        
Detta nummer innehåller följande artiklar:


Kjell Westerberg - med förmåga att läsa biofälten
Kjell Westerberg har paranormala förmågor. Han kan "se" och tolka subtila fält från levande organismer men även för hela ekosystem. Denna förmåga kan Westerberg använda för att hjälpa sjuka människor. Mängden som blivit hjälpta kan svårligen bortförklaras som slumpens verk.

Två artiklar om mikrober = partiklar
Forskare vid Karolinska - Hanz Wigzell mfl - väckte uppmärksamhet då man rapporterade att man funnit hittills okända mikrometerstora partiklar hos schizofrena patienter. Detta är inget nytt för 2000-Talets Vetenskap, vi har skrivit om dessa partiklar många gånger och om Sveriges främste expert på området: Erik Enby.

Mikrometerstora partiklar funna i cerebrospinalvätskan hos patienter med schizofreni
Sammanfattning av Hanz Wigzells och Lennart Wetterbergs rön.

Mikrobliknande bildningar i blod vid kroniska sjukdomar
Läkaren Erik Enby redogör för sin forskning om ej förut beskrivna mikrobliknande bildningar i blodet. Dessa mikrober påvisas i synnerhet hos patienter med kroniska sjukdomar och kan misstänkas utgöra en orsak.

Bioterrorism och Harmagedon
Läkaren Alan Cantwell redogör för biovapenforskningen, hur allmänheten hålls ovetande och hur myndigheterna mörklägger. Nya farliga virus har konstruerats i laboratorier, genom riskabelt experimenterande med artöverföring har Aidsliknande immunbristjukdomar utvecklats i försöksdjur. Några år senare var Aids på allas läppar.

Planerna bakom biovapnen
Den amerikanske forskaren Leonard Horowitz har visat i två böcker att det i USA finns en stat i staten med en hemlig agenda på en ny världsordning - och där Aids är en del av deras strategi i att hejda den alarmerande befolkningsexplosionen.

Cordyceps - en av Kinas främsta stärkande örter
Cordyceps är en av de främsta stärkande örterna inom kinesisk örtmedicin. I denna artikel redogör akupunktören Peter Torsell för användningen av denna ört inom Traditionell kinesisk medicin (TKM). TKM lägger sin betoning på terapier som stärker patientens immunförsvar så att inte ett beroende av medicinska behandlingar ska uppstå. Den västerländska sjukvården gör det motsatta...

Urin - naturens dolda hälsokälla
I denna artikel menar Adam Bonet att urinterapi är en effektiv terapi och kanske till och med världens äldsta läkemetod. När vederbörande själv började dricka sin urin försvann hans prostatit som inte läkarna kunnat bota.

EU kommer att begränsa örtmedicinen
EU-parlamentet tog senast ett beslut om att kraftfullt reducera de mineral och kosttillskott som många idag använder sig av. Nu har återigen läkemedelslobbyverksamheten inom EU lyckats med ett nytt direktiv. Denna gång beträffande traditionella växtbaserade läkemedel.DEBATTARTIKLAR:

Mobiltelefoni - rysk roulette
"Aldrig tidigare i mänsklighetens historia har vi stött på en marknadsföring och distribution av så hälsovådliga produkter av en industri som sitter inne med förhandskunskap om dessa effekter". Så säger fil.dr. Robert C Kane, som efter 30 år som forskare i mobiltelefonibranschen hoppat av och skrivit boken Cellular telephone Russian roulette.

Vitamin och Mineralförbud till trots
Även om ett vitamin och mineralförbud införs är det trots allt från den bästa ekologiska maten som full hälsa i första hand uppnås, menar artikelförfattaren som under ca 30 år ätit mycket ekologiskt odlad råkost (minst 80%), inga djurprodukter och varit fullt frisk under tiden. Den ekologiska odlingen måste utveckla sina metoder ännu mer för att växternas innehåll ska bli optimerat.

Virvlat vatten igen
Artikelförfattaren invänder mot konsumentprogrammet Plus där man klassade vattenvirvlare som humbug. Redan på förhand hade man bestämt sig för detta och någon objektiv vetenskaplig analys stod inte att finna i programmet.


BOKRECENSIONER:

Örtmedicin - naturens läkande kraft
Mic Mc Mullen är en av de invandrare som har berikat vår svenska kultur genom att föra in mängder med kunskaper om örter som han tillägnat sig i sitt hemland Australien. Där är kunskapen om örter och deras läkeverkan en erkänd del inom universiteten och det finns en uppsjö av kurser att välja mellan.

Strålning som är farlig för allt levande
I ett litet häfte på 140 sidor skriver slagrutemannen Thore Rosén från Lillkyrka utanför Örebro om sina upplevelser med slagrutan, och då är det främst den hälsomässiga aspekten han berör.

Till Toppen

Till 2000-Talets Vetenskaps Startsida