Nr 2, 2003

Redaktionen har ordet:

Vi hälsar med denna utgåva också ett nytt nätverk välkommet. Hälsorörelsen har bildats som en motkraft mot de konservativa krafter inom EU som nu på allvar inskränker rätten och möjligheten att behandla sig själv med biologiska metoder. Metoder som dessutom för varje dag får ett ökat vetenskapligt stöd genom all den forskning som utförs. Hälsorörelsens stora manifestation den 15 juni i Stockholm ser vi i skrivande stund fram emot. Den behövs verkligen.
  För den gängse vetenskapen - den som alltid åberopar vetenskap och beprövad erfarenhet - den drivs med snigelfart. Sedan förra numret har det varit stor massmedial uppmärksamhet runt ett par ”nyheter”. Att amalgam skulle vara farligt säger nu t.o.m. en del av Socialstyrelsens betrodda och att blodtryckssänkande mediciner har litet värde, men farliga biverkningar. Måste det ta över 100 år för myndigheternas experter att komma ikapp 2000-Talets Vetenskaps läsare och skribenter?
  Men vi nöjer oss inte med det. För att öka vår snabbhet som nyhetsförmedlare vill vi öppna ett forum på vår hemsida för aktualiteteter. Har du föreläsningar och möten på gång kontakta vår web-master.

Ingemar Ljungqvist        
Detta nummer innehåller följande artiklar:

Kolloidalt silver
Silver är ett viktigt spårämne som används av kroppen, speciellt av immunförsvaret. Innan antibiotika var silver det effektivaste antibakteriella medlet. Kolloidalt silver kan vara lösningen på dilemmat med multiresistenta bakterier.

Frekvensmedicin - en introduktion
Cellen kan betraktas från ett elektromagnetiskt perspektiv där den både avger och påverkas via strålning från och till sin omgivning. Detta är ett perspektiv som saknas i den konventionella medicinen.

Elektromagnetisk terapi - frekvensmedicin
Pionjärerna inom frekvensmedicin presenteras i denna artikel.

QXCI - och Bill Nelson
Bill Nelson, som varit med om att utveckla gyronavigationssystemet på Apolloprojektets rymdfarkoster, har utvecklat en omfattande syntes i diagnostik och behandlingsapparatur inom frekvensmedicin.

Själens förbindelse med kroppen
Kort artikel om själens förbindelse med kroppen.

Essentiella fetters betydelse för hälsa och normalvikt
Med hjälp av författaren till boken Fett som helar fett som dödar, Udo Erasmus, reder vi ut begreppen om vilka fetter som är nyttiga och vilka som är dödliga. Myndigheternas råd om fettreducerad kost är helt uppåt väggarna.

Margarin - en hälsorisk
Gunnar Lindgren varnar för margarin som är en industriellt framställd giftprodukt. Detta till trots vill myndigheterna att barn skall äta margarin.

Hälsorörelsen tar kamp mot EU - direktiven
Agronomen Robert Verkerk och Hälsorörelsen varnar för utarmning av mineraler och spårämnen i åkermarken. I det läget är kosttillskott är en av de hälsosammaste saker vi kan stoppa i munnnen menar Verkerk - något myndigheter vill förbjuda folk att göra.