2000-Talets Vetenskap
Nr 3, 1996
Redaktionen har ordet

Vår tidning är nu inne på sitt tredje nummer och vi som står bakom tidningen har medvetet hållit en låg profil med ekonomiska satsningar.
Detta för att vi anser innehållet vara så viktigt att nå ut med - dvs att vi inte får bli en dagslända som under en kort tid arbetar ihjäl sig och sedan ger upp. Därför har vi legat lågt med utlägg för bild- och textmaterial. Vi har också varit försiktiga med dyrbar marknadsföring - ytterst få av tilltänkta läsare känner till tidskriften och här hoppas vi att Du som läser den - liksom vi som gör den - känner att en sådan här tidskrift behövs, ser till att det blir fler prenumeranter.
En väl beprövad metod i sammanhanget är mun-mot-mun-metoden. Berätta för dina likasinnade att tidskriften finns. Det vi satsar på är att föra fram i dagsljuset framgångar inom behandling av sjukdomar och framsteg inom forskningen, som ignoreras av dem som har makten.
Vi har också tagit fasta på hur det inom forskningen skett övertramp - mest flagrant torde vara framtagandet av HIV. Av alla de tiotalet forskare, författare etc som haft civilkurage nog att klarlägga HIVs uppkomst har alla kommit till samma slutsats: att HIV - och därmed aids - sannolikt är produkter av människans framfart i laboratorier.
Att sedan de etablerade forskarna säger något annat är av underordnad betydelse, så länge de inte med logisk klarhet och med vetenskapliga dokument som stöder deras påståenden kan visa detta.
Med mycket ideellt arbete och med en växande skara prenumeranter ser vi ut att klara första årets utgivning utan att själva behöva täcka upp någon större förlust.
Vad bättre är, att vi därmed ser framtiden an med tillförsikt. Vi tror oss redan nu om att 2000-Talets Vetenskap ska kunna få en tryggad utgivning resten av detta årtusende och därmed göra skäl för namnet.
Detta nummer innehåller följande artiklar:

Svensken med aids som blev HIV-negativ med hjälp av örter
Intervju med Sven, som genom diet, örtblandningar m m kunde återvända till hälsa från den sjukdom som etablissemanget har förklarat som obotlig.

Bokrecension
Titel: Dirty medicine - Science, Big Business and the Assault on Natural Health Care. En skrämmande bok om hur läkemedelsbolag, ortodoxa vetenskapsmän och industriforskare i England organiserat sig för att misskreditera alternativ medicin.

Tandläkaren som botade ALS
Falutandläkaren Olle Redhe har genom att gå till grunden med sjukdomarna noterat, att en del av hans patienter som fått den likaledes obotliga diagnosen ALS (sjukdomen som blev uppmärksammad genom Maj Fant) har stannat upp i sjukdomsprocessen och i något fall blivit bra.

Bokrecension
Titel: Vår tids nya virus,aids och ebola, från naturen, olyckshändese eller folkmord? Den svenska makteliten, som känner sig tillfreds med den rasistiska förklaringen att man kan skylla aids på apor och Afrika, bör låta boken ligga oläst. Den skulle kunna kullkasta deras världsbild.

Autism
Den kanadensiska läkaren och författaren Naseer Ahmad skriver om hur han lyckats vända utvecklingen hos autistiska barn genom en kombination av terapier.

Cancervårdens illusioner
Umeåläkaren Ulrik Dige sticker hål på myten om framgångar i behandlingen av cancer under de senaste trettio åren.

Geopatisk stress - jordstrålning
Ann Nordén och Fritz-Uno Johansson tar upp några av grunderna för den strålning som vi dagligen utsätts för och som är av vital betydelse. Här öppnar sig ett forskningsfält som borde underkastas en vetenskaplig undersökning. I stället fnyser institutionerna åt detta. På dagens institutioner håller man sig hellre till läroböckemas dogmer och vänder ryggen åt fenomen som inte kan mätas och beskrivas i matematiska formler. Vi skrattar åt påvekyrkans fördömande av Galileis upptäckter. Eftervärlden kommer också att småle åt dagens etablerade forskare som vägrade att befatta sig med slagrutor.

Alternativ cancerkongress i Sydney
I april 1994 hölls den första alternativa världskongressen om cancer i Sydney, Australien.

Status quo inom svensk medicin måste brytas
Läkemedelsindustrins finansiella maktposition och det dogmatiska vetenskapsbegreppet, där stort upplagda testförsök är det enda som gäller, är ett allvarligt hot för de som drabbas av de degenerativa sjukdomarna.