2000-Talets Vetenskap
Nr 4, 1996
Redaktionen har ordet

Vårt debutår 1996 har redan gått till ända och något försenat kommer nu årets fjärde nummer, nu utökat med ytterligare några sidor för att få plats med världens bäst dokumenterade aidsbehandling.
Två för oss viktiga konferenser avlöste varandra i slutet på 1996. Den ena i Wien och den andra i Växjö. I Växjö presenterade professor Charles Ssali resultatet av sina framgångar med över 10.000 patienter i Uganda.
Vi på redaktionen har tidigare varit medvetna om att aids knappast har uppstått i Afrika. Däremot pekar allt på att den bästa behandlingen är av afrikansk härkomst.
Under 1997 skall vi återkomma med många artiklar om den stora svenska folksjukdomen cancer. Dessa artiklar skall både beskriva lyckade behandlingsresultat framtagna ur biblioteksarkiven, men också mer lättillgängliga artiklar som hjälper den som nyligen fått sin diagnos med tips om vart man kan vända sig och hur man själv blir delaktig i kampen mot sin sjukdom.
Här ser vi gärna fram emot artiklar från dem som själva lyckats besegra sin sjukdom. Sammantaget bär dessa på en enorm kunskap, som måste komma fler till del. Detta vore kanske den värdefullaste forskning man kunde utföra för att bekämpa cancer, ett arbete som tyvärr är nästintill till helt försummat i vårt land.
Detta nummer innehåller följande artiklar:

Aids ursprung och dess medicinska lösning - Växjökonferensen
Referat från Växjökonferensen av Helena Bysell

Värdet av antioxidanter och mikronäringsämnen vid behandling av aids
Av Charles Ssali

Medlen som gjorde HIV-sjuke Sven frisk
Av Bengt Larsson

Metastaser och modifierat pektin
Av Bengt Larsson

Cancer och mikroorganismer var temat i Wien
Av Ingemar Ljungqvist

Debattartikel:
Alternativmedicinens framtid i EU - Lannoyerapporten
Av Bertil Wosk

Geopatisk stress och samband med sjukdomar, del 2
Av Fritz-Uno Johansson och Ann Nordén

Status quo inom svensk medicin måste brytas, del 2
Av Ingemar Ljungqvist