EU-rapport om galna ko-sjukan slår fast:


EU-kommissionen har gynnat livsmedels- industrin på bekostnad av européernas hälsaEU-kommissionen har begått fel i kampen mot galna ko-sjukan och bland annat försökt dölja risken för att människor skall smittas. Detta framgår av en preliminär rapport utarbetad av spanjoren Manuel Medina Ortega.
  Det anses nu troligt att människor kan smittas av galna ko-sjukan och drabbas av nervsjukdomen Creutzfeldt-Jakob. Vid utgången av 1996 hade 15 människor dött på detta sätt, de flesta i Storbritannien.
  Rapporten föreslår att EU-parlamentet skall anta en misstroendeförklaring mot kommissionen - vilket i praktiken skulle betyda att samtliga 20 kommissionärer måste avgå.
  I rapporten och tillhörande dokument framgår det att kommissionen ansett det viktigare att skydda köttbranschen än människors liv och hälsa. Medina tar bland annat upp att förre jordbrukskommissionären Ray MacSharry instruerade sina medarbetare att hålla tyst om problemet med galna ko-sjukan.
  Medina anser också att man i vissa avseenden kan tala om en "desinformationspolitik" från kommissionens sida. Han påpekar också att ingen utredning gjordes av galna ko-sjukan i Storbritannien mellan 1990 och 1994, när sjukdomen grasserade som värst.
  Medina ger den brittiska regeringen och andra brittiska myndigheter huvudansvaret för den uppkomna krisen.


Referenser:

1. Svenska Dagbladet 7 jan 1997.
2. Galna ko-sjukan och prionen, i 2000-Talets Vetenskap Nr 2, 1996.