Läkemedelsverkets utredare är grundlurade
av Ingemar Ljungqvist

Läkemedelsverkets utredare är grundlurade. Det hävdar en av de många små i branschen. Utredarna hävdar att man utgått från ett konsumentperspektiv när man drar upp rågången mellan å ena sidan läkemedel och å andra sidan naturmedel, vitaminer och mineraler. - Jag får verkligen hoppas att det inte försämrar folkhälsan, säger Anita Finne Grahnén, som varit sammankallande i den utredningsgrupp frän läkemedelsverket och livsmedelsverket, som lagt fram sin rapport om gränsdragning mellan livsmedel och läkemedel. Den som lever får se - eller snarare i detta fallet - den som överlever får se - för här handlar det om en nyordning, där hälsan för en miljon svenskar står på spel, medan det för producenterna rör sig om riskbelopp i storleksordningen miljarder kronor.


I oktober 1995 lade en referensgrupp fram sin rapport om hur man framöver i samband med EU-anpassningen skall dra upp gränserna om vad som får vara livsmedel och vad som skall klassificeras som läkemedel.
  Gruppen bestod av fyra tjänstemän, två från läkemedelsverket och två från livsmedelsverket.
  Denna rapport har väckt vrede och fått iasändarskribenter över hela Sverige att fatta pennan, därför att man ser hela rapporten som en omyndigförklaring av alla de som i dag upprätthåller sin hälsa genom att i hälsokostbutiken köpa antioxidanter, vitaminer, mineraler och andra naturläkemedel.
  Sammankallande i gruppen har varit Anita Finne Grahnén, som inte alls ser saken så:
  - Utgångspunkten har varit den enskilde. Syftet har inte varit att förhindra konsumentens fria val och här finns också den stora missuppfattningen. Förslaget innebär inte att förbjuda och receptbelägga vitaminer och mineraler. Syftet har varit att förhindra producenter att felaktigt marknadsföra sina produkter, säger Grahnén.


Moment 22

Men här får Grahnén mothugg av en sakkunnig inom branschen som vill vara anonym:
  - Det finns flera Moment 22 inbyggda i rapporten. En produkt måste klassas som läkemedel om syftet med densamma är att påverka kroppen eller att lindra eller förebygga sjukdom. Syftet med vitaminer och mineraler är ju detta. Man kan ju inte marknadsföra dessa bara genom att påstå att de smakar gott.
  Skall de bli klassade som läkemedel, drabbas de för det första av en anmälningsavgift på ca 60.000 kronor. Detta är emellertid den mindre posten. Dokumentation är oerhört mycket dyrare. Små producenter och innovatörer göre sig icke besvär.
  Vår branschman har redan sett vad detta leder till.
  En av våra svenska leverantörer håller redan på att permittera. Mer än 3.000 arbetstillfällen kommer att försvinna. Det står redan färdiglastade lastbilar på kontinenten beredda att leverera till Sverige. Men då är det den stora europeiska läkemedelskartellen med bland annat CIBA som kommer att ta över marknaden - med ett mindre urval och till högre priser.
  I jämförelse med deras makt kan till och med Astra och Pharmacia räknas som små. Det är helt uppenbart att de svenska myndigheterna - åtminstone de lägre tjänstemännen - är helt grundlurade, så även om syftet varit gott och rapporten går igenom går hela hälsokostbranschen under tillsammans med många terapeuter, avslutar vår sakkunnige.


Generaldirektör okunnig om konsekvenserna

Läkemedelsverkets generaldirektör Kjell Strandberg fick också kommentera vad som blir den långsiktiga konsekvensen sett ur ett producentperspektiv. Blir det en kraftfull förskjutning till förmån för de stora europeiska företagen på bekostnad av de små producenterna?
  - Det är nästan omöjligt att svara på. Det beror på hur branschen vill agera efter de nya reglerna.
  Det är lätt att konstatera, att antingen har man på verket underlåtit att göra en analys av konsekvenserna eller så vill man dölja det faktum att de stora läkemedelsjättarna redan står startberedda på den europeiska kontinenten för att skaffa sig nya marknadsandelar. Dessa kommer att uppstå efter en ny svensk lagstiftning, som följer på läkemedelsverkets nya gränsdragning.
  Ännu viktigare för det stora flertalet är ändå den egna hälsan. Alltfler svenskar söker i dag hjälp för allt från lindrigare åkommor till livshotande sjukdomar bland de preparat som i dag får försäljas relativt fritt - förutsatt de inte är skadliga och att de är tillverkade under kontrollerade förhållanden - utan att därför vara klassade som läkemedel.
  Det växande kundantalet, men kanske framförallt att så määnga blir köptrogna måste tas som en intäkt på att preparaten fungerar. Egentligen är det ett bevis för att de mångas marknad - de små konsumenterna - visar att de olika medlen hjälper dem att upprätthålla en relativ hälsa.
  Anita Finne Grahnén understryker:
  - Konsumentverkets undersökning visar att många svenskar kompletterar sin kost med extra vitaminer.
  Utan att veta exakta antalet uppskattar hon att det rör sig om 30-40% som tar vitaminer. På frågan om hur många som på detta sätt håller sig friska svarar Grahnén:
  - Det finns inga undersökningar gjorda.
  Ändå vill man med den nya gränsdragningen försämra för konsumenterna att få information om de preparat som står till buds, exempelvis naturläkemedel som örtpreparat. De får inte längre saluföras med påståenden om att de kan lindra eller hjälpa mot sjukdom, såvida de inte blir klassade som läkemedel.
  Att få brännässlor, åkerfräken, malört och johannesört klassade som läkemedel, är en mycket kostsam process och skulle innebära ekonomisk ruin för den lilla producenten. De stora firmorna gör det inte heller - väl medvetna om att man inte kan skydda sin produkt med patent.
  Med denna nyordning riskerar patienten att stå än mer utlämnad till sig själv.


Folkstorm i USA

När motsvarande hårdare gränsdragning också var på gång i USA gav det upphov till en veritabel folkstorm som tvingade myndigheterna till reträtt och efter 1994 har man beslutat:
  Fastän FDA (USA:s motsvarighet till läkemedelsverket) skall agera snabbt mot produkter som är farliga eller förfalskade, skall FDA inte sätta upp några regler som är onödiga hinder och som begränsar eller försenar flödet av säkra produkter och adekvat information till patienterna.
  Detta är en skrivning som ger patienten-konsumenten en ganska stor frihet, samtidigt som den garanterar säkerheten.
  I Sverige har inte utredarna gjort någon analys av resultatet för patienterna sett ur ett folkhälsoperspektiv.
  - Det har inte ingått i uppdraget. Men jag får verkligen hoppas, att det inte försämrar folkhälsan, säger Grahnén.
  Yttersta ansvaret hänskjuter Grahnén till politikerna, som borde göra den konsekvensutredningen.
  På samma sätt har chefen för läkemedelsverket inget klart svar att ge på frågan vilka de långsiktiga konsekvensema blir ur ett konsument- eller patientperspektiv.
  - Vår utgångspunkt har hela tiden varit att stå på konsumenternas sida, säger Kjell Strandberg.
  - Men om det ändå visar sig att det nya förslaget leder till ett större ohälsotal, trots de goda intentionerna, vilket ansvar har då läkemedelsverket?
  - Om, om, om... Det är den stora frågan. Det är inte lätt, säger Strandberg.


Politikerna måste kräva en konsekvensanalys

Det borde vara en självklarhet för de politiker som sedan ska ta vid och fatta beslut, att kräva en ordentlig analys av alla konsekvenser.
  Det gäller speciellt möjligheterna till att uppnå hälsa med en mångfald av medel, oavsett om de blir klassade som läkemedel eller ej. Annars kan ansvaret bli tungt att bära.
  Vår anonyme branschman vet bättre besked.
  I samband med den fortsatta EU- och marknadsanpassningen, kommer nedskärningarna inom sjukvården att fortsätta. Också läkare kommer att få gå från sina tjänster.
  Men eftersom det är samhällsekonomiskt dyrt att hålla sig med arbetslösa sjuksköterskor och läkare, kommer dessa att få anställning på apoteken, där de får ge kundråd till alla de som inte kommer fram i ordinarie sjukhuskön.
  Parallellt ordnar redan nu socialstyrelsen kurser, där de får lära sig informera, dvs rekommendera enbart godkända läkemedel. Jag är övertygad om, att om förslaget går igenom, så är branschen slut och med den många av de terapeuter som i dag hjälper människor balansera sig till hälsa, avslutar vår branschkunnige.
  Huvudfrågan blir uppenbar. Kommer det nya gränsdragningsförslaget, förutsatt det omsätts i praktiken, att gynna eller missgynna patienten? Från läkemedelsverkets hoppas man givetvis på det förstnämnda, men är osäker på konsekvenserna.
  De i branschen som lever nära patienterna är mer säkra på sin sak. Det blir förödande både för många patienter och för yrkeskunniga terapeuter. Den som lever får se, eller ännu bättre i just den här frågan: den som överlever får se.