2000-Talets Vetenskap
Nr 2, 1997
Redaktionen har ordet:

Detta nummer av 2000-Talets Vetenskap är något av ett jubileumsnummer fastän det bara är vår sjätte utgåva. Men vi passar på tillfället att tillägna detta nummer till en av samtidens svenska forskarpionjärer och banbrytare; göteborgsläkaren Erik Enby som föddes den 12 maj 1937 och i och med denna utgåva celebrerar sin 60-årsdag.


Pionjären
Banbrytaren
Busen
Upptäckaren
Kufen
Energiknippet
Igelkotten
Livsräddaren
60 År

Även om mycket av detta nummer har en mycket kraftig personlig anknytning, tror vi att det innehåller mycket av läsvärde, då Erik Enby faktiskt personifierar mycket av det som vår tidning ska föra fram - inte tystas ner. Erik Enby har nämligen parallellt med sin gärning som allmänpraktiserande läkare med geriatrik som specialområde, hela tiden sökt ett djupare svar på vad som egentligen är sjukdom. Han har inte velat nöja sig med att se symtom. Därför utrustade han sig tidigt med ett mikroskop som gjorde det möjligt att han kunde studera levande blod, till skillnad från hans kollegor som måste först fixera dvs avdöda de celler de ska beskåda. Mikroskopet möjliggjorde en djupare insikt om livet. Men att gå sina egna vägar är inte populärt, allra minst om man tillhör en yrkesskår med mycket starka patriarkaliska drag. I den kåren får endast den mest uppsatte läkaren/professorn uttala sig om vad som är dagens sanning.
När Erik Enby utmanade dessa fick han också utstå repressalier. Åtgärder från kollegor och Socialstyrelsen som hämmade hans frihet som läkare. I balansgången mellan att få behålla sin läkarlegitimation och utveckla sin fulla intuition för att hjälpa livshotade patienter har Enby tvingats till en kompromiss.
Likaväl som vi på redaktionen anser att vi behöver många fler läkare som likt Enby vill söka sig framåt när det gäller de olösta sjukdomarna hoppas vi också att Du som läsare finner detta specialnummer intressant. Enby har banat en stig som alltfler borde följa.
Lägg märke till att man i dagens läroböcker för läkare knappast kan finna ett enda ord om mikrobers roll i cancer. Ännu mer upprörande är det att de som är ansedda som forskningens auktoriteter inte ens vill titta i Enbys mikroskop.
Detta nummer innehåller följande artiklar:

Erik Enby 60 år - en introduktion

Cancermikroben - en litteraturgenomgång
En amerikansk läkare med hudforskning som specialité, gör en historisk genomgång av de, främst amerikaner, som upptäckt mikrober i cancer.

Cancer kan botas
En patients möte med cancerdiagnosen och sin räddare.

Erik Enby - läkaren som blev forskare
- Jag lever ett dubbelliv

Patienter om Erik Enby

Blodförändringar hos kroniskt sjuka - samt en diskussion om totala och partiella sårenheter

Resultaten av behandling hos Erik Enby

Patienter om Erik Enby

Röster om Erik Enby och hans livsverk

Unika fynd av bakterier Precis där kärnkraftsavfallet ska förvaras
Dessa fynd i djupberget, ger ny vinkling på slutförvaring av kärnkraftsavfallet

Debattartikel:
Slagrutan - Jordstrålningen

Bokrecension:
Titel: Jordstrålning - Den bortglömda naturrresursen av Sven Lind

Bokrecension:
Titel: Handbok för tarmhälsa av Robert Gray

Nytt inom vetenskapen