2000-Talets Vetenskap
Nr 3, 1997
Redaktionen har ordet:

Med detta nummer av 2000-Talets Vetenskap dammar vi av tre typer av terapier, som alla troligtvis har 2000-åriga anor.
En är hämtad från de gamla högkulturerna. Babylonierna och egyptierna kände till att magnetism kunde påverka kroppens funktioner. Därför använde man sig av magnetiska ämnen när man behandlade sina sjuka. Magnetterapi har sedan varit ett både kärt och oönskat barn i de vetenskapliga sammanhangen. Genom ett unikt samarbete mellan flera universitet i Mellaneuropa har man nu klarlagt vissa mycket betydelsefulla verkningar av inducerade magnetfält.
Från Nordamerika och indianernas naturnära kulturer har vi hämtat kunskap om hur olika salvor kan både penetrera huden och sedan suga upp innanförliggande tumörer med alla dess patogena mikroorganismer.
Från en tredje kontinent, ja egentligen från två kontinenter; de sydliga japanska korallöarna vid Okinawa i Asien och Nya Kaledonien i världsdelen Oceanien hämtar vi uppslaget till en lika enkel som genial metod att förstärka hälsan och förebygga sjukdomar. Härifrån hämtas den korallsand som kan berika dricksvattnet med lättupptagligt kalcium, samtidigt som det höjer pH-värdet. Japanska forskare och hundraåringar blir genom ett göteborgskt initiativ uppmärksammade i detta nummer av 2000-Talets Vetenskap.
Harakiri - är det japanska uttrycket för självmordsattack. Men här beskriver vår amerikanske medarbetare Alan Cantwell hur det högteknologiska amerikanska militära forskningsetablissemanget begått harakiri på sina egna soldater genom att tvinga på dem otestade vacciner och droger inför Kuwaitkriget.
Rut Dahlström har tagit strid för sin hälsa och utmanar Sveriges och EUs byråkrati. När ni läst artikeln är det mycket möjligt att ni instämmer med skolköksföreståndaren i Nacka som sa: "Rut borde ha Nobelpris". 2000-Talets Vetenskap anser det vara en skyldighet att föra ut Ruts erfarenheter till en större publik.
Avslutningsvis debatterar Bertil Wosk med en välformulerad, träffsäker artikel om genmanipulation. Sprid den!
Detta nummer innehåller följande artiklar:

Smått från medicinska historien


Koraller - I tre artiklar behandlas korallernas biologiska potential:


Kemisk kirurgi - salvorna som drar ut tumörer ur kroppen
Gammal indiansk naturmedicin som skulle kunna få en renässans.

Magnetterapi - i modern vetenskaplig form
Genom ett unikt samarbete mellan fysiker, tekniker och biologer på flera europeiska universitet har man förfinat och förbättrat magnetfältet som ett medicinskt instrument.

Gulfkrig-syndromet
Vår amerikanske medarbetare, Alan Cantwelljr, har följt med i utvecklingen av en ny, smittsam sjukdom, troligen orsakad av medicinska experiment. Efter fem år har mer än 30.000 soldater insjuknat.

Rut Dahlström - kvinnan som vigt sitt liv i kampen mot farliga livsmedelstillsatser
Rut Dahlström har med sin egen kropp kommit fram till att livsmedelstillsatserna E 535 och E 536 - ferrocyanidema är farliga för vissa på kort sikt, kanske för de flesta på lång sikt.

Debattartikel:
Genmanipulation
Författaren Bertil Wosk punkterar myten att genforskningen är till för världens bästa. Här visas klart att gentekniken är ett sätt för de redan stora företagen att skaffa sig ytterligare makt och vinster på livet.

Nyheter