2000-Talets Vetenskap
Nr 4, 1997
Redaktionen har ordet:

Med detta nummer har två år och åtta utgåvor av 2000-Talets Vetenskap lagts till handlingarna. Men det är handlingar som kräver förnyad aktivitet.
Vår tidning började med åtta sidor i början av 1996. Nu har vi vuxit och stabiliserat oss på 24 sidor med kraftfullt förbättrad layout. Men roligast - och viktigast av allt, har varit gensvaret från våra läsare.
En röst från Malmö: "Ett stort tack för 2000-Talets Vetenskap. Högintressanta artiklar, välskrivna, medryckande, i takt med en ny världspuls" och från Göteborg: "Ett stort TACK för en seriös, tydlig och koncentrerad framställning av det som händer oss vanliga människor. Utmärkt!. En efterlängtad skrift."
För att fortsätta vår ambition att bli ännu bättre, höjer vi prenumerationspriset till 130 kronor för 1998. Vi bifogar inbetalningskort.
Vi lovar i gengäld att intensivt arbeta vidare på den inslagna vägen. Vi ska söka reda på terapier och behandlingar som kan hjälpa, lindra och/eller bota de som drabbats av den inre ekologiska krisen.
Samtidigt är vi inte rädda för konfrontationen - att peka ut de som står i vägen för en bättre hälsa - de stora profitörerna dvs läkemedelsindustrin, som idag suveränt behärskar förstelnade byråkratiska institutioner som läkemedelsverk och socialstyrelse.
Vår tidning ska ha ambitionen att vara en viktig komponent i kampen för ett friskare liv.
I detta nummer betonar vi vad som händer om obalansen i kroppen drabbar nervsystem.
Roger Nilsson och Viola Pettersson är två svenska entusiaster som vi med glädje publicierar - de förtjänar det.
Men vi vill också ge eloge åt andra eldsjälar, såsom Gun Östling och Boris Dragin, som bjudit Viera Scheibner till Sverige. Viera, som offrar sig själv i kampen för barns hälsa - och därmed utmanar vaccinationskampanjerna världen över.
Vi ger också stort utrymme åt eldsjälen Peter Wilhelmsson, som skrivit både böcker och en debattartikel - allt för ett friskare liv.
Inte minst är alla medlemmarna i FEB (Föreningen för El- och Bildskärmsskadade) värda uppmärksamhet i sin kamp mot bland annat försäkringskassan.
Detta nummer innehåller följande artiklar:

För bra för att vara sant
En presentation och introduktion av Roger Nilsson.

Min terapi korrigerar orsakerna till problemet
Roger Nilsson.

Hon blev själv forskare
Viola Petersson kämpade för sin dotters psykiska hälsa.

Kroppen måste läka av egen kraft
Rapport från ortomolekylära konferensen i Köpenhamn

Släktträdet används som viktigt diagnosinstrument

Allergi och överkänslighet kan ligga bakom schizofreni

Kan naturliga metoder förebygga hemorrojder?
Christine Dimmer Brian Martin, Noeline Reeves och Frances Sullivan

Vad är homeopati?

George Vithoulkas
1996 års alternativa nobelpristagare

Debattartikel:
Dina vitaminer kan förbjudas

Bokrecension:
Titel: Ett friskare liv av Peter Wilhelmsson

Bokrecension:
Titel: Den omänskliga sjukvården av Ivan Illich

Debattartikel:
Elöverkänslighet - Öppet brev till socialminister Margot Wallström

NYTT:
FEB firade 10 år 22

NYTT:
Viera Scheibner på Sverigebesök