2000 års artiklar - med ingresser
- Alfabetisk Översikt -

Aids- dissident på försoningsresa
  av Leonard Horowitz.....2000; 4: 24


AIDS och HIVs hemliga ursprung
  av Alan Cantwell, jr.....2000; 4: 20-23

Akupunkturen till Sverige
  av Ingemar Ljungqvist.....2000; 4: 11-13

Allt om akupunktur
  av Anton Jayasuriya.....2000; 4: 13-15

Akupunktur
  av Peter Torsell.....2000; 4: 15-16

FACY: En akupunkturmodell från Vietnam
  av Ingemar Ljungqvist.....2000; 4: 17

Su Jok - akupunktur från Korea
  av Bo Engborg.....2000; 4: 17-18

Akupunktur 2000
  av John Boel.....2000; 4: 18-19

Amalgamenheten i Uppsala frigör sig från det akademiska förtrycket
  av Ingemar Ljungqvist.....2000; 1: 14-15

Benskörhet och kalcium - myterna om mjölkens förträfflighet
  av Eric Karlsson.....2000; 3: 8-11Bokrecensioner:

Den självläkande människan av Susanna Ehdin
  av Ingemar Ljungqvist.....2000; 2: 20

El Dorado av Patrick Tierney
  av Redaktionen.....2000; 4: 26

Mörkläggning av Gunni Nordström
  av Jan Åberg.....2000; 4: 25

Oraffinerat av Lilly Bengtssson
  av Redaktionen.....2000; 4: 26


Cancerhjälpen - Föreningen som ekonomiskt stöder sjuka
  av Ingemar Ljungqvist.....2000; 2: 16-17

Cancer -Vad skulle du göra? Intervju med Bengt Larsson
  av Linda Morén.....2000; 2: 11-15Debattartiklar:


Ett modernt slavuppror?
  av Ulf Brånell.....2000; 3: 2

Läget inför det nya milleniet
  av Ulf Brånell.....2000; 2: 21-23


Medlemssidorna med debatt
  .....2000; 1: 22-23


Digital medicin är morgondagens läkekonst - om Alexander Marcus
  av Bo Andersson.....2000; 2: 18-19 & 2000; 3: 20-23

EDTA- en keleringsmolekyl som förhindrar för tidig död i hjärt- och kärlsjukdomar
  av Ingemar Ljungqvist.....2000; 3: 3-7

Elis Sandberg, THX uppfinnare - versus Socialstyrelsen
  av Ingemar Ljungqvist.....2000; 4: 7-10

In Memoriam. Om Maj Roos och Josef Östlund
  av Anette Kozica och redaktionen.....2000; 4: 27

Iskra och Istvan, två nysvenskar som hjälper andra sjuka svenskar
  av Ingemar Ljungqvist.....2000; 2: 3

Iskra, Rolf och Biolight
  av Ingemar Ljungqvist.....2000; 2: 5-7

Istvan Vig och Zervital
  av Ingemar Ljungqvist.....2000; 2: 3-5

Makarna Segal - 1900-talets stora europeiska forskarpar
  av Ingemar Ljungqvist.....2000; 1: 16-19

Medicina Alternativa basunerar ut:
En ny tid - ett nytt millennium kräver den nya erans medicin - baserad på 100- och 1000-årig erfarenhet
  av Ingemar Ljungqvist.....2000; 1: 7-11

Pleomorfa mikroorganismer vid hälsa och sjukdom. Ett sammandrag från det första internationella symposiet, som hölls i Montreal, Canada juni 1999
  av Gitte S Jensen.....2000; 3: 17-19

Professor Charles Ssali
  av Redaktionen.....2000; 1: 20

Segal tunnan - En proteinmodell som öppnar för en större förståelse när det gäller växelverkan mellan elektromagnetisk strålning och biologiskt material
  av Ingemar Ljungqvist.....2000; 3: 12-16

Sjuk av skolmedicinsk vård! Lena Ekström i Höör om sin kamp för sin sons hälsa
  av Ingemar Ljungqvist.....2000; 1: 11-13

Somatisk Ekologi - En möjlighet att förstå komplexa system
  av Ingemar Ljungqvist.....2000; 2: 8-10

Tandläkaren som lugnade sina patienter - men väckte vrede hos Socialstyrelsen. Om Ragnar Söderström, Markaryd.
  av Ingemar Ljungqvist.....2000; 4: 3-6

U-hjälp till döds. Arsenik har förgiftat miljoner asiater
  av Ingemar Ljungqvist.....2000; 1: 3-6Ingresser till artiklar årgång 2000


AIDS dissident reser till Afrika på "försoningsresa"

av Leonard Horowitz

En av de högst rankade militära ledarna hos den kenyanske presidenten står i begrepp att arrangera en serie föredrag av en ledande AIDS dissident, en forskare som man förväntar sig ska visa upp övertygande nya bevis för att världsepidemin uppkom när det genomfördes tidiga hepatit B vaccinförsök på homosexuella män i New York och på svarta i Central Afrika under 70-talet. Enligt organisatörerna så kräver de dokumenterade uppgifterna och de konsekvenser de får för en vetenskaplig och politisk nyorientering att man genomför dessa nya studier i en anda av "förlåtande", i syfte att kunna häva den ständigt växande epidemin som för närvarande slår mot så många som sextio procent av befolkningen i flera områden i Kenya.
  Dr Leonard G Horowitz har utfört ett oberoende treårigt forskningsarbete om HIVs ursprung som förklarar kopplingen mellan schimpansvirusets och sambandet. med HIV. Dr Horowitz', som har fått sin utbildning vid Harvarduniversitetet är också en internationellt erkänd auktoritet i frågor som rör folkhälsan, har slagit fast att riskabla Hepatit B vaccin försök påbörjades vid New York City Medical Center och fortsattes av läkemedelsföretaget Merck fram till 1975. I samarbetet med Merck, CDC, FDA och NIAID - alla är USA-regeringens förnämsta AIDS myndigheter, så tillverkades fyra omgångar av hepatit vaccin i uppemot 200000 doser. De fyra omgångarna med vaccin, som antas vara kontaminerade med sekvenser av HIV gener framställdes genom att levande hepatitvirus odlades i celler från afrikanska schimpanser.

Läs hela artikeln i 2000-Talets Vetenskap nr 4 årgång 2000

Tillbaks till innehållsregistret
AIDS och HIVs hemliga ursprung

av Alan Cantwell, jr

Teorin om den gröna markattan
Många människor har hört talas om teorin att AIDS är laboratorieframställt. Trettio procent av de svarta i New York, som deltog i en undersökning utförd av New York Times (29 oktober, 1990) tror att AIDS är ett "etniskt vapen" framtaget i ett laboratorium för att infektera och döda svarta människor. En del tror att den konspiratoriska AIDS-teorin är mer sannolik än den "grönapeteori" som framfördes av de etablerade Aidsforskarna.
I själva verket blev grönapeteorin övergiven av forskarna redan 1988, men de flesta Aidsinformatörer fortsatte att sprida den till allmänheten tills helt nyligen. I ett mediapådrag 1999 så ersattes den gröna markattan fullständigt av schimpansen. Nu gällde schimpansen - från Afrika - som ursprung för HIV och Aids och den teorin blev också helt accepterad av det vetenskapliga samfundet.
  Ett fylogenetiskt släktträd (vilket få icke-experter begrep sig på) med olika apvirus presenterades för att bevisa att HIV härstammar från ett primatvirus från den afrikanska bushen. Analyser av virusens genetiska data utförda på en "superdator" i Los Alamos, New Mexico visade att HIV hade korsat artbarriären mellan schimpans och människa ungefär år 1930 i Afrika. (Los Alamos är den officiella hemorten för kärnvapenframställning, påhittade kinesiska spioner och också det laboratorium som dirigerade de hemliga strålningsexperimenten på civila, levande människor - oftast ovetande om de försök de utsattes för. Dessa pågick från 1940-talet fram till början av Aidsepidemin)
  Vid den internationella Aidskonferensen i Sydafrika år 2000, så var det en forskare som påstod att schimpansviruset SIVcpz var "antikt" och bytte värdart redan 1675 men att det inte etablerade sig i den mänskliga arten förrän 1930. Detta återberättades pliktskyldigt av vetenskapsreportern Laurie Garrett, som också förklarade orsakerna till den snabba spridningen i Afrika; icke-sterila sprutor, icke-sterila blodprodukter och det utbredda, promiskuösa sexuella mönstret.

Special Virus Cancer Programme (1962-1977)
Bekvämt bortglömt av forskare och vetenskapsjournalister var det faktum att kirurger hade transplanterat organ från schimpanser på människor under flera årtionden. När Keit Reemtsma avled i juni i år, vid en ålder av 74 år, så hyllades han som en pionjär när det gäller transplantationer från en art till en annan s.k. xenotransplantationer. Redan 1964 hade han placerat sex njurar från schimpanser hos lika många mänskliga mottagare. Alla hans patienter avled, men Reemtsma blev framgångsrik i många av sina försök att överföra organ från en människa till en annan.
  Mer sannolik som en överföringsmekanism av djurvirus till människor var de försök som utfördes under det nu nästintill bortglömda SVCP (Special Virus Cancer Programme). Detta forskningsprojekt var ansvarigt för utvecklingen och utsättningen av flera olika djurvirus, som kunde framkalla cancer och immunförsvarsskador när de överfördes mellan djurarter och på mänskliga celler och vävnader.
  SVCP startade 1964 som ett regeringsfinansierat projekt vid NCI (National Cancer Institute) i Bethesda, Maryland. Ursprungligen var projektet avsett för att studera leukemi och lymfoma cancerformer, men kom raskt att utvidgas till att omfatta cancer i sin helhet.

Läs hela artikeln i 2000-Talets Vetenskap nr 4 årgång 2000

Tillbaks till innehållsregistret
Akupunkturen till Sverige

av Ingemar Ljungqvist

Akupunkturen har en mycket lång historia. Främst är det kineserna som använt den sedan lång tid tillbaka och som också utvecklat ett helt system för behandlingar. Dess allra första historia är naturligtvis höljd i dunkel eftersom man kan förmoda att det var lättare för människan att komma underfund med effekterna från akupunkturpunkterna än att konstruera ett skriftspråk. Alltså skulle kunskapen om akupunktur kunna härröra sig från förhistorisk tid.
  En, förmodligen, efterkonstruktion till hur man först kom i kontakt med akupunkturen var att flera kinesiska krigare trots att de fått djupa skär- och sticksår inte kände någon smärta - just därför att sticket också hade träffat en akupunkturpunkt och därför fått en smärtlindrande effekt parallellt med den livshotande skadan.

Akupunkturen minst 4000 år gammal
I Kina har man emellertid från den äldre stenåldern (Före 10000 f.Kr.) funnit steninstrument som använts för enklare ingrepp. Från den yngre stenåldern (10 000- 2000 f.Kr.) har man funnit finare stenverktyg, där den ena änden var skarp och oval. Efter år 2100 f.Kr. har man också funnit hieroglyfer inristade i ben och sköldpaddskal som beskriver akupunktur och moxabränning. Från denna tid finns också akupunkturnålar. De första i sten, de senare utförda i brons.

Läs hela artikeln i 2000-Talets Vetenskap nr 4 årgång 2000

Tillbaks till innehållsregistret
Allt om akupunktur


av Anton Jayasuriya

Historia och bakgrundsfilosofi
Akupunktur är en traditionell form av österländsk medicin som har sina rötter tillbaka till förhistorisk tid.. Idag så undervisas alla medicinstuderande i Kina i akupunktur, även om dessa ändå kommer att använda sig av västerländsk medicin. Det praktiseras i Europa, Amerika och också i övriga världsdelar. På Sri Lanka, mitt hemland, har 95% av alla medicinstuderande erhållit utbildning i akupunktur.
  Traditionell akupunkturbehandling består i att sätta in mycket smala nålar i precist definierade punkter på huden. Dessa punkter finns nära nervändslut och sinsemellan förbundna med linjer som kallas för kanaler eller meridianer. En meridian förbinder den grupp av punkter som används om man vill behandla ett speciellt organ eller dess associerade strukturer.

Två effekter
När man sätter i nålen vid en akupunkturpunkt uppnås två effekter; För det första så stimulerar den specifika nerver som överför elektriska impulser via ryggmärgen och hjärnan till det sjuka området. Då nerverna kontrollerar de flesta kroppsfunktionerna, så kommer en del nerver stt stimulera t.ex. öka aktiviteten hos tarmrörelserna; andra att sakta ned rörelserna. Några nerver tenderar öka utsöndratet av matsmältningsvätskor, medan andra minskar det. Samma princip gäller också för ökningen eller minskningen av hjärtslagen; vidgningen eller sammandragningen av blodkärlen; tårflödet; musklernas tonus; tillväxthastigheten; produktionen av slem; utsöndringen av hormoner etc.
  Nervsystemet kan liknas vid ett elektroniskt kontrollsystem med feedbackmekanismer.
  Viktigast är att kroppen hela tiden strävar efter att hålla sig inom optimala värden. detta kallas för homeostas.
  För det andra har det påvisats att akupunktur stimulerar frisättandet av kemiska substanser från hjärnan och hypofysen. Dessa substanser är kända som encefaliner, endorfiner, serotonin, dynorfin osv. Dessa frisätts i blodomloppet och är kroppens egen mekanism för smärtlindring.

Läs hela artikeln i 2000-Talets Vetenskap nr 4 årgång 2000

Tillbaks till innehållsregistret
Akupunktur

av Peter Torsell

För 5000 år sedan utfördes akupunktur med flintstenar och benflisor. Idag är det bevisat att över fyrtio krämpor och sjukdomar kan botas med akupunktur. över nittio procent av patienterna botas.
  Akupunktur är ett latinskt ord som betyder att "sticka med något spetsigt". Det var en jesuitmunk som använde uttrycket när den kinesiska formen av medicin på 1600-talet beskrevs för första gången i Europa.
  Nästan allt kan behandlas med akupunktur. Det gäller både enklare problem som magkatarr, huvudvärk, trötthet, sömnlöshet och menstuationsstörningar men också mer komplicerade sjukdomar som astma, diabetes, afasi och förlamningar. Världshälsoorganisationen, WHO, har erkänt akupunkturens botande verkan på cirka 40 sjukdomar av skiftande slag.
  Akupunktur har använts i Kina i nästan femtusen år. Det mest kända verket om akupunktur och traditionell kinesisk medicin, Huang Ti-Nei Ching, nedtecknades 480-221 f.Kr. Det är en dialog mellan en kejsare och hans livläkare som levde omkkring 3000 f.Kr.
  Sedan dess har akupunktur genomgått en omfattande utveckling. Bland annat har de ursprungliga spetsiga flintstenarna blivit ersatta av mycket tunna (ca 0,2 mm) nålar av stål. Kineserna själva har aldrig tvivlat på nålarnas helande verkan. Det är förmodligen detta som som är orsaken till att forskningen kring akupunktur kom igång på allvar först på 1970-talet. Metoden blev snart tagen i bruk inom helt nya områden inom medicinen, som till exempel för smärtlindring, vid födslar och som bedövningsmedel vid operationer.

Läs hela artikeln i 2000-Talets Vetenskap nr 4 årgång 2000

Tillbaks till innehållsregistret
Akupunkturmetod utvecklad i Vietnam: FACY

Ansiktsdiagnos och cybernetisk behandling
Ansiktsdiagnos och Cybernetisk terapi baseras att hela vår kropp också har motsvarande reflexpunkter i våra ansikten. Ansiktsdiagnos karaktäriseras av ett system av diagram över kroppen avritade på ansiktet - där varje diagram har sina klassiska meridianer och akupunkturpunkter. Detta nätverk av meridianer och punkter är inte detsamma som de klassiska punkter som man redan tillskrivit ansiktet - istället följer det ett nytt och oberoende system där varje diagram har sitt speciella reflexmönster.
  Den nya metoden har visat sig vara effektiv med ett brett användningområde inom terapin..

Professor Bui Quoc Chau
Metoden kom att utvecklas av professor Bui Quoc Chau. Chau, som var läkare i Ho Chi Minhstaden med kunskaper i akupunktur, hade specialiserat sig på att rehabilitera drogberoende patienter. På hans "New Youth Training School" fanns det 1000-tals ungdomar som hade hamnat i ett drogberoende. Här fanns uppsjö av möjligheter att studera patienter med en mängd olika sjukdomar. Chau drog fördel av den möjligheten och speciellt skulle han studera deras sjukdomar. Han arbetade systematiskt med att kartlägga det samband han upptäckte mellan de sjuka organen och deras motsvarande reflexområde på ansiktet.

Läs hela artikeln i 2000-Talets Vetenskap nr 4 årgång 2000

Tillbaks till innehållsregistret
Su Jok - akupunktur från Korea

av Bo Engborg

Akupunkturen är en vetenskap som befinner sig i ständig utveckling. Traditionella kunskaper bekräftas och omprövas, nya metoder och verktyg testas och blir en del av den samlade kunskapen. En mycket intressant utveckling av akupunkturen har skett i Korea under ledning av professor Park Jae Woo.
  Professor Park kallar metoden för Su Jok vilket betyder Hand Fot. I Su Jok behandlar man, som namnet antyder, via händer och fötter. Precis som de som använder zonterapi vet, kan man behandla hela kroppen utifrån fötter och händer.

Hand och fot speglar hela kroppen
Grunden för professor Parks teorier kallar han för lagen om homo och hetero (likhet och skillnad). Former som liknar varandra påverkar varandra, till exempel så liknar handen hela kroppen. Både kroppen och handen/foten har 5 utstickande delar, de kortaste, kompaktaste och minst rörliga är huvudet och tummen/stortån. I Su Jok kan man behandla problem med huvudet på tummarna och stortårna. Insidan på tummen och undersidan av stortån motsvarar ansiktet och toppen motsvarar hjärnan. På liknande sätt motsvarar lillfingrar och pekfingrar armarna medan långfingrar och ringfingrar motsvarar benen. Buken återfinns på handflatan och ryggen på handryggen. Detta kallas för det grundläggande sambandssystemet.
  I Su Jok använder man flera olika sätt att behandla punkter: nålar, som är väsentligt mindre än de som används i vanlig akupunktur, magneter, ljus av olika färger, frön som tejpas fast på punkterna och moxa (värmebehandling) är de vanligaste metoderna.

Läs hela artikeln i 2000-Talets Vetenskap nr 4 årgång 2000

Tillbaks till innehållsregistret
Akupunktur 2000

av John Boel

Upptäckten
Det hela började med en stel nacke. Jag vaknade upp en morgon och hade en stark smärta i nacken som spred sig ut i vänster arm - jag måste ha sovit i felaktig position. Tursamt nog var jag ledig den dagen, för jag skulle gå på en kurs, och hade inga patienter. Jag har behandlat 100-tals patienter med stela nackar och vanligen har jag inga problem med att få bukt med deras smärta. Men hur jag än behandlade mig själv denna morgon kunde jag inte uppnå en lindring på mer än cirka 25%. Jag kunde bara röra mitt huvud något åt höger, men så snart jag försökte vrida huvudet åt vänster smärtade det våldsamt. Jag försökte att behandla mig själv med akupunktur på flera tänkbara sätt. Nästan helt resultatlöst.
  Efter middagen satte jag en nål vid armbågsleden - mycket nära lungpunkt 5. Det hjälpte!. En stor del av smärtan försvann - omedelbart. Det imponerade på mig - en överraskande känsla. När jag vaknade upp nästa morgon hade cirka 75% av smärtan försvunnit. Ett bra resultat -men inte helt tillfredsställande. jag fortsatte att undersöka på mig själv - kalla det gärna forskning. Jag undrade om det kunde ha med lederna att göra och började undersöka olika leder. När jag applicerade en nål på långfingrets ena led inträffade något av ett mirakel. Smärtan försvann fullständigt - inom loppet av några sekunder.
  På måndagmorgonen hade jag tur. En bland personalen hade också en stel nacke. Jag försökte att lokalisera samma punkt på den yttre leden av långfingret. När jag fann punkten med nålen beskrev hon att hon fick en brännande känsla i nacken - och efter fem sekunder var smärtan försvunnen.
  Under de följande månaderna skulle mycket av min tid ägnas åt att undersöka detta nya akupunkturfenomen.

Akupunktur 2000
Jag har upptäckt ett nytt och helt annorlunda mikroakupunktursystem som jag har varit optimistisk nog att kalla för "Akupunktur 2000". Bakgrunden till namnet är att det kan komma att visa sig bli framtidens system. Det har en annorlunda verkningsmekanism än alla andra akupunktursystem, kanske med undantag av skallakupunktur.
  Akupunkturpunkterna är belägna vid alla leder i kroppen. Runt lederna finns det en speciell struktur som i sin funktion påminner mycket om "Hjärnvävnad". Detta är nyckeln till Akupunktur 2000's verkningsmekanism. "Nyupptäckten består i att det runt alla leder finns många följsamma reflexpunkter, som har direkt förbindelse med motsvarande område i hjärnan.

Läs hela artikeln i 2000-Talets Vetenskap nr 4 årgång 2000

Tillbaks till innehållsregistret
Amalgamenheten i Uppsala frigör sig från det akademiska förtrycket

av Ingemar Ljungqvist

Under årtusendets sista månader skedde stora medicinhistoriska händelser i Uppsala. De kämpande patienternas stora flaggskepp, Amalgamenheten vid Akademiska sjukhuset hade precis publicerat sin första utförliga rapport om sina behandlingsframgångar. Samtidigt kom beskedet att enheten upphör, med dess hittillsvarande verksamhet.
  Men det är en sanning med modifikation. De lokala landstingpolitikerna i Uppsala hade nämligen tröttnat på den vetenskapliga elitens oförmåga att se naturliga samband, och man hade tagit ställning för patienterna. Politikerna beslutade om en privatisering. Avsikten var att de läkare och tandläkare som arbetat så föredömligt vid enheten nu skulle få möjlighet att få arbeta under en annan huvudman, direkt under politikerna, och slippa utsättas för de ständiga trakasserierna från Akademiska sjukhusets ledning. Förvisso ett visst vågspel, då ännu ingen lämnat in en ansökan - men det renodlar rollerna - och med en stark patientpåverkan skulle det kunna vara en mycket bra lösning.
  Den rapport som föreligger från patienternas "hjältar", läkaren Anders Lindvall och tandläkaren Antero Danersund, understryker bara med all kraft vad flera tidigare skrivit om sambandet mellan amalgam och kvicksilver som tandlagningsmaterial och uppkomsten av ett mycket brett sjukdomsspektrum.

Rapport 1 från Amalgamenheten
Undersökningen hade gått mycket enkelt tillväga. Ett frågeformulär hade tillställts 796 patienter av de cirka 2000 som utretts vid Amalgamenheten under åren 1991-96. Dessa fick svara på en mängd frågor om olika symtom och också om det allmänna hälsoläget före, under och efter behandlingen. Behandlingen hade främst bestått i två viktiga steg: amalgamsanering av tänderna samtidigt som man före, under och efter densamma rekommenderat en kombination av antioxidativa vitaminer - jämte i förekommande fall mineraltillskott. Tidigare hade Anders Lindvall uppskattat att cirka 90 % av patienterna blev bättre. Det var inte riktigt hela sanningen - men slutresultatet av enkäten ligger inte långt efter. Av de 490 som inkom med kompletta svar hade 351 (71,6%) klart noterat en signifikant förbättring av sin totala hälsostatus - liksom att deras symtombild reducerats högst avsevärt. Det var också en reducering som var bestående. För ytterligare 76 (15,5%) patienter var resultatet av behandlingen ungefär detsamma som före kontakten med Amalgamenheten. För de återstående 63 (12,9%) hade livskvalitén försämrats under åren, medan symtomintensiteterna var relativt oförändrade.

Läs hela artikeln i 2000-Talets Vetenskap nr 1 årgång 2000

Tillbaks till innehållsregistret
Benskörhet och kalcium -Myten om mjölkens förträfflighet

av Eric Karlsson

Författaren har flera olika alternativkurser bakom sig. Han är bland annat examinerad naprapat och har arbetat tillsammans med Lilly Johansson på Föllingegården. De senaste åren har han bott i Australien där han tagit del av den legendariske naturläkaren Kenneth Jaffreys kliniska erfarenheter. Hemkommen till Sverige ordnar han kortkurser och seminarier, där han som förmodligen ende svensk lär ut hur man självbehandlar sig. Eric Karlsson nås på adress Hantverksgatan 12, 283 41 OSBY. Tel: 0479-13536
  De flesta som växt upp i västvärlden har växt upp med en tro att mjölk och mejeriprodukter är nödvändiga för att bygga ett starkt skelett. Vi har fått lära oss att benskörhet (osteoporos) är orsakat av för lite kalcium i kosten och att kalcium får vi bäst i oss från mjölk och mejeriprodukter. Denna tro som ännu är utbredd, har vi fått av mejeriindustrins propaganda, läkare, dietister, våra lärare och föräldrar. Många tror dessutom att om ett glas mjölk per dag är nyttigt så är tre, fyra eller fem ännu nyttigare. Problemet är mycket aktuellt, speciellt för kvinnor.

Dags för paradigmskifte
Denna artikel vill göra gällande att den gamla kalciumteorin är fel och att det är hög tid för ett paradigmskifte i detta ämne inom näringsläran. Det finns många andra näringsfaktorer än mängden kalcium som sannolikt är viktigare eller allra minst, lika viktiga. Några faktorer kommer här att diskuteras. Dessutom finns det icke-kostrelaterade faktorer som orsakar benskörhet.
  Det är allmänt känt att benskörhet är vanligast i de länder och bland de befolkningsgrupper som konsumerar mest mejeriprodukter t ex i Sverige. Det är möjligt att mejeriprodukterna bidrar till detta.

Läs hela artikeln i 2000-Talets Vetenskap nr 3 årgång 2000

Tillbaks till innehållsregistret
Bokrecension

Den självläkande människan

Författare Susanna Ehdin Bokförlag Forum

Precis i rätt tid - sista året under förra århundratet kom Susanna Ehdin med sin bok Den självläkande människan. Den kom ut i en tid när den offentliga sjukvården allt öppnare visade upp sina brister - och kanske ännu viktigare - när alltfler patienter vänder vården ryggen, för det finns mängder med andra andra alternativ som kan ge en helt annan hjälp.
  Just som denna omsvängning sker - en omsvängning som också beskrivs i boken - bjuder Susanna Ehdin på sin helhetsbild av människan, såväl när hon är frisk som när hon är sjuk. Boken blir på så vis en mycket bra inkörsport för den som vill veta mer om hur kroppen fungerar.
  Därför har också boken redan blivit en storsäljare - och det förtjänar den, för det är med en gedigen kunskap i botten som Susanna Ehdin har gett sig i kast med sitt livsverk. Efter en doktorsexamen i immunologi har det blivit flera års forskarstudier i Kalifornien i USA - där man kan se mellan raderna att författaren också fått sig till livs lite av den amerikanska gåpåaranda som så väl behövs för att övervinna den svenska lutheranska jantelagen, som vi andra får med modersmjölken. De senaste tio åren har ägnats åt ämnesområdet psykoneuroimmunologi. Det sistnämnda ämnesområdet genomsyrar boken där hon i helhetsbilden om människan, gång på gång knyter ihop sedvanliga fakta om cellernas metabolism och hur denna växelverkar med de mer svårmätbara parametrarna själ och psyke. Detta sker till stor del via nervsystemet.Tillbaks till innehållsregistret

Cancerhjälpen - en ideell förening som utgår från patientens val

av Ingemar Ljungqvist

När man får diagnosen cancer erbjuder skolmedicinen frikostigt sin hjälp - de är ju finansierade över skattsedeln. Men om deras tre alternativ inte verkar så attraktiva och man kommit underfund med att man vill ha en behandling som utgår från ett biologiskt synsätt - då kan det bli svårare. Speciellt om den egna privatekonomin förhindrar att man själv kan finansiera den önskade vården. Då kan föreningen Cancerhjälpen stödja den sjuke.
Vad är då föreningen Cancerhjälpen?
Cancerhjälpen är en ideell förening som samlar in pengar genom så kallad telemarketing; en skara ungdomar ringer runt och tigger pengar. Dessa medel används sedan främst till att betala vistelser vid olika alternativkliniker eller för att köpa in dyrbar medicin eller kosttillskott. Man har också bekostat en del extrautrustning vid en del sjukhus - liksom man betalt rekreationsresor för den cancersjuke och hans/hennes anhöriga. Sedan starten 1992 hade man i medeltal per år delat ut mer än 5 miljoner kronor. Men med en så stor omsättning av pengar gällde det att balansera verksamheten i föreningen så att idealitet, kunskap och sakkunnig ledning alla fick göra sig gällande, samtidigt som det gällde att hålla lycksökare, som försökte göra egen personlig vinning på Cancerhjälpens medel, borta.

Läs hela artikeln i 2000-Talets Vetenskap nr 2 årgång 2000

Tillbaks till innehållsregistret
Cancer Vad skulle du göra?

av Linda Morén

Artikelförfattaren gjorde som specialarbete på gymnasiet en uppsats om cancer. Hon valde att göra den i intervjuform där Bengt Larsson, Växjö fick svara på de viktigaste frågorna om vilka åtgärder man kan vidta om man får cancerdiagnosen.

När Bengt Larsson för tjugo år sedan studerade biologi vid Lunds Universitet funderade han över varför så många människor dog av cancer trots att åtskilliga miljarder satsats på forskning. Var man inte intresserad av att lösa problemet?
  En sommar ägnade han åt att sitta på Universitetsbiblioteket i Lund och försökte ta reda på vad som hade publicerats om cancer från slutet av 18000-Talet fram till nutid. Genom att söka i "Index Medicus" så fann han många intressanta artiklar och uppslag. Vid uppföljningen av en del intressanta idéer och uppslag så var det tyvärr bara att konstatera att dessa alltför ofta blivit ignorerade eller motarbetade. Ett av de mest beklämmande fallen var hur professor William Frederick Kock på 1920-talet blev så motarbetad att han så småningom var tvungen att fly till Brasilien efter att ha blivit mordhotad. När sedan boken "The healing of Cancer" av Barry Lynes blev studerad av Larsson bekräftades hans farhågor; De forskare eller läkare som kommit fram med effektiva metoder mot cancer, metoder som inte kan patenteras, eller där vederbörande vägrade att bli uppköpta av läkemedelsföretagen har systematiskt motarbetats eller mordhotats. I sin bok pekar Barry Lynes ut FDA (amerikanska läkemedelsverket) AMA (amerikanska läkarföreningen), ACS (amerikanska cancerföreningen) och NCI (nationella cancerinstitutet) som de stora bovarna. Dessa går helt och hållet läkemedelsföretagens ärende. Att allmänheten om hur effektiva terapier mot cancer motarbetats är heller ingen lätt uppgift.
  De flesta människor vill inte ha reda på hur världen fungerar eftersom detta alltför mycket skulle rubba den världsbild som de blivit indoktrinerade med sedan unga år. Dessutom är det besvärligt att behöva tänka själv. Tyvärr är medvetandenivån hos många individer alltför låg så innan det sker ett uppvaknande så får förmodligen cirka 25% av befolkningen fortsätta att dö av cancer - helt i onödan. övriga får via skattsedeln finansiera deras behandling.

Läs hela artikeln i 2000-Talets Vetenskap nr 2 årgång 2000

Tillbaks till innehållsregistret
Debattartikel

Läget inför det nya milleniet

av Ulf BrånellTillbaks till innehållsregistret

Digital medicin är morgondagens läkekonst

av Bo Andersson
Här fortsätter det intressanta resonemang som Alexander Marcus har om framtidens medicin - samtidigt som det ger en beskrivning av den metod- Digital medicin - som Alexander Marcus varit med att utveckla.

Hur ställer sig den traditionella vetenskapen till Digital Medicin?
Människan har blivit indoktrinerad att piller löser alla slags problem, utan att hon själv behöver påverka sin egen situation. Människan i sin naivitet och okunnighet har trott på detta. Hon har blivit indoktrinerad genom reklam och propaganda. Om läkemedelsindustrin var seriöst intresserad att verkligen hjälpa människan till en bättre hälsa och välbefinnande, då skulle de satsa mer på förebyggande hälsovård, egenvård, istället för att öka tillverkningen av för människokroppen nedbrytande produkter. Det finns knappast några symtompreparat utan att de har någon slags biverkning.

Jag är helt övertygad om att ökningen av epidemier och ökad intresse från den enskilda individen för sin hälsa, kommer att tvinga läkemedelsindustrin att inse att ekonomi inte är ett mål, utan ett medel. Det är ändå människans hälsa det handlar om.

Redan idag är möjligt att översätta biologiska substanser till digital information. Vi kommer inom tio år att kunna neutralisera skadliga miljögifter och mikroorganismer i naturen, i sjöar och inom jordbruket. Detta kommer naturligtvis väcka motstånd inom de företag som vägrar att förändra sitt synsätt. De företag som endast satsar på tillverkningen av kemiska, syntetiska produkter. De talar om nytänkande, paradigmskifte, samtidigt som de sitter fast i sin fyrkantiga, tredimensionella företällningsvärld, vilken de vägrar att lämna.

Man får inte glömma att utvecklingen går ständigt framåt. Vi befinner oss fortfarande i embryostadiet när det gäller att kunna förstå människan i sin helhet och se henne som en multidimensionell, multistrukturell varelse. Flertal universitet och högskolor världen över bedriver forskning om hur man skall kunna förbättra hälsovården. Det är endast en tidsfråga.
-----
För mer information om digital medicin kan man vända sig till Celeste Institutet AB,
Box 130, 16212 Vällingby
Hemsida: www. celesteinst.se
Email: celeste@mailbox.calypso.net

Läs hela artikeln i 2000-Talets Vetenskap nr 2 & 3 årgång 2000

Tillbaks till innehållsregistret
EDTA- en keleringsmolekyl

som förhindrar för tidig död i hjärt- och kärlsjukdomar

av Ingemar Ljungqvist

Hjärt och kärlsjukdomar är den vanligaste dödsorsaken i Sverige. Den akuta dödsorsaken är oftast en proppbildning - en infarkt - vare sig den drabbar hjärta eller hjärna. Men den har föregåtts under en lång tid av en kroniskt försämrad vitalitet hos både de röda blodkropparnas cellmembran som blivit alltmer benägna till att aggregera, som till avlagringar på insidan av artärerna som gjort blodkärlen allt trängre.
Det finns emellertid möjlighet att behandla och få sjukdomen avvärjd. Antingen genomgår man spektakulära ballongsprängningar eller by-pass operationer som kan ge en tillfällig respit. En annan, mycket enklare och billigare metod är att lösa upp plackbildningarna i blodkärlen och få det kroniska tillståndet att reversibelt återgå till ett friskt. Med keleringsmolekylen EDTA kan man effektivt rensa ut flera av de metalljoner, främst troligtvis järn, som ansamlats i avlagringarna och där utgör ett viktigt växtsubstrat för en tillväxt av bakterier.
I Sverige är det handfull läkare som idag använder sig av denna relativt ofarliga och välbeprövade metod för sina patienter. En av dem är Carl-Arne Nilsson i Malmö, som tack vare att han lyssnade på sina patienter, skaffade sig kompletterande utbildning i USA.

Läs hela artikeln i 2000-Talets Vetenskap nr 3 årgång 2000

Tillbaks till innehållsregistret
Elis Sandberg, THX uppfinnare versus Socialstyrelsen

av Ingemar Ljungqvist

I 2000-Talets Vetenskap redovisar vi ofta hur pionjärer på medicinens område kommer fram till sina upptäckter. När det gäller de som inom Sveriges gränser gör upptäckter och uppfinningar som skulle vara välgörande folkhälsan blir det nästan utan undantag också en kamp för sina upptäckter. En kamp där motparten visar sig bestå i Socialstyrelsen med dess medicinska råd.
  Den största kampen i modern tid var tveklöst den som utspelade sig mellan Elis Sandberg, THX-ets upphovsman, och Socialstyrelsen med dess dåvarande generaldirektör Bror Rexed.
  Vi skriver i modern tid, för under Socialstyrelsens första år efter dess uppkomst fördes en till sina konsekvenser ännu större kamp. Då medverkade Socialstyrelsens föregångare Collegium Medicum aktivt i de häxprocesser då man försökte utrota all folklig kunskap om örters medicinska effekter liksom man då försökte ta död på den kunskap som slagrutekunniga besatt. Men detta utspelade sig på senare hälften av 1600-talet.
  När Elis Sandberg började studera thymuskörtelns betydelse för immunförsvaret trampade han in på nästintill junfruelig forskarmark. När han dessutom började använda sig av thymusextrakt för att hjälpa människor med kroniska sjukdomar skulle han få möta ett motstånd från just den myndighet som vi inbillats tro stå som garant för patienterna: Socialstyrelsen.

40 års kamp
Elis Sandbergs kamp skulle pågå under fyra decennier - från 1949 fram till 1987. Han hann bara arbeta i fred i ytterligare två innan han avled 1989, 79 år gammal.

Läs hela artikeln i 2000-Talets Vetenskap nr 4 årgång 2000

Tillbaks till innehållsregistret
Iskra och Istvan, två nysvenskar som hjälper andra sjuka svenskar.

av Ingemar Ljungqvist

I detta nummer av 2000-Talets Vetenskap presenteras två behandlingsmetoder, som båda finns tillgängliga i Sverige och som, vi bedömer det, har en mycket stor potential också för riktigt besvärliga sjukdomar.

I Malmö har nyinflyttade före detta ungraren Istvan Vig importerat sin fars nykomponerade recept för att behandla bensår. Ett recept som gör att man också kommer till roten med det onda, dvs mikroskopiska svampinfektioner och därmed är receptet också användbart för vissa typer av cancer.
  I Stockholm finns företaget Biolight som med sin produkt Biolight kan åstadkomma underverk. Detta betonar inte minst terapeuten Iskra Yhrefors i Södertälje som ofta får se sina patienter återvända till hälsa, trots att de haft sjukdomsbilder som skolmedicinen stått maktlös inför. Iskra kommer liksom Istvan från östeuropa. Iskra kommer från Bulgarien.
  Gemensamt för de två behandlingarna är att man började i båda fallen att behandla bensår som är svårläkta.Härifrån fins ett rikhaltigt dokumenterat material. De är också lika såtillvida att de båda uppfinningarna har hämtat sin kraft ifrån gamla beprövade folkliga traditioner. I fallet med Istvan Vigs recept fotbad fann man ingridienserna genom att studera gammal folkliga huskurer - och de får sitt stöd av de 1800-tals forskare som hade sett svamparnas patogena roll.
  Biolight i den tappning Iskra Yhrefors använder kan användas mot ett mycket brett spektrum av ohälsotillstånd då hon låter ljuset från appparaturen bestråla och därmed aktivera akupunturpunkter. Akupunktur är ju onekligen erfarenhetsbaserat med flertusenåriga traditioner i såväl Kina som Indien.
  Det finns också en annan likhet. Det är två metoder som är ytterst skonsamma mot den mänskliga mekanismen, samtidigt som de vid flera sjukdomstillstånd med råge överträffar skolmedicinens arsenal.

Läs hela artikeln i 2000-Talets Vetenskap nr 2 årgång 2000

Tillbaks till innehållsregistret

Istvan Vig och Zervital

av Ingemar Ljungqvist

När Istvan Vig kom till Sverige och Malmö från Ungern för tretton år sedan, berättade han ibland om sin far för sina nya landsmän. Hans far, som också heter Istvan Vig hade komponerat en örtblandning som visade sig alldeles utmärkt för speciellt svårläkta bensår. Sonen Istvan hade inte en tanke på att själv ta upp sin fars behandlingsmetod - han ville bara informera om den.
  - Men en dag hade mina vänner med sig en medelålders man, som gråtande visade upp sina stora bensår. Jag kände mig tvingad att använda min fars blandning. Efter en och en halv månads dagliga fotbad kunde såren läka ut. Istvan Vig, jr skulle ta upp sin fars värv också i Sverige.

Fotsvamp indikerade cancer
Men historien skulle ha sin upprinnelse långt tidigare i Ungern. När Istvan Vig, sr närmade sig pensionsåren efter många år som företagsdirektör i Budapest blev han skrämd över att hans jämnåriga kamrater blev diagnostiserade med cancer, och många avled. Men Istvan hade redan tidigare noterat en annan avvikelse. Hans jämnåriga hade innan de fått cancer haft problem med sina fötter. De hade svampangrepp mellan tårna och under naglarna.

Läs hela artikeln i 2000-Talets Vetenskap nr 2 årgång 2000

Tillbaks till innehållsregistret
Iskra, Rolf och Biolight

av Ingemar Ljungqvist

Rolf Thiberg är uppfinnaren bakom innovationen Biolight. Det var när Rolf träffade en psykolog som använde ljus i sitt värv som Rolf började fråga sig själv vilken påverkan ljus kunde ha på den mänskliga organismen. Själv funderade han mycket på fotosyntesen, hur växterna via sina kloroplaster kunde fånga in energin hos fotonerna, för att sedan i en lång komplex process överföra det till kemiskt bunden energi i sockermolekylen. Skulle inte ljus också kunna användas för att påverka mänskliga celler? Det fanns ju redan UV-behandling för reumatiker och psoriasispatienter . Han införskaffade laser som han prövade på sig själv, men verkningen var mycket begränsad.

Iskra Yhrefors
I centrala Södertälje har Iskra Yhrefors sin klinik Cabinet Iduna. Iskra Yhrefors behöver inte några stora upplagda dubbel-blinda försök för att begripa att Biolight har en mycket stor potential. Hon ser det hos så gott som varje patient som hon behandlar. Och då inskränker sig inte Iskra till några få väl avgränsade krämpor som bensår eller tandlossningsproblem. Hon ser till helheten och vet med sig att om man kan återfå de friska verkningsmekanismerna på cellnivå - då kan också kroppen få den injektion den behöver att själv läka det mesta, vare sig det gäller Aids eller whiplashskador.
  Iskra Yhrefors som ursprungligen kom från Bulgarien,1987 blev inte lite förvånad när hon möttes av den svenska byråkratin. Hon var ändå uppvuxen i det socialistisk östeuropa, med dess strikta regelsystem - men där var i alla fall den medicinska forskningen till stora delar inriktad på att hjälpa de sjuka. Här i Sverige känner hon en vanmakt inför hur myndigheter och etablissemangets läkare hela tiden skapar hinder för att utveckla nya terapier - och hur de är fastlåsta i ett statiskt synsätt.
  - Patientens ord måste få gälla. Det borde vara de fakta som gäller. Det är inte vad vi säger som är avgörande, menar Iskra.

Läs hela artikeln i 2000-Talets Vetenskap nr 2 årgång 2000

Tillbaks till innehållsregistret
Makarna Segal - 1900-Talets stora europeiska forskarpar

av Ingemar Ljungqvist
Förintelsen - Nazismens brott mot mänskligheten fortsätter att fängsla. I en stor konferens i Stockholm med flera europeiska statschefer på plats tog man tag i några av de fenomen som var förknippade med Nazismens vidrigheter.
  Men det finns en annan synvinkel av Förintelsen och det är vetenskapens roll. Hur ställde sig de naturvetenskapliga forskarna och professorerna på den tiden det begav sig? Hur förhåller de sig idag till uppdrag åt maktsugna eliter om dessa vill använda sig av exempelvis biologiska vapen för att ytterligare stärka sin makt?
  Det finns inget bättre exempel på ett forskarpar som under nittonhundratalet i Europa kom att såväl personligen, som iegenskap av forskare skulle bli utsatta för de stora historiska händelserna under förra århundratet. Men det var också forskare som tog ställning, som själva lämnade historiska spår efter sig. Forskarna var det äkta paret Jakob och Lilli Segal, som kom att avsluta sina dagar i Berlin under de sista åren på nittonhundratalet.

Jakob och Lilli Segal
Jakob Segal (1911-1995) och Lilli Segal (1913-1999) kunde båda blicka tillbaka på ett mycket händelserikt liv när de tillsammans under sina sista levnadsår som pensionärer bodde på fjortonde våningen på Leipzigerstraße i det forna öst-Berlin: ett liv som omfattat den ryska revolutionen, nazismens Hitlertyskland, det socialistiska försöket i östeuropa och dess sammanbrott och det kalla krigets vapenutveckling. Men det var inte bara ett passivt åseende som makarna ägnade sig åt. Som åttioåringar deltog de aktivt, främst med skrivmaskinen som vapen, men de kunde också ge sig ut på Berlins gator för att förhindra att folkligt populära rektorer vid de före detta östtyska universiteten skulle ersättas med de politiskt renläriga personerna när västtyskland ensidigt åter anslöt östra Tyskland till ett nytt stor-Tyskland under 1990-talet.

Läs hela artikeln i 2000-Talets Vetenskap nr 1 årgång 2000

Tillbaks till innehållsregistret
Medicina Alternativa basunerar ut:

En ny tid - ett nytt millennium kräver den nya erans medicin - baserad på 100- och 1000-årig erfarenhet.

av Ingemar Ljungqvist

- "It is time to blow our own trumpet" - Det är dags för oss att ta fatt i dirigentpinnen.

Det var huvudmottot när alternativrörelsens stora internationella flaggskepp - Medicina Alternativa - seglade över millenieskiftet. Med stor optimism, grundad på en alltmer växande kunskap om människans funktioner såväl när hon är frisk som när hon blivit sjuk, var det hundratals delegater från jordens alla världsdelar som delade med sig av sina erfarenheter, när Medicina Alternativa hade förlagt sin 38:e extra världskongress till det öppna Internationella Universitetet i Colombo, Sri Lanka.
  En världskongress som utspelades i skuggan av ett inbördeskrig där den tamilska separatiströrelsens bombkrevader tävlade om uppmärksamheten med nyårsfyrverkerierna. Men det var en världskongress som utspelades fredligt, där destora delegationerna från Pakistan och Indien förenades på podiet och gav varandra lyckönskningar - för här fann man varandra i kampen för patientens hälsa.
  På den 38:e världskongressen var det många talare som diskuterade ordens betydelse: Var det längre lämpligt att längre kalla sig för alternativ till den ortodoxa västerländska skolmedicinen? Skolmedicinen som nästintill enbart baserar sig på artificiella kemiska substanser - som man kan patentera och göra miljardvinster på har ju bara varit tillgänglig sedan det andra världskriget. De experter som talade på kongressen hämtade sina metoder från en ofta mångtusenårig erfarenhet; från den indiska ayur-vedans örtkännedom eller från den traditionella kinesiska kunskapen om kroppens akupunkturmeridianer och deras betydelse för en inre ekologisk jämvikt. Homeopatin hade också sina förespråkare men då rör det sig om kunskaper som har sina rötter bara 200 år tillbaka i tiden. Men modern forskning har småningom kommit ikapp den uråldriga traditionen och undan för undan bekräftat dess insikter fast nu klädda i den snäva västerländska vetenskapliga dräkten. Därför vore det riktigare att tvärtom kalla skolmedicinens behandlingsmetodik för ett alternativ till de gamla metoderna.

Läs hela artikeln i 2000-Talets Vetenskap nr 1 årgång 2000

Tillbaks till innehållsregistret
Pleomorfa mikroorganismer vid hälsa och sjukdom

Ett sammandrag från det internationella symposiet i Montreal, Canada juni 1999

av Gitte S Jensen


Vår nuvarande uppfattning om de kroniska sjukdomarna och cancer håller på att förändras. Detta beror delvis på upptäckterna av de allt oftare sambanden mellan mikroberna och sjukdomsutvecklingen. Medicinsk mikrobiologi håller på att erövra ett nytt fält, där molekylär teknologi kan påvisa förekomsten av mikroorganismer på ställen som tidigare betraktats som sterila. Det komplexa innehållet av mikrober i människans blod och i hennes vävnader blir allt tydligare. Detta öppnar för möjligheten att åstadkomma helt nya vägar för att upprätthålla hälsan. Vår sammantagna kunskap måste införlivas med en nyorientering när det gäller att studera cancer och autoimmuna sjukdomar.
  Det är också påvisat att en mikrobiell närvaro inte alltid behöver betyda att den föregåtts av en infektion. En mikrobiell närvaro kan resultera i en samexistens inom en värd, utifrån flera olika mekanismer. "Lugna" mikrober kan långt senare dyka upp som patogener, genom att den fina balansen mellan värden och värdens immunsystem förskjutits. För att kunna kontrollera många kroniska sjukdomar, måste en utökad forskning fokuseras på värdens somatiska ekologi, dvs kemin hos våra kroppsvätskor och vävnader. Vår kost, stress och andra händelser på hormonell och immunsystemnivå påverkar denna biokemi.

Läs hela artikeln i 2000-Talets Vetenskap nr 3 årgång 2000

Tillbaks till innehållsregistret
Professor Charles Ssali

Alltsedan aidskonferensen på Växjö högskola 1996 har 2000-Talets Vetenskap följt det arbete som professor Charles Ssali gjort med inriktning på att rädda AIDS-patienter från sjukdomen. 1996 redovisade Charles Ssali sin forskning för oss närvarande i Växjö. Då hade han behandlat mer än 14000 patienter i sitt hemland Uganda med vitamin- ört- och mineralpreparatet Mariandina.
  Hans resultat torde vara de bästa i världen, speciellt om man tar hänsyn till den omfattning de hade. Hans egen bakgrundsteori finns beskriven i 2000-Talets vetenskap 1996:4. I 2000-Talets Vetenskap 1998:1;7-9 följer Ssali upp sin dokumentation med tre noggranna fallstudier. Fram till 1998 hade Ssali behandlat mer än 17000 patienter där mer än 80% noterade en klar förbättring. Man kunde lämna ett sängläge och återvända, kliniskt friska, hem med fortsatt självmedicinering. Motsvarande resultat har uppnåtts också av forskare i Storbritannien.
  Intressant är också att studera biverkningarna. Med Mariandinabehandling noterades som biverkan att de flesta av de patienter som förutom Aids också hade åldersdiabetes blev av med denna. I en globaliserad värld, där marknaden är långt viktigare än människans hälsa kunde inte detta få fortgå. Ssali var självklart medveten om att hans medicinering, som kostade cirka 350 kronor per månad skulle vara en utmaning för den läkemedelsindustri som omsätter 10000 kronor per patient och månad med deras kombinationsterapi bestående av AZT,3TC,DDI och DDC.

Läs hela artikeln i 2000-Talets Vetenskap nr 1 årgång 2000

Tillbaks till innehållsregistret
Sjuk av skolmedicinsk vård?


av Ingemar Ljungqvist

Svensk offentlig sjukvård med dess kontrollinstanser vilar tungt på begreppet vetenskap och beprövad erfarenhet, ett begrepp som anses stå för sig självt utan någon definition. När sedan den ordinerande läkaren saknar en sökande attityd när det gäller att skaffa sig ny kunskap samtidigt som han har en oförmåga att lyssna på nya uppslag kan det gå snett. Det blir patienten som drabbas.
  I fallet med Daniel (fingerat namn), som på grund av sitt omhändertagande inom den svenska offentliga sjukvården blev medicinerad allt fastare in i ett allt besvärligare sjukdomstillstånd, synliggörs tydligt den konflikt som uppstår inom en sjukvård som står fast förankrad i en statisk syn på kunskap. Här väger hänsyn till patienten och patientens närstående lätt mot en maktfullkomlig apparat.
  Lena Ekström, som är Daniels mor, har i en sammanställning tagit upp de relevanta belastningar som Daniel blivit utsatt för alltifrån fostertiden till sent 1990-tal. Beskrivningen ger många fingervisningar om var man borde söka efter orsaker till Daniels problem och därmed få underlag för åtgärder.
  När Lena var gravid med Daniel 1968 fick hon förebyggande tandvård. Lena hade många amalgamplomber. Daniel kom att födas cirka åtta veckor för tidigt och fick därför tillbringa sina första 1 1/2 månader i kuvös. De eksem han hade från födseln förvärrades i kuvösen. Under den tidiga uppväxten accentuerades en hyperaktivitet med psykotiska och autistiska drag.

Läs hela artikeln i 2000-Talets Vetenskap nr 1 årgång 2000

Tillbaks till innehållsregistret
Somatisk Ekologi - En möjlighet att förstå komplexa system

av Ingemar Ljungqvist

I inbjudan till det andra internationella symposiet i Wien om endobios (= organismer som lever inne i andra celler) var huvudfrågan huruvida mikroorganismer är den primära orsaken till kroniska sjukdomar som exempelvis cancer eller om det är ett sekundärt fenomen - ett resultat av sjukdomen.
  Utifrån den den nuvarande kunskapen om mikrobiologi, så kan man inte ge ett klart och enkelt svar på den frågan. Det skulle till och med vara vetenskapligt ohederligt att i nuläget slå fast huruvida mikroorganismerna är orsak eller verkan. Eftersom det idag saknas tillräckligt med kunskap inom området kan frågeställningen synas oväsentlig. ändå är frågan utmanande och kan leda till intressanta tankar.
  I egenskap av redaktör - och som pedagog, så måste man försöka förklara olika nya fenomen och deras betydelse. Det är nödvändigt att översätta ett mycket sofistikerat fackspråk som används av olika experter till ett språk som kan förstås av en intresserad publik utan detaljkunskaper. Men detaljkunskaperna måste också kunna passa in i ett förståeligt sammanhang.

Mikroberna finns...
  Flera forskare inom detta fält har tydligt påvisat att för det första det existerar ett mikrobiellt liv i blodet och i tumören hos cancerpatienter. För det andra så har det också visats att dessa mikrober genomgår en utvecklingscykel, dvs de ändrar utseende - vilket återspeglar sjukdomstillståndet hos deras bärare, patienten.

...och de genomgår en cykel
Hos en frisk person kan mycket små, snabbt rörliga partiklar iakttas, antingen med mörkfältsmikroskop eller med fas- och interferens-kontrast mikroskopi. Hos kroniskt sjuka har partiklarna ökat i storlek och mängd och uppträder som kock- eller stavformade bakterier. Dessa återfinns i blodet där de härbärgerar inuti och utanför de röda blodkropparna. I sena stadier av sjukdomen har dessa partiklar - mikrober förvandlats till svampliknande former.

Läs hela artikeln i 2000-Talets Vetenskap nr 2 årgång 2000

Tillbaks till innehållsregistret
Tandläkaren som lugnade sina patienter - men väckte vrede hos Socialstyrelsen


Av Ingemar Ljungqvist
Ragnar Söderström är född 1950 i Helsingborg. Efter avslutade studier vid Lunds tekniska högskola blev det tandläkarbanan som följde. Han blev färdig tandläkare 1981 och satte upp sin praktik i småländska Markaryd.
Det skulle bli en vändpunkt 1990 då han själv blev sjuk. Han hade tidigare delvis följt med i amalgamfrågan och eftersom ingenting hjälpte mot hans ohälsa tog han som tandläkare itu med att sanera sina egna tänder från amalgam. I samband med sjukdomen blev det också till något av egen livskris. Han sökte, samtidigt som han långsamt tog sig ur den tidigare amalgamförgiftningen, efter sitt eget inre jag.
Det skulle bli olika kurser, där han utvecklades mot alternativa synsätt inom medicinen. Bland annat gick han en kurs i hawaiiansk massage 1991.

Prövade PSP
Utifrån sina nya kunskaper satte han samman dessa till en avslappningsövning; Söderström kallar den för PSP (PersonlighetsStabiliserande Profylax). Denna kom han att pröva på ett fåtal, ibland honom själv närstående, patienter. I det första fallet var det en kvinna som vägde 130 kg och hade problem att gå. Genom avslappningsövningarna infann sig temporärt, dvs under behandlingen i tandläkarstolen och ytterligare en kort tid därefter, en stor lättnad för kvinnan. året därpå blev han uppsökt av en gammal jämnårig vän som hade fått cancer i bukspottskörteln och hade stora besvär av sin sjukdom. Före behandlingen prövades också PSP varvid den påfrestande tandbehandlingen gick lätt och också att besvären från cancern försvann under en kort period. Nästa remarkabla fall var Söderströms egen far som hade Parkinsons sjukdom med allvarliga skakningar. Likadant noterades här att fadern blev symtomfri från sin sjukdom - under den period som själva avslappningen verkade - dvs under något dygn. Den fjärde gången Söderström iakttog att den form av avslappning han kunde erbjuda gav remarkabla resultat var hos en kvinnlig patient som hade fått en hjärnblödning och hade stora svårigheter att koordinera sin gång. Efter avslappning upplevde hon att hon var besvärsfri och tandläkarbehandlingen kunde genomföras på ett behagligt sätt.

Läs hela artikeln i 2000-Talets Vetenskap nr 4 årgång 2000

Tillbaks till innehållsregistret
U-hjälp till döds - Arsenik har förgiftat miljoner asiater

av Ingemar Ljungqvist

1900-talets största miljökatastrof är under uppsegling i ett av jordens tätast befolkade områden. Miljoner indier och bangladeshinnevånare är med dricksvattnet och maten utsatta för en fortgående arsenikförgiftning. Detta sedan de sedan 30 år tillbaka i tiden fått U-hjälp främst från England, men också från Sverige, där man med västerländsk teknik borrat djupa brunnar. Vattnet från brunnarna var tänkt att ersätta de tidigare grunda brunnarna som var härdar för allehandasjukdomsframkallande organismer. Dessutom skulle man få så rikligt med vatten att man skulle kunna konstbevattna risfält och andra grödor så att man skulle kunna ta ut en ytterligare en skörd under året.
  Projektet blev lyckosamt i den delen, men medaljens baksida var katastrofal. När man borrade djupa brunnar kom man också ner i de gamla vattenförande sedimentlagren som innehöll höga halter av arsenik. Arsenik kom upp med brunnsvattnet och nu trettio år efter projektets början visar sig de fasansfulla effekterna allt tydligare. Många bland landsbygdsbefolkningen, speciellt barnen, uppvisar de klassiska tecknen på arsenikförgiftning; smärtsamma blåsor på handflatorna tillsammans med en förhöjd pigmentering. Detta följs ofta av olika former av hudcancer. Flera hundratusen har redan dött och ytterligare mer än tio miljoner människor på båda sidor av gränsen mellan Indien och Bangladesh är förgiftade. Då vattnet i stor utsträckning använts till bevattning har också odlingsjorden kraftigt förhöjda halter av arsenik.

Läs hela artikeln i 2000-Talets Vetenskap nr 1 årgång 2000

Tillbaks till innehållsregistret