2001 års artiklar - med ingresser
- Alfabetisk Översikt -

Alg-Börje och Arne Rimdahl
  av Ingemar Ljungqvist.....2001; 4: 8-9

Alger
  av Kristina Bergwall.....2001; 4: 7-8

Andningens betydelse för din hälsa
  av Ruben Andersson.....2001; 3: 23-26

Bilderberggruppen
  av Lars Adelskogh.....2001; 3: 18-20BOKRECENSIONER:

Beteendestörningar i barndomen av Viera Scheibner
  av Ingemar Ljungqvist.....2001; 4: 27

Ett sekel med psykiatrin av Peter Anstrin
  av Ingemar Ljungqvist.....2001; 2: 27

Frekvenskänslig av Linda Orrell och Östen Johansson
  av Viviann Göransson.....2001; 4: 26

Gapa stort - Toppnamn inom näringslivet blandar sig i amalgamdebatten
  av Olle Redhe.....2001; 1: 25


Cancer och Elektrokemisk terapi. Konferensen i Helsingör - en hyllning till Björn Nordenström
  om Xin Yu-Ling.....4-5
  om Andras Szasz och Joseph Brenner.....6
  om Alexander von Ardenne.....7
  om Anninos och Tsagas.....7-8
    av Ingemar Ljungqvist.....2001; 3: 3-8
DEBATTARTIKLAR:
Tandvårdsskador
  av Gunnar Friberg.....2001; 4: 24-25

Vaccinskadade - Offerlamm eller försökskaniner?
  av Alan Rees.....2001; 1: 26

Vad sker i luften och i våra el- och telefonledningar?
  av Eiwy Kronholm.....2001; 4: 23

Öppet brev till alla beslutsfattare
  av Christina Mc Farlane.....2001; 3: 21-22


Din Mirakulösa hjärna
  av Arben Ciroku och Ingemar Ljungqvist.....2001; 3: 9-11

Egenblodsvaccin - en behandlingsform för tumörpatienter
  av Christopher Gerner och Helmut Winkelströter.....2001; 2: 10-11

El-överkänslighet; amalgam, mikrober, rotfyllningar och frekvenser
  av Ingemar Ljungqvist.....2001; 4: 20-21

Etablissemangets motståndare - tre röster om Ralph Moss och Jonas Sjöstedt
  av Ingemar Ljungqvist.....2001; 3: 15-16Föreningsnytt:

Svenska SlagruteFörbundet
  av Redaktionen.....2001; 3: 27

Nätverket för Gränsöverskridande Vetenskap
  av Redaktionen.....2001; 3: 27


Grundorsaken till sjukdom. Att finna och bota densamma
  av Bengt Larsson.....2001; 4: 16-17

Kinesiologi
  av Lena Åkesson.....2001; 1: 24

Kinesisk örtmedicin - Fågel eller Fisk?
  av Christer Glennow.....2001; 1: 18-19

Konferens om Elöverkänslighet
  av Ingemar Ljungqvist.....2001; 4: 22

Lin och hampa - två urgamla kulturväxter som har fått ny betydelse, denna gång i hälsans tecken
  av Monica Pettersson.....2001; 4: 10-11

Nanobakterier - kontroversiella patogener vid njursjukdomar som också länkar medicinen till geologin och astrobiologin
  av Olavi Kajander.....2001; 2: 3-9

Neuroleptika - en faktabakgrund
  av Ingemar Ljungqvist.....2001; 1: 12-13

Neuroleptika och Socialstyrelsen
  av Ingemar Ljungqvist.....2001; 1: 10

NOTIS:
Kommer EU att stoppa dina vitaminer och mineraler?
  av Redaktionen.....2001; 4: 25

Olle Redhe - In Memoriam. En kämpe för bättre tandvård har lämnat oss
  av Ingemar Ljungqvist.....2001; 2: 23-25

pH-balans med kalk - om Kurt Sandvik
  av Ingemar Ljungqvist.....2001; 4: 3-6

Pleomorfa organismer i kroniska sjukdomar
  av Erik Enby.....2001; 2: 14-17

Santa Monica - sjukhuset i Polen som tar vid när skolmedicinen gett upp
  av Ingemar Ljungqvist.....2001; 1: 14-17

Självläkningslära
  av Eric Karlsson.....2001; 4: 12-15

Tarmsköljning
  av Darilyn Nielsen.....2001; 1: 20-23

Templet
  av Albert Einstein.....2001; 2: 17

TWAR - Chlamydia Pneumonie, en långvarig luftvägsinfektion med trötthet
  av Gunnar Sandberg.....2001; 2: 12-14

USAs "nya krig" styrs av de gamla profitörerna
  av Leonard Horowitz.....2001; 4: 18-19

Utvecklingsstörda människor - läkemedelsindustrins försökskaniner
  av Sonja Olsson-Alfredsson.....2001; 1: 10-12

Vattenapan - människans ursprung?
  av Mikael Enström.....2001; 1: 3-9

Vetenskapliga etablissemanget
  av Jens Jerndal.....2001; 3: 16-17

Vetenskap och juridik. Två rättsfall i USA, Chachoua och Graves
  av Ingemar Ljungqvist.....2001; 3: 12-14

Virvlat vatten - Bertil Petterssons vattenvirvlare
  av Ingemar Ljungqvist.....2001; 2: 18-22Ingresser till artiklar i årgång 2001


Alg-Börje och Arne Rimdahl

av Ingemar Ljungqvist

Alg-Börje
Den som är mest bekant för att främja algernas spridning i Sverige är utan tvekan Alg-Börje Fredriksson utanför Gävle. Alg-Börje specialiserade sig främst på storalgerna karrageen och knöltång. Sina produkter letar han upp med noggrannhet. Han får sina alger från Norra Ishavet utanför Islands kuster. Detta är en bra garanti för att algerna inte ska innehålla för mycket av de föroreningar som människan alltmer belastat världshaven med. Efter mer än femton års verksamhet med sitt företag har Alg-Börje själv gått i pension, men företaget lever vidare inom familjen. Sonen Bojve ansvara nu för verksamheten, men Alg-Börje har ockå sin hand med i spelet. Fortfarande blir det många och långa telefonssamtal för Börje med de kunder som genom algerna blivit kvitt sina sjukdomar eller åtminstone fått sina sjukdomsprocesser under kontroll.
  Av de sjukdomar som varit av störst intresse för redaktionen så står cancer i fokus. Också här har vi funnit att alger kan vara ett mycket värdefullt komplement till andra behandlingar. Verkningsmekanismen torde vara den som många andra uppnått genom tillsats av för kroppen nödvändiga mineraler och spårämnen - speciellt om det varit en brist på dessa innan. Också storalgernas förmåga att kraftfullt binda till sig tungmetaller som cirkulerar i tjocktarmen måste vara av stor vikt. När sedan algernas osmältbara delar, med bland annat alginet, lämnar kroppen med avföringen, så har den också blivit befriad från en del av sin toxiska belastning.
  Men här betonar Alg-Börje hur viktigt psykets roll är vid cancer. Han har ibland noga fått följa patienter, som med algernas hjälp häpnadsväckande fort kommit tillbaka till hälsa, för att sedan - en traumatisk händelse kan ha utspelat sig - nästan lika dramatiskt fallit tillbaka i sin gamla sjukdom.

Arne Rimdahl
En av Alg-Börjes storkunder i början var entusiasten Arne Rimdahl i jämtländska Rätan. Arne Rimdahl har med ishavsalgerna som utgångspunkt skapat blandningen Heureka, som också innehåller ginseng som en annan ingrediens. Liksom för de flesta pionjärer, så var det också i Arnes fall en självupplevd sjukdomshistoria som blev upptakten till Heureka. Arne berättar själv:
  - Sommaren 1983, efter flera års polypproblem slog min cancer ut i "blom". Överläkaren Simonsson i Östersund såg ingen annan utväg än att ta bort 5-6 dm av tjocktarmen, en tredjedel av magsäcken och flytta magmunnen ner till tunntarmen. Han gjorde en skiss på mitt papperslakan i sjukhussängen hur han skulle operera mig kommande dag. Som tur var var jag så förutseende att jag rev ut denna skiss från lakanet och "flydde" hem. Troligtvis är jag den ende i världen som gjort något liknande och därmed överlevt i sjutton år. Ett starkt bevis i sig att mina cancerteorier håller streck. Jag flyttade in i skogen levde på bär, vitlök, nässlor, maskrosblad, basisk filmjölk med mera. När jag sedan upptäckte hur den fina öringen dog bort i de fina fiskevattnen i Härjedalen på grund av försurningen så var det inte svårt för mig att koppla sammanhanget mellan min cancer och fisken. På den vägen växte Heureka fram, som till en början visade sig också vara en mycket bra sportdryck.

Läs hela artikeln i 2000-Talets Vetenskap nr 4 årgång 2001

Tillbaks till innehållsregistret
Alger

av Kristina Bergwall

I 2000-Talets Vetenskap förekommer det då och då att vi publicerar artiklar om hur örter eller örtblandningar har en välgörande inverkan på vår a mänskliga celler. Ämnesområdet, fytologin, är emellertid oerhört stort och det kan i vår tidning bara bli en liten inblick om den enorma potential som står till buds. Vi har iallafall som målsättning att i varje nummer minst presentera en växt - från en kontinent - som har sådana egenskaper att den kan hjälpa oss till hälsa. I denna utgåva kommer det att handla om de växter som saknar världsdelstillhörighet - de växter som finns i världshaven: algerna.
  Alger växer företrädesvis i havet och tar upp sina byggstenar direkt ur havsvattnet via cellväggarna. De alger som människan har utnyttjat och som används som födoämnen eller som näringstillskott växer i Stilla Havet, Ishavet och i sjöar i USA och Kanada. Man har också odlingar där alger - främst småalger odlas i speciella bassänger.
  Algerna anses ha flera fantastiska egenskaper, detta då de understödjer hela livsprocessen från cellnivå upp till att stötta hela organ. Här är några egenskaper hos algerna:
  • Dämpar hungerkänslor
  • Stimulerar nybildandet av muskler
  • Ökar den fysiska prestationsförmågan
  • Balanserar blodsockernivån
  • Stimulerar tillväxten av vänliga tarmbakterier
  • Hämmar åldringsprocessen
  • Motverkar allergier
  • Läker sår- och inflammationer


Läs hela artikeln i 2000-Talets Vetenskap nr 4 årgång 2001

Tillbaks till innehållsregistret
Andningens betydelse för din hälsa

av Ruben Andersson

Andningen hänger ihop med allt som sker både fysiskt och psykiskt i din kropp, precis som allt annat. Man kan alltså inte ta ut en sak ur sitt sammanhang! Men att andningen, tillsammans med vätska och mat, är grunden för liv vet alla. Därför är det väldigt viktigt för ditt välmående att kanske börja lägga lite mera vikt på hur du andas. Det finns en väl medveten anledning till att de gamla kloka indierna inte såg en kvällspromenad som bara en "promenad". Istället använde de uttrycket: jag ska gå ut och äta lite frisk luft. Den världsberömda indiska "skrattdoktorn" har också försökt få oss att börja fokusera på något väsentligt för vår hälsa. När du skrattar så "tömmer" du lungorna på gammal unken luft och får in ny frisk luft som fyller hela dina lungor, vilket gör att du känner dig pigg och alert efteråt. Dessutom så masserar du det viktigaste chakrat, manipura chakra (solar plexus), som kontrollerar dina känslor, vilket gör att du även "rensar" ut gamla stagnerade och destruktiva "känslo-knutor". Detta stimulerar i sin tur kroppens egna belöningssystem och utsöndrar bla endorfiner så att du mår "tillfreds" med dig själv. Ta ett exempel mellan 2 personer som ska till att slåss. De spänner sig och är arga, skäller på varandra och förbereder sig till kamp. Om den ena av dem skulle börja skratta så blir det så gott som omöjligt för den andre att stå emot detta. De "bryter" de destruktiva känslorna och ser det komiska i situationen och genast frisläpps det positiv energi vilket omöjliggör en fortsatt kamp. De kommer antingen att gå åt var sitt håll eller så blir de sams och går vidare tillsammans som vänner. Med dessa exempel så förstår du hur viktig andningen är och hur den påverkar både oss själva och ibland även andra.

Andning är liv
Mat kan man vara utan i flera veckor, vätska i några dagar, men utan syre så försvinner livet ur oss på ett par minuter!
  Inom den österländska filosofin så spelar andningen en helt avgörande och central roll, tänker då bla på Ayur-Veda, Yoga, Traditionell Kinesisk Medicin, Qi-Gong, österländska kampsporter mm.
  Här i den sk civiliserade västvärlden har den dock blivit bortglömd och tagen för givet. Men det verkar som om det håller på att förändras faktiskt! Flera människor börjar intressera sig för Qi-Gong, Yoga och frigörande andning vilket är roligt.
  Kan anledningen vara att vi västerlänningar börjar tappa kontrollen över oss själva i denna krävande och stressade livsstil? Vi får helt enkelt ingen lugn och ro!

Läs hela artikeln i 2000-Talets Vetenskap nr 3 årgång 2001

Tillbaks till innehållsregistret
Bilderberggruppen

av Lars Adelskogh

Den 24 till 28 maj höll Bilderberggruppen sitt årliga möte, denna gång i vårt kära fädernesland, närmare bestämt på Hotell Stenungsbaden i Stenungsund. Det var cirka 120 av gruppens medlemmar och gäster som samlades för att gemensamt dryfta ett antal brännande frågor. Representanter för bankhusen Rothschild och Rockefeller är alltid med, liksom NATOs generalsekreterare, chefen för Världsbanken, styrelseledamöter i Europeiska Centralbanken, medlemmar av EU-kommissionen, representaner för Världshandelsorganisationen, ledande industrimän, tidningsmän och politiker. Svenska säkra kort brukar vara Percy Barnevik, Marcus Wallenberg och Carl Bildt. På årsmötet 1995, som hölls i schweiziska Bürgenstock, deltog en representant för Sveriges regering, nämligen Ines Uusman, och även kung Carl Gustav. Årsmötet 1996 i Toronto bevistade Mona Sahlin. I årsmötet 1999 i portugisiska Sintra deltog bland andra näringsminister Björn Rosengren, och i det år 2000 på Chateau du Lac utanför Bryssel deltog handelsminister Leif Pagrotsky. I det senaste, det i Stenungsund, deltog återigen Pagrotsky och även statsminister Persson. Möten har hållits så gott som varje år sedan 1954, då det första mötet ägde rum på Hotel Bilderberg i nederländska Oosterbeek. Uppskattningsvis två tusen medlemmar av Europas och Nordamerikas makteliter har deltagit i åtminstone ett möte under de 47 åren. År 1976 hölls inget möte på grund av att ordföranden sedan 1954, prins Bernhard av Nederländerna, befanns inblandad i den stora mutskandalen kring flygplanstillverkaren Lockheed.
  Tre gånger tidigare har Bilderberggruppen varit samlad i Sverige: 1962, 1973 och 1984, alla tre gångerna på Grand Hotel Saltsjöbaden.
  Rapporteringen om dessa möten i vanliga massmedier har fram till de senaste åren varit så gott som obefintlig. Större tidningar, tevekanaler etc. förenades i ett kompakt "ointresse" för dessa möten. Det kanske beror på att samma stora massmediers ägare och ledande publicister också deltar i bilderbergmötena. Förra årets möte utanför Bryssel gav dock en del eko i medierna, och det i Stenungsund nyligen timade avsatte kritiska artiklar i alla större svenska tidningar. Detta innebär ett jättefiasko för Bilderberggruppen, som hittills med stor framgång regisserat massmediebilden av sig själv.
  Mötena omgärdas med en stor sekretess och mycket omfattande säkerhetspådrag av militär och polis. Det hotell där man samlas rensas i god tid på alla "obehöriga". Inga utomstående släpps in. Man gör inga uttalanden om handlingsprogram eller dylikt. I den mån man alls har uttalat sig offentligt har man hävdat att gruppen inte fattar några beslut eller ens för protokoll över sammanträdena, och man förnekar att gruppen ens skulle ha en medlemskår. Att detta är idel lögner skall jag genast visa.

Läs hela artikeln i 2000-Talets Vetenskap nr 3 årgång 2001

Tillbaks till innehållsregistret
Cancer och Elektrokemisk terapi

Konferensen i Helsingör - en hyllning till Björn Nordenström

av Ingemar Ljungqvist

I Danmark har hållits den förnämsta cancerkonferensen i Skandinavien, som vi känner till. Det var samtidigt den cancerkonferens som lyfte fram ordentligt i ljuset resultatet av det forskningsarbete och den teoribildning som Björn Nordenström gjort om de biologiskt slutna strömkretsar som uppstår i all levande vävnad. En teori som framförallt bekräftats långt österifrån, i Kina, där man på flera olika stora sjukhus visat effektiviteten, om och om igen. Elektrokemisk Terapi - EChT - har verkligen en stor potential när det gäller att avlägsna tumörer.
  Därför var det heller inte förvånande att av 100 kongressdeltagare så utgjorde den kinesiska delegationen företrädd av professor Xin Yu-Ling, den absolut starkaste inslaget med nästan 25 olika talare.
  Men kongressens viktigaste person var ändå Finn Schött Andersen. Till vardags är Finn föreståndare för det största alternativa behandlingshemmet i Norden - det danska Humlegården. Han var kongressens store initiativtagare och organisatör och också finansiär. Som enda stora sponsor ställde hans Humlegården upp med pengar - resten tog Finn ur egen ficka. Onekligen är Finn värd en stor eloge för detta värdskap - det är personer av hans kaliber som för kampen för bättre cancerterapier framåt och lyfter fram de läkare, forskare och andra som oftast i tysthet åstadkommer remarkabla resultat.
  Kongressen i Helsingör fokuserade främst på de cancerterapier som är avhängiga av att man betraktar kroppen mer som ett elektriskt system. än det gängse kemiska synsättet. Därför blev det också som redan nämnts Nordenströms teorier som kom att stå i förgrunden, men också de som med olika metoder, bland annat via elektriska fält inducerar en artificell höjning av kroppstemperaturen - hypertermi - och med den som hjälp selektivt slår ut tumörceller, med mycket få eller inga biverkningar.

Läs hela artikeln i 2000-Talets Vetenskap nr 3 årgång 2001

Tillbaks till innehållsregistret
Din Mirakulösa hjärna

av Arben Ciroku och Ingemar Ljungqvist

"Det är aldrig försent att bestämma sig för att ge sin hjärna en ny framtid !"
  Detta är huvudbudskapet i den bok "The Miracle brain" som vetenskapsjournalisten Jean Carper gav ut år 2000 i USA och som nu också finns på svenska.
  Jean Carper har gått grundligt tillväga. Med 150 ypperliga referenser som bakgrund, där de senaste rönen om hur hjärnan påverkas kan hon slå fast att mycket av de gamla dogmerna om hur vårt nervsystem fungerar borde hamna på medicinhistoriens skräphög. Istället finns det mängder med sätt att själv ta ansvar för vårt mest komplexa organ för att hålla det i trim ända upp i hög ålder. Detta genom att ha en genomtänkt diet, förstärkt med olika kosttillskott.

Ny teknik - ger ny kunskap
Hjärnforskningen har genomgått en smärre revolutionen de senaste årtiondena. Detta tack vare de tekniker som utvecklats med olika former av datortomografi. Dessa är bland annat PET (positron emissionstomografi), MRI (magnetresonans avbildning) och senast SPECT (singel fotonemissions datortomografi) . Den gamla tidens hjärnforskning utgick oftast från jämförande studier av avlidnas hjärnor - eller alternativt att man uppmätte halterna av signalsubstanser och deras intermediärer och restprodukter i såväl cerebrospinalvätska eller i andra kroppsvätskor. I det förstnämnda fallet hade man en statisk funktion - en död hjärna - som studieobjekt för sin forskning. Från den försökte man härleda de dynamiska processer som utspelades i en levande hjärna. I det senare fallet, genom att mäta halten av olika substanser kunde man till viss del också komma hjärnans egentliga funktion på spåren - men då gällde det att man sökte efter rätt signalsubstanser och också rätt uppfattat det intrikata samspelet mellan dessa.

Signalsubstanser
Den senare forskningen på signalsubstanser såsom bland annat dopamin, serotonin och acetylkolin (man har nu upptäckt 50 olika ämnen som förmedlar information mellan nervceller och andra celler) öppnade för ett Nobelpris till göteborgaren Arvid Carlsson så sent som förra året. Det öppnade också för utvecklingen av en mängd psykofarmaka, där man kunde gå in och blockera olika vitala receptorer för att på så vis kunna styra hela personens själsliv. Det var bara det att ovannämnda signalsubstanser växelverkar i ett mycket komplicerat samspel och har flerfaldiga funktioner. Psykofarmakan kunde uppnå önskad effekt - men biverkningarna var desto fler.

Gamla dogmer välts omkull
Jean Carper gör i sin bok upp med fler missuppfattningar om hjärnan; Den att den kraftfulla barriären mellan blodet och hjärnans vävnadsvätska, den så kallade blod-hjärnbarriären också skulle vara en effektiv spärr för att uppnå homeostas i centrala nervsystemet och därmed reglerade transporten av större molekyler såsom glukos och fettsyror till hjärnan.
  Datorbilderna som direkt registrerar förändringar i hjärnan när den påverkas på ett eller annat sätt har visat att blod-hjärnbarriärens funktion har feltolkats. Tvärtom visar dessa bilder att hjärnans celler utsätts för en näst intill omedelbar påverkan när man har intagit olika näringsämnen, inklusive fett och socker. Hjärnan svarar på detta med snabba svängningar i sinnesstämning och genomgripande förändringar när gäller beteendet hos vederbörande.

Läs hela artikeln i 2000-Talets Vetenskap nr 3 årgång 2001

Tillbaks till innehållsregistret
Egenblodsvaccin - en behandlingsform för tumörpatienter

av Christopher Gerner och Helmut Winkelströter

Det ursprungliga arbetet som har tjänat som underlag för vår utveckling av egenblodvacciner utfördes redan i början av 1900-talet av professor Günther Enderlein. Han utförde observationer och beskrivningar av mikrobiella former av liv i blodet på friska och sjuka. Men på den tiden hade man inte till förfogande det vetande och det faktaunderlag som vi idag har om tumörsjukdomar. På grund av felaktiga tolkningar av dessa historiska former, hamnade dessa ofta i glömska, trots att de hade kunnat tjäna som utgångspunkt för en fortsatt konstruktiv forskning.
  När Enderlein undersökte blod med mörkfältsmikroskopi kunde han fastställa förekomsten av olikartade mikrobliknande partiklar vars morfologi och kvantitet också korrelerade med sjukdomsutvecklingen hos den som givit blodet. Enderleins uppfattning var att dessa partiklar hade en endobiontisk livscykel, dvs att de tidvis härbärgerades inuti och samlevde med blodkropparna, men att de vid en förändring av miljön kunde lämna blodkropparna och fortsätta sin livscykel i blod och andra vävnadsvätskor. Hans arbete finns sammanfattat i verket Bacterien-Cyclogenie (1925). I detta arbete betraktar Enderlein sjukdom som en symbiosstörning mellan värden människan och dessa endobionter. Enderleins upptäckt skulle bilda utgångspunkt för flera forskare.
  Exempelvis har en av oss, Christoph Gerner, sedan 1995 använt sig av moderna biokemiska metoder för att kartlägga mörkfältspartiklarnas biokemiska identitet. Dessa partiklar, vilka Enderlein betecknade som protiter, har undersökts med högupplösande tvådimensionellt gelelektrofores och de viktigaste proteinerna bestämts. Man kunde visa att det rör sig om en specifik polymerisation av en eller flera endogena globin-proteiner.
  Också vid undersökningen av tumörmaterial visar 10-20% av proverna upp filamentstrukturer, vilka överensstämmer med Enderleins morfologiska beskrivning. Vid elektroforesundersökning kunde påvisas samma polymerisationsprodukt som man funnit i blodet. Vidare fann vi också tumörassocierade proteinstrukturer med fibrinstruktur.
  Av detta följer att förekomsten av globinpolymerer uppenbart korrelerar med tumörtillväxten och att de mikrobliknande partiklar vi finner vid mörkfältsmikroskopi till del är uppbyggda av globin och fibrin polymerer.

Läs hela artikeln i 2000-Talets Vetenskap nr 2 årgång 2001

Tillbaks till innehållsregistret
El-överkänslighet; amalgam, mikrober, rotfyllningar och frekvenser

av Ingemar Ljungqvist

De människor som känner att deras hälsa tar stryk på grund av elektriska och magnetiska fält ökar i antal. Fenomenet kanske inte är alldeles nytt, men det har fått växande proportioner. Då borde det statliga forskarsamhället - som Olle Johansson kräver - mtälla upp som en räddningskår, rycka ut och undersöka och kartlägga olika samband. Det finns en uppsjö med ledtrådar att ta tag i, men tvärtom blir det insnålning med anslagen. Det är precis som med Estoniakatastrofen - de som har makt och resurser vill undvika att söka sanningen.
  De forskare som ändå arbetar inom närliggande områden, Olle Johansson är redan nämnd, men också metallbiologiskt Centrum i Uppsala har hela tiden någon över sig, som inte tillåter dem att ta djärva grepp på problematiken.
  Fenomenet elöverkänslighet är för oss bevisat; tillräckligt många patienter uppger - förvisso subjektivt - att de lider kraftigt av flera av den nya tidens fält, strålning - inte minst mobiltelefonin - och frekvenser.
  Samhället däremot försöker förneka problematiken - och utsätter istället den sjuke för dubbla obehag genom att förklara vederbörande som inbillningssjuk. Vad är det egentligen för samhälle vi har, som istället för att ta sig an och hjälpa de som är sjuka, med vetenskapsetablissemanget som stödgrupp hellre idiotförklarar patienten?

Låt olika hypoteser mötas
En vetenskap värd namnet hade försökt förklara fenomenet elöverkänslig och då borde det riktiga tillvägagångssättet vara att först låta olika hypoteser få tävla, för att sedan bland dessa låta de bästa förklaringsmodellerna bli föremål för fördjupade studier. Hela tiden borde syftet vara att inrikta sig på att få de sjuka friska och att undanröja de orsaker som gör att alltfler insjuknar.
  2000-Talets Vetenskap har fått flera förslag och vi försöker ge publicitet åt det som kan föra sakfrågan framåt. Vi har självfallet heller inte en färdig förklaringsmodell - än mindre förslag till terapier som garanterat hjälper fullt ut. Men vi har ändå publicerat en hel del som skulle kunna vara viktiga pusselbitar, bland annat en debattartikel om adenosin och en om den dynamiska proteinmodellen; Segaltunnan. Vi har också tipsat om terapier som kan lidra en del; Shiatsu, virvlat vatten, biosbrickan, pulsor och QRS-madrassen.

Lennart Gustavsson, Björbo
I detta nummer låter vi också de som själva drabbats delta med viktiga frågor och med en bokrecension, men vi låter också en självlärd terapeut som i samarbete med tandläkare hjälpt många med kombinerade amalgam- och elöverkänslighetsproblem komma till tals.
  Det är Lennart Gustavsson i Björbo som med sin förmåga i kinesiologi - att muskeltesta sina patienter - satt samman såvål gammal som ny forskning inom området och börjar ana oerhört viktiga samband.
  Lennart Gustavsson framhåller främst de forskningsresultat av gammalt datum som utfördes av läkaren Weston Price i USA. Price hade 60 medarbetare som forskade på sjukdomar orsakade av tänderna. Hans slutdokument är en 1174 sidor stor avhandling, som ignorerats av vetenskapen, men som dammats av av Dr Meinig. Deras viktigaste slutsats är att vid en rotfyllning av en tand så blir långt ifrån alla rotkanaler avdödade utan i dessa igentäppta kanaler överlever ett mikrobiellt liv - bakterier som tvingas överleva under anaeroba - syrefria - förhållanden.
  Dessa adapterade, miljontals bakterier förskansas inne i tandstrukturen och när de senare via exempelvis via ett inflammerat käkben lyckas ta sig ut förorsakar de det största antal sjukdomar som någonsin spårats till en enda källa.
  Här har också den framlidne svenske auktoriteten på området Patrick Störtebecker gjort liknande fynd och bekräftat att bakterier från behandlade tänder kan nå nervsystemet och hjärnan och därmed vara orsak till allehanda neurologiska sjukdomar.

Sambandet med e-m frekvenser
  Hur går detta att förena med elöverkänslighet. Det finns idag en kunskap om att mikroorganismer liksom våra celler också kan ses ur ett fysikaliskt perspektiv, dvs att dessa omger sig med ett elektriskt fält som har sin egen puls - det vill säga frekvens. Denna frekvens är dock olika för olika organismer, vilket idag utnyttjas för att exempelvis slå ut bakterier i olika juicer. Helt enkelt ett sätt att desinficera juicen.
  Tidigare använde sig amerikanen Raymond Rife av dessa skillnader i frekvens för att slå ut de mikroorganismer han fann hos sina cancerpatienter - men som skonade de friska cellerna.

Proteiner som antenner
Vilken biomolekyl det rör sig om, som ytterst har egenfrekvenser som påverkas saknas det kunskap om - det moderna forskningsetablissemanget är närmast ovetande/ointresserade om vilket samband det finns mellan frekvenser och levande organismer överhuvudtaget. 2000-Talets Vetenskap har dock kastat fram proteinerna som en mycket tänkbar kandidat i detta avseendet - en molekyl som mycket väl skulle kunna fungera som antenn, dvs både mottagare och sändare av elektro-magnetisk strålning.
  Andra uppenbara möjligheter som borde undersökas är kvicksilverjonens roll som acceptor för vissa frekvenser. Analogin med magnesiumjonen som sitter knuten i klorofyllkomplexet borde vara intressant; Vi vet ju att den kan fånga in elektromagnetisk strålning med specifika frekvenser - då i den synliga delen av e-m spektrat - vilket ytterst möjliggör fotosyntesen.
  Också välkänt när det gäller fysik är att kvicksilver, gärna tillsammans med en annan metall i munhälan ger upphov till elektriska spänningar - ett galvaniskt element - Detta i sin tur medför att det förmedlas elektriska signaler i det icke-nervbundna elektriska system, det system som består av otaliga slutna elektriska kretsar och som med största sannolikhet är det som påverkas med akupunktur och som via meridianerna förmedlar information mellan olika delar av kroppen.

Walter Clifford
Kvicksilver har också en direkt påverkan på blodet och dess innehåll av mikroorganismer. Så här sammanfattar Walter Clifford USA sin forskning som utförts genom att provocera blod med kvicksilver och sedan studera förloppet i en speciell form av mörkfältsmikroskop:
  "När man har tillsatt kvicksilver till blodet och väntat i trettio minuter, så är det ovanligt att man finner både en accelelerad och ovanlig förändring av mikrobiologin i blodet. Vi ser stavformade bakterier och vi ser sfäriska partiklar som har utvecklat bihang och som raskt utvecklas mot mycelliknande pleomorfa (pleomorf= som har flera faser, jämför med fjärilen som genomgår faserna ägg, larv, puppa och vuxen) bakterieformer. Dessa förändringar påskyndas av kvicksilver och dessa förändringar kan man provocera fram även i de mest friskas blod. Inuti de röda blodkropparna ser vi hur det utvecklas intracellulära bakterieformer. När vi följer utvecklingen av dessa former finner vi att de binder samman vid varann och formar en väv av mycel. Samma fenomen som vi ofta också ser hos cancerpatienter och som vi sett hos de med artrit.

Läs hela artikeln i 2000-Talets Vetenskap nr 4 årgång 2001

Tillbaks till innehållsregistret
Etablissemangets motståndare

Tre röster om Ralph Moss och Jonas Sjöstedt

av Ingemar Ljungqvist och Jens Jerndal

Ralph Moss
Ralph Moss är amerikan med ett gediget kunnande om cancer och med inte mindre än dryga 10 böcker bakom sig sedan 1980.
  På 1970-talet var Ralph Moss anställd som chefstjänsteman vid vid Memorial Sloan-Kettering Cancer Center i New York, med PR som huvudsyssla. Men när den stora cancerkliniken ville undanhålla de goda resultat som man fått vid undersökningar av laetril (Se artikel om Josef Östlund i 2000-Talets Vetenskap nr 4-1999) , blev det för mycket för Moss, som avslöjade de riktiga positiva resultaten. Moss såg på det hela ur ett patientperspektiv. Cancercentret å sin sida hade som främsta uppgift att se till sin ekonomi. Laetril som var en enkel och billig naturprodukt som man utvann ur aprikoskärnor eller ur mungbönsgroddar kunde bli en farlig konkurrent. Därför fick Ralph Moss sparken.
  Hans mest kända böcker är The Cancer Industry - den klassiska exposén över Canceretablissemanget och Cancer Therapy - Den oberoende konsumentguiden för icke-toxiska behandlingar och för prevention.
  Ralph Moss var också inbjuden gast till konferensen i Helsingör och hans föreläsning i Danmark handlade om vilka effekter man fick om man blandade vitaminer och ordinär cancerbehandling med cytostatika. Ralph Moss hade gått grundligt tillväga och finkammat de forskningsresultat som fanns. När det gäller cancer och antioxidanter i form av vitaminer så finner för varje vitamin 100 till tusen vetenskapliga arbeten som stöder att de har en gynnsam effekt. När det gäller vitamin finns det mer än 10.000 artiklar som nästintill entydigt visar vilken positiv effekt den har för att motverka cancer.. Tala om dokumentation.

Jonas Sjöstedt
Jonas Sjöstedt är långpendlare mellan Umeå och Bryssel, där han är medlem i EUs parlament representerande Vänsterpartiet. Jonas Sjöstedt talar ofta i sina föredrag om hur EU som maktorgan hela tiden har en fast och uttalad strävan att alltmer bli ett Europas Förenta Stater där alltmer makt över skeendena hamnar hos ett litet fåtal på demokratins bekostnad. Och även som parlamentsledamot blir man bara en bricka i ett spel. Det går bara att tillfälligt, tillsammans med andra ledamöter, att stoppa "vansinniga" förslag. De kommer alltid tillbaka , ibland något omstöpta, för att senare passera kontrollstationen EU-parlamentet.
  Det låter nästan på Jonas som om han vore något slags offer för "högre makters" intressen.
  Är EU bara en följd av ett system eller finns det en tanke - en hjärna bakom?
  Jonas Sjöstedt: Det finns många som driver på. Inom kommissionen finns det flera viktiga politiker som ser en framtida statsbildning. Framförallt de som kommer från de stora länderna som Tyskland och Frankrike. Bakom dessa i sin tur olika sammanslutningar som Round Table och Bilderberggruppen. Många av kommissionärerna deltar i Bilderberggruppens möten.

Läs hela artikeln i 2000-Talets Vetenskap nr 3 årgång 2001

Tillbaks till innehållsregistret
Svenska SlagruteFörbundet.

Runt om i landet finns det föreningar som likt SARA försöker ligga framför forskningens frontlinjer - men ändå beskriva olika naturliga fenomen och söka samband. En sådan livaktig förening är Svenska Slagruteförbundet som organiserar bortemot 800 medlemmar. Varje år arrangerar man flera sammankomster då man delger varandra sina erfarenheter.
  Förutom att lära ut och upptäcka tjusningen med att mäta olika former av strålning vare sig de kommer från vattenådror, jordens egna fältlinjer de s.k. Curry och Hartmannäten, eller finns vid gamla kultplatser har man också en större ambition med föreningen. Man vill i samarbete med myndigheter och andra lära ut hur vi kan nyttja hälsosam strålning och undvika skadlig.
  För dig som har förmågan eller om du vill öva upp dig är slagruteföreningen ett bra forum för detta. Där kan man ytterligare lära sig mäta jordstrålningsmönster, leta mineraler, spåra förlorade objekt och mäta auran, dvs det biofysiska fältet runt levande varelser.
  Vid årsmötet i Jönköping valdes till ny ordförande Olle Vesterberg, Värnamo.
  Medlemskap är öppet för alla intresserade och medlemsavgiften är 180 kr/år.
  Kontakt med SSF (Svenska Slagruteförbundet får du genom Olle Vesterberg, tel 0370-46269 Email: olle.vesterberg@telia.com eller Gun-Britt Nilsson, Åmål, tel 0532 -156 09, Email: gb_nilsson@spray.se

Läs hela artikeln i 2000-Talets Vetenskap nr 3 årgång 2001

Tillbaks till innehållsregistret
Nätverket för Gränsöverskridande Vetenskap

Nätverket för Gränsöverskridande Vetenskap, sysselsätter också som framgår av namnet, den sortens naturfenomen som ännu saknar en vedertagen förklaring. Man gör egna experiment och man håller också kontakt med forskningen inom sitt område. Under fyra späckade dagar inbjöd man till sommarseminarium i skånska Höör där man hade olika temadagar.
  Under vattendagen visade ingenjören Curt Hallberg från Malmö upp olika typer av konstruktioner som i flera fall byggde på Schaubergers arbeten om virvlat vatten och de förändrade egenskaper det då får.
  Det berördes också att storindustrin i Europa använder sig av virvlat vatten. Så låter exempelvis Volkswagen virvlat vatten blandas med de kyloljor man använder inom metallurgin. Man spar pengar och framförallt får man en starkare struktur på den bearbetade metallytan.
  Benny Johanssson använder sig av mycket modern teknik för att mäta bortemot 20 olika parametrar på det vatten han undersöker. Ett av mätvärdena, antalet energinivåer i det undersökta vattnet, uppmättes i s.k. beogram och här gjordes den mest spännande praktiska övningen. Vatten taget från olika källor och virvlat vatten mättes upp och det blev signifikanta skillnader mellan de olika vattnen.
  Tony van der Valk (välbekant för 2000-talets läsare) fanns också på plats och demonstrerade sin singlettsyreapparatur.

Läs hela artikeln i 2000-Talets Vetenskap nr 3 årgång 2001

Tillbaks till innehållsregistret
Grundorsaken till sjukdom

Att finna och bota densamma

av Bengt Larsson

Att medicinska mirakel inträffar känner de flesta till. Vi har väl alla hört talas om personer som från att varit dödssjuka ena dagen på ett till synes oförklarligt sätt snabbt tillfrisknat.
  I boken " Remarkable recovery: What extraordinary healings tell us about getting well and staying well" av Marc Barasch och Caryle Hirshberg redogörs för detta fenomen.
  De intessanta frågorna är naturligtvis; kan dessa "oförklarliga" tillfrisknande reproduceras, dvs. upprepas under kontrollerbara former och vilka är de underliggande mekanismerna?

Traumatiska upplevelser och negativa känslotillstånd
Att psykologiska faktorer har stor betydelse för ett sjukdomsförlopp är något som vi tidigare avhandlat i 2000-talets vetenskap. Traumatiska upplevelser och negativa känslotillstånd kan fullständigt blockera möjligheten att tillfriskna. Att av läkare få besked om att man har en dödlig sjukdom och förväntas vara död inom tre månader tillfogar de flesta patienter ett sådant trauma att de avlider inom den utsatta tiden.
  Det är väl känt att även helt friska personer pga apati kan avlida inom tre veckor.

Blockeringar kan leda till döden
Antropologer som studerade australiens ursprungsbefolkning kunde konstatera att de som utslutits ur gemenskapen, sedan de brutit mot någon regel, trots dygnet runt övervakning på sjukhus dog kort tid därefter. Ett problem är att man oftast inte är medveten om de blockeringar som finns eftersom de ligger i det undermedvetna. De metoderna som hittills används, har enligt min mening, inte varit tillräckligt effektiva för att identifiera de undermedvetna blockeringarna och häva dessa.
  Traditionell psykoterapi tar alltför lång tid för att uppnå resultat och s.k. energipsykologiska metoder, typ tankefältsterapi, går inte tillräckligt djupt. Glädjande nog finns det emellertid en ny metod (se nedan) som ställer de metoder som hittills använts helt i skymundan. Eller så kanske rör det sig om återupptäckten av en sedan tidigare känd metod? Trauman som primär orsak Alltmer tyder f.ö. på att trauma och negativa känslor, som ej bearbetats, kan vara primär orsak till sjukdom. Sjukdomen skulle således vara ett symptom på ett problem som ligger på ett djupare plan.
  Även om vi blir botade på fysisk nivå, men ej åtgärdat primärorsaken, så kommer denna att förr eller senare att ge upphov till sjukdom.

Läs hela artikeln i 2000-Talets Vetenskap nr 4 årgång 2001

Tillbaks till innehållsregistret
Kinesiologi

av Lena Åkesson

Kinesiologi är modern västerländsk fysiologi, anatomi och rörelselära som på ett unikt och ovanligt sätt kombineras med urgamla kinesiska akupunkturlinjer och österländsk kunskap om människans yttre och inre energisystem.
  Inom kinesiologin använder man sig av så kallade manuella muskeltester för att kunna läsa av en persons obalanser och problem. Kinesiologins grundtanke är att all stress , obalanser och blockeringar ( vilka senare leder fram till olika typer av sjukdomar) kan spåras genom att testa muskelspänningar.
  Man har funnit att alla muskler i kroppen är kopplade till olika inre organ, endokrina körtlar, akupunkturmeridianer, vitaminer, mineraler och andra delar av kroppens nerv- och energi-system. Genom att testa spänningar i en muskel kan man relativt snabbt få en bild av var blockeringarna finns.
  Efter en serie manuella muskeltester gör man en s.k. balansering. Obalansen kan påverkas genom näringstillskott, homeopatiska preparat, massage av muskler och bindväv, behandling med kristaller, toner och färger. En kinesiologibehandling ger oss ökade krafter kroppsligt, själsligt och andligt.

Läs hela artikeln i 2000-Talets Vetenskap nr 1 årgång 2001

Tillbaks till innehållsregistret
Kinesisk örtmedicin - Fågel eller Fisk?

av Christer Glennow

Fytoterapins förhistoria
Fytoterapin är förmodligen lika gammal som människan själv. Att samla örter och växter för att bota olika krämpor har man antagligen alltid gjort. Man tittade på djuren och studerade vad dessa åt vid sjukdom och man lärde sig vad olika örter var bra till. Man vet till exempel att schimpanser äter vissa växter vid sjukdom. Detta verkar inte inlärt eftersom en apa som flyttas till en annan världsdel snabbt hittar nya "läkeväxter" på den nya boplatsen. Det verkar som att man känner in vad som är bra för kroppen i en viss situation. Hade människan den förmågan också en gång?
  Man kan lätt tänka sig att våra förfäder inte gjorde någon skillnad på mat och medicin. Man tog helt enkelt av naturens egen kraft och botade ibland sin hunger och ibland en förkylning eller barnens magknip.
  Inte heller gjorde man skillnad på magi, religion och medicin. I den schamanistiska världen har just schamanen/medicinmannen alla dessa roller. Han/hon var också den som var örtkunnig. Detta kan man fortfarande studera i de få kvarvarande rester av ursprungsbefolkning som finns. Det är först senare som uppdelningen kommer.
  Att örtkunskapen är gammal kan man anta men det finns också vissa bevis för detta. Bland annat har man funnit en grav från stenåldern i Irak med en man som var insvept i i medicinalörter, bland annat hyacint och rölleka. Hyacint används än i dag som ett diuretiskt medel och rölleka är febernedsättande och kan ha använts som man använder Aspirin eller Magnecyl idag.

Örtmedicin i Egypten
I västvärlden sker den första stora systematiseringen av medicin som vetenskap och därmed också örtmedicinen i Egypten. Det första stora medicinska verket skrevs redan vid tiden för Farao Menes som grundar den första dynastin runt 3000 f.kr.. Verket heter "The Secret Book of the Heart" och beskriver tre typer av helare: läkaren, prästen och trollkarlen, så redan för 5000 år sedan har specialiseringen gått så långt att vi har tre kategorier i stället för en schaman som tidigare.
  Drygt tusen år senare, 1900 f.kr. skrivs Kahun Medical Papyrus som beskriver kvinnosjukdomar inklusive förlossningsteknik. Vanliga örter är senna, honung, enbär, frankinscense, kummin, tallkåda, fläderbär, vitlök, fänkål, lök m.m.

Örtmedicin i Kina
I Kina skrivs ett antal medicinska verk för cirka 2000 år sedan. Först och främst, Huang Di Nei Jing där Yin-Yang teorin och Wu Xing -de fem elementen- beskrivs för första gången. Örtmedicinskt är dock boken inte så viktig, den innehåller endast 28 substanser och 12 formler.
  Viktigare är då Shen Nong Ben Cao Jing (The Divine Husbandman's Classic of Materia Medica) och Shang Han Lun (The Treatise on Cold Induced Disorders) som båda skrivs vid ungefär samma tid som Nei Jing. I den första beskrivs 365 örter som för första gången kategoriseras i tre grupper. I den senare beskrivs och kategoriseras ännu fler örter. Flera av blandningarna i denna bok används med stor framgång ännu idag. Shang Han Lun är också viktig eftersom de sex nivåer som externa patogena faktorer kan ta sig in i människan för första gången beskrivs i denna bok.

Läs hela artikeln i 2000-Talets Vetenskap nr 1 årgång 2001

Tillbaks till innehållsregistret
Konferens om Elöverkänslighet

av Ingemar Ljungqvist

De Elöverkänsligas Förbund anordnade sista helgen i september en konferens i Stockholm om elöverkänslighet till vilken man inbjudit både forskare, läkare och tandläkare som hade intresserat sig för problematiken. Sammantaget, fastän de alla hade olika specialistkunskaper, gav de en mångfasetterad bild - men på en punkt var alla samstämmiga: elöverkänslighet existerar.

Nedan följer ett kort sammandrag av de inbjudnas skriftliga redovisningar.

ULF LINDH, Metallbiologiskt Centrum i Uppsala: Det är allmänt vedertaget att kvicksilver är en mycket giftig metall, som givit upphov till åtminstone två omskrivna katastrofer, Minamata, Japan och Irak 1971. Trots en mängd rapporter sedan sena 1800-talet att också kvicksilver skulle vara farligt som tandlagningsmaterial så förnekar majoriteten av expertisen att det kan uppstå skador från sönderfallande tandlagningsmaterial.
  På metallbiologiskt centrum har man intresserat sig för blodanalyser där man funnit att det finns signifikanta skillnader på kvicksilverförekomst i blod taget från patienter och subjektivt friska.

KARIN ÖCKERT, tandläkare Göteborg: I en grupp på 42 patienter med elkänslighet kunde man uppnå att 40% blev helt återställda efter borttagande av amalgam. Ytterligare 24% blev bättre medan 26% hade oförändrade problem. 10% blev sämre.

Läs hela artikeln i 2000-Talets Vetenskap nr 4 årgång 2001

Tillbaks till innehållsregistret
Lin och hampa

Två urgamla kulturväxter som har fått ny betydelse, denna gång i hälsans tecken

av Monica Pettersson

De flesta i vårt land - dock inte våra läsare - förknippar fortfarande fett med något negativt - med övervikt och dess följdsjukdomar. Men det är en allvarlig missuppfattning. Vi måste hjälpas åt och informera hur livsviktigt det rätta fettet är.

Udo Erasmus Denna artikel blir därför en uppföljare till artikeln om den kanadensiske pedagogen Udo Erasmus som fanns publicerad i 2000-Talets Vetenskap nr 4-99. Då betonade Udo Erasmus hur viktigt det är att vi får i oss de två viktigaste - de essentiella fettsyrorna - de är essentiella därför att kroppen kan själv inte framställa dessa två - som linolsyra och alfa-linolensyra. Udo uppskattar att majoriteten av vår befolkning lider brist på dessa två fettsyror, därför att livsmedelsindustrin antingen tar bort dem eller förstör dem - allt för att deras produkter ska få så lång hållbarhet som möjligt och se fräscha ut i butiken. Två av de äldsta kända kulturväxterna som odlats av mänskligheten för många olika ändamål och som också innehåller stora halter av de essentiella fettsyrorna är lin och hampa.

LIN
Det finns två olika sorters lin, spånadslin och oljelin. Oljelinet har en högre oljehalt på 40-46% medan spånadslinet ligger på 36-40%. Spånadslinet ger längre fibrer än oljelinet men ger också en lägre fröskörd.
  Båda sorterna är lätta att odla i Sverige men oljelinet kräver mer värme för att nå full utveckling och odlas därför mest i södra-mellersta Sverige. För att fibrerna ska bli jämna och ha en hög kvalité krävs det kontinuerlig vattentillgång, en årsnederbörd runt 450 -750 mm är lämplig för lin. Vid blomning och när fröet mognar är det känsligt för frost. Även höga temperaturer, över 30° C, kan skada frösättningen vid slutet av blomningen.

HAMPA
Hampans hemland är Asiens centrala delar och den har odlats i cirka 10 000 år. I Sverige är växten klassad som drogväxt för att den innehåller berusningsmedlet tetra-hydro-cannabinol (THC). Odling av hampa är helt förbjuden i Sverige för kommersiellt bruk men sedan två år tillbaka pågår ett treårigt försök med industrihampa i Sverige. Denna försöksodling syftar till att ta reda på vilka odlingsmöjligheter hampan har i olika delar av landet. Man får bara använda sig av sorter som är godkända av EU och THC-halten måste understiga 0,3%. Resultatet från 1999 visade på ett bra skördeutfall, hög fiberavkastning och med knappt detekterbara, låga halter av THC. Det bästa med industrihampan är att det är en förädlad sort av hampväxten, Cannabis sativa, som innehåller ytterst små mängder av av narkotiska ämnen.

Hampan också rik fettsyror
Hampsäd är grön, rik på klorofyll och rik på magnesium, kalium, svavel och andra viktiga mineraler.
  Det som gör den så intressant för Udo Erasmus är att den innehåller omega-3, omega-6 och omega-9 fettsyror. Detta är de nyttiga fleromättade fettsyrorna vi måste få i oss via födan för att må bra och bygga upp våra egna cellmembran och därmed celler.
  Man kan räkna med 15-20 gram om dagen för att täcka behovet och det motsvaras av 3-4 teskedar dagligen.

Läs hela artikeln i 2000-Talets Vetenskap nr 4 årgång 2001

Tillbaks till innehållsregistret
Nanobakterier

Kontroversiella patogener vid njursjukdomar som också länkar medicinen till geologin och astrobiologin

av Olavi Kajander

Sammanfattning
Nanobakterier är okonventionella organismer som bara har en hundradel så stor volym som de vanliga bakterierna. De kan föröka sig under utvecklandet av apatitenheter. (Apatit är ett fosforhaltigt mineral) De är också kraftfulla katalysatorer när det gäller utbildandet av biologiskt bildade apatitkärnor och kristalltillväxt under de förhållanden som råder i blodet och i urinen. Apatit återfinns i centrum av de flesta njurstenar och hos de Randallska placken i njurens märg. Vid direktinjektion av nanobakterier i njurar hos råttor så blev resultatet att njurstenar utbildades under den månad man studerade råttorna, men inte hos de kontrollråttor som injicerades med placebo. Efter en intravenös injektion av nanobakterier hos råttor och kaniner så utsöndras bakterierna snabbt från blodet till urinen,vilken är den huvudsakliga utsöndringsvägen, och på vägen skadar de njurens uppsamlingsrör. Nanobakterier är toxiska gentemot fibroblaster in vitro. Mänskliga njurcystsvätskor innehåller nanobakterier. Nanobakterier tycks därmed vara potentiella provokatörer och initierar bildningen av njursten, skador på njurkanalerna och utvecklander av njurcystor. Man har ställt upp hypotesen att nanobakterierna är det initiala centrum från vilket njurstenar tillväxer där tillväxthastigheten är beroende på urinens saltmättnadsgrad. De individer som har både nanobakterier och en lägre försvarsnivå mot njurstensbildning (pga genetisk läggning och mat- och dryckesvanor) kan vara i riskzonen.
  Cystbildning i njurarna skulle hypotetiskt kunna bero på en skada, orsakad av nanobakterier på njurkanalerna och nedsatt regenerationsförmåga.
  Nanobakterier finns i blod och blodprodukter. Alltså borde de vara föremål för intresse av den biomedicinska industrin t.ex. när det gäller att vidta säkerhetsåtgärder vid vaccinproduktion utifrån cellkulturer.
  Nanobakterier funna i blodet har flera likheter med de nanoorganismer man funnit i sedimentära bergarter. Nanobakterier är mycket resistenta gentemot värme, gammastrålning och kemikalier och skulle också på så vis kunna tjäna som modell för livets spridning i universum. Alltså kan de användas experimentellt inom astrobiologin och de skulle också kunna ge viktiga ledtrådar till livets uppkomst på Jorden.

Introduktion
Nanobakterier upptäcktes för mer än tio år sedan som självständigt förökande biologiska partiklar som också orsakade skador på de cellkulturer av däggdjursceller i vilka de förekom (Ref 1). Den första observation skedde av en händelse. En cellkulturplatta som hade blivit bortglömd i inkubatorn hade utvecklat en växande biomassa i ena hörnet. Denna biomassa bestod av så små partiklar att de inte gick att urskilja med vanligt ljusmikroskop. ( Uppplösningsförmågan i ett ljusmikroskop varierar mellan 0,2 till 0,5 mikrometer beroende på optiken, Gängse bakterier är 1-2 mikrometer och kan iakttas medan enstaka nanobakterier inte kan urskiljas.) Att ändå biomassan bestod av partiklar kunde bestämmas genom en indirekt metod, på samma sätt som dammpartiklar kan urskiljas då de reflekterar solljuset. Gammastrålningsprover indikerade att partiklarna återfanns i serum från cellkulturen. Senare skulle det visa sig att dessa partiklar också kunde återfinnas hos människor , antingen i blodet eller i urinen, eller i bådadera. Vårt nuvarande samarbete med Holmberg et al i Uppsala avslöjade att omking 14% av friska svenska bloddonatorer har antikroppar mot agenten (Holmberg, i manus) och vid vissa sjukdomar återfinns de i långt över 50% (opublicerade data).
  Denna agent deltar vid bildandet av apatit i kulturer. Den apatit som byggs upp är av biologiskt ursprung, då den formas i det område runt omkring agenterna som innehåller kol. De bygger upp sfäriska kristaller i nanostorlek som är mycket resistenta mot syranedbrytning och de kan bildas vid omättade koncentrationer av kalcium och fosfat (2,3). Icke-biologiskt apatit har större kristaller som är lätta att lösa upp i sura lösningar. Sådana sfäriska enheter kunde identifieras i de flesta av de mänskliga njurstenar som undersöktes. Partiklarna kunde odlas utifrån dessa njurstenar och de producerade nya stenar vid odling (4,5).

Läs hela artikeln i 2000-Talets Vetenskap nr 2 årgång 2001

Tillbaks till innehållsregistret
Neuroleptika - en faktabakgrund

av Ingemar Ljungqvist

Neuroleptika är en samlingsbeteckning på artificiella kemiska substanser som genom att fästa på cellreceptorer förhindrar till delar att cellernas egna gensvar på en förhöjd halt av signalsubstanser får en adekvat respons. När det gäller de flesta neuroleptika så fungerar de genom att fäster på den receptor som påverkas av signalsubstansen dopamin och således till del blockerar dopaminets effekt. Neuroleptika verkar således som antagonister till kroppsegna signalsubstanser.

Lars Farde
Lars Farde är docent vid Karolinska Sjukhuset i Stockholm och har både nationellt som internationellt ett gott rykte som sakkunnig i frågorna. När det gäller en jämförelse mellan Cisordinol och Zyprexa betonar Lars Farde:
  - Trots att att molekylärbiologerna de senaste åtta åren fördubblat vår kunskap om hjärnan och dess överföringsmekanismer när det gäller nervsignaler via signalsubstanser, så vet vi ändå väldigt lite. Detta i förhållande till den komplexitet som nervsystemet besitter. Både Zyprexa och Cisordinol påverkar dopaminreceptorer. Om Cisordinol vet vi också att den inte påverkar acetylkolinsystemet. Därför har den en akut sedativ (=dämpande, lugnande) effekt. Men den kan också fästa på fler receptorer på grund av dess kemiska struktur också passar där. När det gäller Zyprexa är det ett orent läkemedel. Utifrån dagens begränsade kunskap vet vi att den kan blockera cirka tio eller fler receptorer, medan när det gäller Cisordinol att den passar in på cirka hälften så många. Med ett orent, en del använder beteckningen smutsigt, läkemedel får man också en större grad oönskade biverkningar.

Neuroleptika läker ej
Lars Farde är noga med att betona att neuroleptika i ordets rätta betydelse inte är några läkemedel - då de inte botar en sjukdom. De kan endast modulera verkningarna av förhöjda halter av kroppsegna signalsubstanser, och således påverka känslo- och viljeliv, vilket i sin tur är basen för vårt beteende.

Läs hela artikeln i 2000-Talets Vetenskap nr 1 årgång 2001

Tillbaks till innehållsregistret
Neuroleptika och Socialstyrelsen

av Ingemar Ljungqvist

I förra numret av 2000-Talets Vetenskap berättade vi om hur tandläkaren Ragnar Söderström berövades sin legitimation. Då agerade Socialstyrelsens Malmöavdelning som exekutor. Brottet som tandläkaren utfört var enligt Socialstyrelsen att han fjärmat sig från deras begrepp om "Vetenskap och beprövad erfarenhet". Söderström hade förutom sin tandläkargärning också vid sidan om använt sig av bland annat tarmsköljningar (se separat artikel i detta nummer). Detta var enligt Socialstyrelsens världsåskådning liktydigt med kvacksalveri.
  Därigenom kunde Söderström hjälpa patienter med bl a MS att återfå hälsan.

Sonja Olsson-Alfredsson
I följande artiklar låter vi Sonja Olsson-Alfredsson komma till tals. Hon har anmält två läkare till Socialstyrelsen, då dessa bytt neuroleptika till hennes förståndshandikappade lillasyster. Resultatet blev förödande, då lillasyster Solveig mycket snabbt fick kraftfulla biverkningar, som ledde till ett totalt genomfall. Hur skulle då Socialstyrelsen agera. Jo, man frikände helt läkarna då de handlat enligt deras begrepp om "Vetenskap och beprövad erfarenhet".

Socialstyrelsens roll
Dessa två fall sammantagna - och de utgör inga undantag, även om de är extrema - visar i blixtbelysning Socialstyrelsens roll för den så kallade patientsäkerheten. Man hålls som patient med säkerhet fast i sin sjukdom om Socialstyrelsen får råda - under täckmantel av "Vetenskap och beprövad erfarenhet". Jubla kan bara läkemedelsindustrin som fortsatt kan göra vinster på sjuka människor.

Läs hela artikeln i 2000-Talets Vetenskap nr 1 årgång 2001

Tillbaks till innehållsregistret
Olle Redhe - In Memoriam

En kämpe för bättre tandvård har lämnat oss

av Ingemar Ljungqvist

Olle Redhe, tandläkaren från Falun , som blev en förkämpe för sina amalgamsjuka patienter finns inte längre bland oss. Olle Redhe avled den 11 mars. Han framträdde i Stockholm med sin trumpet när hans andra hjärtattack blev för svår.
  Bara någon dag före Stockholmsresan var det en glad Olle Redhe som kontaktade redaktionen på 2000-Talets Vetenskap. Han berömde tidningen, inte minst pekade han på att den recension han skrivet om boken Gapa Stort hade blivit publicerad i tidningen. Han hade sänt ut den till femton olika tidskrifter, men det vara bara i 2000-Talets vetenskap som Olle hann läsa den. Olle Redhe delade också med sig av konstruktiv kritik när det gällde vårt färgomslag där esteten Redhe genomskådade vår amatörism. I vårt samtal blev det också klargjort att vi har rätt att låna textmaterial från den av Olles Redhes böcker som varit till hjälp för tusentals amalgamskadade människor i vårt land. Det är nämligen till hösten fem år sedan vi först publicerade artikeln "Tandläkaren som botade ALS". En artikel som i korta drag sammanfattade den livsgärning som Olle Redhe utfört. Därför rekapitulerar vi valda delar ur den artikeln för nytillkomna läsare:

För fem år sedan skrev vi
Tandläkaren och fotografen Olle Redhe från Falun blev tack vare en patient uppmärksammad på sambandet mellan kvicksilvret och diffusa symtom. Detta gjorde honom intresserad av hela amalgamproblematiken. En lång erfarenhet gjorde att han till och med kunde få en patient som diagnostiserats med ALS att återvända till hälsa. Andra ALS-patienter kunde få stopp på sin sjukdomsutveckling.
  Detta genom en skickligt utförd amalgamsanering i tandläkarstolen.
  "Om du har amalgamfyllningar i dina tänder och lider av sjukdoms- symtom så finns det stor risk att din sjukdom beror på det kvicksilver som dina tänder släpper ifrån sig".
  Så klart uttrycker sig idag Olle Redhe efter mer än 30 års yrkeserfarenhet vid tandläkarstolen. Och då finns det också stora möjligheter till en avsevärd förbättring.

Läs hela artikeln i 2000-Talets Vetenskap nr 2 årgång 2001

Tillbaks till innehållsregistret
pH-balans med kalk - om Kurt Sandvik

av Ingemar Ljungqvist

Kurt Sandvik är en av många naturterapeuter i detta land. Han gör som många andra, han komponerar från olika delar av det naturen har att erbjuda för att hjälpa sina patienter. Det blir olika örter, det blir fruktoligosackarider, det blir extra tillskott med matsmätningsenzym och det blir kalcium- och magnesiumkarbonater i stora mängder bland annat.
  Kurt Sandvik är liksom vi alla också unik. Insikten är hans egen. Hans väg fram till terapeutens har också varit hans egen, även om den kan ha många likheter med andras. Därför är den också lärorik och väl värd att förmedlas till andra.
  Kurt Sandvik är också göteborgaren som blandat medicinska erfarenheter med västkustsk humor i en egen bok "Hur man dör frisk eller 180°". Med sin träffsäkerhet och förmåga att se sammanhang blir det många träffar rakt på spikhuvudet.

Hur det började
Kurt Sandvik berättar själv om vägen från egen ohälsa fram till en etthundraåttiograderssväng:
  - När jag var cirka tre månader gammal började eksem att slå ut i ansiktet och i böjveck. På den tiden - 1945 - klenande man in med tjära samtidigt som händerna på bäbisen bands upp på ett kors så att man inte kom åt att gnugga bort tjäran från ansiktet. Vilket makalöst oförstånd att läka ett eksem utifrån ! För att inte tala om uppbindning av ett så litet barn!
  Man hade uppenbart inte förstånd att inse att jag ärvt min moders mineralbrist. Det hade varit enklare att ge modern basisk kalk samt något kiselpreparat t.ex. nässelpulver samt kallpressad linfröolja och multipreparat. Lite grann av den varan varje dag under graviditeten hade förskonat henne från allsköns problem under havandetiden samt hjälpt under själva förlossningen. För att inte tala om hur vackert barnet blivit i all sin fysiska del och med dess obrutna rytm i psyket. Vilken start i livet!
  Tack, sa babyn. Men det är klart, vad skulle då all sjukvård och all industri bakom "läkemedel" göra om alla skötte sig?

Läs hela artikeln i 2000-Talets Vetenskap nr 4 årgång 2001

Tillbaks till innehållsregistret
Pleomorfa organismer i kroniska sjukdomar

av Erik Enby

Alltsedan denna tidskrift startade för 5 år sedan har vid olika tillfällen förekommit artiklar om hur blodbilden successivt förändras när kronisk sjukdom är under utveckling. Själv har jag studerat detta under många år och kunnat göra mig en någorlunda klar bild av hur blodet faktiskt tycks förstöras av till utseendet olika former av mikrobiell växt i plasma och blodkroppar vid många olika kroniska sjukdomstillstånd och hur detta skulle kunna ha samband med olika former av sjukdomsutveckling.
  Under åren har ett antal uppsatser om detta kommit till, varav några har blivit publicerade i denna tidskrift. För att kunna producera uppsatserna har det varit nödvändigt att ägna nästa hela läkarkarriären åt detta arbete, som dels inneburit att läsa mycket speciell litteratur samt ta kontakt med personer som faktiskt varit utspridda över hela världen och köpa den dyra laboratorieutrustningen för att i veckor och månader mikroskopiskt undersöka kroppsvätskor och blod från kroniskt sjuka samt utifrån gjorda fynd skapa en rimlig och fascinerande teori kring sjukdomsbegreppet och sedan publicera denna i någon undangömd tidskrift ( 1,2 ) eller kanske rentav skriva en bok ( 3 ).

Ifrågasatte etablerad kunskap
Hur är det då möjligt, att man som läkare startar ett sådant arbete? Ja i början begrep man inte riktigt vad man gav sig in på. Jag skall inte här gå in på hur denna undersökning har påverkat både mitt privat- och yrkesliv. Bara konstatera, att om jag från början bara förstått en liten del av vad som skulle kunna hända när man börjar ifrågasätta etablerad kunskap, så kanske man hade tänkt sig för några gånger innan man startade arbetet. Följaktligen lika bra att inte förstå något av allt detta och i stället - som vissa kända forskare uttrycker det - såsom ett öppet och oskuldsfullt barn ge sig ut på upptäcktsfärd i forskarvärlden för att se vad som fanns att hitta där.
  Det skulle med tiden visa sig, att jag på denna upptäcktsfärd skulle tränga mig in i minst sagt ett getingbo av forskare och kolleger, som inte på något sätt kunde acceptera, att en läkare kunde ha mage till att börja fundera över vad som skulle kunna utgöra orsaken till att olika former av kronisk sjukdom kunde ta sin början i våra kroppar och dessutom initiera en undersökning kring detta.

Läs hela artikeln i 2000-Talets Vetenskap nr 2 årgång 2001

Tillbaks till innehållsregistret
Santa Monica

Sjukhuset i Polen som tar vid när skolmedicinen gett upp

av Ingemar Ljungqvist

2000-Talets Vetenskap har nu avslutat sitt femte utgivningsår. En av anledningarna till att vi i början på 1996 kom ut med ett litet åttasidigt häfte är faktiskt den studieresa vi då gjorde till behandlingssjukhuset Santa Monica i Polen. Kontakten var redan klar med en svensk vänstertidning och de var intresserade av ett reportage därifrån. Men när reportageresan var slutförd och reportaget färdigskrivet blev det nobben - som så många gånger tidigare. I Sverige finns det ytterst få möjligheter att få publicerat reportage som direkt eller indirekt utmanar den verklighetsbild som de flesta svenskar lever med - och tyvärr också dör utav:
  "Den att den offentliga sjukvården står i allmänhetens tjänst och att man där använder sig av de bästa hjälpmedel i form av mediciner och behandlingsmetoder som finns för att göra patienten frisk... "
  Men vi ansåg ändå reportaget såpass viktigt att få publicerat, liksom massvis med annat material så då fanns bara en sak att göra. Att starta en egen tidskrift.

Fem år senare
Därför kommer vi nu fem år efter utgivningen av vår första tidskrift att göra en återkoppling till gamla nummer och följa upp vad som hänt - och inte hänt. Vad är då inte lämpligare att starta med ett nytt besök på Santa Monicas behandlingscenter i Polen och se vad som uträttats under de gångna fem åren. En del av texten har vi lånat från den gamla upplagan av artikeln i 2000-Talets Vetenskap. - den texten är skriven med annat typsnitt.

Institut Santa Monica
Strax söder om Sverige, bara ett par mil efter man lämnat färjeläget Swinoujscie i Polen finns sedan sex år tillbaka ett alternativt behandlingshem för människor som drabbats av degenerativa sjukdomar. I den lilla polska staden Kamien Pomorski kan de som lider av kroniska sjukdomar som kvicksilverförgiftning, reumatism och candidaöverväxt få en adekvat behandling där man utgår från helhetssynen på människan. Genom ett unikt svenskt-amerikanskt-polskt samarbete har det nordamerikanska institutet Santa Monica, världens största alternativa behandlingscenter, öppnat en filial i Europa. Främst är det patienter från de nordiska länderna som söker sig hit, därför att de lämnats i sticket av den gängse sjukvården, skolmedicinen, som genom sitt regelverk bara riktar in sig på att hålla symptomen borta, inte sträva efter att bygga upp hälsan hos den sjuke.
  Hit kommer också många cancersjuka, och detta oftast när de alternativ som sjukvården erbjuder: operation, strålning och cellgifter inte längre förmår hejda. På Santa Monica erbjuds de en mångfald med ytterligare alternativ - grundade på biologiska principer - och ibland lyckas man vända sjukdomens förlopp och få patienten tillbaka till livet - där skolmedicinen har gått bet.

Holistisk filosofi
Kanske allra förnämst med Santa Monicas sjukhus är den grundläggande holistiska filosofin. Patienten betraktas som en individ, och alla anställda på hemmet, från kökspersonalen och vaktmästarna till läkarna, anstränger sig verkligen för att betrakta sina gäster som hela människor som kommit på besök för att komma ur ett, ofta svårt, sjukdomsdilemma. Allra viktigaste uppgiften har tolkarna som lotsar fram patienterna mellan de olika behandlingsvarianterna. Eller som en patient uttryckte det:
  - Det kanske viktigaste här nere är att jag blir tagen på allvar och blir sedd på som en hel människa.

Läs hela artikeln i 2000-Talets Vetenskap nr 1 årgång 2001

Tillbaks till innehållsregistret
Självläkningslära

av Eric Karlsson

Självläkningspedagogik är läran om de grundläggande faktorer som är nödvändiga för god hälsa och hur man vid sjukdom återvinner hälsan på naturlig väg.

DEFINITION
Hälsa kan definieras som ett tillstånd av balans och välmående. Total hälsa är ett tillstånd helt utan trötthet eller kraftlöshet, smärta, mental stress såsom ångest, oro, hat, känsla av att vara sårad eller att mot sin vilja vara ensam eller isolerad. God hälsa borde vara vår födslorätt men i vår tid finns det mycket som kan orsaka sjukdom; konflikt och stress i olika former, moderna matvanor, ogynnsamma faktorer i hem och på arbetsplatser mm. Det viktigaste för den som är olycklig nog att vara sjuk, är att finna orsakerna och sedan ta bort dem. Det är nästan alltid så att det är flera olika orsaker till att man blir sjuk.

VAD SOM ORSAKAR OBALANS I CELLEN OCH DÄRMED SJUKDOM
Människan består av miljarder celler av olika strukturer och med olika funktioner. Cellerna är så små att de inte kan ses med blotta ögat. Cellerna utför många olika processer som är nödvändiga för upprätthållandet av livet, såsom transport av syre och andra näringsämnen, samt omvandling av material till energi. När förhållandena är gynnsamma upprätthålls hälsa. När det sker en förändring i miljön uppstår en obalans av cellens funktion som resulterar i en ansamling av slaggprodukter, dvs då upstår vad vi kallar för sjukdom.

Sjukdom=kemisk obalans
Sjukdom är helt enkelt en kemisk obalans av cellens funktion som är orsakad av en avvikelse från de förhållanden som producerar hälsa.
  Denna obalans kan orsakas direkt genom intag av gifter eller brist på näring, indirekt av olyckor eller belastningsskador, eller de kan vara orsakade av stress eller psykologiska faktorer. Sjukdom börjar i cellen långt innan man märker det. Det kan ta många år av obiologisk (onaturlig) livsföring, stress, långsam förgiftning osv innan de första symtomen ger sig till känna.

Insikten ovärderlig
För att kroppens miljarder celler skall fungera optimalt är det nödvändigt att vi lever under liknande förhållanden som alltid rått, så länge människan funnits på jorden. Insikten om att kroppens celler behöver frisk luft, rent vatten, naturlig föda mm är ovärderlig. Det finns många olika faktorer som mer eller mindre kan orsaka obalans. En ensam orsak är sällan tillräcklig för att orsaka symtom utan det är nästan alltid en "cocktail effekt", dvs en blandning av orsaker som ger upphov till symtom där de olika skadliga faktorerna förstärker varandra.

Några vanliga orsaker till sjukdom
Olyckligtvis har människans brist på kunskap och viljekraft lett till att vi nu lider av sjukdom mer än någonsin.

Läs hela artikeln i 2000-Talets Vetenskap nr 4 årgång 2001

Tillbaks till innehållsregistret
Tarmsköljning

av Darilyn Nielsen

Historik
De första skriftliga bevisen om lavemang av tjocktarmen finns från 1500 f.Kr. i det forntida egyptiska dokumentet "Ebers Papyrus" som handlade om medicin. Dessa tarmsköljningar beskrevs som att man förde in vatten i tjocktarmen via anus. Hos Hippokrates finns det beskrivet på 400- och 500-talet före Kristus att man använde sig av lavemang i samband med feberterapier. Galen var på 200-talet e.Kr också en förespråkare för användandet av lavemang.
  Paré som levde på 1600-talet var den förste som klargjorde skillnaden mellan reguljära tarmsköljningar och den tidens populära lavemang.
  Under 1600- och 1700-talen så användes lavemang mot förstoppning och var på modet i Europa. Det finns uppgifter om att Louis XIV i Frankrike under sin livstid genomförde 2000 lavemang. På 1800 och 1900-talet så blev tarmsköljningar ett populärt sätt att befria kroppen från giftbelastningar vid kurorter i Europa och i Amerika. Men i och med 1930-talets nya kemibaserade mediciner så kom lavemangens betydelse att ebba ut som en behandlingsform inom medicinen.

Vetenskaplig kritik saknas
Det är överraskande att när man gör en genomgång av den medicinska litteraturen så saknas det så gott som helt någon vetenskaplig kritik som riktas mot tarmsköljningar som behandlingsform. Det har funnits sakanmärkningar på tekniken som använts och i förekommande fall invändningar mot brister i hygien vid tidigare användning av tarmsköljningar, men det finns ingen publicerad vetenskaplig kritik vare sig med syftet bakom eller mot effektiviteten av behandlingen. Runt år 1894 fanns det flera exempel på hur man använde sig av tarmsköljningstekniken mot åkommor som bland annat hemorrojder, njursvikt, dysenteri, asiatisk kolera och kronisk förstoppning. Fastän man trodde att ett långt rör skulle föras in i tarmen för att kunna rensa hela tjocktarmen, så avslöjades det senare med hjälp av röntgen att det var tillfyllest med ett kort rör som enbart penetrerade rektum för att kontrastmedlet skulle nå till caecum (blindtarmen där tunntarmen övergår i tjocktarm)

Läs hela artikeln i 2000-Talets Vetenskap nr 1 årgång 2001

Tillbaks till innehållsregistret
Templet

av Albert Einstein (översättning av Jan Åberg)

"Många sorters män hänger sig åt Vetenskapen, men långtifrån alltid för själva Sakens skull. Somliga kommer till Templet därför att det ger dem möjligheter att förkunna sina speciella talanger. För den här kategorin är vetenskapen ett slags sport som de hänfört praktiserar, på samma sätt som en idrottsman entusiastiskt tränar sin atletiska förmåga.
  Sen finns det en annan kategori av män som kommer till Templet för att saluföra sina hjärnors förmåga i hopp om att skaffa sig god avkastning. De här männen är vetenskapare av en ren tillfällighet som kanske uppstod just som de stod i begrepp om att slå in på en karriärsmöjlighet. Under andra omständigheter hade de kanske blivit politiker eller affärsmän.
  Om Guds änglar skulle besluta sig för att driva all den här sortens månglare ur Vetenskapstemplet, då är jag rädd för att det nära nog skulle bli avfolkat. Men ett fåtal seriösa skulle finnas kvar... bland dem en del från forna tider och en del från nutid. Till de senare hör vår Planck. Därför beundrar vi honom.
  Jag är väl medveten att en sådan utrensning skulle medföra att många respekterade personer - som har byggt upp en stor del, kanske merparten av de vetenskapliga hörnstenarna - skulle komma att jagas bort från Vetenskapens Tempel. Men på samma gång är det tydligt att om de som ivrar för vetenskapen enbart hade bestått av de två nämnda grupperna så hade Vetenskapen aldrig kunnat växa till dess nuvarande, upphöjda dimensioner - lika lite som en skog skulle kunna växa i höjden om den enbart bestod av klängväxter."
  (Citatet är ur förordet till en bok av Max Planck "Vart är vetenskapen på väg?" New York 1932.)
  Redaktionens: Om det såg ut så här för 65 år sedan - hur ser det då inte ut i dag?

Läs hela artikeln i 2000-Talets Vetenskap nr 2 årgång 2001

Tillbaks till innehållsregistret
TWAR - Chlamydia Pneumonie, en långvarig luftvägsinfektion med trötthet

Gunnar Sandberg är den läkare som i sin dagliga gärning gett sig i kast med en mycket speciell bakterie; Chlamydia pneumonie. Det är en bakterie som har ett egenartat livsförlopp, den överlever som endobiont inuti de röda blodkropparna och därför svår att komma åt, om man inte som Gunnar Sandberg kan överlista den.
  Gunnar Sandberg har i en kort uppsats visat på de viktigaste vägarna för att hjälpa den som infekterats. Uppsatsen fungerar som en utmärkt handledning för såväl patienter som kolleger. Artikeln i denna tidning är starkt förkortad version.
  Misstänker du att du bär på Chlamydia pneumonie så bör du skaffa hela uppsatsen och ta med dig till din läkare.Hela artikeln är cirka tre gånger så lång och tillhandahålles bl.a. av TF Infotjänst, Tandvårdsskadeförbundet, Bergsunds strand 9, 117 38 Stockholm (Bifoga 20 kr i frimärken för portot)


av Gunnar Sandberg

Denna artikel är riktad till både patienter och kollegor, som en hjälp att komma tillrätta med denna nyligen upptäckta infektion i Sverige. Ovärderliga synpunkter har jag att tacka tvenne kollegor för. Den ene är Dr Göran Falck i Kopparberg, vilken har skrivit sin vetenskapliga avhandling om just Chlamydia pneumonie och funnit många nya rön kring sjukdomen. Den andre är överläkare Håkan Gnarpe, chef för länslasarettets kemlab i Gävle samt dess speciallab för Chlamydia. Han har utarbetat det utmärkta stöd i diagnostiken som provtagningar idag kan ge.
  Min egen del i sammanhanget är att sammanfatta de kunskaper jag fått under en epidemi här, som började 1993 och som idag har lett till att jag framgångsrikt kunnat behandla praktiskt taget alla, som råkat få sjukdomen.

Chlamydiabakterien lever intracellulärt
Chlamydiabakterien är en liten s.k. gramnegativ, intracellulär bakterie som bildar inklusioner i värdcellen där den förökar sig. Det betyder att den till skillnad från våra vanliga bakterier i luftvägarna, som streptokocker, pneumokocker mm, inte ligger på ytan av slemhinnorna utan måste "krypa" in i cellerna för att kunna existera.
  Tre arter finns kända i Sverige; Chlamydia trachomatis, som ger könssjukdomen och den ovanliga Chlamydia psittaci som ger papegojsjuka. Chlamydia pneumonie är vanligast och sprids som en droppsmitta liksom vanliga förkylningar, men ger under en ovanligt lång tid förkylningssymtom och trötthet. Man har hela skalan av infektionsyttringar - från bara kortvarig trötthet och knappt märkbara symtom till besvärande, tröttande infektioner med ständiga och livslånga återfall.
  Först år 1987 fastställdes namnet på luftvägsinfektionen till Chlamydia pneumonie eller TWAR - sistnämnda beteckningen hopslagningen av stammarna TW och AR.

Läs hela artikeln i 2000-Talets Vetenskap nr 2 årgång 2001

Tillbaks till innehållsregistret
USAs "nya krig" styrs av de gamla profitörerna

av Leonard Horowitz

Henry Kissinger proklamerar nya krigsplaner ännu en gång. På den "svarta måndagen" (Den 17:e september 2001, 8 dagar efter attacken på World Trade Center och Pentagon) så upplevde den amerikanska börsen den största enskilda nedgången i historien, samtidigt som amerikanska media beskrev den nu åttiosexårige Kissingers recept på att bomba Afghanistan och Iran. Genom att tillstå sådana planer skulle de i sin tur medföra terror-kontraattacker. alltså påstod Kissinger att sådana slag var nödvändiga för att stoppa framtida terroristattacker.
  När man insett inkonsekvenserna i hans råd är det många Kissingerkritiker som drar den slutsatsen att "den åldrade statsmannen" har blivit senil. Andra bedömare föreslår helt enkelt att han ska avstå från att ge Bushadministrationen råd i dess spörsmål. Ännu fler anser att han borde "sköta sina egna affärer". Men det är emellertid precis vad han gör för USAs nya krigsstrategi representerar framför BIG BUSINESS!
  Från officiellt håll varnar man nu för att att USAs nya krig kommer att kräva stora ekonomiska och social uppoffringar. Inberäknat, får vi oss till del, stora förluster i människoliv från anfall med kemiska och biologiska vapen.
  Detta förklarar bäst varför de få uppgående aktierna den svarta måndagen inberäknade de stora läkemedelsjättarna Merck, Pfizer och Johnson&Johnson, som kommer att göra stora vinster på sjukdomsutsatta befolkningar.

Läs hela artikeln i 2000-Talets Vetenskap nr 4 årgång 2001

Tillbaks till innehållsregistret
Utvecklingsstörda människor - läkemedelsindustrins försökskaniner

av Sonja Olsson-Alfredsson

Det började redan 1998. Solveig hade nyss fyllt 50 år. Solveig var min tre år yngre lillasyster, som sedan födseln varit utvecklingsstörd, men inte värre än att hon hela tiden, medan mamma levde, bott i hemmet och varit behjälplig med kaffekokning och allehanda enklare sysslor. De senaste åren hade hon levt i särskilt boende och utvecklades med den lästräning hon fick som vuxen. Min lillasyster Solveig drabbades av yrsel. Personalen i boendet tolkade detta som möjliga klimakteriebesvär.

Det mest förbjudna
Personalen tog Solveig till vårdcentralen Teleborg i Växjö där läkaren Lars Nilsson på rekommendation av av läkare Margareta Falk vid S:t Sigfrids sjukhus gjorde det mest förbjudna!
  Hon tog tvärt bort den neuroleptika - Cisordinol - som Solveig ätit i 15 år mot sin psykos, och satte in en helt ny - Zyprexa.
  Detta gjordes utan att jag som god man tillfrågades!

Hjärnan slutade fungera
Det tog inte lång tid innan personalen reagerade. Man kallade på på boendets sjuksköterska Jonas Haglund som dock aldrig kom för att se Solveig. Boendet drivs av ISS Care.
  Nu började mitt helvete. Jag kontaktade läkaren Lars Nilsson som också nonchalerade det hela. Han sade bara att det tar tid. Solveig blev bara sämre. Det var som om hennes hjärna höll på att stanna. Ingenting fungerade. Hon stelnade i kroppen, hade svårt att förflytta sig, höll sig i väggarna, stirrade stundtals frånvarande, tungan svullnade och hon fick svårt att äta. Fick hon en gaffel i handen visste hon inte hur hon skulle använda den och när maten kom i munnen fattade hon inte hur man tuggade. Hjärnan hade slutat att fungera!
  Den 20:e april åkte jag själv till Växjö för att ta hand om allting. Vi åker akut in till psykmottagningen där man konstaterar att Zyprexa måste tas bort. Nu vill man prova om hon kunde klara sig utan neuroleptika helt. Naturligtvis gick inte detta och några dagar senare blev hon inlagd på psykavdelning 50 på S:t Sigfrids sjukhus.

Anmälan ignorerades
Nu kontaktade jag kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska för att anmäla sjuksköterskan Jonas Haglunds underlåtenhet att besöka boendet. Ingenting hände dock och nu började mitt sökande efter vad som egentligen hade hänt Solveig. Ett sökande som fortfarande pågår.
  Solveig blev illa skadad, dels av den själva utsättningen av Cisordinol, dels av insättningen av Zyprexa. Hon har tillbringat större delen av tiden efter medicinbytet på sjukhuset.

Läs hela artikeln i 2000-Talets Vetenskap nr 1 årgång 2001

Tillbaks till innehållsregistret
Vattenapan - människans ursprung?

av Mikael Enström

Vad fick oss att bli människor? Enligt en teori tog vi de första stapplande stegen upp på två ben som först vadande, och senare simmande och dykande (halv-)akvatiska apor. Detta förklarar egenheter hos oss människor, till skillnad från aporna, som vår upprätta tvåbenta gång, nakenhet och avsaknad av kroppsbehåring, vårt lager av underhudsfett och vår temperaturreglering i form av svettkörtlar samt en rad andra fysiologiska och anatomiska egenheter. Detta är egenskaper som vi istället ofta delar med marina och akvatiska däggdjur. Det var således anpassningen till en vattenmiljö som gjorde att vi började beträda den väg som ledde fram till att vi blev människor. Men teorin kan också förklara något så betydelsefullt som uppkomsten av talat språk, då viktiga anpassningar som är en förutsättning för detta, som t.ex. medveten andningskontroll, kan ha uppkommit som en följd av vår dykförmåga.
  "Vattenapehypotesen" har ansetts som alltför fantastisk för att behöva tas på allvar av det vetenskapliga etablissemanget inom s.k. paleoantropologisk forskning, och har därför i stort sett negligerats. Här har istället det så kallade "savannparadigmet" varit förhärskande. Men "vattenapehypotesen" har successivt vunnit terräng, även inom vetenskapliga kretsar på grund av sitt förklaringsvärde. Nyligen har också en av paleoantropologins förgrundsgestalter, Phillip Tobias, övergett savannhypotesen, och gett stöd åt uppfattningen att vi människor har ett ursprung som strandlevande, halvakvatiska apor. Och mycket talar för att ett vetenskapligt paradigmskifte står för dörren!
  Och kanske verkligheten överträffar fantasin. Måhända skall vi börja tro på sjöjungfrur och att vi är ett slags ofullgångna delfiner!
  Paleoantropologin inbegriper studiet av människans evolution, dvs av människosläktets ursprung, utveckling och allra äldsta förhistoria utifrån våra med nu levande människoapor gemensamma föregångare. Ämnet kan tyckas spekulativt. För är det möjligt att överhuvud taget känna till något om ett så avlägset förflutet utan att förfalla till rena gissningar och sagoberättande?
  Faktum är att paleoantropologin bara under de senaste 3 decennierna genomgått en explosionsartad utveckling. Spektakulära fossil och lämningar har grävts fram ur jord och berg i Europa, Asien och Afrika. Av enbart de allra äldsta vittnesbörden har en stor mängd fynd grävts fram i östra och södra Afrika under det senaste kvartsseklet: "Lucy" och den s.k. "familjegruppen" från Hadar i Etiopien, fossilen från de omfattande utgrävningarna i Olduvaiklyftan i Tanzania liksom från Sterkfontein /Makapansgat m.fl. fyndlokaler i Sydafrika, har bidragit med viktiga pusselbitar.
  Samtidigt har många teorier och hypoteser om människoblivandet sett dagens ljus. Nästan undantagslöst har dessa varit olika teorier inom ramen för ett förhärskande "savannparadigm" . En annan hypotes, "vattenapehypotesen", har levt i skymundan av den gängse akademiska debatten. Denna har etablissemanget inom paleoantropologisk forskning knappt velat röra med tång, och den förbigås fortfarande i hög grad med (nästan) kompakt tystnad av experterna inom fältet. Den blir dock allt svårare att förtiga.

Paleoantropologiska "hårda fakta"
Bland fysiska antropologer finns idag en stor samstämmighet om att upprättgåendet har varit avgörande för människoblivandet, då den utgjort dess utgångspunkt. De hittills äldsta fossilen av förmänniskor (fr.a. "Lucy" och "familjegruppen" från Hadar i Etiopien), vilka är mer än 3 miljoner år gamla, utgör faktiskt "felande länkar" i den meningen att de från halsen och uppåt väsentligen ser ut som människoapor (särskilt schimpansen), medan deras anatomi nedanför halsen väsentligen är "modern", med upprätt gång precis som hos oss. Detta innebär att upprättgåendet föregick hjärnans dramatiska expansion hos förmänniskor med flera miljoner år i tiden.

Läs hela artikeln i 2000-Talets Vetenskap nr 1 årgång 2001

Tillbaks till innehållsregistret
Vetenskapliga etablissemanget

av Jens Jerndal

Vilka metoder används för att upprätthålla det medicinska monopolet och vad beror det på att det en del behandlingsmetoder accepteras av det medicinska etablissemanget medan andra så kallade alternativa metoder inte blir accepterade?

Frågeställningen ovan är komplicerad, så det blir kanske lite mångordigt. Först och främst är vårt samhälle grundat i en hårt etablerad institutionell struktur, som bygger sin ställning och makt på dels tradition, dels socialpsykologi, dels på lagar och förordningar, och dels på beslutsfattares och opinionbildares resurser att genomdriva och framhålla sina preferenser - antingen de är uttryck för en etablerad ideologi eller bara för slentrian och rädsla för att sätta båten i gungning.
  Det är alltid säkrast och lättast att man göra som man fått lära sig. Det är riskabelt eller farligt - om också enbart därför att man blir utstött ur det sociala mönstret. Kan man åberopa föredömen eller prejudikat så slipper man eget ansvar. Det är ju därför byråkratier är så rigida och formella: ingen vågar att ta eget ansvar så man gör exakt så som man alltid gjort, dvs som ens chefer och företrädare gjort i alla tider. Och helst så litet som möjligt. Våra samhällen är ju byggda på byråkratier.
  Ett dominerande drag i mänsklig psykologi är att man högst ogärna bryter mot ett etablerat mönster. Få människor har fantasi nog att ens tänka tanken att man skulle kunna avvika. Av dem som har tillräckligt med fantasi eller kreativitet för att vilja avvika är det få som vågar, och av dem som kunde våga, tycker många att det inte är värt omaket och kostnaderna ( i anseende, bekvämlighet, medmänskliga relationer osv.) att göra det.
  I frågan om vår officiella medicin spelar naturligtvis allt det sagda in. Staten har monopol på all medicinsk undervisning vid de medicinska utbildningsanstalterna. Vissa av staten utsedda och auktoriserade specialister får beslutanderätt över utbildningens utformning och kursernas innehåll. Dessa specialister är i sin tur indoktrinerade efter ett visst auktoriserat och auktoritärt system. Detta system har i varje fall i Västeuropa varit snävt avgränsat och det har med aningslös självklarhet utan prövning avvisat och utdömt alla avvikande och alternativa idéer och metoder.

Läs hela artikeln i 2000-Talets Vetenskap nr 3 årgång 2001

Tillbaks till innehållsregistret
Vetenskap och juridik

Två rättsfall i USA, Chachoua och Graves

av Ingemar Ljungqvist

Vetenskapen är inte fristående utan är direkt kopplad till ekonomiska - politiska intressen. Bakom dessa finns de yttersta makten. Detta avslöjar två rättsfall i USA där två privatpersoner som kärande han försökt uppnå rättvisa gentemot ett mäktigt etablissemang.
  I båda fallen finns sjukdomen AIDS med som en huvudingridiens. I det ena fallet är den kärande en läkare och forskare som utvecklat en behandlingsmetod mot såväl AIDS som cancer och andra kroniska åkommor som i dubbel bemärkelse misshandlats för sina upptäckter.
  I det andra fallet rör det sig om en juristutbildad, medelålders HIV-positiv amerikan som stämt sina egna myndigheter för att de tillverkat och spridit AIDS-viruset.
  I det första fallet rör det sig om forskaren Sam Chachoua, känd för våra läsare, (se 2000-Talets Vetenskap nr 3-99) som stämt Cedars-Sinai Medical Center för vetenskapliga bedrägerier, stöld av upphovsrätt. En 8-mannajury beviljade, hösten 2000, Sam Chachoua inte mindre än 10 000 000 USA-dollar i skadestånd.
  I fallet med den HIV-positive amerikanen Ed Boyd Graves har de amerikanska myndigheterna, i flera instanser, förvägrat honom en rättslig prövning. Detta trots att Boyd Graves har en räcka med dokument som entydigt pekar på sambandet mellan en artificell tillkomst av AIDS-viruset - och namninsamlingslistor på över 10.000 namn som stöder hans sak. Det har för Graves del istället blivit många tillfällen att på olika radiostatioenr föra ut sin talan till allmänheten.
  Däremot förmedlar inte de stora, makten närstående media några som helst nyheter - förmodligen är 2000-Talets Vetenskap den enda tidskrift i Sverige som berör dessa båda rättsprocesser, vilka rätteligen borde ha förmedlats till en mycket stor publik, då de berör oerhört viktiga vetenskaps- och maktfrågor. Uppenbart är att makten inte vill ha någon insyn i dessa frågor - och här spelar de stora massmedia med på maktens sida. Helt enkelt därför de är en del av etablissemanget.
  Detta fenomen är ständigt återkommande - även om det inte är lika tydligt som i dessa amerikanska rättsprocesser. Därför låter vi också i detta nummer av 2000-Talets Vetenskap två andra medarbetare djupare granska detta fenomen. En analys är utförd av professor Jens Jerndal den andra av skribenten Lars Adelskogh - som ger makten ett ansikte.

Läs hela artikeln i 2000-Talets Vetenskap nr 3 årgång 2001

Tillbaks till innehållsregistret
Virvlat vatten

Bertil Petterssons vattenvirvlare

av Ingemar Ljungqvist

Skall man göra en begränsning av livets avgörande molekyler till bara tre, så blir det proteiner, DNA och vatten. Av dessa så har den etablerade vetenskapen funnit en modell för DNA-molekylen som genererat massor med nya forskningsrön. DNA-modellen ger också en mängd svar på många frågor som rör informationsöverförandet från generation till generation. DNA-modellen har också genererat mängder med forskningspengar, inte minst inom storprojektet HUGO. När det gäller proteiner fastnade vetenskapsetablissemanget tidigt, alltför tidigt, för den s.k. alfahelixmodellen. Därmed fastnade också utvecklingen av människans kunskap om sig själv för decennier - då man applåderat en modell som mestadels bara äger sin giltighet för inaktiva, strukturbildande proteiner. Den är inte förenlig med de proteiner som ger livet dynamiska egenskaper (Se artikel Segaltunnan, 2000-Talets Vetenskap nr 3, 2000).
  Slutligen när det gäller vattenmolekylen och dess inneboende egenskaper återstår troligen det mesta att utforska. Vatten har nämligen en mängd empiriska egenskaper som inte låter sig förklaras tillfredsställande med den enkla modellen av vattenmolekylen, som den beskrivs i alla läroböcker. Inte heller verkar de olika cluster -beskrivningen av många vattenmolekyler som olika aggregat - kunna ge en logisk förklaring till alla de förnäma egenskaper vatten faktiskt har. Mer om vattnet hoppas vi kunna återkomma till i kommande artiklar.

Från Österrike...
Viktor Schauberger (1885-1958) var österrikare som med geniets blick studerade vattnets rörelser i naturen och träffsäkert iakttog hur vattnet växelverkade med olika fenomen. Utifrån dessa samlade iakttagelser blev han bland annat anlitad till att bygga flottningsrännor som användes för att frakta ner timmer avverkat högt uppe på alpsluttningarna. Det gjorde han på ett häpnadsväckande skickligt sätt. Så skickligt att ryktet om Schauberger nådde 1940- och 50-talets två starkaste militärmakter. Han var inbjuden till såväl Hitler-tyskland som USA, för att delge sina kunskaper. Hans kunskaper kunde kanske utnyttjas militärt. En av de viktigaste aspekterna av Schaubergers forskning var att vatten som virvlat fick andra - mer potentiella egenskaper än gängse vatten.

...till Örkelljunga
I Sverige skulle Schauberger få en efterföljare - Bertil Pettersson i Örkelljunga - som också erfor att vatten som först runnit fram i virvlar fick nya egenskaper. Egenskaper som direkt kunde påverka det levande. Bertil Pettersson hade dock i sin upptäckarmöda gått längre än Schauberger. Han hade funnit att vatten som tvingats passera dubbla virvlar - en virvel medurs och en virvel moturs var än mer exceptionellt än det vatten som bara virvlat i ena riktningen.
  Det saknas idag en entydig förklaringsmodell, utifrån de fysikaliska och kemiska egenskaper som det virvlade vattnet har, som gör att det går att härleda resultaten från vattenexperimenten. Men resultaten finns där. Det vore bara - sett ur ett forskningshistoriskt perspektiv - dumt att förneka detta. Runtom i de trakter i nordvästra Skåne där ryktet om Bertil Petterssons uppfinning börjat sprida sig talar resultaten sitt entydiga språk.
  Vatten som forcerat Petterssons virvlare används idag lokalt vid glasstillverkning och bagerier. Det ger större skörd vid skånska tomatodlingar och används också på flera handelsträdgårdar. Det har också med framgång använts i simhallar och då kan klordoseringen reduceras drastiskt. Genom samarbete med en lokal riksdagspolitiker, Gunnel Wallin (c) har man också fått vattenvirlare installerat i den svenska Riksdagen.
  Allra viktigast är dock vittnesmålen från alla de sjuka människor - inte minst de som är elöverkänsliga - som blivit hjälpta av Bertil Petterssons terapier där det virvlade vattnet är essentiellt.

Forskningen entydig: Virvlat vatten är annorlunda
Det finns också de som med naturvetenskaplig metodik undersökt det dubbelvirvlade vattnet. Resultaten därifrån är entydiga; det dubbelvirvlade vattnet får egenskaper som det inte hade innan.

Läs hela artikeln i 2000-Talets Vetenskap nr 2 årgång 2001

Tillbaks till innehållsregistret