2002 års artiklar - med ingresser
- Alfabetisk Översikt -

AIT -lyssnarträning som hjälper mot autism, dyslexi och utbrändhet hos både barn och vuxna
  av Ingemar Ljungqvist.....2002; 1: 3-7

Antrax- terroristen från CIAs egna led
  efter Leonard Horowitz.....2002; 4: 19

Bakom massmedias tystnad - lidandet i Irak
  av Paul Vanden Bavire.....2002; 4: 18-19

Body Talk. Din kropp behöver en vän - inte en tolk
  av Katharina Axalesson.....2002; 3: 3-5Bokrecensioner:
Hemsideboken: Guide om självkännedom och hälsa av Gunnar Söderberg
  av Gerry B Nilsson.....2002; 2: 27

Tarmen - Din hälsa av Eva Bladh
  av Ingemar Ljungqvist.....2002; 3: 24-26

Kinesisk kostlära av Peter Torsell
  av Christina Kjellberg.....2002; 2: 5

Finn Dina vägar till bättre hälsa av Torsten Schönfeldt
  av Redaktionen.....2002; 4: 22


Bor som kur och hjälp mot artrit och dess framtid som kosttillskott i Europa
  av Christina McFarlane.....2002; 2: 10-11

Buteykometoden - lösningen på astmagåtan
  av Peter Torssell.....2002; 2: 3-5

Cancerogena preparat ofta ingredienser i kemiska hårfärger av Marina
  av Marina Olsson.....2002; 4: 20-21

Cancerpolicy och Samuel Epstein
  av Ingemar Ljungqvist.....2002; 4: 12-13

Chlamydia pneumoniae och hjärtsjukdomar
  av Pekka Saikku.....2002; 2: 15-17Debattartiklar:
Käkben, tänder och ohälsa igen
  av Lennart Gustavsson och Britt-Marie Backlund.....2002; 4: 23

Om flygning, vattenclusters i skallen och lyckokänslor
  av Johannes Widakowich.....2002; 3: 27


Handikappad hjälpmedelsförsörjning
  av Marianne Israelsson.....2002; 4: 21

Health Trends 2002 i Köpenhamn - om Claus Hancke, Vera Stejskal, Boyd Haley, Poul Möller, Walter Pierpaoli, Lester Packer, Michalel Pariza och Alexander Schauss
  av Ingemar Ljungqvist.....2002; 4: 3-7

Homeopati
  av Anders Forneus.....2002; 2: 23-26

Homotoxikologi och Hartmut Heine
  av Ingemar Ljungqvist.....2002; 4: 13-14

Häxjakt i TV4s tappning
  av Ingemar Ljungqvist.....2002; 1: 8-13

Ipe roxo - Indianernas barkmedicin
  av Ingemar Ljungqvist.....2002; 2: 12-14

Kroppen behöver stimulans
  av Ruben Andersson.....2002; 3: 22-24

Käkbenet och tändernas betydelse för hälsan
  av Ingemar Ljungqvist.....2002; 3: 6-9

Läkningscykeln - Hur kroppen självläker vid feber
  av Eric Karlsson.....2002; 2: 18-22

Medicina Alternativas 39:e världskongress
  av Ingemar Ljungqvist.....2002; 1: 16 -20

MS - Multipel Skleros och Birgitta Brunes
  av Ingemar Ljungqvist.....2002; 4: 9-10

Nilemarksprocessorn - svensk uppfinning som ger levande vatten
  av Ingemar Ljungqvist.....2002; 3: 13

Rosenrot - en adaptogen
  av Ingemar Ljungqvist.....2002; 1: 14-15

Rummets harmoni och dess återställande
  av Boris Aranovich.....2002; 4: 15-17

Sacro-kraniell terapi
  av Ingemar Ljungqvist.....2002; 3: 19-21

Selen - en atom som samverkar med syre till liv
  av Birgit Nyberg-Swenson.....2002; 2: 6-9

Selen och Margaret Rayman
  av Ingemar Ljungqvist.....2002; 4: 7-9

Senaste om EU-direktiv och Mistelgården
  av Redaktionen.....2002; 2: 11Terrorattacken på World Trade Center
Tre artiklar:
Anthrax - terrorvapen
  av Ingemar Ljungqvist.....2002; 1: 22-23

14 orsaker till varför man kan skylla på "terroristerna med de vita manschetterna" för USAs nya krig och det överhängande 3:e världskriget
  av Leonard Horowitz.....2002; 1: 23 -24

Oljan och kriget i Afghanistan
  Saxat från den tyska tidskriften Soz.....2002; 1: 24-25


Vatten - ett fascinerande ämne
  av Ingemar Ljungqvist.....2002; 3: 10-12

Vatten i levande system - Strukturella aspekter
  efter Andras Szasz.....2002; 3: 17-18

Vattenmolekylens två faser
  av Ingemar Ljungqvist.....2002; 3: 14-17

Vitaminer vid cancerbehandling och Kedar Prasad
  av Ingemar Ljungqvist.....2002; 4: 11Ingresser till artiklar i årgång 98-99


AIT -lyssnarträning

Hjälper mot autism, dyslexi och utbrändhet hos både barn och vuxna

av Ingemar Ljungqvist

I Stockholm har Lars Persson öppnat en mottagning där man med ljud - auditivt - påverkar människor med beteendestörningar, hörsel- och stresshanteringsproblem. Hos många barn med ibland grava störningar kan man ofta efter någon tid iaktta betydande framsteg. Också för vuxna som tillfälligt kommit ner i en mental svacka kan metoden med musik med filtrerade och manipulerade frekvenser betyda ett påtagligt lyft.
  Metoden som Lars Persson använder sig av har utvecklats av den franske läkaren Guy Bérard och bakom själva behandlingsprocessen finns det en gedigen erfarenhet. Speciellt verkar den mycket intressant för barn med autism, DAMP, ADHD och dyslexi, där man ibland med tämligen enkla åtgärder åstadkommer en balansering där gamla blockeringar försvinner.
  Metoden har fått beteckningen AIT - Auditory Integration Training.

Läs hela artikeln i 2000-Talets Vetenskap nr 1 årgång 2002

Tillbaks till innehållsregistret
Antrax- terroristen från CIAs egna led

efter Leonard Horowitz

I nummer 1 av 2000-Talets Vetenskap för i år beskrev bakgrundsfakta som belyste händelserna runt den 11 september. Bland annat resonerade vi runt de utbrott av mjältbrand som skedde i USA. Det som vi skulle förmodas tro var; att det var terrorister med muslimskt ursprung som låg bakom terrorattackerna. Men redan då, vid den tidpunkten pekade det snarare om att terrorn fans inom de amerikanska myndigheterna. Man utnyttjade helt enkelt tillfället att skapa panik - eller snarare försäljningsmöjligheter för vacciner och läkemedel mot antraxbakterien. Detta i ett ögonblick då man redan hade en syndabocksstrategi klar - där syndabockarna verkligen skulle vara några andra än de egentliga gärningsmännen.

Ken Alib misstänkt
Nu riktas misstankarna alltmer mot en expert inom mikrobiologi. Tre av varandra oberoende undersökningar riktar misstankarna mot Kanatjan Alibekov, mer känd som Ken Alibek. Alibek är f.d sovjetisk mikrobiolog, då arbetande inom Sovjets biovapenprogram där han han innehade chefskapet för Sovjets produktion av just antraxbakterier. Han basade då för inte mindre än 32.000 anställda på 40 olika avdelningar. Han flyttade över till USA 1992 och han var också en av de personer som uttalade sig om biovapen i TV-programmet Vetenskapens Värld där han oroade sig över vad biovapen kunde åstadkomma om de utnyttjades av fel personer.

Läs hela artikeln i 2000-Talets Vetenskap nr 4 årgång 2002

Tillbaks till innehållsregistret
Bakom massmedias tystnad - lidandet i Irak

av Paul Vanden Bavière. (översättning Per-Erik Wentus)

I 2000-Talets Vetenskap brukar vi normalt undvika att behandla rena storpolitiska frågor av utrikeskaraktär, såsom krigssituationer, men ibland dyker det upp artikelförslag som övriga masmedia mer eller mindre negligerar. Och när krigens följder för människorna i de drabbade områden också blir ekologiska - dvs bestående så gör vi gärna undantag. I detta fallet gäller det föjderna av det förra kriget mella FN (läs USA) och Irak, det så kallade Gulfkriget vilket återigen är högaktuellt på grund av den pro-krigspropaganda som förbereder en ny attack. En attack som också förmodligen också kommer att drabba ekologiskt för en lång framtid. Tidigare i år reste en delegation riksdagsledamöter, journalister, folkrörelsefrivilliga m.fl. från olika europeiska länder till Irak för att på plats se hur det är. P. Vanden Bavière var med på den resan.

Läs hela artikeln i 2000-Talets Vetenskap nr 4 årgång 2002

Tillbaks till innehållsregistret
Din kropp behöver en vän - inte en tolk

av Katharina Axelsson

Kroppen har en inre visdom, som när den får, kan läka kroppen på alla nivåer. Vi vet alla att kroppen har en inbyggd mekanism som startar upp självläkningen i vårt dagliga liv. Om vi skär oss startar kroppen omedelbart en process för att läka såret. Detta sker på alla nivåer - fysiskt, känslomässigt och mentalt. Trots att denna process är uppenbar för oss alla, uppmärksammas det inte alltid hur fantastisk den mänskliga kroppen är och vilken potential den har.
  Vi är ofta snabba på att ställa våra egna diagnoser och på att tala om för vår kropp hur den ska läka sig själv allt grundat på vår (upplevda) överlägsenhet när det gäller läkningsprocessen. Vi lägger oss vanligen bara i när kroppen inte fullt ut klarat av att utföra sitt jobb d.v.s. när vi är sjuka, har ont eller mår dåligt på något annat sätt. Kroppen misslyckas bara med sitt jobb när dess kommunikationssystem begränsats p.g.a. stressen i livet. Så snart man återupprättat en bra kommunikation mellan kroppens olika system kan - och kommer - kroppen att läka sig själv, med undantag för i extrema och/eller akuta situationer.

BodyTalk
Hur passar då BodyTalk in i dessa tankar - jo det fokuserar på att återställa kommunikationen mellan kroppens olika delar och system. Det ger kroppen en chans att reparera sina egna delar snabbt, vilket är möjligt när de återigen är synkroniserade både med varandra och inom sig själva.
  BodyTalk är en kombination av avancerad yoga, advaita filosofi, modern fysik, matematik, energidynamiken i akupunktur, kinesologi och västerländsk medicinsk expertis. Det är ett komplett hälsosystem som kan användas till att behandla många hälsoproblem eller som komplement till andra behandlingssystem för att öka effektiviteten och underlätta en snabbare läkning på alla plan.
  Terapeuten ställer aldrig någon diagnos med BodyTalk, eftersom den inte kan känna kroppen den behandlar lika bra som kroppen själv. Istället inriktar terapeuten sig på att hitta felande "strömbrytare" i kroppen. Dessa "strömbrytare" är neurologiska och/eller energi punkter som "stänger av" när nerv eller energisystemen är överbelastade. I en helt sund kropp återtar de sitt normala tillstånd så snart överbelastningen är över, men olika typer av stress, yttre och inre, gör att de fortsätter att vara "avstängda" och orsakar fel i systemet eftersom de inte längre har alla sina kommunikationskanaler öppna.
  Så snart de felande "strömbrytarna" hittats kan de återställas till normal funktion genom en BodyTalk behandling. Därefter testas "strömbrytarna" igen för att försäkra om att de verkligen korrigerats. Det är enkelheten i tekniken, som gör den så kraftfull. Kroppen svarar alltid bättre på enkelhet.

Läs hela artikeln i 2000-Talets Vetenskap nr 3 årgång 2002

Tillbaks till innehållsregistret
Bor som kur och hjälp mot artrit, osteoporos och pyorrhea och dess framtid som kosttillskott i Europa

av Christina McFarlane

Läkare tycks ha fått lära sig att artrit är ett normalt symtom när man åldras och att det är obotligt. Detta ger en bra marknad för de som säljer smärtstillande mediciner, vilka i sin tur är ganska farliga droger som lär döda cirka 4000 personer årligen bara i England. Det finns t.o.m. läkare som skryter om att de känner till över 150 olika sorters artrit.
  Så det är tur för många av oss att Dr Rex Newnham år 1963 fann att han själv hade fått artrit (Ref. 5). Han undervisade i kemi, biologi, geologi, jordbrukskemi och botanik i Perth i västra Australien. Han hade just flyttat från en plats med god jordmån till den mer sandiga trakten runt Perth och började att misstänka att något i jorden kunde förklara hans problem. Detta då också grönsakerna i hans köksträdgård blev mycket sämre efter flytten!
  Han kunde ej finna något i den vetenskapliga litteraturen rörande de bristsymptom han kunde iaktta: Det fanns gröna och gula streck, nedsjunkna mörka fläckar på frukt och grönsaker. På kålväxterna blev det ihåliga stammar. På andra växter uppträdde misslyckade knoppar, druvor med aborterade bär och mörka gropar på tomaterna. Detta sammantaget pekade på en mineralbrist.

Läs hela artikeln i 2000-Talets Vetenskap nr 2 årgång 2002

Tillbaks till innehållsregistret
Buteykometoden - lösningen på astmagåtan

av Peter Torssell

En mycket effektfull egenvårdsmetod har börjat spridas i väst genom seminarier där man får lära sig andningsövningar. Studier visar revolutionerande resultat för astmatiker som snabbt kan minska sin medicinering. Exempel på andra besvär som kan förbättras av den så kallade Buteykometoden är täppt näsa, polyper, snarkning, bronkit, emfysem, allergier, högt blodtryck, huvudvärk, sömnbesvär, oro, panikattacker, hög puls och hemorrojder.

Historik
I österländska traditioner har man länge hävdat att energier och andningen är en länk mellan vårt känsloliv och den fysiska kroppen. Tack vare en rysk forskare kan man nu till stor del förklara dessa samband.
  På 50-talet blev den ryske läkaren Konstantin Buteyko intresserad av andningens medicinska betydelse. I sitt sjukhusarbete med terminalt sjuka patienter upptäckte han att han kunde ställa relativt säkra prognoser på patienter genom att observera deras andning. Han började studera den vetenskapliga litteraturen om andningen, syresättningen och dess biokemi. Han arbetade med patienter och deras andning. En förvånansvärd slutsats han fann var att man både ur det medicinska etablissemangets och ur folklig synvinkel såg syre som en positiv molekyl vi måste ansamla mer av och koldioxid som en negativ molekyl som vi måste göra oss av med. Detta trots att vetenskapliga fakta visar att båda molekylerna är lika livsnödvändiga att ha i rätt proportion och att båda är dödligt farliga i för stora mängder.
  Kroppens regleringsmekanismer strävar efter att bibehålla rätt proportioner mellan syre och koldioxid, och andningen kan snabbt både hjälpa och stjälpa denna balans. Efter årens lopp utkristalliserades en helt ny syn på astma, polypbildning och andra besvär. Dr. Buteyko ville inte längre benämna dessa besvär som sjukdomar, utan att de borde betraktas som kroppens försvar mot att koldioxidnivåerna sjunkit till farligt låga nivåer. Genom att korrigera sin andning kan man höja sina koldioxidnivåer i blodet och därmed minska besvär som astma, polyper och täppt näsa. Genom en klocka och en enkel andningsövning, s.k. kontrollpaus, kan man själv kontrollera om koldioxidnivåerna är normala eller för låga.
  Professor Buteyko är känd i Ryssland, men han har precis som många nytänkare genom medicinhistorien inte haft det lätt. Hans metod har stött på motstånd och fått utstå kritik från håll som inte prövat metoden. Inte för att den kunnat konstateras vara farlig utan helt enkelt på grund av paradigmatiska fördomar. Kan verkligen svåra sjukdomar som astma ha en så enkel och medicinfri lösning?
  Alexander Stalmatski, som skrivit en bok om metoden: "Freedom from Asthma", beskriver vad metoden mötte för reaktioner i Australien när den introducerades där på 90-talet. Tack vare entusiastiska seminariedeltagare vann metoden snabbt popularitet, men initialreaktionen hos Australian asthma foundation var att varna för att metoden var farlig. Senare gjorde man en studie på svåra astmatiker som visade imponerande resultat och inga biverkningar.

Läs hela artikeln i 2000-Talets Vetenskap nr 2 årgång 2002

Tillbaks till innehållsregistret
Cancerogena preparat ofta ingredienser i kemiska hårfärger

av Marina Olsson

Det finns ett samband mellan toxiska medel i kemiska hårfärger och allvarliga sjukdomar senare i livet. Läkare och forskare känner till hälsoriskerna förknippade med hårfärgning, men det är inget man talar högt om. De stora kemiföretagen styr modet och konsumenterna följer det. Man börjar dessutom allt tidigare. Det hävdar Lena Jansson, ekologisk frisör i Stockholm.
  När frisören penslar färg på håret svider det i hårbotten. Ändå är det ingen som reagerar, berättar Lena Jansson, ekologisk frisör på Bastugatan 57 i Stockholm. En plasthätta sätts på, hårbotten värms upp i tork och hättan får sitta kvar i 20-45 minuter. Kunden, liksom frisören, är ofta helt ovetande om att de kemiska färgämnena är toxiska. Och de går snabbt in i huden. Inte minst genom den effekt som värmen har. Hårbotten är vår tunnaste hud och tar väldigt snabbt upp kemikalier som går vidare ut i våra vitala organ.

Hälsoskadligt för hud, luftvägar och inre organ
Den permanenta oxidationsfärgen som används mest i västvärlden innehåller cirka 15 komponenter, bland dessa aromatiska aminer och aminofenoler. Basen innehåller 2,5 TDA, parafenylendiamin, para-aminofenor och 2,4-diaminoanisol, meta-aminofenorl, resorcinoll med flera. Man tillsätter en oxidant före färgning i lika stor mängd som basen. Oxidanten innehåller vanligen vätesuperoxid, som även bleker melanin. De aromatiska aminerna är hälsoskadliga för hud, luftvägar och inre organ. Färgen åstadkoms genom att små ofärgade organiska molekyler går in genom den av peroxiden svullna cuticulan av hårstrået och reagerar där med andra molekyler till större färgade komplex som ej kan ta sig ut ur strået.

Läs hela artikeln i 2000-Talets Vetenskap nr 4 årgång 2002

Tillbaks till innehållsregistret
Chlamydia pneumoniae och hjärtsjukdomar

av Pekka Saikku
Avdelningen för Medicinsk Mikrobiologi
Oulus (Uleåborgs Universitet), Finland


Klamydiabakterier är kända för att orsaka olika hjärtsjukdomar. Flera typer av hjärtsjukdomar har förknippats med klamydiainfektioner redan vid de första epidemierna av papegojsjuka beroende på Chlamydia psittaci. Den vanligast förekommande klamydian hos människor, Chlamydia pneumoniae, har också påvisats vid liknande sjukdomssymptom. Nyligen har emellertid den största uppmärksamheten riktats mot sambandet mellan C pneumoniae och arterioskleros (åderförfettning - åderförkalkning) och kranskärlssjukdomar.
  Upptäckten av sambandet mellan klamydiastammen TW-183 och sjukdomar år 1985 gjorde att man började spekulera i dess förmåga att orsaka de kroniska inflammationer som var så typiska för andra arter av Klamydia. Eftersom bakterien orsakar cirka 10% av alla lunginflammationer så var det på sätt och vis naturligt att associera den också med kroniska lungsjukdomar och astma. Helt oväntat var emellertid att det fanns ett samband mellan denna lungvägsbakterie, nu namngiven till Chlamydia pneumoniae, och med akuta hjärtinfarkter och med kroniska hjärt-kärlsjukdomar.
  Uppslaget kom 1988, när man i blodprov tagna vid akuta hjärtinfarkter fann att de uppvisade spår av en polysackarid som återfinns på Chlamydia. Denna polysackarid saknades hos de patienter som led av kroniska hjärt-kärlsjukdomar, men i båda patientgrupperna uppmättes förhöjda antikroppshalter mot C pneumoniae jämfört med de hos friska kontrollpersoner. Man kunde anta utifrån dessa fynd att kronikerna bar på en latent C pneumoniae infektion och att infektionen hos de med akuta infarkter hade ett plötsligt utbrott av infektionen ifråga.

Läs hela artikeln i 2000-Talets Vetenskap nr 2 årgång 2002

Tillbaks till innehållsregistret
Health Trends 2002 i Köpenhamn

av Ingemar Ljungqvist

Det Danska Sällskapet för Ortomolekylär Medicin har börjat sätta trenden för hur man lyfter man fram forskningsframstegen inom medicinen för läkare, terapeuter och andra intresserade. Nu i höstas var det för tredje gången man förtjänstfullt arrangerade sitt Health Trends, en alternativkongress där man sammanfattade de rön som ger oss möjligheterna att vi kan leva långa och friska liv långt fram till de hundra. Temat för årets kongress var nämligen ett hälsosamt åldrande i en förgiftad framtid.
  Kongressen utspelade sig mitt i centrala Köpenhamn och hade samlat knappt trehundra deltagare som under tre dagar fick sig en ordentlig genomgång av hur mycket bra forskning det faktiskt finns som klart påvisar att man med naturens egna hjälpmedel - vitaminer, mineraler, antioxidanter etc - kan nå oerhört långt för att bibehålla hälsan - det naturliga tillståndet - och också stärka det i en alltmer kemikaliserad omgivning som tär hårt på våra försvarsmekanismer.

Claus Hancke, utomordentlig värd
Som utomordentlig värd för denna internationella sammankomst fungerade Claus Hancke, dansk läkare, som själv levererat övertygande arbeten med bland annat den enkla keleringsmolekylen EDTA. Detta har han gjort med stor framgång hos patienter med hjärt- och kärlsjukdomar. Men vid konferensen i Köpenhamn fungerade han "bara" som det sammanhållande kittet och presenterade en bukett med tolv olika föreläsare vilka sammantaget täckte in ett mycket stort område inom den ortomolekylära medicinen och därmed också människans möjligheter att hålla sig frisk på ett naturnära. Detta är nämligen betydelsen av ortomolekylär - en riktning inom medicinen, där dubble Nobelpristagaren Linus Pauling varit en av pionjärerna.
  Det var utifrån var och ens specialområde som man redovisade vilken oerhörd potential den ortomolekylära medicinen har - och det med mycket välunderbyggda fakta. Mängden och kvalitén på de forskningsresultat och också resultaten från kliniska prövningar talar ett tämligen entydigt språk: Vitaminer, mineraler och andra "enkla" naturegna molekyler kan användas både för att förebygga sjukdom men spelar - och då ofta i stora doser - också en avgörande roll när det gäller att hejda sjukdomar. Sannerligen var den vetenskapliga uppbackningen av det påståendet genomgripande. Att det ändå finns många som generaliserar och skyller de alternativa metoderna för ovetenskapliga kan bara innebära att de inte ens bemödat sig om att tagit del av de resultat som faktiskt finns. Alternativt att de fastlåsta i ett ofruktbart paradigm.
  Vid konferensen i Köpenhamn serverade Margaret Rayman, från England en föreläsning om selens betydelse. Från Sverige kom läkaren Birgitta Brunes, själv med diagnosen MS. Från USA deltog bland annat Samuel Epstein som sätter cancer i ett samhälleligt perspektiv och också från USA kom indienfödde Kedar Prasad som betonade vikten av att använda terapeutiska doser av vitaminer vid cancerbehandling. Professor Hartmut Heine från tyska Baden-Baden hade en annan utgångspunkt för sin syn på hälsa. Han utgick från den försurning och därmed förändrad informationsbildning som uppträder i bindväven. Alla dessa fem blir representerade med längre artiklar i detta nummer av 2000-Talets Vetenskap.

Läs hela artikeln i 2000-Talets Vetenskap nr 4 årgång 2002

Tillbaks till innehållsregistret
Homeopati

Anders Forneus är Hud o. Allmänläkare, Uppsala
Vederbörande har arbetat med alternativmedicin sedan 20 år, homeopati sedan 93 och lärt sig mycket av duktiga naturläkare i Sverige och ute i Europa.


av Anders Forneus

Inom seriös alternativmedicin finns terapiformer såsom t ex akupunktur, örtmedicin, kostillskott, olika dieter, Dr Bach´s blomsterdroppar, kiropraktik, naprapati, homeopati, zonterapi, healing, tungmetallsanering(tex Amalgamsanering). Alla dessa kan enskilt eller tillsammans utgöra ett bra komplement till den officiella sjukvården. Många välutbildade naturläkare i Sverige gör en värdefull insats för våra gemensamma patienter.
  Homeopati har använts av läkare, veterinärer, tandläkare och andra yrkesgrupper i mer 200 år över hela världen.
  10.000 - tals läkare i EU använder nu dagligen denna metod på egna praktiker eller på Homeopatiska sjukhus och ersätts av skattemedel i de flesta EU-länderna, där man oftast på apoteken kan köpa dessa billiga, ofarliga mediciner jämte penicillin, kortison etc. För att bli kungahusets livläkare i England är det tradition sedan decennier att doktorn även måste vara en välutbildad och erfaren homeopat.
  Jag skall försöka på begränsat utrymme berätta något om denna ibland fantastiska terapiform. Jag kom i kontakt med homeopatin för 1 7 år sedan och var då mycket skeptisk, men jag har sett en hel del otroligt goda resultat, men tyvärr inte alltid.
  Principen är "similia similibus curenter" .... "lika botas av liknande". Man skulle kunna mycket grovt likna den vid en vaccination eller hyposenibilisering med tabletter eller droppar.
  Tanken att lika botar lika har funnits länge, men leg läk Samuel Hahneman, Tyskland, har i slutet på 1700 - talet formulerat och framarbetat metoden i sin bok Organon, där det förutom om homeopati står mycket kloka, moderna saker om vikten av bra kost och miljö. Hahneman är den klassiska homeopatins fader.
  Homeopatin finns i flera olika former(skolor).

1) Klassisk Homeopati:
Dr Hahnemann tyckte att malariapatienterna fick för höga doser kinin och prövade som frisk denna dos på sig själv och sina familjemedlemmar, varvid han och de anhöriga upplevde liknande symtom som vid malaria. Alltså kunde man behandla en sjukdom med kinin och likaså kunde kinin framkalla sjukdomssymtomen(liknande) på en frisk människa.
  Han fortsatte med att testa andra ämnen från naturen(växter, mineraler etc.) på friska eller tog reda på vad en måttlig förgiftning av ett ämne gav för typiska symtom. Tex. var det känt sedan länge att arsenik gav vissa typiska symtom som magsjuka, frusenhet, oro, symtomen värst kring midnatt, tendens till pedanteri, kontrollbehov, smärtan beskrevs ofta som brännande osv.

Läs hela artikeln i 2000-Talets Vetenskap nr 2 årgång 2002

Tillbaks till innehållsregistret
Häxjakt i TV4s tappning

av Ingemar Ljungqvist

När läkarna ville ha inkomsterna från folk med sjukdomar genom att sälja sina behandlingar, så bildade man 1663 sitt skråväsen Collegium medicum (Under åren har den bytt namn, idag heter sammanslutningen Socialstyrelsen). Men det var inte lätt för konkurrensen var stenhård. Överallt i alla byar fanns det örtkunniga kvinnor som visste vilka örtblandningar man skulle bereda för allehanda åkommor. Och ryktesspridningen om de var skickliga eller bara klåpare avgjorde om kundkretsen blev stor. Det fanns inga dominerande media på den tiden som med mördande reklam kunde hjälpa läkarna att marknadsföra sina medikamenter. Då var det inne bland läkarna med opium och kvicksilver som medikamenter. Man fick ta kyrkan och rättsväsendet till hjälp och piska upp stämningen med att förklara några örtakvinnor för häxor och bränna dessa på bål för att statuera exempel.
  Dessa metoder behövs inte idag. Det räcker med att finansiera någon rikstäckande reklamTV-kanal med stora pengar och så sköter de jobbet. Man låter någon obevandrad journalist med bibehållen vördnad för de vita rockarna ta tag i ett exempel där vår tids naturterapeuter inte lyckatsbota en svår cancer och hänga ut vederbörande i de svenska folkhemmen. För säkerhets skull så trycker man upp inslaget framför ögonen för lagens väktare så att det blir en följetong - för nu i Sverige finns det gott om lagar som skyddar läkarnas (läs läkemedelsindustrins) monopolsträvan.
  Vad döljer sig bakom rubrikerna och varför blir en del stora och en del bara en enkel notis. Den 24 oktober hölls en hearing i Riksdagen där man hade ställt frågan om hur skadliga våra mediciner är. Hur många skadas per år av biverkningar och verkningar av de läkemedel som godkänts enligt "Vetenskap och beprövad erfarenhet" ? 28 svar hade inkommit från olika sakkunniga, bland annat Läkemedelsverket och Socialstyrelsen, men svaren var desamma: "Vi vet inte."

Viktig fråga blev engångsnotis
Så var det med våra myndigheters översyn av den verksamhet de är satta att kontrollera. Hearingen blev till små artiklar eller notiser i dagspressen. Vad vi vet har ingen grävande journalistisk verksamhet bedrivits för att få svar på frågan, fast den är oerhört viktig att besvara. Man kanske inte vill ha ett svar i Sverige - för enligt de uppgifter vi har från USA så framgår det att varje år dör 300 000 människor på grund av den vård de får på sjukhusen ( Joel Wallach) Läs noggrant: det står på grund av - inte trots. I JAMA kunde man 1998 läsa att man uppskattar att de som dör av mediciner uppgår till 106 000 människor och att ytterligare 2 216 000 måste få sjukhusvård för biverkningar. Skulle dessa siffror översättas till en svensk folkmängd så blir det 3000 till 10 000 dödsfall orsakade av sjuk vård. När det gäller biverkningsrapportering måste man också vara medveten om att den överväldigande majoriteteten sker utan någon rapportering.
  Självfallet står det inte i dödsattesten att den cancerpatient som dött av strålskador på vitala organ, avlidit av något annat än cancer.

TV4s anekdot ledde till massmediadrev
Någon vecka tidigare hade TV4 upprepade gånger i sina nyhetssändningar förmedlat ett uppseendeväckande reportage från Hälsohemmet Mistelgården och den cancerterapi som där bedrivs. Här skulle TV4 göra ett scoop för övriga media hakade på med uppföljningar, för en man hade avlidit några månader efter en vistelse där.

Levercancer
Mer än 95% dör inom fem år med skolmedicin. Bakgrunden var denna: Lennart, 58 år från Göteborg hade fått diagnosen levercancer. Levercancer är en för svenskt vidkommande relativt ovanlig sjukdom med 400 insjuknande per år. Den är också en otrevlig sjukdom då det enligt cancerfondens statistik är enbart 5% som överlever i mer än fem år. Med andra ord så innebär diagnosen levercancer med skolmedicinens metoder nästintill detsamma som en dödsdom. Månne är det så att de 5% som lever i mer än fem år är de patienter som söker sig andra kompletterande vägar?

Kom till Mistelgården
Lennart hade tidigare kommit i kontakt med olika alternativa synsätt och ville ge sig själv en ytterligare möjlighet att bekämpa sin sjukdom. Han sökte upp Mistelgården i Höganäs för att hösten år 2000 under 10 dagar vistas där och ta del av det program som där erbjuds; Samtal med inriktning på att söka upp och lösa upp mentala blockeringar, specialkost baserad på råkost med tillsats av olika kosttillskott, främst mineraler och vitaminer, massage och vid behov lavemang och feberterapi. Under vistelsen kände sig Lennart successivt allt bättre och det ledde till och med att han erbjöd sig att gå in som finansiär för att utveckla verksamheten - något som Anette Kozica, som drev Mistelgården avböjde. Efter hemkomst till hemmet i Göteborg skickade Lennart ett långt tackbrev tillsammans med blommor och fortsatte med kosten, speciellt mungbönsgroddar. Efter ett tag tog emellertid sjukdomen återigen överhanden och Lennart skulle gå bort våren 2001.

Änkan kände sig lurad
  Lennarts fru kände sig då lurad på de utgifter, 13 000 kronor, som Lennart lagt ut på sin vistelse på Mistelgården och lastade också över en del av skuldbördan på hälsohemmet - speciellt att Anette Kozica skulle ha lovat att hon kunde bota hans cancer.

Läs hela artikeln i 2000-Talets Vetenskap nr 1 årgång 2002

Tillbaks till innehållsregistret
Ipe roxo - Indianernas barkmedicin

av Ingemar Ljungqvist

I vår vandring över kontinenterna i sökandet på naturens egen medicin har vi denna gången kommit till Sydamerika. I tidigare nummer har vi beskrivit världshavens alger (2000-Talets Vetenskap nr 4-01) och Europas rosenrot, (2000-Talets Vetenskap nr 1-02). I sydamerika stannar vi för trädet med de många namnen: Ipe roxo, Pau d´Arco, Lapacho eller Taheebo. Det är barken från dessa regnskogens jättar som i århundraden varit känd för indianerna som ett universalmedel mot mängder av sjukdomar. De senaste 150 åren har också vetenskapen hunnit ikapp någorlunda och bekräftat den positiva påverkan som en del av trädets molekyler har också på människan.
  Den som varit pionjär i många avseenden är naturläkaren Arne Söderback i Helsingborg, och det är också han som förmedlat så att tusentals människor i Norden fått tillgång till teer bryggda på Ipe roxos bark - och där man i flera fall kunnat uppvisa uppseendeväckande resultat mot livshotande sjukdomar.
  För Arne Söderbacks del skulle kontakten med Ipe Roxo ta sin början 1985, då han som en nutida upptäcktsresande åkte flodbåt på Amazonas från den brasilianska kuststaden Belém till Tibachinga som ligger upp emot den Colombianska gränsen.
  Tidigare var Arne van att söka kunskap långt borta från Sveriges gränser. Han hade i omgångar under 1970-talet utbildat sig som akupunktör i Kina, Japan och Sri Lanka och det är inte utan viss stolthet som Arne Söderback kan visa upp att han är den 86:e godkände utlänningen med diplom från kinesiska Kanton. Men nu handlade det om Brasilien. Flodbåten stannade till vid byarna utmed stränderna där man både växlade passagerare, såväl som handelsvaror. Det var vid ett sådant strandhugg som Arne ställde frågan till en indian som bjöd ut rödaktiga träfibrer till försäljning, vad man skulle ha dem till. Han fick svar på tal. Träfibrerena är från Ipe roxo och det är bra botemedel mot cancer.
  Nyfikenheten hos den medicinstuderande helsingborgaren var väckt och vid återkomsten till Sao Paulo gick han in i bokhandeln för att söka mer kunskap om växten - och där fanns besked. Där fanns en hel hylla med böcker om växten med bland annat 10 större böcker.

Läs hela artikeln i 2000-Talets Vetenskap nr 2 årgång 2002

Tillbaks till innehållsregistret
Kroppen behöver stimulans

av Ruben Andersson

Människan (och djuren) har ett antal mycket finurliga överlevnadsmekanismer som gått i arv från generation till generation sedan tidernas begynnelse. Dessa mekanismer kan dock inte numera fungera på rätt sätt eftersom våra îspelreglerî ändrats markant. Vi stänger in oss i varma och torra lägenheter, vi drar på värme i bilen till max, vi undviker att vara utomhus vid regn, rusk och kyla. Dessutom så brukar många överdriva duschandet i alldeles för varmt vatten. Vi använder starka kemikalier i form av tvålar och schampo som bryter ner hudens isolerande fettlager. Kan detta vara förklaringen till att tjejer oftare fryser lättare? De har ganska ofta för (o)vana att spendera lång och mödosam tid i badrummet. Detta är en STOR bidragande orsak till att en av våra kroppsfunktioner nästan har förlorat sin funktion pga okunskap och bekvämlighet!
  Vi är energivarelser som STÄNDIGT behöver STIMULANS! Om du istället skulle försöka att duscha både kortare och inte lika ofta så är du inne på rätt väg. Men mest effekt får du om du börjar vrida om duschreglaget till KALLARE vatten! Då blir kroppen îchockadî och måste motverka denna nedkylning genom att ÖKA blod-, lymf- och nervcirkulationen vilket STIMULERAR hela våran organism (observera att denna chock ej ska liknas vid intag av kall föda!). När du väl går ur duschen så kommer hela din kropp att îsprättaî av energi. Du bör ju självklart inte överdriva denna kalldusch så att du börjar frysa ända in i märgen utan bara en snabb avkylning precis innan du går ur duschen. Om du fortsätter regelbundet på detta vis så kommer du att få igång kroppens termostatreglering så du inte fryser lika mycket. Det motverkar trötthet, sömnbrist, cirkulationssjukdomar, värk pga muskelspänningar mm. Det stärker hjärtat, lungorna, musklerna och ökar din livskraft.

Läs hela artikeln i 2000-Talets Vetenskap nr 3 årgång 2002

Tillbaks till innehållsregistret
Käkbenet och tändernas betydelse för hälsan

av Ingemar Ljungqvist

I sista numret från 2001 fanns en artikel i 2000-Talets Vetenskap, som avhandlade el-allergins rötter. Där betonades fyra viktiga faktorer: rotfyllningar, amalgam, mikrober och nya elektromagnetiska frekvenser och deras inbördes växelverkan för uppkomsten av el-överkänslighet.
  Men det är inte bara el-överkänslighet som kan ha sitt ursprung i dåliga tänder och ett inflammerat käkben. En hel rad av ohälsotillstånd kan söka sin förklaring tillbaka till tänder som dött eller avdödats med rotfyllningar och där så småningom också käkbenet fått ta stryk.
  I sammanhanget måste sägas att detta är gammal kunskap. Gedigen forskning uppbackad av auktoriteter som Weston Price, USA, Joseph Issels, Tyskland och svensken Patrick Störtebecker har fått förnyad aktualitet i mobiltelefonernas tidevarv när människor i hundratusentals drabbas av nya sjukdomsfenomen. Amalgamproblematiken har vi tidigare avhandlat och den är oerhört viktig men just i det här fallet utgör den bara en delfaktor eftersom ett inflammerat käkben med håligheter - kavitationer kan vara orsakat av långt fler faktorer än bara amalgamets kvicksilver. Inte minst borde det vara viktigt för alla de som amalgamsanerat sina tänder. För en stor del har detta lett till en förbättring - men många tandrelaterade problem kan ändå kvarstå och de kan återkomma efter några års lindring - och för en mindre del har en amalgamsanering - även om den blivit utförd på rätt sätt - inneburit en försämring. Det borde alltså finnas fler orsaker till en försämrad hälsa än enbart en kvicksilverpåverkan.

Lennart Gustavsson
Homeopaten och den självlärde terapeuten Lennart Gustavsson i Björbo är i Sverige idag en av de stora förespråkarna för att rikta blickarna inte bara mot den synliga delen av tanden, utan bokstavligen talat gå på djupet med problematiken och se vad som döljer sig vid och under tandroten. Han gör det utifrån egen dyrköpt hälsoerfarenhet, men också genom att granska de forskningsresultat som faktiskt finns inom området och som entydigt pekar på att exempelvis rotfyllda tänder kan skapa stora problem för sin bärare längre fram i livet.

Läs hela artikeln i 2000-Talets Vetenskap nr 3 årgång 2002

Tillbaks till innehållsregistret
Läkningscykeln - hur kroppen självläker vid feber

av Eric Karlsson

Inledning
Feber - sjukdom eller läkningsprocess? Jag ämnar presentera teorin att vägen till hälsa går via läkningscykeln eller feber grundat på självläkningsläran. Febern är fruktad av många, men är denna fruktan befogad? Feber är allmänt något som man inom medicinen ofta vill bli av med så fort som möjligt genom medicinering. Är feber ett tillstånd som man bör bekämpa med mediciner eller, som jag hävdar, en väg till bättre hälsa? Kan det vara så att Vincent Priessnitz, en bondpojke från Schlesien, för snart 200 år sedan förstod bättre än moderna läkare feberns natur och hur den skall hanteras? Jag efterlyser en vetenskaplig studie på feberhantering enligt Priessnitz principer. Tillsvidare hoppas jag på läsarens öppenhet i denna kontroversiella men viktiga fråga.
  Människan har länge medvetet letat efter bot mot sjukdomar och krämpor. Hjälp att förstå sjukdom, läkning och hälsa kan vi få genom att studera naturen vetenskapligt, genom beprövad erfarenhet, genom att logiskt (dialektiskt) tänka riktigt och genom att använda våra sinnen; syn, smak, hörsel, lukt, känsel samt intuition och instinkt.
  Fortfarande är hälsa, läkning och sjukdom mycket ett mysterium för vetenskapen, läkare och gemene man. Många vetenskapsmän vet en del intressanta och värdefulla detaljer. Men utan en helhetsbild får detaljer ofta endast ett litet praktiskt värde och kan även leda på fel spår. Experter och specialister kan vara en fara för en sund utveckling eftersom de ibland är personer som "vet väldigt mycket om väldigt lite". Att känna till vissa teoretiska detaljer är värdelöst om det inte samtidigt hjälper oss att finna praktiska lösningar på problem. Därför behövs tvärvetenskap och helhetsperspektiv för att specialiseringen skall få ett fullt värde.

Läs hela artikeln i 2000-Talets Vetenskap nr 2 årgång 2002

Tillbaks till innehållsregistret
Medicina Alternativas 39:e världskongress

av Ingemar Ljungqvist

Det är alltid lika entusiasmerande att lämna den svenska, stela, försiktiga, auktoritära jantemiljön och ge sig ut på det internationella spelplanet. När det gäller alternativmedicinen har man sedan 40 år tillbaka allt mer organsierat sig i den världsomspännande rörelsen Medicina Alternativa med sina olika filialer runt om i världen. Här blandar man de olika skolorna och delger varann de olika resultaten. Det finns inte en sorts terapi som är förmer än de andra. Snarare är det så att för varje patient med sjukdom, hur svårartad den än tycks vara, finns det minst ett sätt att återvända till hälsa - det gäller att finna den rätta vägen för just den patienten.
  Alternativa Medicina organiserar varje år flertalet konferenser och kongresser runtom i världen, oftast med tonvikt på tredje världens länder, men den stora den sammanfattande kongressen förläggs till Sri Lanka och Colombo där det Öppna Internationella Universitetet står som arrangör.
  Att Sri Lanka står som arrangör är till mycket stor del en mans förtjänst. Anton Jayasuriya, en legendarisk person som med sin enorma kapacitet och sin karisma, betytt oerhört mycket för alternativmedicnens stora spridning runtom i världen. Att Anton Jayasuriya kommer just från Sri Lanka och härifrån spridit och gjort akupunkturen framgångsrik över hela världen kan ha en mycket viktig historisk poäng. Nya arkeologiska rön från Sri Lanka pekar - idag ännu inte helt bekräftat - på att här uppstod en kultur och med den också ett medicinskt system, och då med akupunktur, så långt tillbaka som för 30 000 år sedan. Historieböckerna som förlägger upptäcken av akuopunktur till Kina kanske får skrivas om och startpunkten för dess början får flerdubblas.

Kongressen en fest
Kongressen år 2001 var sina föregångare lik, en jublande tillställning där diplom och presenter delades ut till den verkligt internationella publiken. Här brukar deltagare från mer än 100 länder representerande alla världsdelar mötas i en brokig skara - men där en sak verkligen förenar - omtanken, sympatin för patienten.
  Men det fanns också saker som skiljde. Den utspelades i skuggan av internationella och nationella terrorattacker då man samlades några novemberdagar i Colombo. För första gången behövde man inte hyra den stora kongressalen i Bandanaraike Memorial Hall (då den invigdes 1976 var den Asiens största komgressbyggnad) för invigningsceremonin. Det räckte att hålla till i flygelbyggnadens hörsalar. Manfallet var denna gången stort, främst från Amerika och Europa, men det blev ändå en skara på 500 personer med de största delegationerna från Indien, Pakistan, Kina och Malaysia.

Läs hela artikeln i 2000-Talets Vetenskap nr 1 årgång 2002

Tillbaks till innehållsregistret
MS - Multipel Skleros och Birgitta Brunes

av Ingemar Ljungqvist

Birgitta Brunes representerade både svensk läkarkår och patienterna, när hon i Köpenhamn berättade om sjukdomen Multipel Skleros (MS) och hur man - precis som hon själv gjort - kan bemästra sjukdomen så att skoven blir av mildare art eller som i hennes eget fall helt har upphört sedan mer än 15 år tillbaka.
  Vi har tidigare i korthet recenserat den bok som Birgitta Brunes skrivit tillsammans med journalisten och tillika MS-patienten Adima Bergli (2000-Talets Vetenskap nr 1-1998) I den boken redogör hon mycket tydligt, och med erforderlig dokumentation, hur hon lyckats bemästra sin egen sjukdom.
  Hennes arbetshypotes vilar på tre viktiga grundpelare. Det gäller för det första att förse sin kropp med tillräckliga mängder kosttillskott - detta inte minst - för att upprätthålla en hög produktion i cellerna av de signalsubstanser som nervcellerna använder sig av i synapserna. För det andra att sanera sin kropp på eventuella doser av giftiga substanser. I Birgitta Brunes fall - som hon delar med så många andra - var det avgörande att sanera sina tänder från kvicksilvret i amalgamet. Den tredje faktorn som var avgörande var att ge sig själv tid att ta det lugnt - att kunna utveckla en individanpassad psykoterapi för att kunna bemästra eller förhindra att stressfyllda situationer uppstår.

Birgitta gjorde piruetter
Vid kongressen i Köpenhamn visade Birgitta Brunes upp att hon idag kunde båda hoppa jämfota och göra piruetter, något som tidigare varit en omöjlighet. I samband med detta betonade Birgitta att den metod hon idag företräder har sin upprinnelse i mötet med Kerstin Berne Fromell. Kerstin var också hon läkare som fått diagnosen MS, men som sökt sig andra vägar för att få bukt med sin sjukdom. Kerstin Fromells huvudtes hade varit att den är en brist på signalsubstansen noradrenalin. En tes som hon senare utvecklade till att gälla att det var en obalans mellan flera olika signalsubstanser. Detta är också den arbetshypotes som Birgitta Brunes anser vara viktigast för att komma till rätta med sjukdomen. Här har skolmedicinen en annan dogm. Man anser att det primärt är skador på gliacellernas stödvävnad, det myelin som omsluter nervcellernas axoner, som ger sjukdomen dess karaktär.

Läs hela artikeln i 2000-Talets Vetenskap nr 4 årgång 2002

Tillbaks till innehållsregistret
Rosenrot - en adaptogen

av Ingemar Ljungqvist

I detta nummer fortsätter 2000-Talets Vetenskap att presentera en av de tusentals örter som kan ha en mycket positiv verkan på vår kropp. I förra numret handlade det om världshavens alger och också om lin och hampa.
  Denna gången väljer vi att presentera en ört, rosenrot från vår egen kontinent. Och vi väljer att vraka från de många intressanta fakta som Sara Hedman har förmedlat i sin lilla trevliga bok Rosenrot - Nordens mirakelört.
  Rosenroten (Sedum rosea ) tillhör fetbladsväxterna och den har sina rikaste förekomster på kala berg gärna en bra bit ovanför trädgränserna. Sålunda finner man den i Europa såväl uppe i de skandinaviska fjällen som i Alperna. Allra vanligast förekommande är den på Island. Men den finns också sällsynt på Bohusläns kala klippor. Den kan till och med växa i kanten på de smältande glaciärerna och där kan den få utstå de mest skiftande temperaturer. Temperatursvängningar på uppemot 20 grader om dygnet är den speciellt anpassad att klara av. Och detta att kunna anpassa sig till snabba svängningar i den omgivande miljön är något som gjort den intressant för människan.
  Rosenroten är en blomväxt med suckulenta, dvs tjocka, vätskemagasinerande blågröna blad som växer ymnigt runt den en-tre decimeter höga stjälken. Riktigt stora exemplar kan nå halvmetern. De gula blommorna sitter i toppen i en samlad krona på den kraftiga stjälken. Rosenroten är tvåbyggare, dvs antingen bär växten enbart honblommor med pistiller eller så finns det bara ståndare. Vid marken sticker oftast den bruna roten fram. Rosenroten är en flerårig växt och roten växer till för varje växtsäsong och kan bli 3-4 dm lång och den växer horisontellt strax under förnan. Bryter man av roten sprids en ljuvlig rosendoft från det vita innandömet.

Läs hela artikeln i 2000-Talets Vetenskap nr 1 årgång 2002

Tillbaks till innehållsregistret
Rummets harmoni och dess återställande

Av Boris Aranovich

Mänskligheten har i dessa dagar ställts inför en stor och viktig uppgift. Man måste tackla en annalkande moralisk, ekonomisk och ekologisk kris. Några av krisens mest tydliga kännetecken är försämringen av befolkningens hälsa, arbetslösheten, miljöförstöringen, konflikter mellan nationerna, terrorismen.
  De gamla stereotypa lösningarna räcker inte till för att komma till rätta med dessa allt annat än enkla uppgifter. Det räcker t ex inte att uppfinna nya preparat för behandling av sjukdomar, att minska utsläpp av bilavgaser för att rena luften eller att förbjuda freon i produktion av kylskåp för att stoppa ozonhålens utbredning.
  Helt nya vägar, ett helt nytt tänkande måste till.
  Männsklighetens avantgarde betraktar utveckling av medvetande och övergång från förbrukarmentaliteten till andlig livsorientering som en av utvägarna ur den moraliska och ekologiska krisen som vi hamnat i. Detta är i sanning en av de viktigaste vägarna. Men samtidigt måste jag påminna om att människans medvetande utvecklas under inverkan av all information som hon får under sin livstid och som hon utbyter med sin omgivning.


Information
Informationskällorna är välkända. De kommer från föräldrarna, skolan och annan utbildning, från människorna i ens omgivning, från böckerna, tidningarna och TVn. Under den senaste tiden har dessutom själva begreppet "information" vidgats väsentligt tack vare vetenskapens utveckling, i första hand inom matematikens och kvantfysikens område. Modern vetenskap betraktar i dag människan som i första hand en komplicerad informationsstruktur och inte bara som en uppsättning organ och kroppsdelar. Varje cell i hennes kropp "vet" under varje ögonblick av sin utveckling och livsverksamhet om i vilket tillstånd "grannarna" - både de närmaste och de mer avlägsna - befinner sig i. Cellen vet också om var i kroppen en ny cell måste tillverkas och vilka egenskaper denna cell måste ha. Varje mänsklig cell innehåller 23 par kromosomer. Varje kromosom innehåller en DNA-molekyl. Man kan säga att Naturens evolution lett till att den inom DNA kodat instruktionen till cellerna om hur de skall kunna överleva, hur de skall reagera på yttre inverkan, hur de skall förebygga "haverier" - med andra ord, om hur vår kropp skall utvecklas och åldras. Varje brott mot denna instruktion leder till mutationer. Om dessa mutationer äger rum i människans könsceller (sädes- eller äggcellerna) sänds de vidare till de kommande generationerna och hotar artens fortbestånd.

Hur överförs informationen?
Forskningen inom kvantgenetiken har visat att DNA-molekylen sänder elektromagnetiska vågor inom frekvensområde under 1 millimeter. Dessa vågor överför genetisk information. Med andra ord, människokroppens samtliga celler utbyter information sinsemellan med hjälp av elektromagnetisk energi och bildar en komplicerad energiinformationsstruktur.
  Denna struktur har två funktioner: en inre informationssamverkan inom organismen och en yttre samverkan med omgivningen. Den levande organismen är på detta vis en treenighet av materia, energi och information. Kroppens energiinformationsstrukturer står på toppen av denna hierarki i det de står för informationsenergetisk samverkan mellan kroppen och Universumet. Enligt återkopplinsprincipen påverkar kroppens strukturer tvivelsutan dess informationsenergetiska miljö.
  Enligt det nya vetenskapliga paradigmet är det just informationen som är grunden för alla livsprocesser. Människans anpassningsförmåga är beroende av hur bra informationutbyte pågår.

Läs hela artikeln i 2000-Talets Vetenskap nr 4 årgång 2002

Tillbaks till innehållsregistret
Sacro-kraniell terapi

av Ingemar Ljungqvist

Agneta Bentsen, Motala är en av relativt få utövare i Sverige av sacro-kraniell terapi. Namnet har behandlingsformen fått efter sacrum -korsbenet, de fem sammanvuxna nedersta kotorna med svansbenet och kraniell efter kranium - skallen. Terapiformen är en speciell utvidgning av osteopatin, läran om hur man med manipulation av skelettets ben kan påverka andra organsystem till hälsa. I detta fallet begränsar man sig till de ben i kroppen som omger och skyddar det centrala nervsystemet. Det gäller huvudsakligen skallens ben men också de kotor som omsluter ryggmärgen.
  Terapiformen har sin största verkan på barn och ungdomar där exempelvis inte skallens ben vuxit fast ordentligt i varandra och där man genom manipulativa åtgärder kan återställa de obalanser som oftast har uppstått vid förlossningen. Metoden har visat sig vara utmärkt för exempelvis med barn med dyslexi, bokstavsbarn och autism. Men Agneta Bentsen har också klara belägg för att den har ett långt vidare verkan och då också hos vuxna; de med migrän, barnlöshet och whiplash-skador kan bli hjälpta.

Historik
I början på 1900-talet så utmanade William Sutherland, en amerikansk osteopat, sin tids anatomiska dogmer och studerade noggrant kraniets ben. Då noterade han att de inte för alltid var fixa utan hade en viss rörlighet gentemot varandra och att sömmarna medgav denna rörlighet. Efter grundliga experiment på sig själv så började han pröva på sina patienter. Han kunde snart lägga märke till att det fanns en rytmisk puls som omfattade kraniets vätskor. Detta var upptakten till kraniell osteopati.
  Trots att Sutherland kunde visa upp en klinisk effektivitet med sin metod så höll sig hans kolleger bland osteopaterna kallsinniga. Det verkade inte finnas någon fysiologiskt accepterad förklaring till verkan.
  I början på 1970-talet började John Upledger studera kraniets osteopati. Upledger var då professor i biomekanik vid Michigans Universitet. Han utarbetade en modell med trycktester. Hans hypotes bekräftades av flerfaldiga försök, först av han själv och senare upprepade av andra forskare. Detta bidrog till att metoden skulle få en ökad popularitet och Upledger skulle också bli den som kallade den för kranosakriell terapi. Upledger hade också förmågan att sprida sina kunskaper till intresserade också långt utanför osteopaternas egna led. Idag utövas sacro-kraniell terapi inom läkarkåren i bland annat USA och England.

Läs hela artikeln i 2000-Talets Vetenskap nr 3 årgång 2002

Tillbaks till innehållsregistret
Selen - en atom som samverkar med syre till liv

Materia och energi - ett villkor för livsprocesser

av Birgit Nyberg-Swenson

Historik
Det var en gång en tid på vår Jord då inget fritt syre fanns.
  Kunde det då finnas något liv? Ja, men endast i begränsad omfattning.
  Den syrefria miljön var en förutsättning för livets utveckling. Slumpartat bildade organiska molekyler kunde ackumuleras på Jorden. Hade det funnits syre (syrgas O2) skulle molekylerna ha reagerat med syret, oxiderats. Detta hade satt stopp för en vidare utveckling.
  Men en nedbrytning började äga rum. De större molekylerna bröts ned till mindre under avgivning av koldioxid (CO2) och energi, en process som kallas jäsning. Så småningom utvecklades enkla encelliga organismer som kunde utnyttja dessa grundförutsättningar - materia och energi - för sina livsprocesser. Men energin från dessa jäsningsprocesser räckte inte så långt. Det behövdes betydligt mer energi för en mer komplicerad organism. Den stora mängd koldioxid som vid denna tid fanns på Jorden tillsammans med fritt väte (vätgas H2) kom väl till pass. Några av de första organismerna på Jorden - om inte rent av de första - var metanogenerna och de - liksom andra tidigt utvecklade enkla organismer - finns än idag. De är bakterier som från CO2 bildar metan (CH4) med hjälp av väte. Man vet att metanogenerna, som ursprungligen levde i sprickor i bergen, utnyttjade järnföreningar för att få den energi som krävdes för den första reaktionen - reduktionen av CO2.

Läs hela artikeln i 2000-Talets Vetenskap nr 2 årgång 2002

Tillbaks till innehållsregistret
Terrorattacken på World Trade Center

I 2000-Talets Vetenskap är vårt ämnesområde huvudsakligen de vetenskapliga frågor som rör människan och hennes förmåga att hålla sig frisk. Det handlar alltså om medicin i dess många former, men vi håller också självfallet ett öga på förändringar i vår miljö som har en direkt eller indirekt påverkan på oss själva - i den mån inte övriga media tar upp frågan.
  Vi skriver helst om sådant som antingen är för bra för att man ska tro det vara sant eller omvänt, för vedervärdigt så att man inte vill tro det ska vara sant. Men vi tummar inte på sanningen. Vi vill gärna lägga i dagen de orsakssamband som finns i naturen - och de bakomliggande maktstrukturer som styr forskning och vetenskap.
  Tyvärr är vi ganska ensamma i svensk press om den inställningen. De flesta tidningar utgår ifrån den tro läsaren har om världen - och självkart också journalisten har - och skriver då ett trovärdigt reportage. Därmed får man också ibland självcensurera en del fakta som inte stämmer. Detta är i bästa fall. I de flesta fall står tidningen, nyhetsbyrån eller TV-kanalen för ett särintresse, oftast är detta kommersiellt. Då måste de fakta som publiceras friseras - ett urval görs och då kanske till och med de viktigaste pusselbitarna försvinner, för att läsaren själv inte ska få klarhet i att se orsakssammanhang. Omvänt att läsaren medvetet ska påtvingas en verklighetsuppfattning - en världsbild - som gör honom till en lydig medlem i fårskocken; en fårskalle.

Läs hela artikeln i 2000-Talets Vetenskap nr 1 årgång 2002

Tillbaks till innehållsregistret
Vatten ett fascinerande ämne

av Ingemar Ljungqvist

Vatten är ett fascinerande ämne med mängder av egendomliga egenskaper. Vatten är också källan till liv. Våra cellers ämnesomsättning kretsar mycket kring vatten.
  Det har funnits en hel rad med forskare och upptäckare som också fascinerats av vattnet och dess egenskaper.

Viktor Schauberger
En av de mest kända är utan tvekan österrikaren Viktor Schauberger (1885- 1958). Han började sin yrkesbana som skogvaktare och hade den österrikiska skogen med de många vattendragen som sitt universitet. Han kunde sitta i timtal och studera hur vattnet forsade fram i både bäckar och strida forsar. Han studerade också hur forellerna i det strömmande vattnet, liksom samlade kraft, i de strida virvlarna nedanför ett vattenfall för att sedan med stora språng skjuta upp sig för fallet.
  Han var en mästare att tolka vattnets dynamik och kom att anlitas för att bygga geniala flottningsrännor för att på ett enkelt sätt kunna forsla ner timmer från högt belägna avverkningsplatser. Han utarbetade flera förslag till förbättringar för de österrikiska vattendragen, som han fick patent på, där det gällde undvika erosion och samtidigt erhålla ett så friskt vatten som möjligt för hushållsändamål. Viktor Schauberger talade om ett levande vatten.
  Viktor Schauberger var också den som tidigt varnade för människans farliga erövring av naturen. Den skulle leda till flera farliga bakslag slog han fast. Och detta långt innan begreppet ekologi ens var myntat.
  Hans intresse för vattnets rörelser bidrog kraftfullt till att han i laboratoriemiljö byggde apparatur där vattnet tvingades in i en rotation, varvid i centrum av röret uppstod en implosionsenergi. På detta sätt kunde Schauberger erhålla både ett vatten med förändrade, förbättrade egenskaper och också förmodligen få ut ett energiutbyte.

Läs hela artikeln i 2000-Talets Vetenskap nr 3 årgång 2002

Tillbaks till innehållsregistret
Vattenmolekylens två faser

av Ingemar Ljungqvist

Vatten spelar inte bara en utomordentlig viktig roll för livsprocesserna. Vattnet i sig kan innehålla liv - men det beror på vår definition av vad som är skiljelinjen mellan levande och död materia. En definition på liv - och en mycket bra sådan - är att för att materia ska vara levande måste det innehålla en mekanism som gör det möjligt att uthålligt kunna växla mellan minst två energinivåer. Livet i sig måste innehålla en switch-mekanism för att kunna möjliggöra mer kända egenskaper hos det levande såsom till exempel förmåga till reaktion, till enzymatiska processer och till rörelse.
  Men det gäller också att söka dessa mekanismer på mikroplanet - kan samma egenskaper det vill säga switchmekanismen också återfinnas på molekylnivå?
  När det gäller proteiner, livets verkliga jättemolekyler, hade den framlidne tyske forskaren Jakob Segal klart visat att dessa hade i sin struktur en inbyggd växelmekanism. I den modell som Segal visat fram hade varje proteinmolekyl flera inbyggda keto-enol-element som möjliggjorde att proteiner kunde omsätta enkel kemisk bunden energi till arbete, till rörelse och till retledningar.
  Men hur förhåller det sig med vatten? Skulle man också i den långt enklare uppbyggda vattenmolekylen också kunna finna en dualism - en möjlighet till en funktion som kunde switcha mellan två bestämda nivåer?

Brownska rörelser
Jakob Segal hade intresserat sig för vattnets mycket sällsamma egenskaper - jämfört med andra molekyler av ungefär samma storlek såsom till exempel ammoniak, metan, svavelväte och koldioxid, så uppträdde ju vatten som en vätska vid rumstemperatur medan de andra förblev gaser. Men det var när han undersökte de så kallade Brownska rörelserna i olika vätskor som han på allvar började intressera sig för vattnets anomalier.
  Brownska rörelser är de zick-zack-formade oregelbundna rörelser som till exempel dammkorn utför och som syns så tydligt när en solstrimma lyser på partiklar i luften. Likadant torde det vara rätt att benämna de långsamt fallande snöflingornas oregelbundna kast i sidled som Brownska rörelser. Den gängse förklaringen är att mindre osynliga partiklar - molekylanhopningar kan träffa dammkornen och ge det en stöt och eftersom det i luften eller i en gas är relativt stor volym mellan molekylerna jämfört med deras egen volym, så hinner de knuffas iväg en bit tills nästa knuff inträffar och de ånyo tar en ny riktning.

Läs hela artikeln i 2000-Talets Vetenskap nr 3 årgång 2002

Tillbaks till innehållsregistret