2004 års artiklar - med ingresser

- Nummer 1 -Utdrag ur brev
  av Piotr Lewandowski.....2004 1: 3

Erkännanden
 av Piotr Lewandowski .....2004; 1: 5

Redaktören har ordet
 av Ingemar Ljungqvist .....2004; 1: 5

Förord
 av Piotr Lewandowski .....2004; 1: 6

Beskrivning av BSM-metoden för egenterapi
  av Piotr Lewandowski .....2004; 1: 7-11

Avbildningar av hjärnan
 av Piotr Lewandowski.....2004; 1: 12-13

Indikationer och kontraindikationer
 av Piotr Lewandowski.....2004; 1: 14-15

Allmänna anmärkningar
  av Piotr Lewandowski .....2004; 1: 16

Rätt behandlingsposition för ett urval sjukdomar och besvär
  av Piotr Lewandowski .....2004; 1: 17-19

Botade - Ett antal fallbeskrivningar
  av Piotr Lewandowski .....2004; 1: 20-22- Nummer 2 -


Olje- och konsumtionssamhällets brytpunkt
  av Ingemar Ljungqvist och Anna Böhlmark.....s 3-8

Dubbel agenda i vaccinationsprogram i Västafrika
  av Ingemar Ljungqvist.....s 8

Matthias Rath anklagar överheten för "Brott mot mänskligheten"
  av Ingemar Ljungqvist och Birgitta Selås.....s 9-12

Genterapi, kloning och stamcellsforskning
  av Ingemar Ljungqvist.....s 12-14

Regeneration av kroppsdelar hos däggdjur
  av Bengt Larsson.....s 14-15

Vattenkulturer i vår forntid
  av Ingemar Ljungqvist.....s 16-21

Pulsad e-m strålning - En lek med våra liv!
  av Kalle Hellberg.....s 22-26

Sacro kraniell terapi
- patienter delar med sig av sina erfarenheter
  om Anton, 13 år och Robin, 10 år.....s 27- Nummer 3 -


Biologiska effekter från elektromagnetiska fält
  av Ingemar Ljungqvist.....s 3-5

Mäkelä - finsk forskarduo med framtiden i sikte
  av Ingemar Ljungqvist.....s 6-11

SCENAR - sovjetisk rymdterapi nu i Sverige
  av Ingemar Ljungqvist.....s 12-14

Magnetmadrasser samlar erfarenhet
  av Ingemar Ljungqvist.....s 15-17

KILENs tredje forum:
Att höra de ohörda - att höra det oerhörda

  av Ingemar Ljungqvist.....s 18-21


Bokrecensioner:
Skewed
  Författare: Martin J Walker.....s 22

Hypokondriker eller tandvårdsskadad?
  Författare: Siw Muskos.....s 23

BSM-metoden - en uppföljning
  av Ingemar Ljungqvist.....s 24-25

Fluor
  av Ingemar Ljungqvist.....s 26-27- Nummer 4 -


Hälsa vad är det?
  av Ingemar Ljungqvist.....s 3-5

Stenåldersdieten – ett gott alternativ för dagens människa
  av Ingemar Ljungqvist..... 6 - 9

Omegakost
  av Ingemar Ljungqvist.....10 - 12

GI - Glykemiskt Index
  av Ingemar Ljungqvist.....13 - 14

Övervikt och tankens roll
  av Ingemar Ljungqvist.....15 – 16

Norrland – experimentområde för vapen
  av Ingemar Ljungqvist.....17

EG-domstolen avgör utvecklingen av effektiva hälsokostpreparat
  av Eva-Li Lindgren.....18 – 19


Debatt:
Människan och hennes sjukdomar
  av Sten Blomqvist.....20 - 21

Bokrecension:
Läk Dig Själv
  av Lars Hedström.....s 22-23
Ingresser till artiklar i årgång 2004Utdrag ur brev

av Piotr Lewandowski

"Efter tre dagars behandling försvann min yrsel. Ett sår på vaden, som ingen läkare kunnat bota med allehanda mediciner, inklusive antibiotiska krämer, läkte ut."

Jolanta Lettman, Ichenhausen, Tyskland    


"Jag har under en period använt mig av BSM- metoden för att behandla åkommor relaterade till mina ögon, hörseln, plattfothet och ryggsmärtor, hosta och halsont. Jag har kunnat konstatera en snabb förbättring för alla nämnda problem. Min rygg som orsakat mig smärtor under 40 års tid har blivit helt bra genom att använda position II."

Jerzy Czerkaszyn, Warszawa, Polen    


"Jag har lidit av en svår astma (nedsatt andning, andnöd, överdriven känslighet för dofter) i mer än 20 år. Efter att ha använt BSM-metodens position V, bara två gånger dagligen, 30 minuter åt gången, noterade jag en 50% lindring av astmasymtomen och också en större förmåga att anpassa mig till olika väderförhållanden. För närvarande behöver jag också mindre sömn."

Elzbieta Tomaszewska, Pruszkow, Polen    


"Jag hade lidit av astigmatism under en period, vilket resulterade i att jag blev trött av att läsa och att se på TV. Jag hade fått glasögon utprovade... Efter att jag hade använt mig av position VIII i en vecka så försvann mina besvär och glasögonen blev överflödiga."

Dariusz Kalmas, Warszawa, Polen    


"Det hjälpte mig mot influensa, diabetes med insulin, besvärande ischiasnerv och högt blodtryck. Jag lyckades att bota ett fall med bältros på två veckor med BSM-metoden. Närjag känner smärtor från hjärtat så tar jag inte medicin utan blir hjälpt med den här metoden."

Melania Piotrowska, Warszawa, Polen    


"Efter enbart flera behandlingar med BSM- metoden så försvann mina besvär med halsont, halsbränna, svårigheter att svälja, hosta med kroniskt inflammerade tonsiller och kronisk varbildning. jag utvecklade en ökande motståndskraft och min kropp krävde int längre att enbart vistas i inomhusklimat och jag kunde också undvara medicinering av skiftande slag."

Jolanta Adryan, Piotrkow Trybunalski, Polen    

Läs hela artikeln i 2000-Talets Vetenskap nr 1 årgång 2004

Tillbaks till innehållsregistret
Redaktören har ordet

av Ingemar Ljungqvist

Detta nummer av 2000-Talets Vetenskap är ett specialnummer som i sin helhet handlar om BSM (förkortning för: Biostrålning med Samman- koppling till hjärnan som Metod). En metod som utvecklats av ett par polska entusiaster och som, enligt många patientbrev, blivit något av en hemmakur för många i Polen. Tyvärr så saknas mer vederhäftiga kliniska försök - men vem vill bekosta sådana? De kan ju knappast betala sig, eftersom här använder sig man av den hälsobringande strålningen från de egna händerna. Det fina med detta är att det blir svårt för läkemedelsindustrin att medelst lagförslag lägga sin hand på denna metod. Lägg händerna på din egen hjässa istället.
  Eftersom metoden är obeprövad och vi inte har en aning hur pass verkningsfull den är skulle det vara mycket intressant om 2000-Talets Vetenskap kunde fungera som initiativtagare till en genomgripande vetenskaplig undersökning om hur pass bra den är. Vi söker med ljus och lykta efter de kontaktpersoner, gärna med gedigen medicinsk eller vetenskaplig utbildning i botten, som vill ta reda på detta - att samla in resultat - och kom då ihåg att alla resultat är värdefulla, speciellt om man ska utröna verkningsgraden. Det skulle vara fullt möjligt för många terapeuter att delta i denna undersökning med rätt upplagda försök - då också de som inte får resultat kommer med. Det kan ju mycket väl vara så att den inte biter på vissa åkommor. Det är ur denna synvinkel detta specialnummer ska ses; vi erbjuder våra läsare en, åtminstone för nordiska förhållanden, helt ny metod som vi tillsammans skulle kunna utröna om det är en effektiv metod för hälsa i dessa dagar när det allt sniknare och hänsynslösare etablissemanget bara ser på oss som presumtiva inkomstkällor.
  Hör gärna av dig till redaktionen om du vill medverka till att sabotera läkemedelsindustrins försök att monopolisera människors hälsa och sjukdom.
  För övrigt är detta nummer så speciellt att det måste läsas i sin helhet - annars kan otrevliga kontraindikationer uppstå. Därför är det också denna gång helt förbjudet att kopiera enstaka sidor - då går helheten förlorad - och det kan vara farligt.

Läs hela artikeln i 2000-Talets Vetenskap nr 1 årgång 2004

Tillbaks till innehållsregistret
Förord

av Piotr Lewandowski

När jag presenterar denna beskrivning av en ny unik metod för självläkning för många sjukdomar så gör jag det med övertygelsen att dess effektivitet har blivit bekräftad under minst ett helt årtionde.
  Metoden räddade effektivt min egen hälsa vid ett speciellt tillfälle, liksom den har gjort det för många andra för vilka jag förklarat dess innehåll. Metoden med att hålla händerna i rätt position förklarades för mig av dess upptäckare - Eugeniusz Uchnast. Jag fortsatte med att visa upp den för lidande patienter i flera polska städer och vid många offentliga möten.
  Metoden följer inte gängse standardiserad medicinsk och farmakologisk praxis där det biologiska systemet är föremål för behandling: Den här metoden påverkar organismens elektromagnetiska biofält vilket kan betraktas som en kraft som är ansvarig för en balanserad funktion av de olika system som kroppen består av. Uppenbart så måste också kroppen erhålla de nödvändiga materiella byggnadsstenarna såsom aminosyror, vitaminer, mineraler och andra tillskott utan vilka organismen inte kan fungera.
  Denna metod skiljer sig från konventionell terapi där de biologiska systemen först påverkas kemiskt för att återgå till sin homeostas - dynamiska jämvikt också när det gäller de bioelektriska fälten ( här kallat "L" eller livsfältet). BSM-metoden behandlar istället först själva fältet, vilket får som resultat att det biokemiska systemet återupprättar sitt normala tillstånd.
  Det viktigaste med BSM-metoden är den effektivitet och det snabba behandlingssvar som man får. Viktigt är också frånvaron av skadliga biverkningar, då man använder metoden på rätt sätt.
  BSM-metoden skiljer sig också från andra icke-konventionella terapier genom att den direkt påverkar det centrala nervsystemet. Då nervsystemet är oerhört känsligt för svaga elektromagnetiska fält, så är den energi som utstrålas från varje person tillräcklig, i varierande grad, att framkalla läkande reaktioner. Denna känslighet är avhängig förekomsten av magnetitkristaller i den mänskliga hjärnan. Man har nyligen upptäckt att andelen magnetit i hjärnan är mycket stor jämfört med förekomsten i andra organ. Den självläkande BSM-metoden kan också visa sig vara en hjälp i att behandla sjukdomar som man kallat för kroniska eller som visat sig vara opåverkbara när de behandlats med standardmetoder.
  När man använder sig av BSM-metoden så är det värdefullt att vara insatt i medicinsk kunskap för att försäkra sig om att sjukdomen blivit korrekt diagnostiserad och att lämpliga naturliga byggstenar ges till organismen. Det är också önskvärt att patienten konsulterar en terapeut som kan följa upp patientens hälsostatus och de framsteg som görs med BSM-metoden. Nu är emellertid inte alla läkare övertygade om metodens fördelar då BSM-metoden förknippas med de områden av kroppens funktioner vilka ännu inte är fullt kända.
  Denna skrift innefattar den viktigaste informationen och de praktiska instruktioner som behövs för att kunna tillämpa BSM-metoden.

Läs hela artikeln i 2000-Talets Vetenskap nr 1 årgång 2004

Tillbaks till innehållsregistret
Beskrivning av BSM-metoden för egenterapi

av Piotr Lewandowski

BSM-metoden eller "Biostrålning* med Sammankoppling till hjärnan som Metod", upptäcktes av Eugeniusz Uchnast och är en metod för självläkning och behandling för att återställa kroppens inre balans sedan den blivit utsatt för sjukdomar och skador.
  Metoden går ut på att placera sin hand (eller annan kroppsdel) på hjässan, ovanför de centra på hjärnans yttre delar (cerebral cortex) vilka kontrollerar de delar av kroppen som ska påverkas. Strålningen som avges från den levande vävnaden på handen/händema stimulerar de olika centra i hjärnan att själva påbörja självläkande processer.
  Det är känt att människan omges av ett så kallat "L"- fält, ett elektromagnetiskt eller biofält. När en person blir sjuk uppstår förändringar i detta fält. Omvänt - skulle det uppstå förändringar i detta fält, så blir personen ifråga sjuk. I BSM-metoden så får det centrala nervsystemet stimulans utifrån och de sjukliga förändringarna i "L"-fältet elimineras. Läkande processer måste då logiskt följa eftersom de störande förändringarna tas bort. Låt oss också understryka här att den energi som tillförs flödar konstant. Med andra ord så tillförs ingen extra energi. Utövaren behöver inga speciella egenskaper som viljekraft etcetera. Vem som helst kan utöva BSM-metoden.

Läs hela artikeln i 2000-Talets Vetenskap nr 1 årgång 2004

Tillbaks till innehållsregistret
Avbildningar av hjärnan

av Piotr Lewandowski

I figur 11 visas en bild av hjärnan sedd från sidan, med de rörelse och sinnes-centra markerade som man har lyckats kartlägga. Under behandlingen krävs det att handen eller handleden täcker över de aktuella områdena i känselcentrum under en viss tid (jämför med positionerna I till V)
  I figur 12 ( se höger uppslag) visas samma känselcentra på genomskärningsbild av hjärnan sedd framifrån. Teckningarna av kroppsdelama har här fått en storlek som är proportionell mot den yta på hjärnans bark som motsvarar deras känselområden.
  I figur 12a visas snarlika centra som i figur 12 men här avses de centra vilka styr över de utåtgående nervimpulsema som resulterar i finmotorik.
  I figur 13 visas en genomskärning av hjärnan med ett tydligt gap mellan de två hjärnhalvorna. Detta gap täcks helt vid användandet av position 1, vilket får som resultat att man främst påverkar det djupare liggande autonoma nervsystemet. Detta autonoma - vegetativa system är i sin tur funktionellt uppdelat i det parasympatiska och det sympatiska nervsystemet (se figur 14).

Läs hela artikeln i 2000-Talets Vetenskap nr 1 årgång 2004

Tillbaks till innehållsregistret
Indikationer och kontraindikationer

av Piotr Lewandowski

BSM-metoden har ingen negativ påverkan på en frisk organism; den utövar knappast någon påverkan alls.
  Varje BSM-behandling skall vara i åtminstone 15 till 20 minuter. När man inleder en omgång med behandlingar så skall den första behandlingsomgången vara i 35 minuter. Kontrollera tiden med klocka. Den kurerande verkan på organismen varar i 3 till 4 timmar efter varje korrekt genomförd behandling. Åtminstone två till fyra behandlingar skall genomföras dagligen tills sjukdomen helt har försvunnit.
  När man behandlar med BSM-metoden måste man alltid komma ihåg att ju oftare och ju mer utsträckta behandlingsomgångar man använder, desto snabbare återvänder man till hälsa. I mycket sällsynta individuella fall när helandereaktionen är mycket kraftig, så kan organismen bli utmattad på grund av att kroppen kommer att förbruka de depåer av byggnadselement: proteiner, mineralsalter och vitaminer, som funnits tillgängliga. Vid dessa tillfällen så kan ett uppehåll på en till två dagar vara lämpligt för att fylla på med adekvata kosttillskott eller passande diet.
  Skulle det uppstå svårigheter i att hålla händerna i rätt position, så kan behandlingen avbrytas för en kort stund - efter vilken man placerar händerna i rätt position igen och gör ett tidstillägg som motsvarar avbrottet i behandlingen.
  När det gäller smärre åkommor så kan två till tre behandlingar vara tillräckliga. Oftast, när det gäller vissa sjukdomar, speciellt de av kronisk natur, så behövs behandlingar som sträcker sig över flera veckor och till och med längre.

Läs hela artikeln i 2000-Talets Vetenskap nr 1 årgång 2004

Tillbaks till innehållsregistret
Allmänna anmärkningar

av Piotr Lewandowski

1. Handen med sammanhållna fingrar, förutom tummen, ska vila med hela sin yta mot skallen i alla behandlingspositionema. Den ska vila försiktigt utan att något större tryck utövas.
2. BSM-metoden kan inte uppnå förväntat resultat om:
 • ett organ i kroppen saknas, vars funktion är av betydelse för den behandlade kroppsdelen
 • eller att motsvarande organ är allvarligt skadat,
 • en omplacering har skett i kroppen som enbart kan förändras via operation
 • mekaniska förändringar har skett i kroppen i samband med operationer
 • sjukdomsdiagnosen är felaktig,
 • en felaktig placering av händerna för den valda positionen
 • handflatan har fått en felaktig placering i den valda positionen,
 • en kraftig brist på mineralämnen, aminosyror eller vitaminer har uppstått i kroppen som inte har åtgärdats
 • man inte har följt de anvisningar som gäller för INDIKATIONER och KONTRAINDIKATIONER (sidorna 14-15) och för ALLMÄNNA ANMÄRKNINGAR (sidan 16).
3. BSM-metoden får aldrig användas i samband med:
 • aneurysmer (vidgningar och försvagningar på artäremas väggar)
 • cystor, invärtes sår till exempel på inre organ, ansamlingar i körtelgångar; för att avlägsna sådana främmande partiklar som gallstenar och grus måste alltid medgivande finnas från läkare som är införstådd med metoden.
Läs hela artikeln i 2000-Talets Vetenskap nr 1 årgång 2004

Tillbaks till innehållsregistret
Rätt behandlingsposition för ett urval sjukdomar och besvär

av Piotr Lewandowski

ACIDOS, försurning av vävnadsvätskorna - V.
ALLERGIER - V.
ALLERGISKA UTSLAG - II (på händerna - 111). Andra tillämpliga positioner är I och V.
ANEMI, att få blodets kemiska sammansättning till normalvärden - se BLODSJUKDOMAR.
ANSIKTET - IV.
ARTERIOSKLEROS i benen med kallbrand - II. Benamputation har kunnat undvikas på detta sätt.
ASTMA - V.
BENFRAKTURER - II (ben i händerna - III).
BIHÅLEINFLAMMATION - IV eller V, kronisk infektion - V.
BLODFÖRGIFTNING - II ( i händerna III), infekterade sår, exempelvis av stafylokocker - II ( motsvarande i händerna - III). Behandlingen upprepas var 30:e till 60:e minut tills en förbättring uppnås.
BLODSJUKDOMAR - de tillämpliga metoderna används beroende på behovet, till exempel:
- anemi orsakat av ett blödande magsår - V.
- felaktig sammansättning på blodets komponenter (och där orsaken är okänd) - I + V.
- för att förbättra blodets koaguleringsförmåga på en skadad del av kroppen så används den position som är avpassad för den skadade kroppsdelen.
BLODTRYCK, för högt eller för lågt - I. Om ett högt blodtryck blir ännu högre vid behandling, så gör en komplett fysisk undersökning för att undvika komplikationer (se under ALLMÄNNA ANMÄRKNINGAR sidan 16). Fortsätt försiktigt under läkares överinseende.

Läs hela artikeln i 2000-Talets Vetenskap nr 1 årgång 2004

Tillbaks till innehållsregistret
Botade

Cancer är inte alltid livshotande

av Piotr Lewandowski

Jag kommer ihåg hur en ung mor kom till mig och, med desperation i sin röst, började att böna mig om att visa BSM-metoden eftersom hennes dotter hade genomgått en operation för att avlägsna tumörer från benen, men tumörerna hade återkommit. Efter att ha deltagit i en föreläsning med cirka 20 åhörare så kom den här kvinnan tillbaka till mig en månad senare och berättade med glädje att tumörerna hade försvunnit. Det finns inte längre några spår av sjukdomen och vare sig modem eller hennes nu halvstora dotter har behövt bekymra sig om några sjukdomar sedan flera år.
"Jag skulle uppriktigt vilja tacka er för att det botade min fem och ett halvt år gamla dotter som hade blivit angripen av tumörer på båda benen. Hon botades av BSM- metoden.

Alfreda Dabrowska, Warszawa    

Ett dåligt hjärta behöver inte nödvändigtvis vara farligt

Jag kan också komma ihåg mötet med en annan person, som verkligen såg sjuk ut, som hade fått läkarnas ord på att hon högst hade tre månader kvar att leva beroende på hennes svaga hjärta. Efter att ha använt sig av instruktionema för BSM-metoden, så kunde hon efter bara en månad, springa uppför trapporna - något som hade varit nästintill omöjligt för henne tidigare. Efter tre månader så kände hon sig så bra att hon gick ut och handlade, skötte tvättning och klarade av att åka på jäktiga bussar. Emellertid så började hon efter ett tag återigen känna sig svag och dålig. Efter det så började hon ta det försiktigare, tog endast lugna promenader och då började hennes krafter återkomma. Detta är mycket typiskt för BSM-metoden, att trots att den ger mycket snabba resultatförbättringar, så ska den inte avbrytas efter de första tecknen på förbättring - då kroppen fortfarande håller på att självläka och inte ska överbelastas - även om känslan av välmående uppträder. Denna kvinna hade lidit av sin sjukdom under en lång tid och följaktligen tog det också tid för hennes organism att återvända till hälsa.
  Här är ett annat exempel:
"Jag hade varit sjuk med dåligt hjärta under flera år (kranskärlssjukdom) ochjag tog starka diastoliska mediciner dagligen med enbart begränsad verkan (...) Jag började att använda BSM-metoden och samtidigt avbröt jag all rekommenderad medicinering (...) Flera månader gick och jag började känna mig allt bättre och jag var inte ens trött efter dagens sysslor."

Alicja Zieminska, Warszawa    


Läs hela artikeln i 2000-Talets Vetenskap nr 1 årgång 2004

Tillbaks till innehållsregistret
Oljekris!

Olje- och konsumtionssamhällets brytpunkt

av Ingemar Ljungqvist och Anna Böhlmark

Vårt nya millennium har fått sin första prägel av nya uppblossande konflikter mellan å ena sidan en mycket aggressiv västvärld och å andra sidan stater i västra Asien, som Afghanistan och Irak. Från västs sida har man försökt skildra konflikten som en uppgörelse mellan en farlig internationell terrorism å ena sidan och frihetens och demokratins krafter på den egna sidan.

Granskar man istället flera aspekter och försöker få in rationella motiv bakom agerandet från västs sida kan bilden bli en helt annan. I fallen med både Irak och Afghanistan kan man lätt ana att kontrollen över oljefyndigheterna kan vara en mycket viktig bidragande orsak. Ännu tydligare blir detta synsätt när man granskar det beroende som hela världssamhället har till oljan som energikälla - och framförallt när det från flera håll visar sig att det troligen mycket snart kan komma till det kritiska läge när årsproduktionen inte längre överstiger den mängd olja som konsumeras per år. I de statistiska diagrammen motsvaras detta av att oljeproduktionen når en brytpunkt - en högsta topp eller på engelska en ”peak”. Detta i sin tur innebär självfallet inte att oljan plötsligt tar slut, men det kan drastiskt förändra prisbilden på världens oljebörser - och därmed skapa ett ekonomiskt instabilt läge för flertalet inblandade. Men också en möjlighet för de som har ett dominerande inflytande över oljeresurserna att göra en tillfällig markant vinsthöjning. Eller som någon har uttryckt det : ”När oljebristens järngrepp på vårt samhälle är ett faktum, blir det en smärtsam anpassning till en successivt krympande energiproduktion. En anpassning som kommer att beröra varje människa på jorden på de mest skilda plan”

Två svenska debattörer har fördjupat sig i problematiken och tagit reda på de fakta som annars i stor utsträckning undanhålls allmänheten. Att media inte i tid uppmärksammat problematiken runt oljan sammanfaller helt med de intressen som de stora oljeintressenterna har och också den frågeställningen är mycket belysande för hur maktstrukturerna ser ut i vårt samhälle. De som i Sverige förmedlar den andra bilden är bland andra Gotlandsboende USA-födde Daniel Behr, som efter 11-septemberhändelsen 2002 ställde sig frågan i vilket samhälle man verkligen lever. Den andre är musikpedagogen, författaren och Internetdebattören Gunnar Lindgren, strax norr om Göteborg som i sina nyhetsbrev förmedlar viktiga kunskaper om flera frågor som berör vår ekonomi, hälsa och miljö.

Frågar man ett urval svenskar idag om oljesituationen så tror de flesta att vi idag har tillräckliga lager för en fortsatt obruten oljeproduktion under de närmaste 40 åren utan några stora förändringar och att samtidigt ny teknologi står för dörren för att så småningom ersätta de delar av energisektorn som lutar sig mot oljan. Men det är en uppfattning som inte delas av vissa fackmänniskor vars arbetsuppgift är att långsiktigt strategiskt utvärdera den delen av ekonomin som baserar sig på oljan. Ett litet antal av respekterade forskare vågar påstå att vi kommer att uppnå en stor förändring med en relativ brist på olja och det redan inom 4-6 år.

Läs hela artikeln i 2000-Talets Vetenskap nr 2 årgång 2004

Tillbaks till innehållsregistret
Dubbel agenda

- i vaccinationsprogram i Västafrika

av Ingemar Ljungqvist

I nr 4-2003 nämnde vi på sidan 21 som en liten anmärkning att de poliovacciner som var avsedda för flera västafrikanska länder hade blivit ifrågasatta av Nigeria, pga förmodad kontamination. Vi förmodade också att denna nyhet inte skulle förmedlas vidare av västliga nyhetsbyråer i dess ursprungliga form. Där fick vi helt rätt. Det fanns små notiser förmedlade av västvärldens nyhetsbyråer - men som då fördömde Nigerias hållning för att de underlät att vaccinera sina barn mot polio. Något om smutsiga vacciner nämndes inte.
  Historien har emellertid fortsatt. Dr Haruna Kaita, en forskare från Nigeria tog flera stickprov på vaccinerna för vidare analys på laboratorier i Indien. Provsvaren blev anmärkningsvärda : ” En del av innehållet i vaccinerna har skadliga giftiga effekter, annat innehåll har negativa effekter på våra reproducerande organ.” Man fann att de innehöll östrogen vilket kan ge upphov till antikroppsbildning och därmed leda till sterilitet för de flickor som får vaccinet.
  När Kaita fick frågan om varför vaccintillverkarna hade försökt använda sig av nedsmutsat vaccin så uppgav Kaita tre möjliga förklaringar till detta beteende; "Dessa tillverkare eller de som förespråkar dessa vacciner kan samtidigt vara delaktiga i en övergripande 'hemlig agenda' med befolkningsbegränsning som mål."

Läs hela artikeln i 2000-Talets Vetenskap nr 2 årgång 2004

Tillbaks till innehållsregistret
Läkaren Matthias Rath anklagar

- överheten för Brott mot mänskligheten

av Ingemar Ljungqvist och Birgitta Selås

Matthias Rath anklagar världens ledande politiker och läkemedelsindustri för Brott mot mänskligheten. Detta gör han i en formell skrivelse riktad till den Internationella Domstolen i Haag.
  Den 23 juni 2003 inlämnades ett helt enastående dokument till ICC (The International Court of Justice) där det i punkt efter punkt tas upp anklagelser för folkmord i en omfattning som överträffar alla de tidigare brott vi hört talas om. De anklagade är denna gången två av världens ledande politiker; USA:s president George Bush och Englands premiärminister Tony Blair. Anklagade är också ett tjugotal högsta chefer för de de ledande läkemedelsföretagen jämte flera andra politiska ledare, finansiärer och företagsledare. Kort sagt gräddan av det etablissemang som står i spetsen för den nya globala världsordningen.


En sådan anklagelse borde väcka uppmärksamhet - förutsatt innehållet i den har bärkraft - men tystnaden är slående av de massmedia som förmedlar nyheter till allmänheten i den sfär av världen som domineras av de anklagade.
  Matthias Rath, som går i spetsen den juridiska prövningen, är känd för 2000-Talets läsare (se 2000-Talets Vetenskap nr 99-2), som den som avslöjade hur stora finansiärer stödde och finansierade Hitlers nazistregim. Matthias Rath är också den vetenskapsman som varit en efterföljare till Linus Pauling och utvecklat egna metoder för att med ortomolekylär medicin förebygga och lindra hjärt- och kärl-sjukdomar och cancer. Hans arbeten när det gäller att se hur viktig det är att matrix - det område utanför cellerna som är uppbyggt av bindväv med de elastiska proteinmolekylerna kollagen och elastin bibehålls på en optimal nivå är mycket intressanta och värt en kraftfullare utvärdering, för här kan man nämligen medelst enkla kosttillskott som aminosyran lysin och mineralet magnesium gå in och påverka mot hälsa.
  Matthias Rath har också gjort sig känd som en av de viktigaste förkämparna för en hälsopolitik som siktar mot folkhälsa - och flerfaldiga gånger samlat till massuppslutning mot de förslag som läkemedelsindustrin försökt implicera vare sig det gäller gentemot USA:s hälsomyndigheter, FN:s Codex Alimentarius eller via EU-parlamentet.
  Denna gången vill han förlägga kampen till domstolen och då har han valt samma domstol som upprättades i samband med Nürnbergrättegångarna efter andra världskriget.

Två anklagelser
Anklagelsepunkterna är två. Den ena riktar sig mot statscheferna i USA och Storbritannien för deras igångsättande av angreppskriget mot Irak - och den lämnas därhän i denna artikeln - då den främst rör sig enbart på det politiska planet och omfattar anklagelser för krigsförbrytelser. (Jämför dock oljeartikeln i detta nummer)
  I den andra punkten tar Rath upp - med en mängd av faktaargument och dokumentation - upp det brott som den stora läkemedelsindustrin har begått och begår mot hela världens befolkning. De har utsett våra egna kroppar som deras marknadsdomän - i akt och mening att göra stora vinster på oss - den dag vi är sjuka. Och inte nog med det. De har för att göra marknaden så stor som möjligt medvetet undertryckt och förvanskat alla de forskningsresultat som visar att det relativt enkelt och framförallt billigt skulle kunna gå att förebygga västvärldens två stora dödsorsaker; Hjärt- och kärlsjukdomar och cancer genom preventiva åtgärder.

Läs hela artikeln i 2000-Talets Vetenskap nr 2 årgång 2004

Tillbaks till innehållsregistret
Genterapi, kloning och stam- cellsforskning

av Ingemar Ljungqvist

Inom den reguljära forskningen så håller man ofta en slant på att framtidens nya terapier ska komma fram ur den allt mer ökande kunskapen som man får om cellens inre, det vill säga cellkärnan med sitt styrande DNA. I ropet har funnits begrepp som genterapi, kloning och stamcellsforskning.
  Som en resande ambassadör för IVA (Ingenjörsvetenskapsakademien) så förklarar Henrik Brändén vilka svårigheter, men också vilka möjligheter som skulle kunna öppnas med de nya teknikerna.
  I 2000-Talets Vetenskap är det också på sin plats att närmare granska och också beskriva de nya teknikerna sett ur den aspekten att de skulle kunna användas för att hjälpa sjuka människor.

Klinisk genteknik har stött på hinder
Först tar vi i korthet upp gentekniken och dess tillämpning för att avhjälpa sjukdomar där genuppsättningen i vissa celler är defekt eller där patienten rent utav från födseln har gener som under livstiden kommer att medföra men.
  Den har ju från många håll, inte minst från politiker, hyllats som den stora möjligheten att komma till rätta med dagens svåra sjukdomar. I korthet går den ut på att ersätta de bristfälliga generna i de celler som har brister, med den friska genen, det vill säga inuti kroppen målinriktat först spåra upp de sjuka cellerna för att sedan i dessa införa DNA-segment som ska ersätta de skadade delarna. Det kan låta enkelt i teorin men med den kunskap vi idag besitter om cancer, där man inte ens har möjlighet att hejda cancerceller från att tillväxa, än mindre när forskarsamhället inte ens är beredda att identifiera de mikroorganismer som är förbundna med sjukdomen - så blir uppgiften plötsligt science fiction. De uppskruvade förväntningarna har ändå lett till försök och då har man använt sig av virushöljen av kända virus, däribland HIV, som injicerats i patienten. Först har man renat viruset på dess ursprungliga virusarvsmassa och sedan fört in den ”läkande” genen. Vid de försök som utförts med denna teknik i USA och Frankrike har följaktligen bakslagen varit legio. Patienterna har dött - oaktat om det berott på den ursprungliga sjukdomen eller av den experimentella behandlingen. Hur som helst har dessa bakslag allvarligt satt - åtminstone ett tillfälligt - stopp för genterapi.
  Intressantare och mer framgångsrika. och därmed också uppmärksammade är försöken med kloning och med stamcellsforskning.

Läs hela artikeln i 2000-Talets Vetenskap nr 2 årgång 2004

Tillbaks till innehållsregistret
Regeneration av kroppsdelar hos däggdjur

av Bengt Larsson

När dr. Ellen Heber-Katz skulle kontrollera de möss som hon använt som försöksdjur i samband med sin forskning på multipel sklerios blev hon överraskad. Hon kunde ej återfinna mössen ! Dessa djur hade fått hål i öronen för att kunna identifieras och dr. Heber-Katz trodde att ett misstag hade begåtts eftersom samtliga möss saknade hål i öronen. Efter det att håltagningen upprepats visade det sig att hålen växte igen efter cirka tre veckor utan någon ärrbildning. Till en början bildades det ett antal omogna celler längst hålets kant, ett s.k. regenerationsblastema, som snabbt delade sig så att hålet successivt slöt sig. Brosk, blodkärl och skinn återbildades perfekt.
  Till skillnad från vattenödlor så har det hittills ansetts att däggdjur inte har någon större förmåga att återbilda kroppsdelar. En avhuggen svans eller ben kan växa ut fullständigt hos vattenödlor. De celler som ligger närmast under snittytan bildar odifferentierade mesenkymceller, - ett blastema, som sedan tillväxer och bildar precis de differentierade celler som ligger distalt i förhållande till snittet.
  Hos människa är det känt att yttersta leden på lillfingern hos små barn kan växa ut igen. Detta upptäcktes av misstag då snittytan vid ett tillfälle glömdes att täckas med hud. Övertäckning av hud gör att leden således inte växer ut.
  Som tur var så visste de möss som dr. Heber-Katz använde inte att det de åstadkom var omöjligt enligt den medicinska sakkunskapen.
  Vad var det för speciellt med mössen? Jo, dessa möss saknar delar av immunförsvaret - de sk. alfabeta T-cellerna. Denna s.k. MRL-stam av möss hade framavlats för att användas vid studier av autoimmuna sjukdomar som exempelvis lupus.
  Ytterligare försök som professor Ellen Heber-Katz och hennes grupp vid Wistar- institutet utfört har visat att mössen också kan återbilda ben, muskler och centrala nervsystemet. En bit av svansen som tagits bort växte ut igen och synnerv som skurits av växte ihop. När en del av ryggmärgen togs bort, vilket ledde till förlamning i svansen och benen, så återkom rörelseförmågan efter cirka en månad. Även hjärtat hos MRL-mössen har förmågan att regenerera efter omfattande skador.

Inom stamcellsområdet pågår det f.n. intensiv forskning för att utveckla metoder som möjliggör att vävnader och organ hos människan kan repareras.
  Stamceller har den egenskapen att de kan utvecklas till olika typer av specialiserade (differentierade) celler. Pluripotenta stamceller kan utvecklas till de flesta typer av celler medan multipotenta stamceller kan bli ett begränsat antal olika celltyper. Man vet att vuxna individer har stamceller i bl.a huden, levern, hjärnan och benmärgen men de utgör ett mindre antal och är svåra att isolera.
  Det som man efterlyser är en metod som deprogrammerar differentierade celler så att de helst blir pluripotenta stamceller eller åtminstone multipotenta stamceller som sedan kan fås att differentiera till önskad celltyp.

Läs hela artikeln i 2000-Talets Vetenskap nr 2 årgång 2004

Tillbaks till innehållsregistret
Vattenkulturer i vår forntid

av Ingemar Ljungqvist

Biopaten och hemsideredaktören Ulf Brånell gör verkligen skäl för namnet Kloka Gubben när han i bildspelsform på ett mycket suggestivt sätt visar kopplingar mellan stora stendösen i hans hemtrakt söder om Falköping och de stora pyramiderna i Egypten. Detta genom att göra det som alla talar om i högtidliga sammanhang, dvs idka tvärvetenskaplig forskning och låna fakta från olika discipliner som arkeologi, astronomi, teknologi och omvärdera gamla skriftliga urkunder. Hans slutresultat mynnar egentligen ut i en stor huvudfråga: har det i vårt Skandinavien funnits en högkultur som kunde utveckla en mycket förslagen teknik när det gällde att använda vattnet för att människorna redan för sådär 5000 år sedan kunde leva en tämligen dräglig tillvaro?
  En högkultur som till stora delar utplånades när deras centralområden bokstavligen talat gick till botten och som kanske var det sägenomspunna Atlantis.

Segraren skriver historien
Det finns ett axiom som säger att det är segraren som skriver historien. Därför blir det oftast den förlorande sidan som utmålas i nedsättande ordalag medan den vinnande sidans oegentligheter helst försöks tystas ned. Omvänt får den förlorande sidan också finna sig i att få sina eventuella fördelar och framgångar att suddas ut i annalerna.
  Vår samtid utgör bevis på detta. I och med kollapsen av det forna östblocket - så är det bara vidrigheterna från Stasis, KGBs och andra organisationers arkiv som hålls fram för allmänheten. Det sociala experimentet i öst med de lyckade resultaten ifråga om bra skolgång, arbete åt alla, låg kriminalitet och en viss basvälfärd åt alla ska vi fås att glömma.
  Detsamma gällde efter andra världskriget, där Nazismens illdåd hela tiden lyfts fram - inte minst ohyggligheterna runt Förintelsen. Samma ohyggligheter som tegs ihjäl under pågående krig. Hitler kunde ju eventuellt stått på segrarnas sida. Men det finns andra fakta runt andra världskriget, som man idag inte vill ska komma fram. Dessa är bland annat hur det stora oljemonopolet under Rockefeller före, under och efter andra världskriget samarbetade med tysk rustnings- och kemikalieindustri. Ett samarbete som bland annat Prescott Bush (farfar till George Bush) flitigt deltog i och gjorde USA vacklande huruvida det alls skulle delta i andra världskriget, eller låta affärerna gå före ideal.
  På samma sätt har de stora epokerna i historien dominerats av segrarnas historia och de samhällsstrukturer, ja hela kulturer som blivit förlorare - också fått sin historia beskriven av vinnarna. Det har självfallet legat i segrarnas intresse att göra denna skrivning till sin egen fördel - och värdefulla element i föregångarnas samhälle har på så vis helt fallit i glömska efter att först ha krossats. Ett slående exempel på detta är hur man efter kristendomen - och med den förenade maktstrukturer gjorde upp med asatron i vår del av världen. De kristna kyrkorna byggdes ofta på ruinerna av de raserade offertemplen - allt för att snabbare uppnå en ny - dåtida världsordning.
  Sett ur ett medicinskt perspektiv har vi redan berättat om hur det mycket sannolikt var så att den framväxande protestantismen, som gick i armkrok med en stark centralmakt, också ville ha en centraliserad och kontrollerad medicinutövning. Därför är det säkert ingen tillfällighet att Socialstyrelsen - då hette den Corpus Medicii och var läkarnas skråorgan - bildades 1663 bara fem år före de stora häxprocesserna inleddes i Sverige och där man ville utrota främst kvinnors kunskap om de mediciner som fanns tillgängliga i den omedelbara, nära naturen.
  Att nya härskare också försökte utrota det besegrade samhällets kunskap och vetskap gör det också mycket plausibelt att forna kulturer bar på erfarenheter och kunnande som gått förlorade. Detta kan vi exempelvis se genom den tekniska och matematiska kunskap som måste ha varit mycket välutvecklad för att åstadkomma de monumentala byggnadsverk som åstadkoms av såväl maya, inka som de faraonska kulturerna. Man kan ännu inte idag klart fastslå hur de lyckades - utan deras lämningar betraktas som underverk.

Läs hela artikeln i 2000-Talets Vetenskap nr 2 årgång 2004

Tillbaks till innehållsregistret
Pulsad e-m strålning

- en lek med våra liv!

av Kalle Hellberg

Maxicom AB, Lars Kaggsgatan 2, 504 42 Borås
www.maxicom.se
Direkttel. 033-410 440 e-post: kalle@maxicom.se

”Vi kan inte använda dom här, vi kokar i huvudet! Du får ta tillbaka dom”!
  Ja så sa dom, två chefer från ett större känt företag i Alingsås, när dom kom tillbaka till mitt företag i Borås i mellandagarna 1994, efter att ha köpt varsin GSM strax före jul! Dom hade i flera år använt NMT ficktelefon, men efter att ha bytt till GSM blev deras telefonerande olidligt!
  Detta, och min då 35-åriga erfarenhet av arbete med radiosändare, röntgen, radar mm, var upptakten till mitt intresse och engagemang för de människor som nu är allvarligt skadade av högfrekvent strålning. Min insikt har blivit att just pulsad högfrekvent energi från t ex GSM, DECT, 3G, Tetra, är mer skadligt för allt levande, jämfört med icke pulsad strålning, t ex från analog TV, NMT eller kommunikationsradio (strålkällor som även de borde klassas som hälsovådliga).
  I debattartiklar som publicerats både nationellt och internationellt på 90-talet har jag beskrivit de risker som dessa pulsade mikrovågor kan orsaka, artiklarna har medfört att jag fått ett mycket stort kontaktnät av personer som själva är säkra på att deras dåliga hälsotillstånd beror på mobilen. De flesta har varit människor på samhällets ”solsida”, tekniker, företagare, forskare m fl. Tyvärr finns inte alla mina kontakter kvar i livet, några av dom har gått en alldeles för tidig död till mötes, orsakat av bl a hjärntumörer. Antalet elallergiker bara ökar! I Sverige beräknas nu ca 4 procent av befolkningen vara drabbade, i USA uppger man 3,3-7 procent och i Tyskland anses ca 15 procent vara drabbade.
  Den totala radiostrålningsdimman som omger oss har mer än 40-dubblats de senaste 25 åren!

Vem leker med våra liv?
Jo, det är de forskare, beslutsfattande makthavare, tjänstemän och aningslösa tekniker som hävdar att ”den låga strålning som kommer från mobiler och bassändare inte kan orsaka några hälsorisker för människor”! Det är även de redaktörer och journalister som bromsar och förhindrar publicering av t ex larmrapporter om hälsoriskerna (själv har jag f n över 3000 filer i ämnet i mina datorer). Det är ett stort ansvar dom tar när dom så tvärsäkert påstår det dom gör, men jag vet att dom kommer att förneka sin roll som medverkande till utbyggnad av denna destruktiva teknik, när de själva förstår att bevisbördan är total (vilket bör komma att ske mycket snart, 3G och Tetra kommer att skynda på sjukdomsfallen). Ska riskförnekarna ensamma få bestämma över allas vår miljö och våra liv? Det är ju vad som nu sker, trots alla larmrapporter!

Läs hela artikeln i 2000-Talets Vetenskap nr 2 årgång 2004

Tillbaks till innehållsregistret
Sacro-kraniell terapi

- patienter delar med sig av sina erfarenheter

I nummer tre från 2003 gick vi ut med ett upprop att skriva ner sina erfarenheter - både positiva och negativa sådana - sedan man fått tips om bra terapeuter i 2000-Talets Vetenskap. Det är en mycket viktig information som andra patienter kan dra nytta av. Era läsarbrev publiceras antingen i tidningen eller på vår hemsida www.2000taletsvetenskap.nu
  Först ut med patientberättelser är några föräldrar som använt sig av sacro kraniell terapi som huvudsaklig behandlingsmetod för sina barn. I 2000-Talets Vetenskap nr 3-2002 beskrevs metoden och de erfarenheter som terapeuten Agneta Bentsen från Motala inhämtat.

Läs hela artikeln i 2000-Talets Vetenskap nr 3 årgång 2004

Tillbaks till innehållsregistret
Biologiska effekter från elektromagnetiska fält

Av Ingemar Ljungqvist

De elöverkänsliga har - om man tar dem på allvar - med bara sin existens utmanat för en helt ny syn på vetenskapen. Hälsa och sjukdom kan inte bara avhandlas inom en snäv skolmedicinsk sfär, som enbart inriktar sig på biokemiska skeenden. Här måste man koppla in betydligt fler vetenskaper för att förstå sambanden. Sedan kanske man kan åtgärda de största problemen. En bra utgångspunkt för detta arbete skulle exempelvis kunna vara det nyutkomna verk som är utgivet på tyska Springerförlaget.

Biological Effects of Electromagnetic Fields
I en översiktsbok om de biologiska effekterna från elektromagnetiska fält (Biological Effects of Electromagnetic Fields, Springer Verlag, Berlin Heidelberg 2003) har redaktören Peter Stavroulakis med säte på universitetet på Kreta, Grekland samlat ihop en mycket bred samling forskare utifrån olika discipliner som tar sig an ämnet. Det trevliga med boken, som framförallt handlar om just den strålning som vi riskerar att utsättas för från den nya tidens telefoni, är att man går över de stränga gränserna inom de olika naturvetenskapliga disciplinerna och hämtar in kunskap från såväl elektroingenjörer som biologer. Det handlar med andra om ett tvärvetenskapligt arbete och det är ett digert sådant. På nästan 800 sidor, 280 figurer och i 86 tabeller sammanfattas det kunskapsläge som finns inom de traditionella institutionerna på detta område.

Läs hela artikeln i 2000-Talets Vetenskap nr 3 årgång 2004

Tillbaks till innehållsregistret
Mäkelä - finsk forskarduo med framtiden i sikte

av Ingemar Ljungqvist

Reijo Mäkelä och dottern Anu Mäkelä är en finsk forskarduo, med många internationella band, som framkastat många intressanta hypoteser, som i en del fall redan visat sig hållbara - i andra fall fortfarande väntar på ett erkännande. Framförallt har deras teorier och tillämpningar visat sig fruktbara när det gäller att förstå att våra mänskliga organismer bör betraktas som såväl biokemiska och elektromagnetiska komplexa system - men ändå underkastade naturlagarna.

Fadern Reijo Mäkelä, född 1934, kom till en insikt redan som 24-åring ; Det var att celler omger sig med ett elektriskt fält. Och där det finns ett elektriskt fält; där finns också ett magnetfält. Detta fysikens faktum håller också streck inom biologi och medicin. Då, på den tiden, 1958 var det ett djärvt uttalande och Mäkelä påstod att han var den förste som kommit till denna insikt med cellens magnetfält – vilket i sin tur kunde förklara varför fiskar och fåglar hade en orienteringsförmåga. Men insikten om cellens magnetfält skulle ha en långt större betydelse för kommande terapier
  Han försökte intressera den tidens forskare för sina intuitiva slutsatser – men de hundratals breven till olika institutioner från Reijos sida skulle förbli obesvarade. Men hans brev var uppenbarligen inte helt fruktlösa, för efter några år kunde han se hans egna tankegångar åter publicerade som nya banbrytande forskningsresultat. Men då fanns knappast Reijo Mäkeläs namn medtaget i några referensanteckningar.

Läs hela artikeln i 2000-Talets Vetenskap nr 3 årgång 2004

Tillbaks till innehållsregistret
SCENAR – sovjetisk rymdterapi nu i Sverige

Av Ingemar Ljungqvist

I temanumret om frekvensmedicin av 2000-Talets Vetenskap som kom ut våren 2003 beskrev vi kortfattat den sovjetiska rymdteknologins medicininnovation; SCENAR. Då visste redaktionen inte om att SCENAR redan hade kommit till Sverige. I Hässleholm har Larissa och Ludmila, två systrar med ryskt påbrå, alltsedan början på 2000-talet drivit en mottagning där man både tar emot patienter och också utbildar nya användare av Scenartekniken. Nu finns alltså både apparatur och kunnande tillgängligt, så därför är det helt på sin plats att presentera metoden lite utförligare.

Historik
Bakgrunden till utvecklandet av SCENAR var ett problem som uppstått inom det sovjetiska rymd-forskningsprogrammet. Hur skulle man lösa hälsoproblemen för de kosmonauter som skulle vara uppe i rymden i flera månader? Förvisso kunde man medföra i kapseln ett medicinförråd för de vanligaste åkommorna, men då skulle ett nytt problem uppstå. Det vatten som användes i kapseln återanvändes flera gånger om efter att ha renats i jonbytare. Dessa jonbytare klarade av naturligt förekommande salter, som exempelvis urinämne, men medicinrester i urinen kunde göra dem obrukbara. Det gällde att fundera ut nya lösningar. Såg man istället till kroppens elektromagnetiska system så fanns en upptänklig väg. Uppenbarligen hade Reijo Mäkeläs med fleras syn på cellen som en enhet som kunde både avge och uppta energi med bestämda frekvenser vunnit insteg. Frågan var om också en sjukdom innebar detsamma som en avvikelse i den elektro-magnetiska strålning som celler och vävnader avgav, för i så fall så skulle kan man kunna avläsa obalansen i ett tidigt skede. Nästa fråga var då också om man kunde avhjälpa avvikande strålning från sjuka celler, också då genom att utifrån tillföra relevant strålning som kunde vara i resonans med den friska.

Läs hela artikeln i 2000-Talets Vetenskap nr 3 årgång 2004

Tillbaks till innehållsregistret
Magnetmadrasser samlar erfarenhet

av Ingemar Ljungqvist

Den idag förmodligen mest spridda tillämpningen av elektromagnetisk behandlingsform är de tysklandsutvecklade magnet-madrasserna Quantron Resonans System - QRS och Bemer3000.
  Bakom båda dessa madrasstyper måste Gerhard Fischer anses som den som lagt grunden och varit den drivande kraften då det gällt att samla expertis från olika håll för att komma fram till en produkt som verkligen utnyttjar resonansfenomenet för att vidmakthålla hälsa. När vi skriver att det är den mest spridda metoden så innefattar det samtidigt att det är en metod som vilar på en fast vetenskaplig grund där såväl de försök som gjordes före produktion och de som fortsatt görs för att finna förbättringar verkligen utgår från mängder av grundliga undersökningar.

Redan 1997 i nummer 3 av 2000-Talets Vetenskap beskrevs mycket av det arbete som då var gjort och de framgångar som uppnåtts. (Den artikeln finns i sin helhet upplagd på internetsidan med mailadressen www.2000taletsvetenskap.nu ). Sedan dess har ett antal år gått och framgångarna för Fischers biologiskt anpassade madrass har ytterligare konsoliderats. Teorin bakom madrass- och magnetterapin passar helt in på detta nummers stora tema om växelverkan mellan elektromagnetiska fält och biologiska effekter

Läs hela artikeln i 2000-Talets Vetenskap nr 3 årgång 2004

Tillbaks till innehållsregistret
Att höra de ohörda -
          att höra det oerhörda

av Ingemar Ljungqvist

KILEN är en patientorganisation i ordets rätta bemärkelse. KILEN är sprungen ur det behov som de som drabbats av läkemedelsskador har, för att göra en kraftsamling mot läkemedelsindustrin. Man har alltsedan starten 1975 fått ta del av tiotusentals berättelser från människor som skadats i vården och hur dessa skador förnekats av läkare, tillverkare, myndigheter och försäkringsbolag. Man har också skaffat den oerhörda erfarenheten att de drabbade har talat för döva öron och istället klassats som psykiskt sjuka eller rättshaverister om de envisats i sina försök att få bekräftelse, upprättelse eller skadestånd. Ett sådant bemötande har ibland givit den drabbade allvarligare skador än de ursprungliga biverkningarna.
  Där har föreningen KILEN spelat rollen av koordinator och erfarenhetsbank. Men också som den som lyssnar och ger fingervisningar om hur man ska få hjälp. Bara själva lyssnandet kan vara den enda positiva kontakt de drabbade får.
  De senaste åren har man kraftsamlat till tre stycken viktiga hearingar. År 2001 hölls den första som avhandlade ”Läkemedelsskador och ansvar”. Det var då man tvingade myndigheter att erkänna att de som var ålagda att följa upp skadeverkningarna av vårdapparaten i Sverige inte ens visste hur stora skador som den ger. Detta ska ses mot bakgrund av de forskarrapporter avseende förhållandena i USA som anger att antalet skador och dödsfall som genereras av vården själv är oerhört hög. Enbart antalet dödsfall i USA på grund av biverkningar av förskriven medicin gör den till den fjärde till sjätte vanligaste dödsorsaken ( Se 2000-Talets Vetenskap nr 3 – 2003 ). Om man i USA inkluderar de dödsfall som orsakas av rena felbehandlingar så ökar antalet årliga dödsfall från 106 000 till summan 350 000 och då är det endast hjärt- och kärl-sjukdomar och cancer som kräver fler dödsfall per år i USA. I Sverige, som sagt, vet man inte ens.

Läs hela artikeln i 2000-Talets Vetenskap nr 3 årgång 2004

Tillbaks till innehållsregistret
B.S.M.- metoden - en uppföljning

av Ingemar Ljungqvist

I det första numret av 2000-Talets Vetenskap för år 2004 så var det ett verkligt specialnummer som enbart handlade om B.S.M.-metoden som upptäckts av den framlidne polske översten och hälsoentusiasten Eugeniusz Uchnast och som sedan nedtecknats av hans efterföljare Piotr Lewandowski. Metoden går i korthet ut på att man genom att positionera sina händer eller enbart ena handen i rätt läge på hjässan kan stimulera det egna nervsystemet att kraftfullt återuppta en läkande påverkan på de organ som för tillfället är i obalans. Dessa obalanser kunde då röra sig om de flesta upptänkliga från insomningsbesvär och huvudvärk till kroniska sjukdomar som cancer, astma och MS.
  I specialnumret fanns medtaget tydliga beskrivningar av de åtta positioner som utarbetats (av dessa har Uchnast utvecklat sex stycken och de två senaste har Uchnast utvecklat i samarbete med Piotr Lewandowski). I specialnumret fanns också tydliga rekommendationer på när metoden inte skulle användas pga risken för kontraindikationer. En sådan - och som gör den besvärlig för svenska förhållanden - är att den vare sig är förenlig med medicinintag eller kaffedrickning.

Läs hela artikeln i 2000-Talets Vetenskap nr 3 årgång 2004

Tillbaks till innehållsregistret
Fluor

av Ingemar Ljungqvist

Fluor är ett grundämne med nummer 9. Det tillhör halogenerna och har ett närbesläktat vanligare ämne i klor, och sålunda har de en del egenskaper gemensamt. Framförallt förmåga att fånga upp en extra elektron och därmed förekomma som en negativt laddad jon istället för den rena formen då det är en gulgrön gas med stickande lukt.
  Fluor är ett relativt vanligt förekommande grundämne och finns med på 13:e plats i vår natur. Det är liksom de flesta grundämnen också av essentiell natur, det vill säga det behövs för vår hälsa och vi måste få det i oss med födan. Men det är bara i mycket små mängder det behövs. Överdoser, och här är gränsen snäv, ger upphov till förgiftningssymtomet fluoros. På mycket fluorrika jordar har man till och med noterat att det ger giftverkan på den boskap som betar där.
  Mest bekant har det blivit för alla fluorberikade tandkrämer och för fluorsköljningen i skolan.

Fluor och atombomben

Men den här artikeln ska mindre handla om grundämnets betydelse för oss, utan desto mer om hur vetenskapen fick offra sin heder när mycket större säkerhetspolitiska intressen stod på spel.
  Under Andra världskriget hade USAs regering samlat ihop dåtidens förnämsta atomforskare med bland andra Albert Einstein och Enrico Fermi för att utveckla atomvapen. Projektet gick under beteckningen Manhattanprojektet (se 2000-Talets Vetenskap nr 98;1) och det gällde att renframställa såpass mycket kärnbränsle ur antingen uran eller plutonium att man överskred den kritiska massan. Första steget var att anrika uran och separera den mycket radioaktiva isotopen uran-235. För att separera uran-235 från uran-238 gällde det först att åstadkomma en gas som uppnåddes med den relativt reaktionsbenägna uranhexafluoriden, UF6. Denna kunde senare genom upprepade procedurer i diffusionskammare separeras så att det något lättare uran-235 anrikades.

Läs hela artikeln i 2000-Talets Vetenskap nr 3 årgång 2004

Tillbaks till innehållsregistret
Hälsa vad är det?

av Ingemar Ljungqvist

Överallt dyker uppgifterna upp om den pågående fetmaexplosionen. Vi ser i vårt land i dag en allt ökande övervikt hos befolkningen och den söker sig allt längre ned i åldrarna. Den följer också i tid några år efter motsvarande utveckling i USA. Lite enkelt brukar man skylla fenomenet på livsstilsförändringar, och så dyker det upp ett par förenklade förklaringar, som det stillasittande livet framför dataspel, det myckna sockret i snart sagt varenda maträtt osv.
  Vi ser den ökande övervikten som ett klart utslag av en utvidgad ohälsa och där följdsjukdomarna blir många. Vuxendiabetes, hjärt- och kärlsjukdomar är bara ett par exempel. Huruvida övervikt i sig själv ska klassas som en sjukdom eller inte lämnar vi därhän. Det är mera en uppgift för den professionella läkarkåren och myndigheter, för i och med att man kan klassificera ett tillstånd som en sjukdom öppnar det också upp för en marknad för allehanda medicineringar och behandlingar. Däremot kan det vara mycket intressant att gå på djupet och definiera dess motsats; Hälsan och verkligen sätta upp kriterier för vad hälsa är. Då har vi ett mycket bättre rättesnöre för att finna utvägar. I det sammanhanget kan vi väl i alla fall kosta på oss att påstå att övervikt och fetma inte är några direkta utslag av en hälsa på topp, utan kort och gott låter vi beteckna dessa tillstånd som obalanser – avvikelser från hälsa.

Läs hela artikeln i 2000-Talets Vetenskap nr 4 årgång 2004

Tillbaks till innehållsregistret
Stenåldersdieten – ett gott alternativ för dagens människa

av Ingemar Ljungqvist

Vi är inte längre kungar över savannen eller regenter över regnskogens gröna väv. Centrum för människans maktutövande har flyttats över bland höghus och industrianläggningar. Den omkringliggande naturen har styckats upp i produktionsområden för massa, timmer, stärkelse och fettsyror. Små fragment har vi härmat och flyttat in i vår närhet som trädgårdar. Vi är fenomenet människa som sakta försöker utsträcka vår kontroll över den natur som en gång var den som danade oss. Samtidigt som vi tror oss kontrollera jorden och dess organismer håller vi på att förlora kontrollen över oss själva. Den nya livsstilen som vi själva skapat oss kan också sätta djupa elaka sår i den organism, som samtidigt befinner sig på flera trappsteg i den ekologiska näringspyramiden. Vi kan inte springa ifrån vårt arv, den allätande homo sapiens eller fenomenet människan.
  Det är ur detta perspektiv som alltfler naturiakttagare gör lite större överblickar, både i tid och rum, över vårt liv på planeten Moder Jord. En av dessa är biologiläraren och författaren Lars Wilson. I sin bok ”Välfärdens ohälsa” tar han upp dagens alltmer vanliga sjukdomar som drabbar oss och deras orsaker. Orsakerna kan kort och gott sammanfattas med att vi i flera historiska utvecklingssprång förändrat våra livsstilar dramatiskt, medan samtidigt den genetiska koden, cellens beredskap för att tackla dessa förändringar bara i ringa mån hunnit hänga med. Det är här begreppet stenåldersdiet blir helt begripligt. Genom att så långt möjligt förse sin kropp med de belastningar som den danats för alltsedan vi levde som en vattenapa vid vattenbrynet – så har vi också en mycket god beredskap att möta dessa eftersom våra celler är utrustade med alla de enzymer som kan utnyttja på optimalt sätt de proteiner, kolhydrater och fetter som den får i sig.

Läs hela artikeln i 2000-Talets Vetenskap nr 4 årgång 2004

Tillbaks till innehållsregistret
Omegakost

av Ingemar Ljungqvist

I flera artiklar har vi gått in på hur viktigt det är att förse sin kropp med rätt sorts fett. Vår utgångspunkt har varit densamma som den kanadensiske fettauktoriteten Udo Erasmus. Han utgår från hälsa som det naturliga tillståndet. Det gäller ”bara” att förse sina celler med de naturliga ämnen som de under hela vår långa evolution tränats att kunna omvandla och omsätta för ett optimalt långt och friskt liv. Här kommer nyckelbegreppet essentiella ämnen in. Det är de ämnen som vi måste inta, oftast med födan, för vi har inte förmågan att tillverka dem själva. Utifrån dessa kan sedan kroppen bygga till alla andra substanser den använder.
  De essentiella ämnena omfattar alla mineraler, cirka åtta aminosyror, per definition alla vitaminer. Bland de essentiella ämnena finns bara två fettsyror; alfalinolensyra, en omega-3 syra och linolsyra, en omega-6 syra.
  I den gängse debatten har det ännu inte helt slagit igenom hur viktiga dessa är för hälsan. Här nöjer vi oss med att upprepa gamla kända fakta, såsom att våra nervceller och därmed vår hjärna till 60 % är uppbyggd av fett och då är det en mycket stor andel som består just av dessa förnäma omegasyror. Vi måste också ha i betänkande att alla våra cellers membran till cirka hälften är uppbyggda av fosfolipider där i sin tur omegasyrorna är de som ger membranen dess rätta viskositet.

Läs hela artikeln i 2000-Talets Vetenskap nr 4 årgång 2004

Tillbaks till innehållsregistret
Glykemiskt index

av Ingemar Ljungqvist

En lika enkel som framgångsrik metod att hålla lämplig matchvikt är att utnyttja den relativt nya kunskapen om Glykemiskt Index. Den har redan vunnit så mycket popularitet och erfarenhet att den egentligen inte hör hemma i tidsskriften. Som bekant har ju 2000-Talets Vetenskap som en av de bärande principerna att publicera sådant som andra tiger ihjäl. Men för att komplettera de andra synsätten när det gäller hälsa och matchvikt kan man bara inte utelämna den.
  Glykemiskt index är i och för sig ett krångligt begrepp, men det innebär helt enkelt att man jämför olika födoämnens påverkan på blodsockernivån, och framförallt hur snabbt svaret sker i blodet.
  Forskningsmässigt har man gått till väga på följande sätt:
  Försökspersoner har fått äta olika matvaror med kolhydratmängden 50 gram. Sedan följer flera blodprovstagningar under 120 minuter där blodsockernivån mäts upp. De uppmätta värdena förs sedan in i ett diagram med en tidsaxel och en sockernivå axel. Beroende på födoämnet ifråga får man sedan en kurva som jämförs för den med vitt bröd. Överlappar kurvorna varandra helt får båda matvarorna index 100. Ett födoämne med en topp som går ovanför det för vitt bröd får ett index över 100 och stiger inte blodsockerhalten lika snabbt utan kurvan får ett flackare förlopp så kommer indexet att hamna under 100. Här ska man notera att den standard som används i Sverige inte alltid är jämförbar med andra mätningar då 100-indexet kan ha tagits för en annan matvara eller för rent glukos.

Läs hela artikeln i 2000-Talets Vetenskap nr 4 årgång 2004

Tillbaks till innehållsregistret
Övervikt och tankens roll

av Ingemar Ljungqvist

Boris Aranovich är ursprungligen ryss men sedan ett tiotal år verksam i Sverige. Med gedigen grund i alternativa skolor och inte minst som före detta rektor för ett alternativmedicinskt institut i gamla Leningrad så är han auktoritet på området.
  Han har självfallet också kommit in på den problematik som uppstår när matchvikten är överskriden. I sin lilla bok ”Bli av med din övervikt – med tankekraft, motion och rätt kost” tar han itu med problematiken precis på det sätt som vi gjort med övriga artiklar i detta temanummer. Men Boris Aranovich har ytterligare en mycket viktig poäng att tillföra. Det gäller den psykiska faktorn som han anser vara oftast orsaken till de flesta överviktsproblem och det är här primärt man måste börja. Med de sekundära orsakerna till övervikt avser han de som enbart inriktar sig på olika dieter, näringstabeller och fysiska övningar. Med dessa kan man komma en bra bit på väg, men risken är då överhängande att man uppnår en viktminskning som bara blir temporär.
  Det är en självklarhet för Boris Aranovich att man måste åstadkomma en förändring också på den mentala nivån i syfte att balansera hjärnans funktion. Då först har man mycket större garantier för att man åstadkommer en permanent viktminskning.

Läs hela artikeln i 2000-Talets Vetenskap nr 4 årgång 2004

Tillbaks till innehållsregistret
Norrland - experimentområde för nya vapen

av Ingemar Ljungqvist

Kommer stora delar av Norrland att bli testområde för nya militära vapen utvecklade av krigsindustrin inom EU och Nato och där hänsynen till människor och miljö kommer att sättas på undantag?
  Svaret på den frågan blir obetingat ett ja, förutsatt att en utredning i frågan kommer att besvaras positivt av Sveriges Riksdag.
  I december 2003 fick enmansutredaren Leif Leifland i uppdrag att göra en utredning som skulle ligga till grund för EUs väpnade styrkor att kunna öva – åtminstone relativt ostört – under svåra klimatiska betingelser. Den 30 juni 2004 presenterades utredningen SOU:2004/77 med kodnamnet ”Snö, mörker och kyla.”
  I utredningen föreslår att större delen av Norrland med avläggare ner till norra delen av Svealand, såsom Älvdalen ända upp till Tornedalen ska få användas av EUs stater för gemensamma övningar och tester av nya vapen.
  Det ligger utanför tidningens ram att bedöma den politiska delen där Sveriges alliansfrihet och neutralitet i så fall förpassas till den historiska skräphögen. Men det finns en annan del och det är den som direkt berör människors hälsa och den miljö de lever i.
  Området är enligt utredningen tänkt att användas för nya vapentyper, främst sådana som är flygburna och ny ammunition med nya former av drivmedel. Dessutom ser man möjligheten att i området (ostört) kunna testa försvarsvapen mot såväl kemisk som biologisk krigsföring. I det senare fallet kan man också räkna med att övningarna åtminstone till viss del blir skarpa, dvs att man också kommer att använda sig av biologiska och kemiska stridsmedel för att se huruvida de motåtgärder man satt in är verkningsfulla.

Läs hela artikeln i 2000-Talets Vetenskap nr 4 årgång 2004

Tillbaks till innehållsregistret
EG-domstolen avgör utvecklingen av effektiva hälsokostpreparat

av Ingemar Ljungqvist

Den 1 augusti 2005 blir det svårare för alla som månar om sin hälsa att hitta effektiva kosttillskott på marknaden. Då träder EUs nya kosttillskottsdirektiv i kraft. Direktivet är ett hot mot stora delar av hälsokostbranschens utbud och närmare 300 av 420 verksamma vitamin- och mineralämnen kommer att förbjudas.


Alliance for Natural Health

Den pan-europeiska lobby-organisationen Alliance for Natural Health, ANH, med säte i England, har med stöd av den brittiska Högsta domstolen stämt EU-kommissionen inför EG-domstolen i Luxemburg med hänvisning till att kosttillskotts-direktivet är olagligt och därför måste skrivas om. Målet tas upp till prövning under det första kvartalet 2005. Direktivet bygger på artikel 95 i EG-fördraget, som avser att främja fri handel inom den inre marknaden. ANH hävdar att direktivet tvärtom stryper handeln, genom att i praktiken förbjuda alla ämnen som inte finns upptagna på direktivets ”positiva lista”. Samtidigt hindras en önskvärd utveckling mot en naturlig och säker egenvård. Över hela Europa intensifierar ANH sin kampanj för att öka medvetenheten och stoppa direktivet med dess nuvarande skrivning.


Hälsohyllorna töms

Från den 1 augusti 2005 tillåts bara de vitamin- och mineralformer som finns upptagna på den ’positiva listan’. Preparat med högre doser än de stipulerade värdena kommer att räknas som läkemedel istället för, som idag, som livsmedel. Preparat med ingredienser som inte finns upptagna på listan, men som tidigare kunnat säljas utan problem, kommer att försvinna från hyllorna med stora negativa effekter för handeln och konsumenterna. Inga nya ingredienser kan heller introduceras utan mycket stora kostnader för tillverkaren. Hälsokosttillverkare tvingas ändra sammansättning på eller dra in många effektiva preparat, och tillverka och sälja mindre verkningsfulla produkter. På Irland gjordes ett test i en hälsokostaffär. Man tog ’positiva listan’ och plockade bort alla produkter som inte kommer att bli godkända. 85% av produkterna försvann från hyllorna. Irlands butiker har liknande utbud som de svenska butikerna.
  Det är inte bara utbudet av kosttillskott och alternativmedicinska preparat som kommer att påverkas. Lika starkt påverkas alla Sveriges praktiserande alternativmedicinare, samt deras patienter. Möjlighet till denna typ av vård och behandling begränsas starkt av det nya direktivet. EU direktivet är ett stort hot mot oss kunniga yrkesutövare inom KAM, Kommittén för Alternativ Medicin. Vi tappar möjligheten att använda kosttillskott vid sjukdomstillstånd och i förebyggande syfte, säger Jörgen Åswärd, ordförande i KAMs kosttillskott och örtgrupp.

Läs hela artikeln i 2000-Talets Vetenskap nr 4 årgång 2004

Tillbaks till innehållsregistret
Människan och hennes sjukdomar

Av Sten Blomqvist - klassisk homeopat

Kostnaderna för läkemedel har ökat från cirka fyra miljarder kronor till över 32 miljarder på cirka 20 år och då kanske någon tycker att vi borde ha blivit friskare, förutsatt att dessa läkemedel gjorde någon nytta. Trenden är precis tvärtom; allt fler människor är sjukskrivna och det är allt längre köer till sjukhusen.
  I TV-Aktuellt i april 2004 får vi så höra att reningsverken inte kan bryta ner de läkemedelsgifter som människor kissar ut och att de kommer att spridas till dricksvattnet. Då ställer man sig frågan hur dessa läkemedel betedde sig när de fanns inne i organismen.


Stålkroppen

Jag gör ett försök till förklaring om grundproblematiken till sjukdomars uppkomst och organismens försämring.
  Vi människor är omgivna av ett elektromagnetiskt fält som vi ständigt vistas i och som finns omkring oss och inuti oss, och som i princip styr den fysiska organismen. Den så kallade strålkroppen eller energikroppen genomsyrar vår organism och kan förklaras på olika sätt.
  Vår organism lär bestå av cirka 100 biljoner celler. I varje cell finns atomstrukturer som styrs av elektriskt laddade partiklar som elektroner och protoner.
  All obalans börjar med förändringar i denna strålkropp som sedan sprider sig i den fysiska organismen.
  Vad vi än tillför vår organism antingen det kallas föda, medicin, vaccin eller andra preparat, så skall dessa preparat ge att så stort energiöverskott till organismen att individen ska känna sig vital och pigg.
  Näring eller energi skall då tas upp av organismen ur alla olika preparat vi stoppar i oss antingen det gäller föda, medicin eller vaccin (mikroindividerna kan inte läsa vad det står på förpackningen). Allt vad vi ger organismen ska TILLFÖRA energi och vara så avpassat att det ger mesta möjliga energitillskott med minsta möjliga energiförlust.
  Blir energiförlusterna för stora så hämmas ju den närings- eller energifördelning i organismen som skall fungera på ett optimalt sätt. Är till exempel en medicin för kraftig så är det ju i princip ett gift, visserligen med olika grad av giftverkan. För att ett preparat ska tillföra energi till vår kropp ska det vara tillräcklig stort ”avstånd” mellan ämnets egenvibrationer respektive organismens egenvibration. Är preparatet för kraftigt, det vill säga ligger för nära organismens egenvibration, måste organismen åstadkomma en överansträngning för att tillgodogöra sig det energitillskott som finns i detta preparat och även använda samma energi till att forsla bort eller kapsla in det oanvändbara i preparatet innan dess biverkningar blir förödande.

Läs hela artikeln i 2000-Talets Vetenskap nr 4 årgång 2004

Tillbaks till innehållsregistret