1998 års artiklar - med ingresser
- Alfabetisk Översikt -

AIDS - en laboratorieprodukt
  av Marina Swierenga.....1998; 2: 16-17

AIDS-patienter som fått Mariandina under lång tid
  av Charles Ssali.....1998; 1: 7-9

Alg-Börje
  av Ingemar Ljungqvist.....1998; 3: 8-10

Allergier - folklig kunskap lindrar
  av Marina Nordin och Monica Olsson.....1998; 2: 21

Astma lindras med Lungplus
  av Andreas Stais.....1998; 2: 22-23

Basallergiteorin
  av Ursula Jonsson.....1998; 3: 6-7

Biocom - resonansterapi
  av Lars Nemeth.....1998; 1: 3-6Bokrecensioner:

Birgitta Brunes: Från MS-diagnos till bättre hälsa
  av Bengt Larsson.....1998; 1: 26

Jens Jerndal: Vakna Sverige
  av Ingemar Ljungqvist.....1998; 3: 23

Lars Mullback: Anklagelser
  av Mattias Hedin.....1998; 2: 31


Cancer- en onödig sjukdom
  av Bengt L Larsson.....1998; 1; 10Debattartiklar:

Brev till våra politiker och andra kroniskt sjuka
  av Ulf Brånell - Kloka Gubben.....1998; 4: 21

Två läkare, två inställningar till läkaretiken
  av Ingemar Ljungqvist.....1998; 4: 22

Vetenskap och beprövad erfarenhet?
  av Bertil Berg.....1998; 4: 20

Vaccinationer
  av Monica Eriksson.....1998; 2: 18-19


Erik Enby - läkare och pionjär från By
  av Kristina Krång.....1998; 2: 20

Fotbollsmatchen
  av Jacob Segal.....1998; 3: 16-17

HCG-test finns i Sverige
  av Ingemar Ljungqvist.....1998; 1: 12-13

HIV-VAX försök brott mot mänskligheten
  av Christoph Klug och Ingemar Ljungqvist.....1998; 3: 18-19

Häxprocesserna på 1600-talet började i Mora
  av Maria Andersson.....1998: 2: 8-9

Iréne Brednert och Olle Redhe - tandläkare på patientens sida
  av Hasse Pettersson.....1998; 2: 24-25

Jordstrålningen vetenskapligt bestämd - om Briger Stenmarks upptäckt
  av Ingemar Ljungqvist.....1998; 2: 3-5

Jordstrålning då och nu
  av Marit Andersson.....1998; 2: 6-7

Kalhyggen-översvämningar, ett samband?
  av Sten Ågren.....1998; 2: 29

Kerstin Wigzell - ny generaldirektör
  av Ingemar Ljungqvist.....1998; 4: 17-18

Kiropraktik
  av Jesper Sehl.....1998; 2: 12

Kravmat - alternativ för hälsa
  av Erika Hagström & Anna Holmin.....1998; 2: 26-27

Manhattanprojektet - strålningsexperiment på människor.
Hemligheter och lögner i USA:s kalla krig
  av Allan Cantwell Jr.....1998; 1: 23-25

Matti Matinkoski, Orsa - vår tids örtagubbe
  av Göran granström & Ingemar Ljungqvist.....1998; 2: 10-11

Men skogen är ju grön
  av Jonny Gustavsson.....1998; 2: 28

Mentala problem kan avhjälpas med riktig kost
Det hänger inte bara på psyket
  av Tuula Tuorma.....1998; 4: 7-10

Mikroorganismer ocxh okända strukturer i AIDspatienters blod
  av Erik Enby.....1998; 3: 11-14

Naprapati
  av Mikael Flink.....1998; 2: 13

Naturlig Hälsa - en ny förening som hjälper patienter till självhjälp
  av Ingmar Ljungqvist.....1998; 4: 23

Osteopati
  av Sten Bolin.....1998; 4: 19

Peter W - naturmedicinens freedom fighter
  av Liselott Hansson.....1998 ;2: 15

pH-värdet i blod har stor betydelse för hälsan - Rudolf Wileys upptäckt
  av Bengt Larsson.....1998; 1: 18-19

Plasmaproteinfilmen hos röda blodkroppar avslöjar cancer
  av Ingemar Ljungqvist.....1998; 1: 13

Singulettsyret - en molekyl som tillför den sjuka organismen läkande energi
  av Ingemar Ljungqvist.....1998; 4: 3-6

Tallmogården
  av Jonas Berlin.....1998; 2: 14

Transferfaktor i ko- och getmjölk hjälper cancersjuka
  av Bengt Larsson.....1998; 1: 14-16

Vaccinationernas myter avslöjade
  av Alan Phillips och Bengt Jacobsson.....1998; 3: 20-22 & 1998; 4: 11-16

Wavles tuggummi
  av Ingemar Ljungqvist.....1998; 3: 3-5

Vägsaltet - gissel för miljön
  av Katarina Back och Kjell Arvidsson.....1998; 2: 30Ingresser till artiklar i årgång 98-99


Singlettsyret - en molekyl som tillför den sjuka organismen läkande energi

av Ingemar Ljungqvist

Den medicinska utvecklingen är fascinerande att följa. När man förenar olika naturvetenskapliga discipliner som i detta fallet kvantfysikens kunskaper med de biologiska systemen, så finns det stora hopp om en revolutionerande utveckling under 2000-Talet. Genom att på ett lika enkelt som genialt sätt tillföra ett energikvantum till en av syreatomens elektroner, så får hela atomen, under en mycket kort tidsrymd, en högre potentiell energi. När sedan elektronen återgår till sitt ursprungstillstånd frigörs energin, och denna frigjorda energi har visat sig vara en utmärkt stimulator på människor. Den påverkar såväl friska som sjuka människor i en positiv riktning.
  2000-Talets Vetenskap vill härmed sprida kunskap om denna metod.
  Då skulle vad som idag betraktas som kroniska sjukdomar kunna bli besegrade.
  Men berättelsen om singlettsyrets påverkan på organismen skulle lika gärna vara en beskrivning om hur en obotlig hjärntumör hos kemiingenjören Tony van der Valk kom att leda fram till, tio år senare, hur hundratals småländska kvinnor kunnat besegra sin likaledes obotliga muskelvärk - fibromyalgi.

Läs hela artikeln i 2000-Talets Vetenskap nr 4 årgång 1998

Tillbaks till innehållsregistret
Kerstin Wigzell - ny generaldirektör på Socialstyrelsen

av Ingemar Ljungqvist

I ett av Sveriges mäktigaste patriarkat - Socialstyrelsen, som har det administrativa ansvaret för all hälso- och sjukvård i Sverige - har det sedan sommaren 1998 blivit en kvinna, Kerstin Wigzell, som toppkraft, sedan hon utsetts av regeringen som generaldirektör. Kerstin Wigzell efterträder därmed Claes örtendahl, som tidigare utövat chefsskap på den institution som i 2000-Talets Vetenskap fått ordentlig kritik för att den fungerat som en garanti för ett Status Quo inom medicinen och där de framsteg som gjorts för att hjälpa patienterna obarmhärtigt ignorerats eller brutalt stoppats. Socialstyrelsen har därmed de facto tjänat som en garant för att sjuka människor inom vården, ska förbli kroniskt sjuka och därmed utgöra en gigantisk marknad för de stora läkemedelsfabrikanterna. Kan en ensam kvinna- även om hon sitter i toppen - påverka denna hierarki, så att den istället tjänar patienterna. Kan Kerstin Wigzell som generaldirektör bygga de broar mellan de patienter, vars strävan är att bli friska, och den vård som erbjuds i Sverige?

Det var utgångspunkten för 2000-Talets Vetenskap när vi fick en kort intervju med Kerstin Wigzell hemma hos den nya generaldirektören i Hägersten.

Kerstin Wigzell är född 1945 och har gått den långa vägen inom de människoinriktade yrkena. Sin första yrkesverksamhet gjorde hon som fältarbetare inom det sociala området där hon arbetade med människor med missbruksproblem. Senare har det blivit arbete bakom skrivbord inom både kommunal och statlig förvaltning. Efter att ha innehaft en chefsbefattning inom Riksförsäkringsverket blev det en regeringsutnämning som förde henne till tjänsten som generaldirektör för Socialstyrelsen sedan juni 1998.

Läs hela artikeln i 2000-Talets Vetenskap nr 4 årgång 1998

Tillbaks till innehållsregistret
Vaccinationernas myter avslöjade!

"Alla sanningar går igenom tre stadier.
Först så blir de förlöjligade. Sedan blir
de våldsamt motarbetade. Slutligen blir
de accepterade som alldeles självklara."

Schopenhauer    

Av Alan Phillips - översatt av Bengt Jacobsson.

Förord.

När min son skulle börja med sina rutinmässiga vaccinationer visste jag inte att det fanns några risker förenade med vaccination. Barnavårdscentralens upplysningslitteratur var motsägelsefull: risken att få en allvarlig negativ reaktion på DPT - vaccinet (difteri, kikhosta, stelkramp) var 1 på 1750 medan hans risk att dö av sjukdomen kikhosta var 1 på åtskilliga miljoner. När jag påpekade det för läkaren så misstyckte han argt och stormade ut ur rummet mumlande, "Jag borde läsa det där någon gång." Inte så lång tid därefter hörde jag talas om ett barn som hade blivit permanent handikappat efter vaccination. Jag beslöt därför att själv undersöka hur det förhöll sig med riskerna. Mina upptäckter var så alarmerande att jag kände mig tvingad att dela med mig av dem. Därav denna rapport.
  Hälsovårdsmyndigheterna tillskriver vaccinerna äran av att vissa sjukdomar har minskat och en del försvunnit helt. De försäkrar oss också om att de är riskfria och ger ett gott skydd. Och ändå är dessa, till synes bergsäkra påståenden direkt motsagda av sjukvårdsstatistik, medicinska studier, rapporter från Food and Drug Administration (FDA = Socialstyrelsen) och Center for Disease Control (CDC) och många vetenskapliga rapporter av aktade forskare runt om i världen. Faktum är att de epidemiska sjukdomarna minskade stadigt flera årtionden innan man började vaccinera. Amerikanska läkare rapporterar om tusentals vaccinationsskador varje år inklusive dödsfall och permanenta handikapp samt epidemier bland fullt vaccinerade befolkningsgrupper. Många vetenskapliga undersökningar visar ett samband mellan dussintals kroniska immunologiska och neurologiska sjukdomstillstånd och massvaccinationsprogrammen.
  Hundratals publicerade medicinska studier dokumenterar vaccinernas dåliga skydd och skadliga effekter. Läkare har skrivit många böcker om det och oberoende forskare har pekat på de allvarliga felaktigheterna i vaccinationens teori och praktik. Och ändå, ironiskt nog, är de flesta barnläkare och föräldrar ovetande om dessa upptäckter. Det börjar nu bli en förändring beroende på att ett växande antal föräldrar och läkare runt jorden, börjar bli medvetna om riskerna och ifrågasätter nödvändigheten av vaccinationer.
  Min uppgift är inte att tala om för någon om de skall låta vaccinera sitt barn eller inte, utan att enträget peka på några starka skäl varför var och en skall undersöka fakta innan de låter sina barn genomgå proceduren. Som nybliven förälder blev jag chockad när jag upptäckte att läkarna inte hade någon skyldighet att känna till alla fakta och informera föräldrarna. Istället fick vi se hur läkarnas arbete styrdes av ofullständig och ibland, helt felaktig information.
  Trots att den här rapporten är en kort introduktion, innehåller den tillräckligt med bevis för att ni skall förstå att det är angeläget att alla inblandade fortsätter undersökningarna, vilket jag alltså varmt rekommenderar. Ni kommer att finna att det är enda sättet på vilket ni kan få objektiva fakta eftersom den här frågan är väldig känslomässigt laddad.

Läs hela artikeln i 2000-Talets Vetenskap nr 3 & 4 årgång 1998

Tillbaks till innehållsregistret
Alg-Börje

av Ingemar Ljungqvist

Runtom i landet finns det människor som, oftast genom egen sjukdom, sökt sig egna vägar när skolmedicinen stått maktlös. En del av dessa lyckas också balansera sin egen hälsa med sin egen nyvunna erfarenhet - och ibland kan de till och med hjälpa fler. En av dessa är Börje Fredriksson i Häcklinge utanför Gävle. Namnet Börje Fredriksson är inte speciellt känd, men säger man Alg-Börje så blir det många som är tacksamma för att han finns, därför att han genom att sprida sina algprodukter kunnat hjälpa människor runtom i landet från en mängd kroniska åkommor. Alg-Börjes algprodukter erbjuder en option - en möjlighet för många människor som inte får sin hälsa balanserad vare sig de vänder sig till de offentliga vårdinstanserna eller självbehandlar sig via hälsokostbutikerna. Tyvärr finns i dagsläget inte tillräckligt med dokumentation för att vetenskapligt fastslå att algerna kan utgöra ett rejält alternativ tillsammans med andra behandlingsmetoder, men det finns tillräckligt med folkliga uppgifter - för den geniale - att påstå att alger kan rädda hälsan för många. Därför är fortsatt forskning och ett samhälleligt stöd för en sådan forskning ett måste om man anser att man vill stå på patientens sida och att man vill främja folkhälsan.
  Det anser vi på 2000-Talets Vetenskap - och därför väljer vi att publicera de rön som idag finns runt algerna - så att de kan komma fler till del.

Läs hela artikeln i 2000-Talets Vetenskap nr 3 årgång 1998

Tillbaks till innehållsregistret
WAWLES TANDGUMMI

av Ingemar Ljungqvist

Med en lika enkel som naturnära metod skulle den svenska tandhälsan kunna förbättras avsevärt och det för en mycket ringa kostnad. Uppfinnaren Thorwald Wawle i Malmö har svaret på frågan. Genom att helt enkelt regelbundet tuggträna med hans egen uppfinning; en liten gummibit, skulle såväl tandtrådar stärkas som den allmänna munhygienen kunna förbättras.
  Vid en statistisk undersökning av de som köpt Wawles tandgummi kunde det klart noteras att Wawles tankegångar varit riktiga och att hans tandgummi hade en mycket tydlig positiv påverkan på munnens hälsostatus. Detta förutsatte emellertid att man följde de instruktioner som medföljde gummibitarna. Undersökningen omfattade cirka 90 personer som samtliga köpt tandgummit.

Läs hela artikeln i 2000-Talets Vetenskap nr 3 årgång 1998

Tillbaks till innehållsregistret
BASALLERGITEORIN

av Ursula Jonsson

Ursula Jonsson har genom sina egna krämpor och nära anhörigas sjukdom försökt finna en djupare liggande orsak till varför kroniska sjukdomar uppstår. Genom studier av befintliga forskarrapporter och genom jämförande undersökningar av sjukdomars förekomst inom olika kulturer har hon efterhand kommit fram till teorin om basallergi, som ej ska förväxlas med allergi, då den mycket möjligt kan vara en förklaring till mängder med ohälsoproblem i vår sjuka kultursfär.
  Men det är inte bara en teori som förklarar sjukdomars uppkomst, utan den ger också hänvisningar till hur man ska övervinna sin ohälsa.
  Ursula Jonsson berättar också om sin kamp mot ett forskaretablissemang som, enligt hennes beskrivning varit helt ointresserade.
  Vi på 2000-Talets Vetenskap välkomnar däremot kunniga och kritiska entusiaster som Ursula Jonsson, då hennes teorier onekligen skulle kunna ha en mycket stor påverkan på folkhälsan, om de bara nyttjades i större utsträckning.

Läs hela artikeln i 2000-Talets Vetenskap nr 3 årgång 1998

Tillbaks till innehållsregistret
Mikroorganismer och okända strukturer i upptäckta ALS patienters blod


av Erik Enby

Sammanfattning
Två fall med typiska ALS-symtom -Amyotrofiskt Lateral Skleros- beskrives. Diagnoserna ställda på neurologiska kliniken Sahlgrenska univesitetssjukhuset i Göteborg. Okända -tidigare ej beskrivna - partiklar och mikroorganismer förekommer i ALS-patienternas blod och tycks variera i utseende och mängd beroende på symtomutvecklingens utseende, karaktär och intensitet. Patienternas blod har undersökts mikroskopiskt i vanligt ljusfält och med Nomarskis interferenskontrastmetod. Dokumentationen har skett med videoupptagning. Fynden bekräftar Enbys tidigare uppställda sårteori (ref 1) och skulle således kunna förklara en del av genesen till ALS-symtomalogien.

Läs hela artikeln i 2000-Talets Vetenskap nr 3 årgång 1998

Tillbaks till innehållsregistret
Häxprocesserna på 1660-talet - centralmaktens grepp för att döda folklig kunskap

av Maria Andersson

Häxprocesserna på sena 1600-talet skulle ta sin början i hjärtat av Dalarna. De första rättegångarna hölls i älvdalen 1668 och det första stora avrättningsbålet kom att brinna i Mora den 24 augusti 1669. Därefter spred sig rättegångar och avrättningar som en löpeld genom landet, men det måste finnas en reell bakgrund till detta vansinne - den kan inte bara förklaras med att vidskepelsen tog överhand. Häxprocesserna leddes ju också av centralmaktens lokala ombud, vare sig de nu tillhörde rättsväsende, prästerskap eller det nybildade framväxande läkarskrået.
  I varje by eller län fanns det kloka gubbar och gummor som ofta framgångsrikt botade och lindrade sjukdomar med naturens medel, blandat med besvärjelse. De använde naturliga örter och salvor, eftersom man inte hade tillgång till något annat. De narkotiska preparaten som omtalas bör nog betraktas som paralleller till dagens starka smärtstillande medel, som också då gav flyktdrömmar som biverkningar.
  Det här gjorde att både kyrkan och staten i form av läkare kände en viss konkurrens. Det var möjligheten till inkomster och makt som måste ha styrt mot häxprocesserna. Prästerna fick nämligen betalt på den tiden för att agera husläkare. Från 1665 definierades lövjeri plötsligt som trolldom. Tidigare hade det inneburit botande med hjälp av hälsoörter . Prästerna ville åt det religiösa inslaget medan läkarna ville få tillgång till den medicinska marknaden. Religionen och medicinen hjälptes alltså åt att utrensa örtkunniga människor. De ville monopolisera sina egna verksamheter.
  En annan sak som man borde fundera över är att föregångaren till Socialstyrelse och Läkemedelsverk, Collegium Medicum bildades 1663, precis fem år före de stora processerna satte igång. Dessa hade nog ett stort intresse av att inte ha några konkurrenter. Bland annat förespråkade grundaren av Collegium Medicum, G F du Rietz att man skulle använda sig av opium och kvicksilver inom medicinen ( Med tanke på dagens amalgam- och kvicksilverdebatt jämte Läkemedelsverkets lansering av en kraftigt utökad förskrivning av amfetamin till busiga barn, kan väl det noteras att synsättet hos centralmaktens myndigheter gjort halt i mer än 300 år). Det är tydligt att pengarna styrde då liksom nu. Collegiets syfte var att utrota häxorna för att undgå konkurrens. Detta faktum är ingen tillfällighet.
  Det nämns även att dessa kloka använde slagruta, men de kallade den för önskekvist. En slagruta skulle vara gjord i hasselträ, med två jämntjocka grenar och se ut som en gaffel. Denna skulle visa var det hade gömts guld, silver och juveler. Vem vet?
  Vad vi vet är att det fortfarande finns kvar häxor som blandar sina örter. Det är dagens naturmedicinare och homeopater som Socialstyrelsen fortfarande jagar. De kan inte bränna dem på bål, men väl dra in deras legitimationer eller avslå all deras begäran om forskningsanslag!!
  Man behöver inte längre bränna häxor. Idag har centralmakten ett redskap att tämja den folkliga kunskapen och erfarenheten. Det är genom lagstiftning, där kvacksalverilagen är en bland flera.

Läs hela artikeln i 2000-Talets Vetenskap nr 2 årgång 1998

Tillbaks till innehållsregistret
Astma lindras effektivt med Lungplus

av Andreas Stais

Det är ett välkänt faktum att astma alltmer börjar bli en folksjukdom i Sverige. Statistiken visar att cirka 500 människor varje år dör där astmanfallet är huvudorsaken. Dessutom har cirka 700 astma som en bidragande dödsorsak.
  Uppfinnaren Nore Lindholm från Boda Kyrkby utanför Rättvik, kan emellertid kanske ändra på sakernas tillstånd och placera lilla Boda på den medicinska världskartan genom sin lika enkla , som geniala, som revolutionerande uppfinning Lungplus. En apparat som förvärmer och fuktar inandningsluften innan den når ner i lungornas bronker och alveoler.
  Men läkemedelsindustrin motarbetar Nores uppfinning, fastän Lungplus skulle kunna rädda många liv och spara miljonbelopp åt samhället i kampen mot astma.

Läs hela artikeln i 2000-Talets Vetenskap nr 2 årgång 1998

Tillbaks till innehållsregistret
Jordstrålningen vetenskapligt bestämd

av Ingemar Ljungqvist

Slagrutans anhängare och dess utövare skulle nu kunna lämna mysticismen därhän och kunna bli accepterade som de kunskapare de är. En svensk har nämligen efter åtta års trägna och tålamodsprövande undersökningar konstruerat ett mätinstrument som objektivt mäter frekvens och amplitud av de vågor som alstras av exempelvis en vattenförande åder i jorden. Men instrumentet kan också detektera och därmed verifiera de andra jordstrålningsfenomenen som Currylinjer och Hartmann-nät.
  Därmed har en mångtusenårig mänsklig erfarenhet, där känsligheten hos rutgängaren varit allenarådande, fått möjligheten att testas mot instrumentet, där den enda subjektiva mätningen är avläsningen av oscilloskopets kurvor av det mänskliga ögat. Patentet för instrumentet är inlämnat och nu avvaktar uppfinnaren Birger Stenmark från östersund bara ett godkännande därifrån.

2000-Talets Vetenskap finner en ära i att vara den första vetenskapliga tidskriften i världen som kan rapportera om vägen från idé till uppfinning.

Upptäckten av jordstrålning gjordes för mer än 8000 år sedan avslöjar gamla grottmålningar men den institutionella vetenskapen har oftast förkastat den som nys. Kvarstår frågan: hur lång tid det nu tar fram till ett erkännande?

Läs hela artikeln i 2000-Talets Vetenskap nr 2 årgång 1998

Tillbaks till innehållsregistret
Bicom Bio Resonans Terapi - 2000 talets terapiform

Av Lars Nemeth

Kära läsare, Du har genom senare årtionden presenterats för den ena terapiformen efter den andra. Alla gör de krav på att vara den enda vägen till salighet, hälsa och ett evigt liv på jorden. För min egen del var det första mötet med alternativbehandling zonterapi. Det nästa mötet var med aromaterapi där jag fascinerades av den kinesiologiska testmetoden. Nästa igen var akupunktur och sedan healing. Alla dessa terapier nyttjade jag som patient - jag hade aldrig då en tanke på att någonsin själv bli vårdgivare inom komplementärmedicinen bl.a. beroende på att resultaten för de flesta av terapierna var ganska "dåliga", teorierna flummiga och ganska vidskepliga dvs. rituella.
  Jag anser fortfarande att som "konsument" måste man ha ett rimligt krav på bot och garanti på resultat om man skall betala för en tjänst. Då det bevisligen fungerade i många fall började jag någon gång under 70-talet intressera mig för vad som egentligen låg bakom alla dessa terapiformer. Ganska snabbt kom jag underfund med att de flesta bottnade i österländsk tradition, livsåskådning samt religion. Detta gjorde också att det var omöjligt att undersöka fenomenen närmare i laboratorierna.


Ta tempen på ytan
Hur kunde man väga yin, ta tempen på yan, sänkan på järnelementet (en gruppering av meridianer) samt testa elektrolyter i chakran? Avstånden mellan våra system var helt enkelt för stora och bildade tydligen ett oöverkomligt hinder. På den ena sidan hade vi ett hårt tekniskt system som satte oss i stånd att flyga, använda atomkraft, producera kraftfulla mediciner, byta organ, sy fast avsågade fingrar etc. På den andra sidan hade vi mjuka system som förordade medel som stimulerade de inneboende energierna, lärde folk vikten av att tänka positivt, talade kort sagt om en holistisk syn på människan. Där vår hårda teknik förordade specialisering gick "de andra" mot en generalisering.
  Under 80- och 90-talet har det varit förunderligt att se hur det ena "hårda" området efter det andra studerat gamla österländska läror, strippat dem på mystik och renodlat teknikerna och applicerat dem i ett "hårt" sammanhang - med det paradoxala resultatet att de igenom processen själva har blivit "mjukare". Fråga hur många företagsledare, forskare eller elitidrottare som använder sig av affirmationer eller någon annan form av mental programmering? De flesta gör det på ett eller annat sätt.
  Då jag kom i kontakt med företaget Regumed i Tyskland var det därför ganska chockartat att bli konfronterad med en maskin som plötsligt konkretiserade allt det jag hade sett, läst och hört om. Här pratades om systemmeridianer som en handgriplig verklighet.
  Här diskuterades inte om akupunkturpunkterna fanns. De finns redan beskrivna i varje tysk läkares uppslagsbok. Dessutom kunde man med Bicom mäta på dessa meridianer och punkter samt kontrollera olika organ och systemtillstånd, fånga upp de signaler som flödade i kroppen, bearbeta samt skicka tillbaka dem igen. Här fanns en maskin som gav uttrycket InformationsTeknologi - IT en ny innebörd. Genom att jobba med kroppens egna internetsystem uppnåddes en terapeutisk effekt som i vissa fall skulle få en mera religiöst sinnad person till att utropa "Halleluja". Jag har själv uppnått flera resultat där man under pågående terapi ser en mirakulös förbättring - dem kallar jag för halleluja-fall. Jag skall be att få berätta om ett sådant fall senare.

Läs hela artikeln i 2000-Talets Vetenskap nr 1 årgång 1998

Tillbaks till innehållsregistret
Cancer-en onödig sjukdom

av Bengt Larsson

En enkel test utförd på urin för att upptäcka cancer, på ett mycket tidigt stadium, har varit känd i mer än 40 år. Hade denna test använts och resoluta motåtgärder vidtagits hade sjukdomen kunnat utrotats. Det medicinska etablissemanget har (som vanligt) ignorerat denna upptäckt vilket resulterat i att miljoner människor dött av cancer i onödan.

Trofoblastcellernas betydelse
Dr. John Beard (omnämnd i artiklen Besegra cancern med metabolisk terapi nr 1/97 av 2000-talets vetenskap) var embryolog vid universitetet i Edinburgh och den förste som lade märke till likheter mellan placentan (moderkakan) och cancercellers tillväxt.
  Efter befruktningen förankrar de s.k. trofoblastcellerna embryot i livmoderns slemhinna.
  Dessa cellers uppgift är att medverka till placentans uppbyggnad och förse embryot med näring.Trofoblastcellerna förökar sig snabbt och växer invasivt då de producerar enzymer som bryter ner omgivande vävnad. Så småningom bildar trofoblastcellerna ett yttre lager av flerkärniga celler, s.k. syncytiotrofoblastceller, vilka syntetiserar (tillverkar) hormonet koriongonadotropin (HCG).

Läs hela artikeln i 2000-Talets Vetenskap nr 1 årgång 1998

Tillbaks till innehållsregistret
Manhattanprojektet

Strålningsexperiment på människor
Hemligheter och lögner i USA:s kalla krig


Av Alan Cantwell

Kärnvapen i USA
I förberedelserna för ett kärnvapenanfall under det kalla kriget, som följde på andra världskriget, blev tusentals amerikanska medborgare till oskyldiga offer för mer än 4000 hemligstämplade strålningsexperiment ledda av Atomic Energy Commision (AEC) och andra amerikanska myndigheter, såsom Försvarsdepartementet, hälso- och utbildningsministeriet, allmänna folkhälsoinstitutet (då PHC, nuvarande CDC), National Institutes of Health (NIH), Veteran Administrationen (VA), CIA och NASA.
  Miljoner med människor utsattes för radioaktivt nedfall från testerna av mer än 200 atmosfäriska och underjordiska kärnvapenprov och från de hundratals hemliga utsläppen av radioaktivt material i miljön. Mer än 200.000 atomveteraner som arbetade i närheten av dessa detonationer vid anläggningen i Nevada under 50- och 60-talen var speciellt utsatta för radioaktiva utsläpp.
  Mycket utsatta var de tusentals människor som bodde i vindriktningen i småstäder i Nevada, Utah, Colorado och New Mexico. Dessa invånare tillsammans med djurpopulationer blev lidande av de största sammantagna radioaktiva effekterna av utsläppen, parallellt med den påverkan de utsattes för genom att de levde av radioaktivt nedsmittade födoämnen. Bördan som dessa mestadels fattiga landsbygdsbor fick bära i form av regeringens framkallade strålningssjukdomar har dokumenterats i Carole Gallaghers märkvärdiga fotoberättelse American Ground Zero: The Secret Nuclear War.

Läs hela artikeln i 2000-Talets Vetenskap nr 1 årgång 1998

Tillbaks till innehållsregistret
Födoämnesallergi och överkänslighet inom psykiatrin

av Tuula E Tuormaa

Vetskapen om att allergier mot mat och kemikalier på ett otrevligt sätt kan påverka sinnestillstånd och beteende hos känsliga individer, är en gammal kunskap. Gamla rapporter likaväl som nutida forskning, har klarlagt att allergier kan påverka varje del av kroppen, inklusive centrala nervsystemet. De kan förorsaka en mångfald av symtom inkluderande trötthet, långsam tankeförmåga, irritation, upprördhet, aggressivt beteende, nervositet, ångest, depression, schizofreni, hyperaktivitet och flera olika inlärningssvårigheter. (Ref 1-8).
  Allergiska reaktioner hos känsliga personer kan orsakas av en skiftande mängd med ämnen. I de flesta fall är en och samma individ överkänslig för flera matvaror och kemikalier.
  De mest övertygande beviset för att det förhåller sig så kommer från ett väl utfört dubbel-blint, placebo kontrollerat försök utfört av doktor Egger och hans medarbetare, vilka studerade 76 hyperaktiva barn, för att utröna om dieten kan bidra till beteenderubbningar. Resultaten visade att 79% av de testade barnen reagerade negativt mot konstgjorda livsmedelsfärgämnen och konserveringsmedel, främst mot tartrazin och bensoesyra, vilka båda framkallade en markant försämring i deras beteende.

Läs hela artikeln i 2000-Talets Vetenskap nr 4 årgång 1998

Tillbaks till innehållsregistret