1999 års artiklar - med ingresser
- Alfabetisk översikt -

Bakterierna i berggrunden - 2000-Talets Vetenskap får omsider stöd av Uppsala Universitet
  av Ingemar Ljungqvist.....99; 4: 19

Bertil Wosk - fysikläraren som blev hälsobildare
  av Ingemar Ljungqvist.....99; 1: 8-10

Betakaroten - bättre än sitt rykte. Är all forskning vetenskap?
  Bertil Berg.....99; 1: 22-23Bokrecension:

Harald Blomberg: Helande Liv
  Ingemar Ljungqvist.....99; 2: 23


CMO - genombrott för reumatiker
  Ingemar Ljungqvist.....99; 1: 11-12

Codex Alimentarius Öppet brev till hälsoarbetare
  Matthias Rath.....99; 2: 3-7Debattartiklar:

Elallergin har sitt ursprung i kemiska grundorsaker
  Lennart Olsson.....99; 2: 12

Elsanering är mycket svårt!
  Thorleif Sand.....99; 2: 13

Tro, hopp och kristaller
  Monica Kauppi.....99; 4: 22-23


Dellenit i potentierad form
  Johannes Widakowich.....99; 1: 21

Elallergiker och amalgamsjuk - En patient förmedlar sina erfarenheter
  av Ingemar Ljungqvist.....99; 3: 6-10

Elektromagnetisk smog
  av Monica Kauppi.....99; 2: 8-11

Fett som läker - fett som dödar, om Udo Erasmus
  av Ingemar Ljungqvist.....99; 4: 8-11

Graviditet, förlossning och vetenskap
  av Sofie Andrée.....99; 2: 18-19

GUA-metoden en svensk modifiering av indisk och hawaiiansk tarmrening
  av Ingemar Ljungqvist.....99; 2: 14-16

Hamers upptäckt - kastar nytt ljus över cancergåtan
  av Christian Helmrich.....99; 2: 20-22

Health Trends 2000
Danska Sällskapet för Ortomolekylär Medicin bjöd på en aktuell översikt över det medicinska nytänkandet i Köpenhamn:

Ulrik Dige
Hal Huggins
Stanislav Burzynski
Robert Catheart och Hugh Riordan
Stig Bruset

  av Ingemar Ljungqvist.....99; 4: 3-7

Josef Östlund och Mistelgården
  av Ingemar Ljungqvist.....99; 4: 16-18

Journalisten och hans ansvar
  av Ingemar Ljungqvist.....99; 1: 17-20

KAM femton år
  av Ingemar Ljungqvist.....99; 2: 11

Lilly Johansson, Föllinge - In Memoriam
  av Ingemar Ljungqvist.....99; 3: 22-23

Lufterianer - att leva på ljus?
  av Ingemar Ljungqvist.....99; 3: 17-19

Människan är på god väg att utrota sig själv
  av Torkel Morgell.....99; 3: 14-16

Olle Johansson, forskaren som står på de elöverkänsligas sida
  av Ingemar Ljungqvist.....99; 3: 13

Patienten contra forskningen - Den elöverkänslige och civilisationen
  Ingemar Ljungqvist och Maj Roos.....99; 3: 10-12

Pulsor, mikrokristallerna som återbalanserar kroppen i elsmogens tidevarv
  Ingemar Ljungqvist.....99; 3: 19-22

Sam Chachoua och IRT - Inducerad Remissions Terapi
  Ingemar Ljungqvist.....99; 3: 3-6

Shiatsu
  Jan Nevelius.....99; 4: 15

Singlettsyret vinner framgångar internationellt
  Ingemar Ljungqvist.....99; 4: 20-22

Sjukdomar som inte finns
  Per-Arne Öckerman .....99; 4: 12-15

Syster Stork - alternativ för att föda naturligt
  Ingemar Ljungqvist.....99; 2: 17

Vetenskapsmannen och vår tid
  Roy Andersson.....99; 1: 13-16

Världskongress om 2000-Talets medicin. Medicina Alternativa visar upp sin styrka i Colombo, Sri Lanka
  Ingemar Ljungqvist.....99; 1: 3-7Ingresser till artiklar i årgång 98-99


CMO - Genombrott för Reumatiker

av Ingemar Ljungqvist

Ett naturligt ämne, CMO, verkar åstadkomma enastående resultat på främst reumatikersjuka. Sedan det först förekom i ett kliniskt försök 1994 i San Diego kommer nu de första rapporterna från England att det har samma positiva verkan. Ett medelstort försök med 250 personer pågick under november - december 1998 i Storbritannien. 2000-Talets Vetenskap bedömer det ändå så intressant att vi inte avvaktar hela utvärderingen av det försöket utan redan nu publicerar vad vi vet om den naturliga substansen. Allt utifrån ett patientperspektiv.

Läs hela artikeln i 2000-Talets Vetenskap nr 1 årgång 1999

Tillbaks till innehållsregistret
Vetenskapsmannen och vår tid

av Roy Andersson

Inom fem till tio år kan vi troligen skapa en ny smittsam mikroorganism, som i vissa viktiga avseenden skiljer sig från dem vi känner till idag. Den viktigaste egenskapen hos denna mikroorganism är att den kan motstå kroppens immunförsvar och att den inte kan bekämpas med nu existerande känd läkekonst mot infektionssjukdomar. (É) Skaffar vi oss inte kunskap om hur ett sådant vapen skapas kommer vi att ha små möjligheter att skydda oss mot det, om en fiende skulle utveckla det. Det råder ingen tvekan om att vi då skulle hamna i ett militärt teknologiskt underläge.
  Med denna projektbeskrivning sökte USA:s försvarsdepartement anslag av Kongressen inför budgetåret 1970. Kostnaden var beräknad till 10 miljoner dollar för fem års arbete.
  Behovet av ett nytt smittämne hade uppkommit, eftersom i stort sett alla kända infektionssjukdomar nu kunde botas eller förebyggas världen över . Människans ökade kunskap i vaccinframställning hade gjort de gamla bakterierna och virusen värdelösa, ur militär synvinkel.
  Vilka möjligheter fanns och vilken kunskap hade då 1969 års forskare som kunde utlova en utprövad och färdig produkt av det här slaget inom högst tio år?

Läs hela artikeln i 2000-Talets Vetenskap nr 1 årgång 1999

Tillbaks till innehållsregistret
Världskongress om 2000-Talets Medicin

Medicina Alternativa visar upp sin styrka i Colombo, Sri Lanka

av Ingemar Ljungqvist

Den 36:e världskongressen i Alternativa Medicinas regi blev en sådan succé och nu kände alternativrörelsen inom medicinen en sådan vind i seglen att man avslutade kongressen med att utlysa en konferens om drygt ett år - i samband med millenieskiftet - och då kallar sig man inte längre för alternativ, utan man kallar sig för den nya erans medicin. Redan idag utnyttjar 90% av världens befolkning, det som vi lite felaktigt i väst, kallar för alternativmedicin, och den stora ökningen kommer framförallt i väst, där inte minst fler och fler amerikaner vänder skolmedicinen ryggen, då den visat sig oförmögen att hjälpa patienter med kroniska sjukdomar. Aids och cancer var ofta uppe till debatt under kongressdagarna i Sri Lanka - två sjukdomar där skolmedicinen inte lyckats göra några genombrytande framsteg de senaste 20 åren - frånsett att dessa sjukdomar givit läkemedelsindustrin rekordvinster.

Läs hela artikeln i 2000-Talets Vetenskap nr 1 årgång 1999

Tillbaks till innehållsregistret
Bertil Wosk - fysikläraren som blev hälsobildare

av Ingemar Ljungqvist

Bertil Wosk är ev de många och viktiga entusiaster som vigt sitt liv åt andras hälsa. Utgångspunkten från Bertils sida har emellertid varit annorlunda än de flestas. Han hade redan en gedigen naturvetenskaplig utbildning med sig i bagaget, när han på allvar började intressera sig för hur man skulle kunna uppnå i hälsa, och detta i en värld - där alltfler yttre nya faktorer belastar den mänskliga organismen mer omilt än någonsin.
  Hans intresse för utomeuropeiska filosofier, bidrog ytterligare till syntesen helhetshälsa. Helhetshälsa blev också namnet på det företag som Bertil kom att bilda tillsammans med sina jämnåriga kamrater Didrik och Patrik Bladh i östgötska ödeshög. Ett företag som förmedlar kunskap och hälsa såväl i föreläsnings som i inkapslad form , den senare bestående av enzymer , mineraler och vitaminer .

Läs hela artikeln i 2000-Talets Vetenskap nr 1 årgång 1999

Tillbaks till innehållsregistret
Codex Alimentarius

av Matthias Rath

Matthias Rath är den läkare som ledde det medicinska genombrottet rörande vitaminers och mineralers användning mot hjärt- och kärlsjukdomar. Detta är dokumenterat i hans bok "Why Animals don´t get Heart Attacks - but People Do". Den dubble nobelpristagaren Linus Pauling uttryckte i sitt testamente 1994; "Det är ingen tvekan om att jag betraktar Dr Rath som min efterföljare".
  Doktor Rath är född i Tyskland och har arbetat många år i USA. Numera bor han i Holland, där han organiserar motståndet mot den internationella läkemedelskartellen Hoechst, Bayer och BASF, samt deras försök att förbjuda mineraler och vitaminer och andra naturliga behandlingsmetoder världen över.
  I detta öppna brev informerar Dr Rath hälsokostbranschen och allmänheten, främst i USA, om den viktiga utvecklingen när det gäller att bevara friheten vad det gäller tillgången på vitaminer. Därutöver är brevet en uppmaning till var och en att ta på sig det historiska ansvaret och tillfället att medverka till att göra slut på läkemedelsindustrins maktinflytande och lägga grunden till en ny hälsovård som utgår från patienten - inte pengarna - och som är i folkets intresse.
  Tiden att handla är inne.


Öppet Brev från Matthias Rath till hälsoarbetare

Den tyska läkemedelskartellen Hoechst, Bayer och BASF är nu avslöjade som Auschwitz organisatörer. Nu hotar de friheten för naturliga näringsämnen.
  Hoechst, Bayer och BASF leder de internationella ansträngningarna om att förbjuda hälsoinformation om vitaminer och andra naturliga behandlingsmetoder.
  Deutsche Bank medger att de finansierade koncentrationslägret Auschwitz och nazisternas krigföring på uppdrag av Hoechst, Bayer och BASF.
  Med läkemedelskartellens trovärdighet på nollpunkten bör folket nu ha ett historiskt tillfälle att befria sig från det stora - och allvarliga monopol - som läkemedelsindustrin haft när det gäller synen på vetenskap och dess behandling av sjukdomar.
  Hälsokostaffärer och hälsokostbranschen skulle kunna bli hörnstenar i ett nytt samhällsbaserat hälsovårdssystem som är effektivt, tillförlitligt och ekonomiskt rimligt.

Läs hela artikeln i 2000-Talets Vetenskap nr 2 årgång 1999

Tillbaks till innehållsregistret
GUA-metoden - en svensk modifiering av indisk och hawaiiansk tarmrening.

av Ingemar Ljungqvist

I alla kulturer finns en rikedom av metoder och medel att upprätthålla hälsa. En av de mest spektakulära är den tarmrening som förmodligen oberoende av varann utvecklats av folken på Hawaii och inom den indiska ayur-veda traditionen. Genom att kombinera en fasta med intag av vissa örtblandningar och stora mängder med vatten kan man åstadkomma en djupgående utrensning av det material som lagrats upp och häftat fast vid tjocktarmens slemhinnor. För oss nutidsmänniskor, där förmodligen de flesta bär på dessa slaggprodukter, är det på så vis möjligt att frigöra oss på bortemot fem kilo med avlagringar under en veckas kur. Det som lämnar tarmen är så häpnadsväckande att det inte är så konstigt att kunskapen är förbehållen de som själva praktiserat metoden. Det är inget man normalt pratar om. Dessutom är ju avföring ett tämligen tabubelagt område inom vår kultursfär.
  GUA är kort och gott initialerna för Georg och UllaLii Arvidsson. Det hela började med att Georg i början av 80-talet fascinerades av den tillämpning av hawaiiansk tarmrening som en grupp med idealister utövade på Väddö. På Hawaii ingick tarmreningen som en gängse metod för att då och då under sin livstid - man räknade med att man behövde rena sig grundligt ett tiotal gånger under en normal livslängd - ge sin kropp en rejäl utrensning av upplagrade avfallsprodukter. Georg lärde sig noga hur man skulle gå tillväga. Bland de som kom till Georg för att få hjälp var bland annat sjuksköterskan UllaLii som besvärades av fibromyalgi, kronisk trötthet och kraftig övervikt. Inom den egna branschen, skolmedicinen hade hon inte funnit någon hjälp. Inte nog med att UllaLii återfann sin hälsa efter behandlingen hos Georg. De fann också varann.

Läs hela artikeln i 2000-Talets Vetenskap nr 2 årgång 1999

Tillbaks till innehållsregistret
"Cancer" - gåtan som inte längre finns.

av Christian Helmrich

Det är nu dags att lämna gamla begrepp. Uttjänta uppfattningar som inte längre går att handskas med bryts sönder i samma takt som nya insikter får fotfäste i medvetandet, först av en, därefter av fler och fler individer.
  Efter ett antal upptäckter har hela det gängse resonemanget om s.k. cancersjukdomar och även övriga sjukdomar visat sig vara, ingenting annat än en ren återspegling av våra inrotade föreställningar, förväntningar och rädslor.
  Det etablerades hypoteser med sagolika verklighetsanspråk trots den totala avsaknaden av bevis. Bevis för att någon cell skulle förlora kontrollen och bli galen och sen sprida sig runt hela kroppen o.s.v. finns nämligen inte. Tvärtom har det bevisats att varje förändring i kroppen, varje produktion, varje defekt, sker och uppstår i en speciell ordning och bjuder inte alls bilden av en kaotisk process. Tillgång till denna ordning fick man i form av iakttagelser och konstateranden på ett mycket kraftfullt sätt.
  Mannen i fråga heter Med.Dr. Ryke Geerd Hamer som är läkare och bor i Tyskland. Hans upptäckter bemöttes av ett sådant intresse att man fråntog honom hans legitimation direkt efter det att han försökte delge dessa nyheter till en större publik, såsom till den medicinska fakulteten vid universitetet i Tübingen.
  Redan tidigare, när han avhämtade sina första böcker från tryckeriet som han utger på eget förlag, blev uppvaktningen sådan att han blev beskjuten med två skotthål i vindrutan och den smyckar numera förlagslokalen lutande i ett hörn.
  även om detta inte bevisar någonting undrar man naturligtvis varför människor tar till så drastiska åtgärder bara för att stoppa "kvacksalveri".
  Efterlyst och hemsökt av tiotals attentatsförsök lyckades han ändå nå publiken genom att skriva böcker och hålla föredrag om sin, som han kallar det, "Den nya medicinen"

Läs hela artikeln i 2000-Talets Vetenskap nr 2 årgång 1999

Tillbaks till innehållsregistret
Graviditet, Förlossning och Vetenskap

av Sofie Andrée

För svenska kvinnor är det en självklarhet att föda sina barn på sjukhus. Och det är inte så konstigt, för hur ska de kunna göra välinformerade val om de inte får veta vilka valmöjligheter som finns?

Cochrane-center
Nu finns Cochrane-center på sex olika ställen i världen bland.annat Köpenhamn. På dessa center spåras alla undersökningar upp som gjorts inom olika medicinska områden. Detta för att man inte i onödan ska genomgå undersökningar och behandlingar som inte bidrar till högre hälsa, eller t.o.m. skapar mer ohälsa. Cochranes första uppmärksammade arbete är en genomgång av behandlingar under graviditet och förlossning. Mer än 5000 studier av 226 olika medicinska åtgärder har samlats in och visar att det inte finns några avgörande bevis för någon av de rutiner som tillämpas på gravida och födande kvinnor på sjukhus idag. Forskarna menar att den högteknologiska förlossningsvården inte ger lägre perinatal dödlighet utan istället t.o.m. kan medföra ökade risker. De pekar ut ett sextiotal rutiner som bör tas bort eftersom man vet att de är onödiga och felaktiga. Förlossningsvården utnämndes av forskarna till det område som är minst vetenskapligt belagt.

Metaanalys
Ole Olsen, docent och forskare på sociomedicinska institutet på Köpenhamns universitet som bl.a. arbetar med Cochrane-frågorna uttrycker att det inte är farligare att föda hemma än på sjukhus. Tvärtom visar hans resultat att barn som är hemmafödda i genomsnitt är piggare efter födseln. Ole Olsen har nyligen sammanställt en studie som omfattar sex olika vetenskapliga analyser - en s.k. metaanalys där förlossningar på sjukhus jämförts med födslar i hemmet. Här kontrollerades bl.a. dödlighet, barnets tillstånd efter födseln beräknades efter Apgarpoäng (Apgarpoäng, en bedömning av barnets vitalitet vid födelsen utarbetat av Virginia Apgar. Här observeras hjärtfrekvens, andning, hudfärg, muskeltonus och retbarhet.), antal ingrepp med mera. 24 000 kvinnor i flera länder inklusive Sverige deltog. Sammanställningen visar att det förekom dubbelt så många låga Apgarpoäng i sjukhusgruppen jämfört med hemmagruppen. De sjukhusförlösta kvinnorna och barnen var utsatta för många fler både medicinska och kirurgiska ingrepp. Enligt Olsen påverkas Apgarpoängen i stor grad av det känslomässiga och psykologiska stöd kvinnan får under födandet, och flera vårdinslag som är vanliga på sjukhus har visat sig göra mer skada än nytta. Han anser att det är hemmiljön där kvinnan, familjen är värdar och vårdpersonalen gäster som gör det säkrare. Här vågar kvinnan lita på sig själv i högre grad och blir inte övertalad att göra sådant hon inte vill eller anser obefogat. Det är mer kvinnans/familjens födelse.

Läs hela artikeln i 2000-Talets Vetenskap nr 2 årgång 1999

Tillbaks till innehållsregistret
Sam Chachoua och IRT Inducerad Remissions Terapi

av Ingemar Ljungqvist

Sam Chachoua är den intelligente forskaren och läkaren som hängivet närmar sig sitt mål. Han bänder och vrider på varje upptänklig ledtråd till sjukdomens gåta och sedan ställer han framförallt de viktiga avgörande frågorna. Det har lett honom fram till - när det gäller cancer - helt nya terapier som har nått uppseendeväckande goda resultat.
  Han har också i förlängningen med en genterapi modell kunnat påvisa stora framgångar också för andra "olösta" sjukdomar som Aids, Parkinson och Alzheimer.
  Eftersom Chachoua är ensamvargen som går sina egna vägar blir han knappast uppskattad av sina kollegor inom cancersfären. Men som vanligt i 2000-Talets Vetenskap anser vi att det är patienten som står i främsta rummet och därför är det med glädje vi hälsar dessa nya uppslag om framförallt cancer välkomna.

Läs hela artikeln i 2000-Talets Vetenskap nr 3 årgång 1999

Tillbaks till innehållsregistret
Elallergiker och amalgamsjuk

En patient förmedlar sina erfarenheter

av Ingemar Ljungqvist

I fem år har järnbruksarbetaren, sedemera tjänstemannen, Karin Mases varit mycket sjuk, drabbad av en allvarlig kvicksilverförgiftning och i samband med denna också reagerat mycket kraftfullt på olika elektromagnetiska fält. De senaste åren har inte bara inneburit en strid mot sjukdomarna utan också en kamp för hälsan - där Karin alltmer ser en förbättring. Denna hennes kamp har bidragit till en erfarenhet, som Karin gärna vill förmedla till andra i liknande situationer - men också säger Karin med sitt politiskt förflutna måste det till en ny sjukvård:
  - Vi måste skapa en ny folkrörelse som med en kraftfull opinion underifrån kräver en annan syn på sjukdom och hälsa. Det måste till nya grepp. Man måste börja lära sig se människan ur ett kvantfysikaliskt perspektiv - och se henne som en helhet.

2000-Talets Vetenskap förmedlar gärna Karin Mases erfarenheter, då vi till skillnad mot dagens skolmedicin tar patientens ord och erfarenheter på allvar. Vi ser också att de samlade patienterfarenheterna för kroniska sjukdomar skulle vara ett utomordentligt forskningsfält - speciellt i de fallen då patienten lyckats besegra sin sjukdom eller som i Karins fall lyckats vända trenden och så sakteliga börjat en mödosam vandring tillbaka - där målet är hälsa.

Läs hela artikeln i 2000-Talets Vetenskap nr 3 årgång 1999

Tillbaks till innehållsregistret
Patienten contra forskningen

Den elöverkänslige och civilisationen

av Ingemar Ljungqvist

När nya sjukdomar dyker upp reagerar forskningssamhället oftast långsamt - och de första reaktionerna kännetecknas knappast av en iver och en nyfikenhet att gå till botten med problemet - utan de första symtomen hos forskningssamhället kan istället bli förnekande och då kan patienten råka dubbelt illa ut.
  En sådan patient med mycket stor självinsikt är Maj Roos som hade en besvärlig amalgamförgiftning i botten. Hon fick 1994 ytterligare ett symtom då en besvärlig elallergi tvingade henne att bli miljöflykting i sitt eget land.
  Men det var också en flykt som fick henne att möta ett samhälle, som istället för att hjälpa henne, psykologiserade hennes situation. Förutom de kroppsliga besvären fick hon också dras med myndigheter och ett medicinskt forskningsamfund som orsakade henne dubbelt lidande.

Läs hela artikeln i 2000-Talets Vetenskap nr 3 årgång 1999

Tillbaks till innehållsregistret
Pulsor, mikrokristallerna- som återbalanserar kroppen i elsmogens tidevarv

av Ingemar Ljungqvist

Den amerikanske kemi- och elektroingenjören George Yao, som var anställd av NASA, ställdes tidigt inför problemet med de svårigheter som uppstod när astronauterna efter rymdfärder skulle återanpassas till jordiska förhållanden. Detta ledde fram till nya vetenskapliga teorier om hur viktigt det är att de elektromagnetiska fält som omger oss harmonierar med de biologiska fält som kroppen själv alstrar. En kunskap som gamla indiska och kinesisk kulturer redan bar på, men som nu fått förnyad aktualitet sedan alltfler tekniska landvinningar börjar smutsa ned vår livsmiljö med mängder av nya frekvenser.
  Mest erfarenhet i Sverige av att anamma och ta fasta på doktor Yaos rön och att använda sig av de av Yao utvecklade mikrokristallerna som har fått beteckningen Pulsor är zonterapeuten Birgitta Gustafsson i Eskilstuna.

Läs hela artikeln i 2000-Talets Vetenskap nr 3 årgång 1999

Tillbaks till innehållsregistret
Singlettsyret vinner framgångar internationellt

av Ingemar Ljungqvist

Den av Tony van der Valk uppfunna Valkion-apparaturen som producerar singlettsyre vinner stora framgångar och hjälper många barn med förhöjda halter av Cesium efter Tjernobylkatastrofen. Likadant höjs den till skyarna i Honduras sedan läkarna där konstaterat dess mångsidiga användningsområden.
  På Göteborgs Universitet har det fastlagts att singlettsyret har en påtagligt positiv effekt då det gäller att bibehålla vävnadens metabolism, men då gäller det transplantation av muskulatur på råttor
  Socialstyrelsens Michael Soop vill dock förbjuda användningen av apparaturen och därmed förhindras fibromyalgisjuka kvinnor att bli friska med singlettsyre.

Läs hela artikeln i 2000-Talets Vetenskap nr 4 årgång 1999

Tillbaks till innehållsregistret
Health Trends 2000

Danska Sällskapet för Ortomolekylär Medicin bjöd på en aktuell översikt över det medicinska nytänkandet i Köpenhamn.

av Ingemar Ljungqvist

I slutet av augusti hade det danska sällskapet för ortomolekylär medicin samlat till sin andra stora konferens i Köpenhamn. I en räcka av föredömliga anföranden kunde auktoriteter inom olika ämnesområden avlösa varann och tillsammans gav de en mycket heltäckande bild av de framsteg man gjort genom att använda sig av ett ekologiskt och biologiskt synsätt när det gäller att upprätthålla eller återskapa hälsan hos människan.
  De olika talarna representerade både Europa, Nordamerika och Asien och konferensen i Köpenhamn rönte också stort positivt intresse från danska stora medier. Health Trends 2000 måste ses som ett föredöme för oss här i Sverige - att ta efter.

Läs hela artikeln i 2000-Talets Vetenskap nr 4 årgång 1999

Tillbaks till innehållsregistret
Josef östlund och Mistelgården

av Ingemar Ljungqvist

Josef östlund och Mistelgården är två begrepp bland de olika alternativen inom svensk vård.
  Liksom så många andra var det för Josefs del okunnigheten och ignoransen inom den offentliga vården i kombination med självupplevda sjukdomar som fick honom att ta steget över till alternativen. Självlärd inom området har han utvecklat och använt sig av vissa tankegångar som bildar fundament för de patienter som på Mistelgården får lära sig hans faste- och kostrecept. De många lyckosamma resultaten där döende cancerpatienter återvänt till livet har gjort Josef mycket bestämd i sin övertygelse.
  Josef östlund är född 1915 och är trots sina 84 år i full färd med utöka verksamheten vid sin Mistelgård i idylliska Nyhamnsläge, strax utanför Höganäs. Men vägen dit har varit lång. På 2000-Talets redaktion finner vi det inte bara intressant att fråga oss varför man har hamnat i den position man har. Vi anser det också viktigt. För den som har erfarenheten, som till exempel Josef östlund har, att själv lyckats bemästra en egen sjukdomshistoria , har därmed skaffat sig en livserfarenhet, som gör det oerhört mycket lättare att förstå och närma sig patienten på ett riktigt sätt.

Läs hela artikeln i 2000-Talets Vetenskap nr 4 årgång 1999

Tillbaks till innehållsregistret
Shiatsu

av Jan Nevelius

Shiatsu är japanska och betyder "fingertryck". Shiatsu som behandlingsmetod har tusenåriga rötter och bygger på kunskapen om kroppens akupunkturpunkter och meridiansystem. genom att stimulera och balansera detta kan man påverka den naturliga självläkande kraften jos varje människa. I shiatsu anser man att sjukdom är ett uttryck för inre obalans i kropp och psyke. Det är därför viktigt att finna orsaken till symtomen och behandla på djupet för att åstadkomma verklig läkning. Obalanser och blockeringar kan uppstå av många olika orsaker och därför är det viktigt att betrakta varje människa utifrån ett helhetsperspektiv där kost, fysisk fysisk aktivitet, relationer, arbete, uppväxt och andra starka upplevelser, positivt respektive negativt tänkande, förgiftningar såsom kvicksilver mm påverkar vår fysiska och psykiska hälsa.
  Under början av det här seklet utvecklades shiatsu ur två urgamla tekniker, vilka från början kommer från Kina:
  • Do-In, är en självbehandlingsteknik med ett rörelsesystem liknande yoga

  • Anma är en gammal traditionell massageform kopplad till akupunkturen och örtmedicinen. I Japan utövades den i huvudsak av blinda ( Det gäller f.ö. för mycket av den traditionella japanska medicinen, vilket har påverkat dess utformning)


Läs hela artikeln i 2000-Talets Vetenskap nr 4 årgång 1999

Tillbaks till innehållsregistret
Fett som läker - fett som dödar

av Ingemar Ljungqvist

Vid hälsodagarna i Köpenhamn levererade den kanadensiske pedagogen och biokemisten Udo Erasmus, Vancouver ett mycket engagerat föredrag om fettets betydelse för vår hälsa. Han gjorde upp med alla pseudoföreställningar som florerar om fettets betydelse för övervikten och den "hysteriska" kolesteroldebatten. Istället betonade han hur viktigt det är att få i oss tillräckligt av de viktigaste två essentiella fettsyrorna, för de kan nämligen inte kroppen producera själv.
  Udo Erasmus har greppat helheten och ser fetterna i sett sammanhang, samtidigt som han i detalj på ett utmärkt sätt förklarar hur olika fettsyror förhåller sig till varandra. Avslutningsvis gav han några korta folkhälsoråd och det kan sannerligen behövas, för man räknar med att över 68% av dödsfallen på den nordamerikanska kontinenten uppkommer ur degenerativa sjukdomar, sjukdomar som var relativt sällsynta vid seklets början, och där dessa beror främst på brister i födan. Själv uppskattar han att 90% av befolkningen har otillräckligt med de essentiella fettsyrorna, linolensyra och linolsyra i sin kost.

Läs hela artikeln i 2000-Talets Vetenskap nr 4 årgång 1999

Tillbaks till innehållsregistret
Sjukdomar som inte finns

av Per-Arne öckerman

Antag att du känner dig dålig, att du är mycket trött, deprimerad och har smärtor överallt i kroppen. Du är rädd för att ha fått en hjärtsjukdom eller till och med cancer och du går till läkaren. Doktorn lyssnar till din beskrivning, gör en fysisk undersökning, tar EKG, röntgen och blodtester. Det primära målet för läkaren är att ställa diagnos på sjukdomen. Efter att ha funnit vilken sjukdom det rör sig om blir nästa fråga: Kan man kirurgiskt avlägsna det sjuka organet? Nästa fråga blir: Finns det någon medicin som dämpar symtomen? En fråga som sällan ställs är: Vilken är orsaken?
  Anta nu att alla tester visade normala resultat. Då sammanfattar läkaren : Aha, detta är en psykosomatisk sjukdom. Naturligtvis är en sådan slutsats inte baserad på vetenskaplig grund, men är ändå mycket vanlig.

"Sjukdomar som inte finns"
Sjukdomar där det inte finns några mätbara parametrar, tar jag mig friheten att kalla för "sjukdomar som inte finns". Bland dem återfinns kroniskt trötthetssyndrom, fibromyalgi, elöverkänslighet, multipel kemisk överkänslighet, amalgamsjuka och candida.
  Dessa tillstånd är inte fullt accepterade, de är icke-existerande utifrån skolmedicinen eller av försäkringskassan eller arbetsgivare vilket ger patienten ytterligare bekymmer utöver dem som sjukdomen ger henne.
  I själva verket så borde vi inte tala om olika sjukdomar, utan istället om kroppens reaktioner på en onaturlig miljö

Läs hela artikeln i 2000-Talets Vetenskap nr 4 årgång 1999

Tillbaks till innehållsregistret