Blueshield neutraliserar skadlig strålning

Datum: 2020-07-09  |   Författare: 2000-Talets Vetenskap

Går det att motverka och neutralisera elektromagnetisk strålning? En tillgänglig teknik för detta har sedan länge funnits på marknaden: Företaget Blueshield från Nya Zeeland.

Blushield baseras på skalärvågor som sänds ut var 30:e sekund. Skalärvågor går igenom allting och de stimulerar livsprocesserna. Skalärenergin är föryngrande, eftersom den laddar cellerna. När man solar så går skalärvågorna igenom kroppen, (precis som neutrinos). Inom den astronomiska forskningen har försöken att detektera neutrinos prioriterats.

Skalärvågorna är besläktade med den så kallade Higgspartikeln (bosonen). De som sysslar med frekvensmedicinska behandlingar och homeopati arbetar delvis med skalära vågor. När man börjar att använda Blushield så märker man en skillnad inom 6 veckor. Det finns dock individer som upplever ett förbättrat tillstånd redan efter några minuter. Skalärvågor både skapar och räddar liv. De blockerar inte ut mobilstrålningen utan hjälper kroppen att klara av den.

Blushields produkter använder sig av namnet TESLA (efter Nikola Tesla). Nikola Tesla upptäckte och studerade bland annat skalära vågor och han kom fram till att de påverkar kroppen på ett positivt sätt. Konstantin Meyl Professor Konstantin Meyl är forskaren som kan liknas vid dagens Nikola Tesla. Meyl visar inte bara på skillnaden mellan elektromagnetiska vågor (Heinrich Hertz 1888) och skalärvågor (Nikola Tesla 1897), utan han visar även på olika och lämpliga sätt att använda skalärvågor.

Skalärvågor sprider sig med varierande hastighet, ibland mycket snabbare än ljusets hastighet. De kan transportera elektricitet trådlöst. Det går inte att blockera ut skalärvågor och de kan alltså inte förgöras utan de har ett ”evigt liv”. Mobiltelefoner som använder skalärvågor sänder inte ut elektroniska smog och har en dimension till för att modulera information genom såväl frekvens som våglängd.

Trådlös överföring av ström kan med hjälp av skalärvågor ske utan förlust. Skalärvågor kan överföra medicinsk information till kroppen på ett positivt sätt (bioresonans/frekvensmedicin). DNA och cellkommunikation kan fysiskt förklaras med hjälp av skalärvågor. Bin och andra djur kan återhämta sig med hjälp av skalärvågor. Meyl har dessutom upptäckt en tredje typ av skalärvåg, den magnetiska skalärvågen.

Skalärvågor sänder inte ut elektronisk smog och de kan modulera information både genom frekvens och våglängd. Möjligheterna med skalärvågor är således enorma.

Blueshields egen forskning


På sin hemsida presenterar företaget Blueshield sin egen forskning på deras produkter. Bland annat har man genomfört analyser av Blueshields effekter på levande blod. Efter två månaders påverkan av Blueshild noterades mindre förekomst av parasiter i blodet samt bättre blodkvalitet. Blodet hade mindre tendens att kristallisera och blodkropparna hade mer regelbunden form och distribution. Undersökarna konstaterade även en minskad nivå av inflammation och oxidation.

I ett annat experiment undersökte man stressfaktorer i urin. Hos alla deltagare i undersökningen visade markörer på en förbättrad organfunktion vilket ansågs bero på en minskad stress.


Blueshields egna analyser av levande blod visade mindre förekomst av parasiter i blodet samt bättre blodkvalitet efter två månaders påverkan av Blueshild.


Vidare gjordes även undersökningar på höns som visade att värphöns som utsattes för Blueshield ökade sin produktion med 10% samtidigt som dödligheten minskade från 100 individer per månad till 17 individer per månad i besättningen.

I ytterligare ett annat djurförsök med nötkreatur såg man hur förekomsten av vita blodceller (ett tecken på stress) minskade från 360 till 140 när Blueshield var aktiverat.Länkar

Blueshields hemsida
Reklamfilm för Blueshield
Blueshields egna människo- och djurstudier
Utvärdering av BlueShield Tech Scalar Tesla Waves for EMF Protection (PrimalHacker)
Erfarenhet: Sömnen förbättrades med Blueshild
Prenumerera på 2000-Talets Vetenskap för endast 280 kr per år så kan du ta del av djupgående artiklar om naturlig hälsa och miljö!


Startsida