Kontaktuppgifter

Föreningen 2000-Talets Vetenskaps samverkansansvariga i kommuner, landsting och nationellt

Nationellt ansvariga för Föreningen 2000-Talets Vetenskaps samverkansgrupp:

Sammankallande: Viola Janson, tfn: 031-42 49 97
Sammankallande: Margareta Ohlsson, tfn: 031-26 62 93; mobil: 070-456 84 89
Övrig ledamot: Mats Wiman, tfn: 0478-101 11; mobil: 070-576 97 97
Övrig ledamot: Michael Zazzio, tfn: 0478-417 37; mobil: 070-274 80 80

E-post till den nationella samverkansgruppen: samverkan@2000tv.se

 

Ansvariga för Föreningen 2000-Talets Vetenskaps landstingssamverkan:

Landstinget i Blekinge: K/10

Landstinget i Dalarna: W/20

Region Gotland: I/09

Landstinget i Gävleborgs län: X/21

Region Halland: N/13

Jämtlands läns landsting: Z/23

Landstinget i Jönköpings län: F/06

Landstinget i Kalmar län: H/08

Landstinget Kronoberg: G/07
Mats Wiman, tfn: 0478-101 11; mobil: 070-576 97 97; e-post: lchf@matswiman.se
Michael Zazzio, tfn: 0478-417 37; mobil: 070-274 80 80; e-post: michael.zazzio@hotmail.se

Norrbottens läns landsting: BD/25

Region Skåne: M/12

Stockholms läns landsting: AB/01

Landstinget Södermanland: D/04

Landstinget i Uppsala län: C/03

Landstinget i Värmland: S/17

Västerbottens läns landsting: AC/24

Landstinget i Västernorrland: Y/22

Landstinget i Västmanland: U/19

Västra Götalandsregionen: O/14
Margareta Ohlsson, tfn: 031-26 62 93; mobil: 070-456 84 89; e-post: margaretaohlsson@yahoo.se
Göteborg: Viola Janson, tfn: 031-42 49 97; e-post: majornas.friskvard@telia.com

Örebro läns landsting: T/18

Landstinget i Östergötland: E/05

 

Ansvariga för Föreningen 2000-Talets Vetenskaps kommunsamverkan:

Göteborg: O/14, 1480
Viola Janson, tfn: 031-42 49 97; e-post: majornas.friskvard@telia.com

Lessebo: G/07, 0761
Mats Wiman, tfn: 0478-101 11; mobil: 070-576 97 97; e-post: lchf@matswiman.se
Michael Zazzio, tfn: 0478-417 37; mobil: 070-274 80 80; e-post: michael.zazzio@hotmail.se

Partille: O/14, 1402
Margareta Ohlsson, tfn: 031-26 62 93, 070-456 84 89; e-post: margaretaohlsson@yahoo.se