Lagar som styr samverkan

Hälso- och sjukvårdlagen (HSL)

Landstingets ansvar

Hälso- och sjukvårdslagen, kapitlet om landstingets ansvar, 7 §, lag 2002:452 samt 8 §, lag 1995:835.

7 § Landstinget skall planera sin hälso- och sjukvård med utgångspunkt i befolkningens behov av sådan vård. Planeringen skall avse även den hälso- och sjukvård som erbjuds av privata och andra vårdgivare. Landstinget skall även planera sin hälso- och sjukvård så att en katastrofmedicinsk beredskap upprätthålls. Lag (2002:452).

8 § I planeringen och utvecklingen av hälso- och sjukvården skall landstinget samverka med samhällsorgan, organisationer och privata vårdgivare. Lag (1995:835).

 

Hälso- och sjukvårdlagen (HSL)

Kommunens ansvar

Hälso- och sjukvårdslagen, kapitlet om Kommunens ansvar, 7 §, lag 2002:452 samt 8 §, lag 1995:835.

20 § Kommunen skall planera sin hälso- och sjukvård med utgångspunkt i befolkningens behov av sådan vård. Planeringen skall avse även den hälso- och sjukvård som erbjuds av privata och andra vårdgivare. Lag (1995:835).

21 § I planeringen och utvecklingen av hälso- och sjukvården skall kommunen samverka med samhällsorgan, organisationer och privata vårdgivare. Lag (1995:835).