Sjukdomar - huvudgrupper

Klassificering av sjukdom

Sjukdomar och sjukdomstillstånd klassificeras i Spira utifrån ICD-10-systemet (se ruta till höger), som har kompletterats med diagnoserna 31-39. Se nedan.

Om du klickar på texten vid ett speciellt sjukdomstillstånd får du fram en lista över de privata kliniker som behandlar sjukdomar i den aktuella sjukdomsgruppen.

Om du är osäker på i vilken grupp din sjukdom ingår finns en mer detaljerad lista på sidan för specifika sjukdomsgrupper (i menyn ovan). En bra föreckning över olika sjukdomskoder finns även på hemsidan www.internetmedicin.se.

ICD-Grupp
ICD-Kod
Beskrivning
102
SC-32
106
SC-36

Om ICD-10-systemet

ICD-10 är ett medicinskt kodsystem som är utgivet av Världshälsoorganisationen / World Health Organization (WHO). ICD-10 är akronym för "International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems – Tenth Revision". Detta är den nu gällande upplagan av ICD och den är en allmänt accepterad standard för klassificering av sjukdomar och sjukdomstillstånd.

Socialstyrelsen ansvarar för den svenska översättningen av ICD-10 som kallas KSH97, vilket står för "Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem 1997". Från och med den 1 januari 2011 ersätter ICD-10-SE den första upplagan av Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem 1997.