Sjukdomar - specifika grupper

Klassificering av specifika sjukdomar

Om du inte är säker på vilken grupp i tabellen nedan som din sjukdom ingår i så kan du gå in på www.internetmedicin.se och söka efter det sjukdomstillstånd som du vill finna aktuell grupp för.

Sjukdomsförteckningen/sjukdomslistan

01. Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)

+ Infektionssjukdomar utgående från mag-tarmkanalen (A00-A09)
+ Tuberkulos (A15-A19)
+ Vissa djurburna bakteriesjukdomar (A20-A28)
+ Andra bakteriesjukdomar (A30-A49)
+ Huvudsakligen sexuellt överförda infektioner (A50-A64)
+ Andra spiroketsjukdomar (A65-A69)
+ Andra sjukdomar orsakade av klamydia (A70-A74)
+ Sjukdomar orsakade av rickettsiaarter (A75-A79)
+ Virussjukdomar i centrala nervsystemet (A80-A89)
+ Febersjukdomar orsakade av virus överförda av leddjur och virusorsakade hemorragiska febrar (A90-A99)
+ Virussjukdomar med hudutslag och slemhinneutslag (B00-B09)
+ Virushepatit (B15-B19)
+ Sjukdom orsakad av humant immunbristvirus [HIV] (B20-B24)
+ Andra virussjukdomar (B25-B34)
+ Svampsjukdomar (B35-B49)
+ Protozosjukdomar (B50-B64)
+ Masksjukdomar (B65-B83)
+ Lusangrepp, acarinos (angrepp av kvalster) och andra infestationer (B85-B89)
+ Sena effekter av infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (B90-B94)
+ Bakterier, virus och andra infektiösa organismer (B95-B98)
+ Andra infektionssjukdomar (B99-B99)

02. Tumörer (C00-D48)

+ Maligna tumörer i läpp, munhåla och svalg (C00-C14)
+ Maligna tumörer i matsmältningsorganen (C15-C26)
+ Maligna tumörer i andningsorganen och brösthålans organ (C30-C39)
+ Maligna tumörer i ben och ledbrosk (C40-C41)
+ Melanom och andra maligna tumörer i huden (C43-C44)
+ Maligna tumörer i mesotelial (kroppshåletäckande) vävnad och mjukvävnad (C45-C49)
+ Malign tumör i bröstkörtel (C50-C50)
+ Maligna tumörer i de kvinnliga könsorganen (C51-C58)
+ Maligna tumörer i de manliga könsorganen (C60-C63)
+ Maligna tumörer i urinorganen (C64-C68)
+ Maligna tumörer i öga, hjärnan och andra delar av centrala nervsystemet (C69-C72)
+ Maligna tumörer i tyreoidea och andra endokrina körtlar (C73-C75)
+ Maligna tumörer med ofullständigt angivna, sekundära och icke specificerade lokalisationer (C76-C80)
+ Maligna tumörer i lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad (C81-C96)
+ Flera (primära) maligna tumörer med olika utgångspunkter (C97-C97)
+ Cancer in situ (lokalt begränsad cancer utgången från epitel) (D00-D09)
+ Benigna tumörer (D10-D36)
+ Tumörer av osäker eller okänd natur (D37-D48)

03. Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemet (D50-D89)

+ Nutritionsanemier (D50-D53)
+ Hemolytiska anemier (blodbrist på grund av ökad nedbrytning av röda blodkroppar) (D55-D59)
+ Aplastisk anemi (blodbrist på grund av upphörd eller minskad blodbildning i benmärgen) och andra anemier (D60-D64)
+ Koagulationsrubbningar, purpura (punktformiga blödningar i huden mm) och andra blödningstillstånd (D65-D69)
+ Andra sjukdomar i blod och blodbildande organ (D70-D77)
+ Vissa rubbningar i immunsystemet (D80-D89)

04. Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar (E00-E90)

+ Sjukdomar i sköldkörteln (E00-E07)
+ Diabetes (sockersjuka) (E10-E14)
+ Andra rubbningar i glukosreglering och bukspottkörtelns inre sekretion (E15-E16)
+ Sjukdomar i andra endokrina körtlar (E20-E35)
+ Näringsbrist (E40-E46)
+ Andra näringsbristtillstånd (E50-E64)
+ Fetma och andra övernäringstillstånd (E65-E68)
+ Ämnesomsättningssjukdomar (E70-E90)

05. Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar (F00-F99)

+ Organiska, inklusive symtomatiska, psykiska störningar (F00-F09)
+ Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av psykoaktiva substanser (F10-F19)
+ Schizofreni, schizotypa störningar och vanföreställningssyndrom (F20-F29)
+ Förstämningssyndrom (F30-F39)
+ Neurotiska, stressrelaterade och somatoforma syndrom (F40-F48)
+ Beteendestörningar förenade med fysiologiska rubbningar och fysiska faktorer (F50-F59)
+ Personlighetsstörningar och beteendestörningar hos vuxna (F60-F69)
+ Psykisk utvecklingsstörning (F70-F79)
+ Störningar av psykisk utveckling (F80-F89)
+ Beteendestörningar och emotionella störningar med debut vanligen under barndom och ungdomstid (F90-F98)
+ Ospecificerad psykisk störning (F99-F99)

06. Sjukdomar i nervsystemet (G00-G99)

+ Inflammatoriska sjukdomar i centrala nervsystemet (G00-G09)
+ Systemiska atrofier som primärt engagerar centrala nervsystemet (G10-G14)
+ Basalgangliesjukdomar och rörelserubbningar (G20-G26)
+ Andra degenerativa sjukdomar i nervsystemet (G30-G32)
+ Myelinförstörande sjukdomar i centrala nervsystemet (G35-G37)
+ Episodiska och paroxysmala sjukdomar (G40-G47)
+ Sjukdomar i nerver, nervrötter och nervplexus (G50-G59)
+ Polyneuropatier (samtidig sjukdom i flera perifera nerver) och andra sjukdomar i perifera nervsystemet (G60-G64)
+ Neuromuskulära transmissionsrubbningar (rubbningar i överföring av impulser mellan nerver och muskler) och sjukdomar i muskler (G70-G73)
+ Cerebral pares och andra förlamningssyndrom (G80-G83)
+ Andra sjukdomar i nervsystemet (G90-G99)

07. Sjukdomar i ögat och närliggande organ (H00-H59)

+ Sjukdomar i ögonlock, tårapparat och ögonhåla (H00-H06)
+ Sjukdomar i bindehinnan (H10-H13)
+ Sjukdomar i senhinnan, hornhinnan, regnbågshinnan och ciliarkroppen (H15-H22)
+ Sjukdomar i linsen (H25-H28)
+ Sjukdomar i åderhinnan och näthinnan (H30-H36)
+ Glaukom (grön starr) (H40-H42)
+ Sjukdomar i glaskroppen och ögongloben (H43-H45)
+ Sjukdomar i synnerven och synbanorna (H46-H48)
+ Sjukdomar i ögonmusklerna, förändringar i de binokulära rörelserna samt ögats ackommodation och refraktion (H49-H52)
+ Synstörningar och blindhet (H53-H54)
+ Andra sjukdomar i ögat och närliggande organ (H55-H59)

08. Sjukdomar i örat och mastoidutskottet (H60-H95)

+ Sjukdomar i ytterörat och hörselgången (H60-H62)
+ Extern otit (inflammation i ytterörat och yttre hörselgången) (H60)
+ Andra sjukdomar i ytterörat (H61)
+ Förändringar i ytterörat vid sjukdomar som klassificeras annorstädes (H62)
+ Sjukdomar i mellanörat och mastoidutskottet (H65-H75)
+ Icke varig inflammation i mellanörat (H65)
+ Varig och icke specificerad mellanöreinflammation (H66)
+ Mellanöreinflammation vid sjukdomar som klassificeras annorstädes (H67)
+ Inflammation och tilltäppning av örontrumpeten (H68)
+ Andra sjukdomar i örontrumpeten (H69)
+ Inflammation i mastoidutskottet och besläktade sjukdomar (H70)
+ Mellanörekolesteatom (H71)
+ Perforation av trumhinnan (H72)
+ Andra sjukdomar i trumhinnan (H73)
+ Andra sjukdomar i mellanörat och mastoidutskottet (H74)
+ Andra tillstånd i mellanörat och mastoidutskottet vid sjukdomar som klassificeras annorstädes (H75)
+ Sjukdomar i innerörat (H80-H83)
+ Otoskleros (H80)
+ Rubbningar i balansapparatens funktion (H81)
+ Yrselsyndrom vid sjukdomar som klassificeras annorstädes (H82)
+ Andra sjukdomar i innerörat (H83)
+ Andra öronsjukdomar (H90-H95)
+ Ledningshinder och sensorineural hörselnedsättning (H90)
+ Annan hörselnedsättning (H91)
+ Öronvärk och öronflytning (H92)
+ Andra sjukdomar i örat som ej klassificeras annorstädes (H93)
+ Andra tillstånd i örat vid sjukdomar som klassificeras annorstädes (H94)
+ Sjukdomar i örat och i mastoidutskottet efter kirurgiska och medicinska ingrepp som ej klassificeras annorstädes (H95)

09. Cirkulationsorganens sjukdomar (I00-I99)

+ Akut reumatisk feber (I00-I02)
+ Kroniska reumatiska hjärtsjukdomar (I05-I09)
+ Hypertonisjukdomar (högt blodtryck och därmed sammanhängande sjukdomar) (I10-I15)
+ Ischemiska hjärtsjukdomar (sjukdomar orsakade av otillräcklig blodtillförsel till hjärtmuskeln) (I20-I25)
+ Sjukdomstillstånd inom lungcirkulationen (I26-I28)
+ Andra former av hjärtsjukdom (I30-I52)
+ Sjukdomar i hjärnans kärl (I60-I69)
+ Sjukdomar i artärer, arterioler (småartärer) och kapillärer (I70-I79)
+ Sjukdomar i vener, lymfkärl och lymfkörtlar som ej klassificeras annorstädes (I80-I89)
+ Andra och icke specificerade sjukdomar i cirkulationsorganen (I95-I99)

10. Andningsorganens sjukdomar (J00-J99)

+ Akuta infektioner i övre luftvägarna (J00-J06)
+ Influensa och lunginflammation (J09-J18)
+ Andra akuta infektioner i nedre luftvägarna (J20-J22)
+ Andra sjukdomar i övre luftvägarna (J30-J39)
+ Kroniska sjukdomar i nedre luftvägarna (J40-J47)
+ Lungsjukdomar av yttre orsaker (J60-J70)
+ Andra lungsjukdomar som huvudsakligen engagerar interstitiet (lungornas stödjevävnad) (J80-J84)
+ Variga och nekrotiska tillstånd i nedre luftvägarna (J85-J86)
+ Andra sjukdomar i lungsäcken (J90-J94)
+ Andra sjukdomar i andningsorganen (J95-J99)

11. Matsmältningsorganens sjukdomar (K00-K93)

+ Sjukdomar i munhåla, spottkörtlar och käkar (K00-K14)
+ Matstrupens, magsäckens och tolvfingertarmens sjukdomar (K20-K31)
+ Sjukdomar i blindtarmen (K35-K38)
+ Bråck (K40-K46)
+ Icke infektiös inflammation i tunntarmen och tjocktarmen (K50-K52)
+ Andra sjukdomar i tarmen (K55-K64)
+ Sjukdomar i bukhinnan (K65-K67)
+ Sjukdomar i levern (K70-K77)
+ Sjukdomar i gallblåsan, gallvägarna och bukspottkörteln (K80-K87)
+ Andra sjukdomar i matsmältningsorganen (K90-K93)

12. Hudens och underhudens sjukdomar (L00-L99)

+ Infektioner i hud och underhud (L00-L08)
+ Blåsdermatoser (hudsjukdomar med blåsor) (L10-L14)
+ Dermatit och eksem (L20-L30)
+ Papuloskvamösa sjukdomar (L40-L45)
+ Urtikaria (nässelfeber) och erytematösa tillstånd (tillstånd med hudrodnad) (L50-L54)
+ Strålningsrelaterade sjukdomar i hud och underhud (L55-L59)
+ Sjukdomar i hår, hårfolliklar, naglar, talgkörtlar och svettkörtlar (L60-L75)
+ Andra sjukdomar i hud och underhud (L80-L99)

13. Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven (M00-M99)

+ Infektiösa ledsjukdomar (M00-M03)
+ Inflammatoriska polyartriter (M05-M14)
+ Artros (M15-M19)
+ Andra ledsjukdomar (M20-M25)
+ Inflammatoriska systemsjukdomar (M30-M36)
+ Deformerande ryggsjukdomar (M40-M43)
+ Spondylopatier (M45-M49)
+ Andra ryggsjukdomar (M50-M54)
+ Muskelsjukdomar (M60-M63)
+ Sjukdomar i ledhinnor och senor (M65-M68)
+ Andra sjukdomar i mjukvävnader (M70-M79)
+ Rubbningar i bentäthet och benstruktur (M80-M85)
+ Andra sjukdomar i benvävnad (M86-M90)
+ Sjukdomar i broskvävnad (M91-M94)
+ Andra sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven (M95-M99)

14. Sjukdomar i urin- och könsorganen (N00-N99)

+ Glomerulussjukdomar (N00-N08)
+ Tubulo-interstitiella njursjukdomar (N10-N16)
+ Njursvikt (N17-N19)
+ Sten i urinvägarna (N20-N23)
+ Andra sjukdomar i njure och urinledare (N25-N29)
+ Andra sjukdomar i urinorganen (N30-N39)
+ Sjukdomar i de manliga könsorganen (N40-N51)
+ Sjukdomar i bröstkörtel (N60-N64)
+ Inflammatoriska sjukdomar i de kvinnliga bäckenorganen (N70-N77)
+ Icke inflammatoriska sjukdomar i de kvinnliga könsorganen (N80-N98)
+ Andra sjukliga tillstånd i urin- och könsorganen (N99-N99)

15. Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99)

+ Graviditet som avslutas med abort (O00-O08)
+ Ödem, proteinuri (äggvita i urinen) och hypertoni under graviditet, förlossning och barnsängstid (O10-O16)
+ Andra sjukdomar hos den blivande modern i huvudsak sammanhängande med graviditeten (O20-O29)
+ Vård under graviditet på grund av problem relaterade till fostret och amnionhålan samt befarade förlossningsproblem (O30-O48)
+ Komplikationer vid värkarbete och förlossning (O60-O75)
+ Förlossning (O80-O84)
+ Komplikationer huvudsakligen sammanhängande med barnsängstiden (O85-O92)
+ Andra obstetriska tillstånd som ej klassificeras annorstädes (O94-O99) (O94-O99)

16. Vissa perinatala tillstånd (P00-P96)

+ Foster och nyfödd som påverkats av tillstånd hos modern och av komplikationer vid graviditet, värkarbete och förlossning (P00-P04)
+ Sjukdomar som har samband med graviditetslängd och fostertillväxt (P05-P08)
+ Förlossningsskador (P10-P15)
+ Sjukdomar i andningsorgan och cirkulationsorgan specifika för den perinatala perioden (P20-P29)
+ Infektioner specifika för den perinatala perioden (P35-P39)
+ Blödningssjukdomar och blodsjukdomar hos foster och nyfödd (P50-P61)
+ Övergående endokrina rubbningar och ämnesomsättningsrubbningar specifika för foster och nyfödd (P70-P74)
+ Sjukdomar i matsmältningsorganen hos foster och nyfödd (P75-P78)
+ Tillstånd som engagerar hud och temperaturreglering hos foster och nyfödd (P80-P83)
+ Andra sjukdomar och rubbningar under den perinatala perioden (P90-P96)

17. Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99)

+ Medfödda missbildningar av nervsystemet (Q00-Q07)
+ Medfödda missbildningar av öga, öra, ansikte och hals (Q10-Q18)
+ Medfödda missbildningar av cirkulationsorganen (Q20-Q28)
+ Medfödda missbildningar av andningsorganen (Q30-Q34)
+ Kluven läpp och gom (Q35-Q37)
+ Andra medfödda missbildningar av matsmältningsorganen (Q38-Q45)
+ Medfödda missbildningar av könsorganen (Q50-Q56)
+ Medfödda missbildningar av urinorganen (Q60-Q64)
+ Medfödda missbildningar och deformiteter av muskler och skelett (Q65-Q79)
+ Andra medfödda missbildningar (Q80-Q89)
+ Kromosomavvikelser som ej klassificeras annorstädes (Q90-Q99)

18. Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd som ej klassificeras annorstädes (R00-R99)

+ Symtom och sjukdomstecken från cirkulationsorganen och andningsorganen (R00-R09)
+ Symtom och sjukdomstecken från matsmältningsorganen och buken (R10-R19)
+ Symtom och sjukdomstecken från huden och underhuden (R20-R23)
+ Symtom och sjukdomstecken från nervsystemet och muskuloskeletala systemet (R25-R29)
+ Symtom och sjukdomstecken från urinorganen (R30-R39)
+ Symtom och sjukdomstecken avseende intellektuella funktioner, uppfattningsförmåga, känsloläge och beteende (R40-R46)
+ Symtom och sjukdomstecken avseende talet och rösten (R47-R49)
+ Allmänna symtom och sjukdomstecken (R50-R69)
+ Onormala fynd vid blodundersökning utan diagnos (R70-R79)
+ Onormala fynd vid urinundersökning utan diagnos (R80-R82)
+ Onormala fynd vid undersökning av andra kroppsvätskor, substanser och vävnader, utan diagnos (R83-R89)
+ Onormala fynd vid radiologisk diagnostik och vid funktionsundersökning utan diagnos (R90-R94)
+ Ofullständigt definierade och okända orsaker till död (R95-R99)

19. Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker (S00-T98)

+ Skador på huvudet (S00-S09)
+ Skador på halsen (S10-S19)
+ Skador i bröstregionen (S20-S29)
+ Skador i buken, nedre delen av ryggen, ländkotpelaren och bäckenet (S30-S39)
+ Skador på skuldra och överarm (S40-S49)
+ Skador på armbåge och underarm (S50-S59)
+ Skador på handled och hand (S60-S69)
+ Skador på höft och lår (S70-S79)
+ Skador på knä och underben (S80-S89)
+ Skador på fotled och fot (S90-S99)
+ Skador som engagerar flera kroppsregioner (T00-T07)
+ Skador på icke specificerad del av bålen, extremitet eller annan kroppsregion (T08-T14)
+ Effekter av främmande kropp som trängt in genom naturlig öppning (T15-T19)
+ Brännskador och frätskador på yttre kroppsyta med specificerad lokalisation (T20-T25)
+ Brännskador och frätskador begränsade till ögat och inre organ (T26-T28)
+ Brännskador och frätskador på multipla och icke specificerade kroppsregioner (T29-T32)
+ Köldskada (T33-T35)
+ Förgiftning av droger, läkemedel och biologiska substanser (T36-T50)
+ Toxisk effekt av substanser med i huvudsak icke-medicinsk användning (T51-T65)
+ Andra och icke specificerade effekter av yttre orsaker (T66-T78)
+ Vissa tidiga komplikationer till skada genom yttre våld (T79-T79)
+ Komplikationer till kirurgiska åtgärder och medicinsk vård som ej klassificeras annorstädes (T80-T88)
+ Sena besvär av skador, förgiftningar och andra följder av yttre orsaker (T90-T98)

20. Yttre orsaker till sjukdom och död (V01-Y98)

+ Fotgängare skadad i transportolycka (V01-V09)
+ Cyklist (förare eller passagerare) skadad i transportolycka (V10-V19)
+ Motorcyklist (förare eller passagerare) skadad i transportolycka (V20-V29)
+ Förare av eller passagerare i trehjuligt motorfordon skadad i transportolycka (V30-V39)
+ Förare av eller passagerare i personbil skadad i transportolycka (V40-V49)
+ Förare av eller passagerare i lätt lastbil skadad i transportolycka (V50-V59)
+ Förare av eller passagerare i tung lastbil skadad i transportolycka (V60-V69)
+ Förare av eller passagerare i buss skadad i transportolycka (V70-V79)
+ Andra transportolyckor på land (V80-V89)
+ Transportolyckor på vatten (V90-V94)
+ Transportolyckor i luften och rymden (V95-V97)
+ Andra och icke specificerade transportolyckor (V98-V99)
+ Fallolyckor (W00-W19)
+ Exponering för icke levande mekaniska krafter (W20-W49)
+ Exponering för levande mekaniska krafter (W50-W64)
+ Drunkning och drunkningstillbud genom olyckshändelse (W65-W74)
+ Annan kvävning och annat kvävningstillbud genom olyckshändelse (W75-W84)
+ Exponering för elektrisk ström, strålning, extrem lufttemperatur och extremt lufttryck i omgivningen (W85-W99)
+ Exponering för rök och öppen eld (X00-X09)
+ Kontakt med heta föremål och heta ämnen (X10-X19)
+ Kontakt med giftiga djur och växter (X20-X29)
+ Exponering för naturkrafter (X30-X39)
+ Förgiftningsolyckor och exponering för skadliga ämnen genom olyckshändelse (X40-X49)
+ Överansträngning och umbäranden (X50-X57)
+ Exponering genom olyckshändelse för andra och icke specificerade faktorer (X58-X59)
+ Avsiktligt självdestruktiv handling (X60-X84)
+ Övergrepp av annan person (X85-Y09)
+ Skadehändelser med oklar avsikt (Y10-Y34)
+ Polisingripande och krigshandling (Y35-Y36)
+ Läkemedel, droger och biologiska substanser i terapeutiskt bruk som orsak till ogynnsam effekt (Y40-Y59)
+ Missöden som inträffat med patienter under kirurgisk och medicinsk vård (Y60-Y69)
+ Missöden orsakade av medicinska instrument i diagnostiskt och terapeutiskt bruk (Y70-Y82)
+ Kirurgiska och andra medicinska åtgärder som orsak till onormal reaktion eller sen komplikation hos patient utan anknytning till missöde vid operations- eller behandlingstillfället (Y83-Y84)
+ Sena effekter av yttre orsaker till sjukdom och död (Y85-Y89)
+ Bidragande faktorer som har samband med yttre orsaker till sjukdom och död, vilka klassificeras annorstädes (Y90-Y98)

21. Faktorer av betydelse för hälsotillståndet och för kontakter med hälso- och sjukvården (Z00-Z99)

+ Kontakt med hälso- och sjukvården för undersökning och utredning (Z00-Z13)
+ Potentiella hälsorisker avseende smittsamma sjukdomar (Z20-Z29)
+ Kontakter med hälso- och sjukvården i samband med fortplantning (Z30-Z39)
+ Kontakter med hälso- och sjukvården för speciella åtgärder och vård (Z40-Z54)
+ Potentiella hälsorisker avseende socioekonomiska och psykosociala förhållanden (Z55-Z65)
+ Kontakter med hälso- och sjukvården i andra situationer (Z70-Z76)
+ Potentiella hälsorisker i familjens och patientens sjukhistoria samt vissa tillstånd och förhållanden som påverkar hälsan (Z80-Z99)

22. Koder för särskilda ändamål (U00-U99)

+ Interimistiska koder för nya sjukdomar med osäker etiologi eller koder som kan tas i bruk med kort varsel (U00-U49)
+ Resistens mot antimikrobiella och antineoplastiska läkemedel (U82-U85)
+ Koder för särskilda nationella behov (U98-U99)

31. Nedsatt allmäntillstånd (101)

32. Smärta (102)

33. Huvudv ärk, trötthet och utbrändhet (103)

34. Behov av psykoterapi eller samtalsterapi (104)

35. Behov av avslappning  och ökat välbefinnande (105)

36. Behov av massage (106)

37. Tand- och k äkrelaterade sjukdomar, bettfysiologi (107)

38. Nedsatt immunf örsvar (108)

39. Övriga sjukdomstillstånd (109)