Kinesiologi Awareness
Mottagning för kinesilogibehandlingar på min praktik i Enköping, Rådmansgatan 4A, Bv. Behandlar ursprung för inre obalanser. Sår och trauman stör kroppens funktioner. Särskilt tarm och immunförsvar.

Metoder

APN - Applied psycho neurolog, EFT - Emotion Freedom Technicue, Healingkoderna Hjärtats sanning, Kinesiologi - muskeltester, NEP - Neuro Energetic Psychology, TSC - The Spritiual Codes

Analyser

Behandling av symptom vid följande sjukdomar/besvär

Ångest, IBS (Irritable bowel syndrome), Posttraumatiskt stressyndrom PTSD, Självskadebeteende, Stressrelaterade besvär

ICD-10-Grupp

Utmärkelser / utbildningar

Medicinsk kinesiolog, dipl. massageterapeut, basmedicin 37 hp. Fil. kand. biogeovetare.

Övrigt

Kontaktuppgifter

Adress
Regalskeppsv 10c, 74948 Enköping, Sweden
Kontakt
Maria Löfgren
Mob: 0703002875
Hemsida
E-post