Untitled Document

Om tidningen

2000-Talets Vetenskap ges ut av den ideella föreningen 2000-Talets Vetenskap (med 2000-talet avses millenniet 2000-2999).

Artiklarna i 2000-Talets Vetenskap syftar till att skapa underlag för en konstruktiv dialog mellan traditionell, gammal och ny vetenskap.

Syftet är att med naturvetenskaplig metodik utan förutfattade meningar främja testandet och utvärderandet av resultaten av alternativ forskning och alternativa behandingsmetoder.

Artiklar som publiceras i 2000-Talets Vetenskap är avsedda endast som information och tidningens redaktion tar ej något ansvar för skador som kan uppkomma genom användning eller missbruk av denna information. Vi förutsätter att våra läsare är utrustade med sunt förnuft och omdöme. Den som till exempel har hälsoproblem rekommenderas i första hand ta kontakt med fackman. Åsikter som uttrycks av olika artikelförfattare sammanfaller ej nödvändigtvis med dem som omfattas av tidningens redaktion.

Debattartiklar där olika synpunkter kommer till tals uppmuntras. Artiklarna är skrivna med copyright, vilket innebär att för att massproducera materialet, till del eller i sin helhet, måste avtal träffas med 2000-Talets Vetenskap. Överträdelse mot detta beivras. Däremot uppmuntrar vi kopiering och spridning av artiklar när upplagan understiger 100 exemplar. Var vänlig ange källa.

Här kan du läsa några nummer av tidningen som har sålt slut och lagts upp på vår hemsida för gratis nedladdning.

Här blir du medlem i Föreningen 2000-Talets Vetenskap och få tidningen 2000-talets Vetenskap!

 

Chefredaktör

Ansvarig utgivare för tidning/hemsida

Utgivare

2000-Talets Vetenskap

Startsida