Untitled Document

Våra projekt

Föreningen 2000-Talets Vetenskap bedriver i linje med sina stadgar, att hjälpa människor till naturlig hälsa, följande projekt:


Spira

Spira står för "Söksystemet för privata vårdgivare och kliniker". Det utgör ett reister över privata vårdgivare och kliniker som inte har något vårdavtal med något landsting eller som vid anslutningen till söksystemet SPIRA inte hade något sådant avtal.

I detta söksystem finns inte landstingens sjukvård inte representerat, eftersom landstingen har egna portaler för information om den verksamhet som de själva bedriver och som innefattar de privata kliniker som har vårdavtal med landsting. Söksystemet SPIRA är ett komplement till den redan befintliga landstingsinformationen.

Här kommer du till Spira (öppnas i en separat fönster).


Samverkan

Föreningen 2000-Talets Vetenskap har upprättat en nationell samverkansverksamhet för deltagande i landstingens och kommunernas samverkansgrupper. Föreningens samverkansverksamhet baseras på en del av föreningens stadgar.

Samverkansgrupper träffas periodiskt – en eller flera gånger per år – i landsting och kommuner. Flera landsting och kommuner har några gånger per år även möten som är öppna för icke organisationsanslutna medborgare.

Här kommer du till vårt projekt Samverkan (öppnas i en separat fönster).


Användarberättelser

Under 2011 startade Föreningen 2000-Talets Vetenskap en databas över unika berättelser från de som med hjälp av naturliga metoder och produkter kommit tillbaka till hälsa. Databasen ligger på den separata domänadressen www.anekdoter.se.

Här kommer du till anekdoter.se (öppnas i en separat fönster).


 

 

 

Startsida