Om föreningen 2000-Talets Vetenskap

Historik

Föreningen 2000-Talets Vetenskap (tidigare Föreningen SARA) bildades den 17 juni 1990 i Uppsala av några människor, som insåg att etablissemanget utnyttjade problematiken runt HIV/AIDS att sprida fördomar mot sjukdomen. Forskaretablissemanget hade t ex okritiskt anammat Gallo-Essex' grönapemyt om att aids uppstått när "afrikanska negrer hade flitigt umgänge med dessa". En sådan ogrundad hypotes kom att kraftigt förstärka rasismen i Sverige.

2000-Talets Vetenskap idag

Snart utvidgades området till att gälla folkhälsa i allmänhet och naturliga metoder till hälsa i synnerhet. Vi såg ett intresse av att se till orsakerna bakom sjukdomar, istället för att fokusera på dess symptom. Dessa orsaker finner vi oftast i en förändrad och hotad miljö, medicinering samt felaktiga kostråd.

Denna problematik vill inte den vanliga pressen kännas vid. Därför såg vi oss manade att ge ut en egen tidskrift - som ett medel att stärka banden mellan alla de i vårt land, som kommit till slutsatsen att hela vårt forskningsetablissemang och vår skolmedicin hamnat i en djup kris, när det gäller att nå framsteg. I stället, vill vi hävda, motarbetar de aktivt dessa framsteg.

Behovet av en tidskrift och förening som förenar dessa initiativ är stort och föreningen växte snabbt till flera tusen medlemmar. Idag har föreningen och tidningen en bredare syn på hälsa, miljö och vetenskap med en fast inriktning att vara den röst som "talar när andra tiger."

Något för dig?

Är du intresserad av alternativmedicin och naturlig hälsa? Vill du veta mer om alternativa behandlingar, erfarenheter och produkter? Vill du ta del av viktig information om din hälsa, som vanlig media konsekvent väljer att ignorera? Tycker du att skolmedicinen och vårdapparaten inte har lösningarna på den stigande ohälsotalet? Anser du att vi bör ha en sjukvård som är mer öppen för holistiska och naturliga sätt att bli frisk?

Då ska du naturligtvis bli medlem i Föreningen 2000-Talets Vetenskap och bli en stöttepelare för ett av Sveriges största och snabbast växande nätverk, där tidskriften 2000-Talets Vetenskap är den sammanhållande länken.

Med en växande skara läsare/medlemmar, kan vi tillsammans bli en kraft som framtvingar en helt annan hälsopolitik och en helt annan forskningssyn, d.v.s. en helhetssyn, där patienten - inte pengar, prestige och dogmer - står i förgrunden.

Vägen dit är lång - men 2000-Talets Vetenskap erbjuder en färdriktning.

Här blir du medlem i Föreningen 2000-Talets Vetenskap och får den spännande tidskriften 2000-talets Vetenskap!

Betalningsinfo

Inom Sverige
Bankgiro nr 667-6308.

Utanför Sverige
IBAN: SE0280000816959645349060
BIC: SWEDSESS
Bankens namn: Swedbank, Sparbanken i Lessebo
Mottagare: Föreningen SARA/2000-Talets Vetenskap, Rytteragatan 6B, 21243 Malmö

Föreningsinformation

Årsmötesprotokoll är endast på begäran tillgängliga för föreningens medlemmar.

Programförklaring
Stadgar

Förtroendevalda 2020-2021

Startsida