Untitled Document

Annonsera på vår hemsida

Här anmäler du ditt intresse för annonsering på vår hemsida www.2000tv.se.

Annonsering sker på hemsidans högra kolumn (där de övriga annonserna visas). Priset per pixel är 0,0005 kr/dag. Priserna gäller tills vidare. Följande storlekar och typer av annonser erbjuds:

Storlek (pixlar) Fast (pris/dag) Roterande (pris/dag)
300x60 9 kr 3 kr
300x100 15 kr 5 kr
300x300 45 kr 15 kr

Priser och rabatter

 • Alla priser är exklusive moms.
 • Annonser kan endast bokas i 91, 182 eller 365 dagars intervall (ca 3, 6 eller 12 månader).
 • I roterande annonser delar du annonsplats med två andra företag/organisationer (eller dig själv). Tre annonser slumpas fram i samband med att sidan uppdateras, vilket innebär att en annons statistiskt visas en tredjedel av tiden. Priset gäller per annons (inte alla tre annonser).
 • Följande rabatter erbjuds: 182 dagar eller mer = 10 % rabatt, 365 dagar eller mer = 20 % rabatt.
 • Om din annons gäller terapeutbehandling eller liknande, och om du är medlem i föreningen så visas din annons även på SPIRA (söksystemet för privata vårdgivare): www.2000tv.se/spira.

Prisexempel

Fast annons, storlek 300x60, 91 dagar: (9 kr x 91 dagar) = 819 kr
Roterande annons, storlek 300x300, 182 dagar: (15 kr x 182 dagar) - 10 % = 2 457 kr
Fast annons, storlek 300x300, 365 dagar: (45 kr x 365 dagar) - 20 % rabatt = 13 140 kr

Annonsering bara på Spira

Om du bara vill annonsera på sidan 2000tv.se/spira (höger kolumn) är priset 3 kr/dag och annonsstorleken är endast 300x60 pixlar.

Praktisk info

 • Godkända filformat är gif och jpg .
 • En annons får innehålla flera frames (s.k. animerade gif - bilder).
 • Varje frame ska innehålla en statisk bild som visas minst 10 sekunder för att den inte ska ge ett för flimrigt intryck.
 • Om du inte själv har en färdig annons kan vi hjälpa till att utforma den mot en avgift.
 • Betalning sker i förskott.
 • Annonsen aktiveras inom två veckor efter att betalning inkommit.

Villkor

Vi bedömer om annonsen är godkänd för publicering. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ta bort annonsen om vi anser att den av någon anledning inte längre är lämplig eller om den länkar till en hemsida som vi inte anser är lämplig. Ni meddelas i så fall och återbetalas för de återstående annonsdagarna. Det går bra att själv avbryta annonseringen, men i så fall betalas inte pengarna för den kvarvarande tiden tillbaka. Dessa villkor kan ändras med tiden.

Annonsering i vårt nyhetsmail

Vill du även annonsera i vårt nyhetsmail som endast går ut till våra medlemmar? Läs mer här!

Annonsera i tidningen
Annonsera i medlemsbladet
Annonsera på hemsidan
Annonsera i nyhetsmailet


Boka annons!

För bokning av annonser och mer information kontakta annonsavdelningen på:

Eller använd vårt kontaktformulär på denna sida.

Startsida