Vill du skriva i 2000-Talets Vetenskap?

Under de senaste åren har tidningens artiklar till den absolut största delen författats av i huvudsak tre personer. Många är de privata skribenter som inte har fått sina alster publicerade i 2000-Talets Vetenskap.

Vi vet emellertid att det bland föreningens medlemmar och även på annat håll finns många duktiga artikelförfattare som skriver bra och som dessutom har viktig kunskap att förmedla. Och är inte föreningens tidskrift till just för föreningens medlemmar?

Du som skriver debattartiklar eller som skriver populärvetenskapliga artiklar om sjukvård, alternativmedicin, hälsa, miljö och andra ämnesområden som tangerar dessa, kan nu, återigen vända dig till vår redaktion med dina alster.

Tidningen 2000-Talets Vetenskap har numera som mål att publicera ett så brett urval som möjligt av välskrivna artiklar inom olika ämnesområden och just dina artiklar kan vara av stort intresse för föreningens medlemmar och tidningens övriga läsare. Läsvärda artiklar kanske inte alltid kan publiceras i papperstidningen men oftast på föreningens hemsida.

På den här sidan finnas skrivmallar som du kan ladda hem. Vi vill att du använder dem som grunddokumentför dina artiklar. Anledningen till det är att vi vill ha artiklarna i ett speciellt format, med en viss bredd på marginaler och med ett visst typsnitt med mera. Vi hoppas att du nu fattar pennan och skriver de där artiklarna som du alltid har haft i åtanke!

Välkommen med dina artiklar!

Grundregler mm

1. Alla är välkomna att skicka in artiklar till tidningen. Ersättning utgår dock endast till medlemmar i föreningen.

2.
Din artikel ligger inom området för de syften som definieras i föreningens stadgar.

Arvode / ersättning

För artikeltext ges arvode 1 kr per 10 skrivtecken. För fotografi/illustration 200 kr/bild, bokrecension: 1 kr per 20 skrivtecken och för foto på bok till recension: 100 kr/bild. Med skrivtecken räknas ej blanksteg. Ersättning ges inte för tabeller (förutom texten i tabellen), referenser eller citat från sin egen text.

Ersättningen betalas ut i form av arvode inklusive moms. Vill du ha ersättningen i form av lön, så betalar vi ut 75 % av beloppet i lön och 25 % av beloppet går till arbetsgivaravgift.

Så här gör du:

1. Ladda ned och läs igenom skrivmallen för artiklar här, eller för bokrecensioner här.

2.
Författa din artikel/recension inom ramen för de regler som finns i skrivmallen.

3.
Maila din artikel/recension till Redaktionen

4.
Vi ger dig besked angående om din artikel/recension har godkännts eller inte eller om vissa justeringar behövs för att den ska bli godkänd.

5. Om din artikel publiceras i tidningen har du rätt att få ersättning. En förutsättning är att du själv begör detta genom att kontakta kassören senast tre månader efter att artikeln har publierats i tidningen samt att du skickar oss din skattesedel och lönekrav.

Format & regler

Format: .doc, .rtf eller .odt
Marginaler (cm) Top 2,54, botten 2,54, vänster 2,1, höger 5,1.
Teckensnitt Times New Roman eller liknande med seriffer (klackar)
Teckenstorlek 12 punkter
Radavstånd Normalt
Bildformat .jpg, .tiff, .png
Bildkvalitét Upplösning 350 dpi eller bredden på bilden: Eller en spalt minst 1 000 pixlar, 2 spalter minst 2 000 pixlar, 3 spalter minst 3 000 pixlar.
Artikelns längd Max fyra färdiga tidningssidor (undantagsvis längre). Det motsvaras av 1-6-8 st. A4 sidor enligt wordmallen ovan eller ca 13 000 tecken exkl. blanksteg.

Att tänka på

  • Rubrik ska vara kort (max 2 rader). Underrubrik är valfri.
  • Ingress utgörs av ca 2-5 rader med fetstil text som sammanfattar artikeln.
  • Löptext är indelade i lämplia rubriker och stycken. Varje stycke ska inte vara för långt. Inledning och text.
  • Föreslå några lämliga meningar som kan vara intressanta att lyfta fram som citat.
  • För bilder ska anges fotograf/ägare, bildtext (förutom huvudbilden). Bilder ska vara högupplösta.

 

Startsida