Untitled Document

Hantering av personuppgifter

 

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvaring är föreningsstyrelsen.

Behandlade personuppgifter mm

När du blir medlem eller gör beställningar av produkter/tjänster/evenemang samlar vi in följande personuppgifter i syfte att underlätta medlemskap och föreningsverksamhet:

 • Namn / företag och adress
 • Telefon och mobil
 • E-post
Övriga uppgifter som behandlas
 • Medlemshistorik och kommentarer om detta
 • Betalnings- och beställningshistorik och kommentarer kring detta.
 • Av vem som man har blivit värvad av och datum
 • Uppsägningsdatum/uppsägningsskäl
 • Notering av eventuella uppdrag inom föreningen
 • Registrering/avregistrering av nyhetmail

Dina personuppgifter utlämnas inte till annan part (eller land utanför EU) men kan förmedlas till andra medlemmar i föreningen i samband med vissa projekt där det är nödvändigt att kunna kontakta ett särskilt urval av medlemmar.

Medlemmarnas rättigheter

Medlemmar har rätt att:

 • få tillgång till sina personuppgifter
 • få felaktiga personuppgifter rättade
 • få sina personuppgifter raderade om uppgifterna inte längre är nödvändiga
 • få veta hur länge ni kommer att lagra personuppgifterna
 • lämna in klagomål till Datainspektionen.

Lagringstid av personuppgifter

Personuppgifter lagras i 10 år om man inte uttryckligen begär att få uppgifterna raderade.

Skydd av personuppgifter

Medlemsregistret är lagrat på en lösenordssäkrad, icke-internet ansluten dator och skyddas av aktuellt antivirusprogram.

 

Uppdatera dina uppgifter

Vill du uppdatera dina medlemsuppgifter eller avsluta ditt medlemskap?

Kontakta medlemservice på denna sida!

 

Startsida