Untitled Document

Hantering av personuppgifter

 

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvaring är föreningsstyrelsen.

Behandlade personuppgifter mm

När du blir medlem eller gör beställningar av produkter/tjänster/evenemang samlar vi in följande personuppgifter i syfte att underlätta medlemskap och föreningsverksamhet:

 • Namn / företag och adress
 • Telefon och mobil
 • E-post
Övriga uppgifter som behandlas
 • Medlemshistorik och kommentarer om detta
 • Betalnings- och beställningshistorik och kommentarer kring detta.
 • Av vem som man har blivit värvad av och datum
 • Uppsägningsdatum/uppsägningsskäl
 • Notering av eventuella uppdrag inom föreningen
 • Registrering/avregistrering av nyhetmail

Dina personuppgifter utlämnas inte till annan part (eller land utanför EU) men kan förmedlas till andra medlemmar i föreningen i samband med vissa projekt där det är nödvändigt att kunna kontakta ett särskilt urval av medlemmar.

Medlemmarnas rättigheter

Medlemmar har rätt att:

 • få tillgång till sina personuppgifter
 • få felaktiga personuppgifter rättade
 • få sina personuppgifter raderade om uppgifterna inte längre är nödvändiga
 • få veta hur länge ni kommer att lagra personuppgifterna
 • lämna in klagomål till Datainspektionen.

Lagringstid av personuppgifter

Personuppgifter lagras i 10 år om man inte uttryckligen begär att få uppgifterna raderade.

Skydd av personuppgifter

Medlemsregistret är lagrat på en lösenordssäkrad dator och skyddas av aktuellt antivirusprogram.

 

Uppdatera dina uppgifter

Vill du uppdatera dina medlemsuppgifter eller avsluta ditt medlemskap?

Kontakta medlemservice på denna sida!

 

Startsida