Redaktörerna har ordet: Vi går framåt när de flesta går bakåt!

Artikel från nr 5/2013  |   Författare: 2000-Talets Vetenskap

Idag går nästan alla tryckta medier kräftgång, med ett intressant undantag:
2000-Talets Vetenskap! Jämfört med samma tid förra året så har vår medlemsskara ökat med 15 procent!
I detta årets sista nummer lyfter vi fram några av dessa förkämpar. Vi uppmärksammar Ann-Charlotte Stewart, Birgitta Williams, Björn Hammarskjöld, Örjan Hallberg, Ulf Dahlström, Peter Wilhelmsson, Ib Pedersen, William Engdahl m.fl. De har alla på ett eller annat sätt bidragit till att göra oss klokare. Vi låter även de som har använt sig av pionjärernas kunskaper komma till tals.5 tidningar per år


Senaste 10 artiklar

Startsida