Vetenskap och Beprövad Erfarenhet ­ ett begrepp omöjligt att definiera? - 2000-Talets Vetenskap

Vetenskap och Beprövad Erfarenhet ­ ett begrepp omöjligt att definiera?

Artikel från nr 4/2012  |   Författare: 2000-Talets Vetenskap

Som tidigare framgått här i 2000-Talets Vetenskap har Michael Zazzio utfäst en belöning på 10. 000 kronor till den som kan bevisa vad begreppet "Vetenskap och Beprövad Erfarenhet" (VoBE) betyder enligt lagstiftning, proposition eller förarbete. Begreppet har använts flitigt för att frånta en del läkare legitimationer, men framförallt för att skrämma legitimerad personal inom vårdyrkena.

...


Startsida