IPCC och dess missbruk av begreppet ”vetenskap”

Artikel från nr 2/2021  |   Författare: 2000-Talets Vetenskap

Den främsta orsaken till att IPCC skapades illustreras av en TV-intervju med Anna Lindh, som jag har i tydligt minne. Hon hade just utsetts till miljöminister. Reportern frågade ”du har ju inte studerat naturvetenskap, men det är vad miljövård handlar om. Hur gör du när du måste besluta om något du inte kan?” Hon svarade käckt ”då anlitar jag en expert”. Därmed angav hon ett av skälen till bildandet av klimatpanelen år 1988. Den skulle ge politikerna de expertråd som de behövde om det komplexa klimatet. Panelens namn är ”the Intergovernmental Panel on Climate Change”, alltså ett ”mellanstatligt” organ. Det styrs av FN:s 193 regeringar, det vill säga av politiker. De flesta av dem är från u-länder, och de saknar erfarenhet av vetenskap.



5 tidningar per år


Senaste 10 artiklar

Startsida