”Varför är den så kallade virologin helt ovetenskaplig?” - 2000-Talets Vetenskap

”Varför är den så kallade virologin helt ovetenskaplig?”

Artikel från nr 3/2022  |   Författare: 2000-Talets Vetenskap

På grund av det som har hänt i världen de senaste två åren, så har det aldrig tidigare varit så många människor som ifrågasatt grunderna inom virologin, då den vetenskap som har lyfts fram är allt annan än trovärdig. – Det är på tiden att virologin blir satt under lupp, säger den oberoende researchern John Blaid.

För att belysa frågan gällande problemen inom virologin, så är det bra om vi först gör en historisk överblick för att förstå var allt startade. På 1800-talet genomfördes en hel del experiment med bakterier för att försöka hitta orsaken till olika sjukdomar, men när flera av dessa experiment inte lyckades, så föddes idén om att det måste vara någonting mindre än bakterier som utgör orsaken till sjukdomar.

Detta någonting valde man att kalla virus. Vad som är viktigt att notera här är vad definitionen av ett virus var vid den här tidpunkten, vilken nämligen var annorlunda än vad den är i dag. En snabb sökning på ordets ursprung leder oss till det latinska ordet virus som betyder gift eller skadligt ämne.

Forskarna jobbade även under ett obekräftat antagande att det var ett virus i proven som de använde sig av i diverse experiment. Varför säger jag att det var under ett obekräftat antagande? Därför att teknologin för att se partiklar som är mindre än bakterier inte var tillgänglig förrän i början av 1930-talet då elektronmikroskopet uppfanns.

Med denna teknologi så kunde forskarna för första gången se partiklar mycket mindre än bakterier, exempelvis bakteriofager, som vi i dag felaktigt kallar för onda bakterier – men det är en annan diskussion. I samband med detta så ändrades även synen på vad ett virus var. Det gick från att vara ett gift eller skadligt ämne till att vara ett självreplikerande giftigt protein.

Denna idé höll fram till år 1952 enligt Stefan Lanka, en tysk virolog samt marin och mikrobiolog. Enligt Lanka så gav medicinen och vetenskapen upp denna tanke, eftersom de inte kunde finna dessa påstådda virus med elektronmikroskopet. Det som de först trodde var virus var i själva verket rester av döda celler efter en normal nedbrytningsprocess. Här bör även tilläggas att fram till denna upptäckt så hade det inte heller gjorts några korrekt utförda kontrollexperiment, vilket är av högsta betydelse när vi talar om vetenskaplig forskning. Utan korrekt utförda kontrollexperiment kan inte forskningen anses vara vetenskaplig....


Startsida