Demokratifester sprids i landet – en plattform för folket - 2000-Talets Vetenskap

Demokratifester sprids i landet – en plattform för folket

Artikel från nr 3/2022  |   Författare: 2000-Talets Vetenskap

I allt fler städer i landet sprids konceptet demokratifester. Initiativtagare är Fritjof Persson, en före detta reservofficer med en magisterexamen i elektroteknik. I dag kallar han sig för kritisk samhällsdebattör och har gjort sig känd för sina framträdanden i sociala medier och i olika intervjuer i alternativa mediekanaler.

Fritjof Persson har även gjort sig känd för sina slagkraftiga och rättframma framträdanden där han med hela handen pekar på de uppenbara missförhållandena i Sverige och hur folket har beljugits under generationer.

– Maffian utlöser nu skuldlånefällan genom höjda räntor och stigande kostnader på grund av en inflation som Riksbanken har skapat, syftet är att plundra svenska folket på nationell skala, säger Fritjof Persson.

Enligt honom är syftet med demokratifesterna att återuppliva lokal svensk demokrati genom att erbjuda en ocensurerad plattform på allmän plats.

Vad är en demokratifest?

– Demokratifester är ett standardiserat koncept med tre punkter vars syfte är att erbjuda en plattform för offentlig, fredlig och ocensurerad debatt. Som punkt nummer ett har vi ”Folket frågar – politikerna svarar”, där jag i förväg har bjudit in de förtroendevalda kommunpolitikerna i respektivestad till demokratifesten. De får då möjligheten att ställa sig till folkets förfogande under en allmän frågestund. Punkt nummer två är: ”Kort tal av arrangören” i respektive stad. Punkt nummer tre är: ”Speakers corner” där vemsomhelst får säga vadsomhelst, säger Fritjof Persson.

Hur fick du idén till det här initiativet?

– Jag slogs av hur otroligt begränsad och censurerad den offentliga debatten är i Sverige. Vi har fått någon form av politisk åsiktselit som har tagit sig rätten att diktera vad svensken ska tycka. Folket har ingen plattform där de kan uttrycka sina åsikter i dag. Demokratifesterna uppfyller de grundläggande kommunikativa behoven i samhället. Vi har mängder av problem, men folket får inte prata med sina politiska företrädare. Jag förstår inte varför folk är så rädda att uttrycka sina åsikter, men på något sätt har vi blivit drillade till att inte säga det vi tycker, säger Fritjof Persson.

När började det?

– Den första demokratifesten hölls i Umeå i september 2020. Under våren 2022 har det dragit igång på allvar och vi har genomfört minst tjugo demokratifester i Göteborg, där vanliga svenskar har erbjudit sig att hjälpa till. De var ganska blygsamma i början, men sedan när de tagit beslutet att hjälpa till så händer något, vilket är väldigt utvecklande för individen. Nu har konceptet spridit sig till flera städer? – Det stämmer, till Umeå, Göteborg och Mariestad. Örebro och Stockholm är också på gång. Människor vill verkligen yttra sig, säger Fritjof Persson.

Vilka framtidsplaner har ni?...


Startsida