Vindkraftens dolda baksida - 2000-Talets Vetenskap

Vindkraftens dolda baksida

Artikel från nr 3/2022  |   Författare: 2000-Talets Vetenskap

Havsörnar och andra rovfåglar får vingarna kapade av vindkraftverkens turbinblad – men det mörkas. I Björkvattnets vindkraftspark i Jämtland var en far och son nära att omkomma när ett turbinhaveri inträffade under en skogspromenad i somras.

Runt om i landet pågår ett febrilt arbete med att bygga ut vindkraften, efter ett regeringsbeslut från år 2009 som framdrevs av Centerpartiet.

Branschen kommer de närmaste decennierna att pumpas upp med tusen miljarder kronor i statliga subventioner, enligt Jan Blomgren, professor i tillämpad kärnfysik, pengar som tas från landets elkonsumenter. Därmed har politikerna öppnat en marknad för vindklippare och bidragskapitalister.

Som en av få svenska tidningar kan 2000-Talets Vetenskap publicera bilder på vindkraftens dolda baksidor – och de är inte vackra. Känsliga läsare varnas härmed för starka bilder. Havsörnar, som har fått vingar och kroppar kapade av vindkraftverkens turbinblad, är ingen vacker syn.

– Det är först när man själv blir drabbad av vindkraftsexploateringen och får sin livsmiljö och ekonomi ödelagd som man tvingas att sätta sig in i det komplexa ämnet. Detta är en svår uppgift, eftersom allt som har med vindkraft att göra bygger på politiska beslut och vindkraftsindustrin är en miljardindustri med egna lobbyorganisationer och konsulter, säger Torbjörn Sjödin, ordförande i Motvind Sverige, en organisation som förenar människor som är drabbade av vindkraftsexploateringen och som kräver ett moratorium för det uppreklamerade vindkraftsexperimentet i syfte att uppnå ett stabilt och konkurrenskraftigt
energisystem, säger han....


Startsida