”Vi litade på vården...” - 2000-Talets Vetenskap

”Vi litade på vården...”

Artikel från nr 3/2022  |   Författare: 2000-Talets Vetenskap

Läkemedelsindustrin och vårdapparatens minst sagt skamfilade rykte har knappast blivit bättre under den så kallade pandemin. I den här artikeln tar Pia Hellertz upp en hel del exempel från både litteraturen och dagens Sverige.

Läkaren Matthias Rath skriver i artikeln ”Vad du behöver veta om bedrägerierna
omkring läkemedelsföretagens investeringsverksamhet om sjukdomar” (2007): ”Vissa människor menar att läkemedelsindustrin inte kan vara så bedrövlig.

Tyvärr är den det... Men lyckligtvis är det mycket lätt för alla att förstå varför denna industri har en sådan skadlig effekt på miljontals människoliv. Det handlar inte om enskilda mediciner eller enskilda företag. Det handlar om de principer, de lagar, som styr läkemedelsindustrins syn på affärsverksamhet och sjukdom”.

I artikeln redovisar Matthias Rath sin ståndpunkt i tio tänkvärda punkter. De fyra första är:

● Läkemedelsindustrin är inte en “hälsoindustri”, utan en ”investeringsverksamhet” som bygger på att sjukdomar måste fortsätta och även utvidgas.

● Läkemedelsindustrin har mer än 500 miljarder dollar i vinst varje år [2007] – men bara så länge som sjukdomar fortsätter existera som marknader.

● Läkemedelsindustrin har byggt den största bedrägeriverksamheten i mänsklighetens historia: den lovar hälsa för miljoner människor, men – i stället för att ge hälsa – levererar läkemedelsindustrin allt fler sjukdomar, eftersom sjukdomar är den ekonomiska grunden för existensen för läkemedelsföretagens verksamhet.

● För att skydda sin mångmiljarddollarmarknad när det gäller sjukdomar som hjärt- och kärlsjukdomar, cancer, aids och andra sjukdomar, gör läkemedelsindustrin allt för att behålla dessa sjukdomar och för att undvika deras utrotning.

Matthias Rath går i sin artikel igenom den historiska utvecklingen av hur Big Pharma utvecklades och belyser Rockefellerfamiljens roll i den. Rockefeller Foundation grundades år 1913 och med den officiella fasaden att vara filantropisk, det vill säga ägna sig åt välgörenhet och annan allmännyttig verksamhet, lyckades de ta makten över läkarutbildningarna och läkemedelsindustrin....


Startsida