Claes Hedberg om den svenska ensamheten - 2000-Talets Vetenskap

Claes Hedberg om den svenska ensamheten

Artikel från nr 3/2023  |   Författare: 2000-Talets Vetenskap

Sex av tio svenskar känner sig ensamma och mer än fyra av tio hushåll i landet är enmanshushåll. När Claes Hedberg drabbades av den ofrivilliga ensamheten i samband med en skilsmässa 1988 förstod han att han inte var ensam om att vara ensam. Men hur skulle han finna nya vänner? Han beslöt sig för att skapa en klubb för ensamma. I augusti 1989 hade singelklubben New Friends premiär.

– New Friends blev inte bara ett sätt för mig att komma ur min egen ofrivilliga ensamhet utan även ett sätt att hjälpa andra, säger han.

I Sverige har det sedan länge funnits en tro på individualism, självständighet och självförverkligande. Social ingenjörskonst blev tidigt ett viktigt verktyg för politiker att åstadkomma en omdaning av samhället, en förändring som i många avseenden syftade till att lösgöra svensken från traditionella familjestrukturer, med resultatet att individen blev samhällets nya medelpunkt. Som en konsekvens av det verkar svensken ha blivit berövad förmågan att umgås. Allt fler finner sig vara ensamma. Till det ska läggas att hälften av alla ingångna äktenskap i Sverige blir upplösta av olika orsaker. Mer än fyra av tio hushåll i Sverige är enmanshushåll, det framgår av SCB:s statistik över hushållstyper från förra året. Sex av tio svenskar känner sig ensamma och cirka 17 procent av befolkningen äter läkemedel för att förbättra sin psykiska hälsa. Över en miljon svenskar äter antidepressiva medel.

– Ensamheten är ett av våra största samhällsproblem. Skilsmässor slår nya rekord och enmanshushållen blir fler och fler, säger Claes Hedberg....


Startsida