Att leva som elöverkänslig i en trådlös värld - 2000-Talets Vetenskap

Att leva som elöverkänslig i en trådlös värld

Artikel från nr 3/2023  |   Författare: 2000-Talets Vetenskap

I dag är vår trådlösa värld dränkt i elektromagnetiska fält i form av radio- och mikrovågor. Elektromagnetiska fält påverkar alla. Ingen kommer undan men inte alla blir sjuka av dem. Mattias Hultgren i Smedjebacken i södra Dalarna är en av alla dem som drabbats av el- och strålningsöverkänslighet, ett svårt tillstånd för de drabbade eftersom symptomen och tillståndet inte erkänns fullt ut av myndigheterna. Än i dag finns det nämligen ingen sjukdomsdiagnos enligt Socialstyrelsens definition.

M attias Hultgren var i de tidiga tonåren när han för första
gången upptäckte att han reagerade negativt mot något i boendemiljön.
Han började släcka lysrör för att må bättre, men det skulle komma att ta femton år innan han fullt ut förstod vad han hade drabbats av, nämligen en känslighet för både mikrostrålning och för starka magnetfält som alstras av elektricitet.

Vi är elektriska varelserRadiovågor, mikrovågor och mobilstrålning är samma sak. Om man ska vara exakt, så är det mikrovågor som används för mobila bredband och mobiltelefoni.

Eftersom elektrisk ström och elektromagnetiska fält påverkar varandra, så borde det vara en självklarhet att kroppens elektriska system kan störas av alla de konstgjorda fält som vi alla numera utsätts för. Det handlar om strålning som faktiskt är miljarder
gånger starkare än den naturliga bakgrundsstrålning som vi är biologiskt anpassade till. Ändå tycks det vara mycket svårt för människor att acceptera att vi kan påverkas av elektromagnetiska signaler. Elöverkänslighet är en objektivt identifierad neurologisk störning och en erkänd miljörelaterad funktionsnedsättning sedan 1995. Att det på papperet är en erkänd funktionsnedsättning är ingenting som överhuvudtaget tas någon hänsyn till, då de el- och strålningskänsliga är i kontakt med läkare och myndigheter....


Startsida