En svensk grav av feniciskt ursprung - 2000-Talets Vetenskap

En svensk grav av feniciskt ursprung

Artikel från nr 3/2023  |   Författare: 2000-Talets Vetenskap

Bob G Linds forskning röner både motstånd och framgångar. Under flera
decennier har han arbetat i motvind. Såväl staten som svenska arkeologer
har gjort livet surt för honom, men nu verkar det vända.

D en grekiska historieskrivningens fader, den grekiske geografikern
Herodotos (484-424 f Kr), försökte otaliga gånger att ta reda på var fenicierna hämtade den guldgula bärnstenen till sina smycken. I sitt historiska verk (445-450 f Kr) skriver han ”Jag har, icke oaktat
all möda i världen, av något enda feniciskt ögonvittne, kunnat få några underrättelser om ett hav som ligger bakom Europa....


Startsida