Så tar du ett strypgrepp på biovapnet - 2000-Talets Vetenskap

Så tar du ett strypgrepp på biovapnet

Artikel från nr 4/2023  |   Författare: 2000-Talets Vetenskap

Plandemin och dess verkningar får många välutbildade och kritiskt tänkande individer ur en rad professioner att ligga vakna om nätterna, men det saknas inte lösningar. Dessa forskare och läkare arbetar ständigt för att rädda situationen med sina extraordinära kunskaper och orubbliga vilja att hjälpa en lidande mänsklighet.

...


Startsida