Ales stenar vanvårdas av Statens fastighetsverk - 2000-Talets Vetenskap

Ales stenar vanvårdas av Statens fastighetsverk

Artikel från nr 4/2023  |   Författare: 2000-Talets Vetenskap

Fornminnesmonumentet Ales stenar i Skåne både missköts, vanvårdas och förfaller. Bob G Lind, som under flera decennier har genomfört arkeologisk forskning, har nu påpekat att det svenska fornminnesmonumentet missköts och vanvårdas. Bob G Lind har därmed inlett något som kan betecknas som en fejd, framför allt med Statens fastighetsverk.

...


Startsida