Veterinären står naturen närmare

Artikel från nr 5/2012  |   Författare: 2000-Talets Vetenskap

Vi veterinärer är ju sedda över axeln och har alltför länge betraktats som något slags enklare läkare eller epadoktorer. Så är det inte. Vi har i många stycken helt andra uppgifter. Vi har en utbildning som rätt väl motsvarar medicinarnas och vår högskola räknas bland de förnämsta i sitt slag i världen.5 tidningar per år


Senaste 10 artiklar

Startsida