Prenumerera på 2000-Talets Vetenskap

Subscriptions world Prenumerera - bli medlem!

För adresser inom Sverige

En helårsprenumeration/medlemskap kostar endast 290 kr och då ingår fyra nummer (vardera ca 44 sidor) av tidningen 2000-Talets Vetenskap, som utges av den ideella föreningen med samma namn som tidningen. Dessutom ingår medlemsförmåner och löpande nyhetsmail mm.

Efter att du har skickat din beställning nedan får du information om hur du betalar.

1. Dina uppgifter

Förnamn: Fältet kan inte vara tomt.Exceeded maximum number of characters.
Efternamn: Fältet kan inte vara tomt.Exceeded maximum number of characters.
(Företag): Exceeded maximum number of characters.
Adress: Fältet kan inte vara tomt.Exceeded maximum number of characters.
Postnr: Fältet kan inte vara tomt.Exceeded maximum number of characters.
Ort: Fältet kan inte vara tomt.Exceeded maximum number of characters.
Telefon:
E-post:

2. Erbjudanden!

I prenumerationen/medlemskapet ingår de nummer som har kommit ut under innevarande kalenderår. I samband med din beställning har du möjlighet att köpa tidigare årgångar av tidningen för ett mycket förmånligt pris (det ingår fyra tidningar i varje årgång).

Eventuell kupongkod:  

3. Håll dig uppdaterad!

Jag vill gärna ha 2000-Talets Vetenskaps nyhetsmail med tips på föreläsningar och lokala aktiviteter mm. (OBS! din mailadress lämnas inte ut till annan part):

4. Skicka beställning

När du skickar denna beställning så godkänner du även villkoren till höger och den policy för personuppgiftshantering som finns nedan.


Spamkontroll
Vilken månad kommer efter december?


2000-Talets Vetenskap nr 3/22
Subscriptions world   Medlemskap för adresser i Sverige
     
Medlemskap norden   Medlemskap för Norge, Danmark, Finland-Åland, Island och Färöarna.
     
Subscriptions world   För medlemskap utanför Norden (OBS! Tidningen är på svenska).
     
Företagsabbonemang   Företagsprenumeration

Varför prenumerera på
2000-Talets Vetenskap?

Är du intresserad av naturlig hälsa? Vill du veta mer om alternativa behandlingar, erfarenheter och produkter? Vill du ta del av viktig information om din hälsa, miljö samt få insikt i samband och skeenden som vanlig media konsekvent väljer att ignorera? Tycker du att skolmedicinen och vårdapparaten inte har lösningarna på det stigande ohälsotalet?

Anser du att vi bör ha en sjukvård som är mer öppen för holistiska och naturliga sätt att bli frisk? Då ska du naturligtvis bli medlem i Föreningen 2000-Talets Vetenskap och bli en stöttepelare för ett av Sveriges största och snabbast växande nätverk, där tidskriften med samma namn är den sammanhållande länken.

Till skillnad från andra populärvetenskapliga tidskrifter varken ägs eller drivs vi av kommersiella krafter och är därför inte beroende av att "skriva om saker som säljer". Vi är istället en ideell förening där det är medlemmarna som bestämmer och som själva har möjlighet att skriva artiklar utifrån sina egna övertygelser och i den takt de vill.


Villkor

Om betalning, efter beställd prenumeration/medlemskap, inte inkommit oss inom 10 dagar så skickas en faktura ställd på 20 dagar. Vi lägger inte på någon fakturaavgift eller extra kostnader. I årsavgiften för medlemskap ingår de tidningar som redan har kommit ut under innevarande kalenderår. Om ett eller flera av de beställda numren är slut på lager så skickar vi ett äldre nummer i stället för det numret. Numret som är slut finns att läsa genom medlemsinloggning.

Medlemskap gäller per kalenderår. För ny medlem som ingår medlemskap efter den 30 september gäller avgiften även för följande kalenderår.

Medlemskap upphör automatiskt om ny medlemsavgift inte har erlagts före den första februari nästkommande kalenderår. Om utträde önskas under inbetald medlemsperiod, så skall styrelsen meddelas skriftligen och medlemmen avaktiveras då i föreningens medlemsregister. Inbetald medlemsavgift är då förverkad.

För övriga villkor se föreningens stadgar.


Prenumerationserbjudande för utskrift

Ladda gärna ned och skriv ut ett erbjudande om prenumeration och dela ut till släkt och vänner:

Prenumerationserbjudande.pdf

Startsida