TEMA VAL
Startsida

 

Valfrågor om hälsa2000-Talets Vetenskap valfrågor till politikerna

Allt fler svenskar börjar bli medvetna om potentialen i komplementärmedicin och naturlig hälsa – ett område där skolmedicinen ligger långt efter. Många anser att vi står inför ett paradigmskifte och att det bara är en tidsfråga innan sjukvård och myndigheter blir tvungna att anpassa sig till medborgarnas krav på behandlingsalternativ, rätten att själv bestämma över sin egen kropp och ha tillgång till naturliga kosttillskott samt hälsosamma och giftfria livsmedel.

Utifrån riksdagspartiernas synpunkt handlar utmaningen om att våga släppa tömmarna till det ortodoxa synsättet på hälsa och lyssna till företrädare och professionella yrkesutövare inom det holistiska och naturbaserade medicinska synsättet. Det handlar även om att lyssna på missnöjet inom den befintliga sjukvården och inse att den inte har förmågan att bromsa det stigande ohälsotalet.

Ju mer upplysta partierna blir i dessa frågor och ju bättre de kan kommunicera fakta med sina väljare, desto fler röster har de att vinna. När allt fler partier konkurrerar om rösterna och många partier faller farligt nära fyraprocentsspärren, så bör de ställa sig frågan om de har råd att inte lyssna till en allt större grupp hälsomedvetna människor.

2000-Talets Vetenskap vill hjälpa väljarna att orientera sig på den politiska arenan och få kunskap om var de olika partierna står i de frågor som vi behandlar i tidning och förening.

Tusentals röster har partierna att vinna (eller förlora) beroende på hur de svarar på våra valfrågor om undersöknings- och behandlingsalternativ samt miljöfrågor, som vi har skickat till samtliga registrerade partier.

I Facebookgruppen Valfrågor om hälsa diskuterar vi löpande partiernas inställning till frågor som rör GMO, kostråd, integrativ medicin, kosttillskott, läkemedelsbiverkningar, strålning med mera.

Gruppen startades av Föreningen 2000-Talets Vetenskap (www.2000tv.se) i samband med en enkät som föreningen skickade till alla riksdagspartier (och fick svar på) inför valet 2014.

En mer utförlig enkät gjordes i maj/juni 2018.

Under 2019 har föreningen även skickat frågor om hälsa, miljö och samhälle till partier som deltar i EU-valet 2019. Här kan du läsa de frågorna.

Startsida